De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Warmtenetten voor het verduurzamen van de energievraag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Warmtenetten voor het verduurzamen van de energievraag."— Transcript van de presentatie:

1 warmtenetten voor het verduurzamen van de energievraag

2 2050 energie- of klimaatneutraal Dus geen aardgas meer duurzame alternatieven -All electric -Warmtelevering -Groengas

3 Wanneer is warmtelevering alternatief? - voor die gebieden waar restwarmte, geothermie of voldoende biomassa beschikbaar is. - En waar sprake is van een dichte bebouwing. Warmte-infrastructuur is immers vrij kostbaar -

4 Ontwikkeling van warmtelevering - samenwerking met netwerkbedrijf Alliander. - co-financiering voor onderzoek en haalbarheidstudies - investerings verhicel (DENG) dat kan investeren in duurzame energie infrastructuur zoals warmte, biogas en CO2 leidingen. In DENG zit 30 miljoen -

5 Hoe werkt dat nu in de praktijk. En waar lopen we tegen aan? -Vijf voorbeelden -Regio Arnhem-Nijmegen -Ede -Wageningen -Zutphen -GEA -

6 Regio Arnhem-Nijmegen - Bestaand warmtenet 26.500 weq. - Gevoed door 2 AVI’s -Haalbaarheid-/potentiestudie door grontmij; potentie groei naar 90.000 weq. - Samenwerkingsovereenkomst 5 partijen (Arnhem, Nijmegen, Nuon, Alliander, Gelderland) - Oprichting regiegroep en thematafels - Knelpunten - Onrendabele top - Imago warmtelevering bij potentiele afnemers - Prijs, - Monopolie - Duurzaamheid -

7 Ede - Klein fossiel warmtenet in Kernhem (NUON) - Particulier initiatief voor bouw biomassacentrale - Onderzoek naar technische en financiele haalbaarheid - Fase 1 gerealiseerd (Kernhem en Woonstede) - Onderzoek DWA naar verdere groei (bronnen, aansluitpotentieel) - Samenwerkingsovereenkomst met Ede, Woonstede, Alliander, Gelderland), - Ambitie voor groei naar 20.000 weq. - Knelpunten: Geen

8 Wageningen - Wageningen hoge duurzaamheidsambities (2030) - Hoe verduurzamen bestaande woningvoorraad - Onderzoek naar kansrijkheid all-electric en/of warmtelevering - Deze maand intentieovereenkomst met WUR, Woningstichting, gemeente, Alliander, provincie (onderzoek technische en financiële haalbaarheid) - Knelpunten - Bron en Imago warmtelevering (beschikbaarheid geothermie, import hout?) - Visie van Woningstichting voor verduurzaming heeft beperkte horizon - WUR kiest primair voor KWO

9 Zutphen - Hoge duurzaamheidsambities - Onderzoek DWA naar kansrijkheid warmtelevering - Fase 1 afgerond: drie grote bronnen van warmtelevering - Friesland campina, - Autocompu - GMB Slibverwerking - Fase 2: vraagkant inventariseren - Knelpunten: onbekend -

10 Gelders Energie Akkoord - Voorstel tafel warmte - Op basis van kenmerken woningvoorraad en beschikbaarheid restwarmte bronnen top-5 kansrijke locaties inventariseren - Samen met gemeente, Alliander lokale partijen haalbaarheid onderzoeken - Uitvoering -

11

12

13

14

15

16

17


Download ppt "Warmtenetten voor het verduurzamen van de energievraag."

Verwante presentaties


Ads door Google