De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formules, vergelijkingen en mol (en) Hfst 3. 2.6 Atoommassa en mol 1 amu = 1,6605 * 10 -24 g = massa van 1 proton (of van 1 neutron). In meetbare hoeveelheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formules, vergelijkingen en mol (en) Hfst 3. 2.6 Atoommassa en mol 1 amu = 1,6605 * 10 -24 g = massa van 1 proton (of van 1 neutron). In meetbare hoeveelheden."— Transcript van de presentatie:

1 Formules, vergelijkingen en mol (en) Hfst 3

2 2.6 Atoommassa en mol 1 amu = 1,6605 * 10 -24 g = massa van 1 proton (of van 1 neutron). In meetbare hoeveelheden (bv. 3 g) zitten dus ontzettend veel protonen en neutronen….en dus erg veel atomen. Bv: 1,872 g zilver = hoeveel atomen zilver??????? Reken uit: 1,872 g Ag /1,6605 x 10 -24 g/amu = 1,127 x 10 24 amu (of protonen en/of neutronen). 1 Ag atoom = 107,868 amu. 1,127 x 10 24 amu = hoeveel Ag atomen???? 1,127 x 10 24 amu/ 107,868 amu = 1,045 x 10 22 atomen Ag (in 1,872 gram Ag). Om makkelijker over die hoeveelheden atomen te praten is het begrip Mol ingevoerd.

3 2.6 Atoommassa en mol 1 Mol van een stof, verbinding, element, is het aantal atomen of moleculen waarvan de massa (molaire massa) gelijk is aan de molecuul-massa in grammen; 1 mol Ag = 107,868 g Ag = 6,022141 x 10 23 atomen 1 mol C = 12,0107 g C = 6,022141 x 10 23 atomen

4 Het getal van Avogadro 1 mol H + = 1gram/ 1,67 x 10 -24 amu = 6,022 x 10 23 ( formule eenheden, moleculen) Deze waarde wordt het getal van Avogadro genoemd, N A

5 Reactievergelijkingen kloppend maken Balancing Chemical Equations Het aantal atomen moet bij de reactanten en de producten gelijk zijn. (Wet van behoud van massa)

6 Chemische vergelijkingen Het gaat in de chemie vooral om de chemische reacties. Chemische reacties schrijf je op met een reactie-vergelijking. Voor alle reacties geldt de wet van behoud van massa. Dus……. moeten de reactie - vergelijkingen kloppen. Het aantal atomen moet bij de reactanten en de producten gelijk zijn.

7 3.1 Reactievergelijkingen kloppend maken -Schrijf voor iedere reactie eerst de reactanten en de producten op. -Het aantal atomen in de reactievergelijking klopt niet. Denk aan de wet van de constante verhoudingen! H 2 + O 2 → H 2 O

8 3.1 Reactievergelijkingen kloppend maken Propaan (C 3 H 8 ) reageert met zuurstof (combustion). De producten zijn koolstof dioxide en water. 1:Schrijf de reactie-vergelijking op (hoeft nog niet te kloppen) 2:Maak de reactie-vergelijking kloppend; - voor C - voor C en H - voor C, H en O 3:Maak de coëfficiënten zo klein mogelijk (hele getallen).

9 3.1 Reactievergelijkingen kloppend maken Kaliumchloraat (KClO 3 ) kan met sucrose (C 12 H 22 O 11 ) reageren. Daarbij ontstaan Kaliumchloride, Koolstofdioxide en water. Schrijf de reactievergelijking op en maak deze kloppend (gebalanceerd). KClO 3 + C 12 H 22 O 11 →KCl + CO 2 + H 2 0 Maak eerst het aantal C-atomen kloppend KClO 3 + C 12 H 22 O 11 →KCl + 12CO 2 + H 2 0 C + H kloppend KClO 3 + C 12 H 22 O 11 →KCl + 12CO 2 + 11 H 2 0 C + H + O, daarna K en Cl Formule-eenheden

10 Gaat het hier om de synthese van 2 water moleculen of gaat het hier om een schematische weergave van dusdanig grote hoeveelheden moleculen dat we er een zwembad mee kunnen vullen?? 3.2 Chemische symbolen op verschillende nivo’s

11 Ethyl Chloride is an anesthetic spray for immediate, temporary relief of pain. Helps relieve muscle spasm and controls the pain from swelling. Prescription required. Hoeveel ethyleen en hoeveel waterstofchloride heb ik nodig om voldoende ethylchloride te krijgen?? Uit de kloppende reactie-vergelijking is af te lezen hoeveel moleculen er met elkaar reageren. Omdat het aantal met elkaar reagerende moleculen niet te tellen is moet je ze wegen. Het aantal moleculen moet dus omgezet worden in het aantal grammen van dat molecuul. Gebruik de molecuul massa (ook wel molecular weight = MW genoemd)!!!

12 3.3 Molmassa berekenen Bereken de molecuulmassa van Ethyleen: C 2 H 4 De molecuulmassa = de som van alle massa’s van alle atomen in dat molecuul = atoom massa C = 12.0 amux 2 = 24 amu atoom massa H = 1.0 amux 4 = 4 amu molecuulmassa 28 amu Doe hetzelfde voor HCl. = 36.5 amu

13 Omdat het niet om 1 of 2 moleculen gaat maar om “ ontelbaar” veel heeft men het begrip Mol geintroduceerd. 1 Mol van een stof, verbinding, element, is het aantal moleculen waarvan de massa (molaire massa) gelijk is aan de molecuul-massa in grammen. 1 Mol ethyleen (C 2 H 4 ) heeft een massa van 28,0 g. Het getal van Avogadro en molen 1 molecuul 28,0 amu 28,0 g 1 mol 1 molecuul 36,5 amu 36,5 g 1 mol 1 molecuul 64,5 amu 64,5 g 1 mol

14 1 Mol van een stof, verbinding, element, is het aantal moleculen waarvan de massa (molaire massa) gelijk is aan de molecuul-massa in grammen. 1 Mol is die hoeveelheid stof die hetzelfde aantal moleculen (of formule units) bevat als het aantal atomen in exact 12 g 12 C = 6,022 * 10 23 = Het getal van Avogadro OF 28,0 g = (1 mol) = 6,022 * 10 23 moleculen 36,5 g (1 mol) 6,022 * 10 23 moleculen 64,5 g (1 mol) 6,022 * 10 23 moleculen Het getal van Avogadro en molen

15 Vb. Mol-massa berekeningen C 2 H 4 (g) + HCL(g) → C 2 H 5 Cl (g). –Stel dat het experiment uitgevoerd wordt met 15,0 g ethyleen. Hoeveel g HCl moet er dan afgewogen worden??? –1 mol ethyleen reageert met 1 mol HCl. Hoeveel mol ethyleen hebben we met 15,0 g ? –1 mol ethyleen = 28 g. 15 g ethylene x 1 mol ethylene = 0,536 mol 28 g ethyleen –Er is dus 0,536 mol HCl nodig (evenveel moleculen als ethyleen). –Hoeveel weegt 0,536 mol HCl??? O,536 mol HCl x 36,5 g = 19,6 g mol HCl

16 Vb. Chemisch rekenen Voor de voorgaande berekening is het hiernaast afgebeelde schema toegepast. Molen geven aan hoeveel moleculen er aan de reactie meedoen. Grammen geven aan wat de daarbij horende massa is.

17 De molaire massa als “conversion” (omrekenings) factor De Molaire massa kan gebruikt worden als omzettings factor tussen het aantal moleculen en de massa. Is de massa bekend van een bepaalde stof, dan kan m.b.v. de Molaire massa het aantal moleculen uitgerekend worden. Is het aantal moleculen bekend van een bepaalde stof dan kan de bijbehorende massa uitgerekend worden, gebruikmakend van de Molaire massa. Het getal van Avogadro en molen

18 Zelfstudie Zelfstudie: Hfst 3 van Chemistry Mc Murry-Fay (§ 1 t/m 3) Blz. 80 t/m 89 Problem 1 t/m 6 en opg. 1 t/m 3 van de extra opgaven.


Download ppt "Formules, vergelijkingen en mol (en) Hfst 3. 2.6 Atoommassa en mol 1 amu = 1,6605 * 10 -24 g = massa van 1 proton (of van 1 neutron). In meetbare hoeveelheden."

Verwante presentaties


Ads door Google