De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formules, vergelijkingen en mol (en)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formules, vergelijkingen en mol (en)"— Transcript van de presentatie:

1 Formules, vergelijkingen en mol (en)
Hfst 3

2 2.6 Atoommassa en mol 1 amu = 1,6605 * g = massa van 1 proton (of van 1 neutron). In meetbare hoeveelheden (bv. 3 g) zitten dus ontzettend veel protonen en neutronen….en dus erg veel atomen. Bv: 1,872 g zilver = hoeveel atomen zilver??????? Reken uit: 1,872 g Ag /1,6605 x g/amu = 1,127 x 1024 amu (of protonen en/of neutronen). 1 Ag atoom = 107,868 amu. 1,127 x 1024 amu = hoeveel Ag atomen???? 1,127 x 1024 amu/ 107,868 amu = 1,045 x 1022 atomen Ag (in 1,872 gram Ag). Om makkelijker over die hoeveelheden atomen te praten is het begrip Mol ingevoerd.

3 2.6 Atoommassa en mol 1 Mol van een stof, verbinding, element, is het aantal atomen of moleculen waarvan de massa (molaire massa) gelijk is aan de molecuul-massa in grammen; 1 mol Ag = 107,868 g Ag = 6, x 1023 atomen 1 mol C = 12,0107 g C = 6, x 1023 atomen

4 Het getal van Avogadro 1 mol H+= 1gram/ 1,67 x 10-24 amu =
6,022 x 1023 (formule eenheden, moleculen) Deze waarde wordt het getal van Avogadro genoemd, NA

5 Reactievergelijkingen kloppend maken Balancing Chemical Equations
Het aantal atomen moet bij de reactanten en de producten gelijk zijn. (Wet van behoud van massa)

6 Chemische vergelijkingen
Het gaat in de chemie vooral om de chemische reacties. Chemische reacties schrijf je op met een reactie-vergelijking. Voor alle reacties geldt de wet van behoud van massa. Dus……. moeten de reactie -vergelijkingen kloppen. Het aantal atomen moet bij de reactanten en de producten gelijk zijn.

7 3.1 Reactievergelijkingen kloppend maken
-Schrijf voor iedere reactie eerst de reactanten en de producten op. -Het aantal atomen in de reactievergelijking klopt niet. H2 + O2 → H2O Denk aan de wet van de constante verhoudingen!

8 3.1 Reactievergelijkingen kloppend maken
Propaan (C3H8) reageert met zuurstof (combustion). De producten zijn koolstof dioxide en water. 1: Schrijf de reactie-vergelijking op (hoeft nog niet te kloppen) 2: Maak de reactie-vergelijking kloppend; - voor C - voor C en H - voor C, H en O 3: Maak de coëfficiënten zo klein mogelijk (hele getallen).

9 3.1 Reactievergelijkingen kloppend maken
Kaliumchloraat (KClO3) kan met sucrose (C12H22O11) reageren. Daarbij ontstaan Kaliumchloride, Koolstofdioxide en water. Schrijf de reactievergelijking op en maak deze kloppend (gebalanceerd) . KClO3 + C12H22O11 → KCl + CO2 + H20 Maak eerst het aantal C-atomen kloppend KClO3 + C12H22O11 → KCl + 12CO2 + H20 C + H kloppend KClO3 + C12H22O11 → KCl + 12CO H20 C + H + O, daarna K en Cl Formule-eenheden

10 3.2 Chemische symbolen op verschillende nivo’s
Gaat het hier om de synthese van 2 water moleculen of gaat het hier om een schematische weergave van dusdanig grote hoeveelheden moleculen dat we er een zwembad mee kunnen vullen??

11 Hoeveel ethyleen en hoeveel waterstofchloride heb ik nodig
Ethyl Chloride is an anesthetic spray for immediate, temporary relief of pain. Helps relieve muscle spasm and controls the pain from swelling Prescription required. Hoeveel ethyleen en hoeveel waterstofchloride heb ik nodig om voldoende ethylchloride te krijgen?? Uit de kloppende reactie-vergelijking is af te lezen hoeveel moleculen er met elkaar reageren. Omdat het aantal met elkaar reagerende moleculen niet te tellen is moet je ze wegen. Het aantal moleculen moet dus omgezet worden in het aantal grammen van dat molecuul. Gebruik de molecuul massa (ook wel molecular weight = MW genoemd)!!! Figure: UN Title: Formation of ethyl chloride Caption: The molecules of ethylene and hydrogen chloride react and combine to form a new compound, ethyl chloride, which is used as a topical anesthetic.

12 3.3 Molmassa berekenen Bereken de molecuulmassa van Ethyleen: C2H4 De molecuulmassa = de som van alle massa’s van alle atomen in dat molecuul = atoom massa C = 12.0 amu x 2 = 24 amu atoom massa H = 1.0 amu x 4 = 4 amu molecuulmassa 28 amu Doe hetzelfde voor HCl. = 36.5 amu

13 Het getal van Avogadro en molen
Omdat het niet om 1 of 2 moleculen gaat maar om “ ontelbaar” veel heeft men het begrip Mol geintroduceerd. 1 Mol van een stof, verbinding, element, is het aantal moleculen waarvan de massa (molaire massa) gelijk is aan de molecuul-massa in grammen. 1 Mol ethyleen (C2H4) heeft een massa van 28,0 g. 1 molecuul 28,0 amu 28,0 g 1 mol 1 molecuul 36,5 amu 36,5 g 1 mol 1 molecuul 64,5 amu 64,5 g 1 mol

14 Het getal van Avogadro en molen
1 Mol van een stof, verbinding, element, is het aantal moleculen waarvan de massa (molaire massa) gelijk is aan de molecuul-massa in grammen. OF 1 Mol is die hoeveelheid stof die hetzelfde aantal moleculen (of formule units) bevat als het aantal atomen in exact 12 g 12C = 6,022 * 1023 = Het getal van Avogadro 28,0 g = (1 mol) = 6,022 * 1023 moleculen 36,5 g (1 mol) 6,022 * 1023 moleculen 64,5 g (1 mol) 6,022 * 1023 moleculen

15 Vb. Mol-massa berekeningen
C2H4 (g) + HCL(g) → C2H5Cl (g). Stel dat het experiment uitgevoerd wordt met 15,0 g ethyleen. Hoeveel g HCl moet er dan afgewogen worden??? 1 mol ethyleen reageert met 1 mol HCl. Hoeveel mol ethyleen hebben we met 15,0 g ? 1 mol ethyleen = 28 g. 15 g ethylene x 1 mol ethylene = 0,536 mol 28 g ethyleen Er is dus 0,536 mol HCl nodig (evenveel moleculen als ethyleen). Hoeveel weegt 0,536 mol HCl??? O,536 mol HCl x 36,5 g = 19,6 g mol HCl

16 Vb. Chemisch rekenen Voor de voorgaande berekening is het hiernaast afgebeelde schema toegepast. Molen geven aan hoeveel moleculen er aan de reactie meedoen. Grammen geven aan wat de daarbij horende massa is.

17 De molaire massa als “conversion” (omrekenings) factor
Het getal van Avogadro en molen De molaire massa als “conversion” (omrekenings) factor De Molaire massa kan gebruikt worden als omzettings factor tussen het aantal moleculen en de massa. Is de massa bekend van een bepaalde stof, dan kan m.b.v. de Molaire massa het aantal moleculen uitgerekend worden. Is het aantal moleculen bekend van een bepaalde stof dan kan de bijbehorende massa uitgerekend worden, gebruikmakend van de Molaire massa.

18 Zelfstudie Zelfstudie: Hfst 3 van Chemistry Mc Murry-Fay (§ 1 t/m 3)
Blz. 80 t/m 89 Problem 1 t/m 6 en opg. 1 t/m 3 van de extra opgaven. Z


Download ppt "Formules, vergelijkingen en mol (en)"

Verwante presentaties


Ads door Google