De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaanlands Lyceum 30 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaanlands Lyceum 30 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Zaanlands Lyceum 30 november 2015

2 Jan Coster Rector Zaanlands Lyceum
Werkzaam vanaf 1999 op het Zaanlands Lyceum Veertig jaar werkzaam in ‘t onderwijs

3 Silvia Kroon Afdelingsleider onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Werkzaam vanaf 2009 op het Zaanlands Lyceum Docent Nederlands

4 ‘Zaanlands Lyceum: groot genoeg voor een sterk gedifferentieerd aanbod en klein genoeg om je thuis te voelen’ ‘Wij hopen dat het Zaanlands Lyceum het tolerante, inspirerende, vrijdenkende, emancipatoire klimaat zal behouden’

5 Personeel en doorlopende leerlijnen
• 85% eerstegraadsbevoegd • Docenten geven les in alle leerjaren en afdelingen Docenten zijn betrokken bij veel taken en activiteiten 

6 Onze leerlingen • afkomstig uit de hele Zaanstreek en omgeving
• 1200 totaal, 8 eerste klassen • afkomstig uit de hele Zaanstreek en omgeving Leerlingen krijgen ruimte en verantwoordelijkheid voor activiteiten  Klankbordgroepen Contact met oud-leerlingen

7 Talentontwikkeling ‘Talenten worden vaak aan hun lot overgelaten’
(Sander Dekker, staatssecretaris van onderwijs) ‘Toptalenten verdienen net zoveel aandacht en uitdaging als kinderen die niet kunnen meekomen’ ‘Als je de talenten van leerlingen centraal stelt, is een maatwerkdiploma eigenlijk het logische gevolg’ (Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad)

8 Pedagogisch-didactisch model van de 7 uitdagingen
• Overtuigingen • Het geheugen • Motivatie • Frustatietolerantie • Wegwerken van hiaten • Zelfstandig werken • Samenwerken 8

9 Begaafdheidsprofielschool
• Topsportleerlingen • Topkunstleerlingen • TOM-leerlingen (Traject Op Maat voor meerbegaafde leerlingen): - verdiepen, verbreden of versnellen Deze leerlingen krijgen een persoonlijk mentor en een aangepast rooster.

10 TOM • Binnen het curriculum • Buiten het curriculum
• TOM: Traject Op Maat • Binnen het curriculum • Buiten het curriculum Voor havo, atheneum en gymnasium, alle leerjaren

11 Differentiatie • Gebruik tablets in wiskundelessen
• Begrijpend lezen in niveaugroepen • Gebruik tablets in wiskundelessen • Keuze voor werkstuk of presentatie Lyceumuren Dubbelprofielen Verschil profielwerkstuk havo en vwo

12 Differentiatie Sterk gedifferentieerd aanbod eerste leerjaar:
• Brugklas (havo/vwo) • Sportklas (havo/vwo) • Atheneum • Atheneum β-plusklas • Gymnasium • Gymnasium β-plusklas

13 Leren leren • Plannen en agendabeheer • Hulp en uitleg begeleidingsuur
• Studievaardigheden • Plannen en agendabeheer • Hulp en uitleg begeleidingsuur • Workshops voor ouders • Huiswerkopgave in Magister • Registratie huiswerk wel of niet gemaakt in Magister • Huiswerkklas • Werkhoudingstrajecten onder leiding van huiswerkcoaches

14 Boek in de tas

15 Fabienne, Ilja, Youri en Siem
‘brief aan groep 8’

16 Ouders en leerlingen over het Zaanlands Lyceum:
• Veel mogelijkheden voor ontplooien van talenten • Goede sfeer tussen docenten en leerlingen • Ruimte om te excelleren • Duidelijkheid in regels, afspraken en verwachtingen • Goede balans tussen modernisering en traditioneel onderwijs • Maatwerk, individuele leerroutes • Licht en kleurrijk gebouw • Hoge kwaliteit door ontwikkelingsgerichtheid personeel

17 Beleid aanmelding en inschrijving VO
• Vrije schoolkeuze voor leerlingen en ouders Afspraken i.v.m. kwaliteitsbewaking VO • VO scholen schrijven niet meer leerlingen in dan capaciteit en huisvesting toelaten • Bij aanmelding verplicht 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven • Bij plaatsing op 2e of 3e voorkeur bezwaar/beroep mogelijk Voorlichting: of

18 Aanmelding • 30 november voorlichtingsavond VO voor ouders
• Voorlopig advies september - november • 30 november voorlichtingsavond VO voor ouders • 23 januari open dag, eind januari open lesmiddagen • Eind januari/begin februari 2016 definitief advies • Uiterlijk 14 maart 2016 aanmelden met formulier via Primair Onderwijs

19 Aanbod Zaanlands Lyceum 2016 - 2017
• 1 havo/vwo brugklas • 1 havo/vwo sportklas • 1 atheneum • 1 atheneum β-plus • 1 gymnasium • 1 gymnasium β-plus

20 Aanbod Zaanlands Lyceum
Na het eerste jaar: • 2 havo, met opstroommogelijkheid naar 3 ath • 2 atheneum • 2 atheneum β-plus • 2 gymnasium • 2 gymnasium β-plus

21 Inrichting eerste leerjaar
• Pre- advies in februari • Handelingsplannen i.s.m. ouders naar aanleiding van pre-advies • Advies in april • Bevordering eind van het jaar

22 Programma Zaanlands 19.30 uur: voorlichting in lokalen, zie kaartje
individuele vragen NK 102 20.45 uur: voorlichting in lokalen, zie kaartje


Download ppt "Zaanlands Lyceum 30 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google