De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anne van Emmerik Suzy Maljaars

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anne van Emmerik Suzy Maljaars"— Transcript van de presentatie:

1 Anne van Emmerik Suzy Maljaars
Montessori Lyceum Herman Jordan Woudschoten Chemie Conferentie Effectief Practicum doen met je klas Anne van Emmerik Suzy Maljaars

2 Demoproef ML Herman Jordan Zeist

3 Anne van Emmerik

4 Suzy Maljaars

5 Suzy Maljaars

6 Suzy Maljaars

7 Suzy Maljaars

8 Suzy Maljaars

9 Voorstellen

10 Voorstellen

11 Voorstellen

12 Voorstellen

13 Voorstellen

14 Voorstelrondje Naam Ervaring met practicum Verwachting workshop

15 Programma Inleiding Voorstelrondje Theorie Doe het zelf!
Demoproef Voorstelrondje Theorie Verschillende practica Doel van een practicum Doe het zelf! Nabespreking Doe het zelf! Voorbeeld HU Afronding workshop ML Herman Jordan Zeist

16 Programma Inleiding DOEL: Voorstelrondje
Demoproef Voorstelrondje Theorie Verschillende practica Doel van een practicum Doe het zelf! Nabespreking Doe het zelf! Voorbeeld HU Afronding workshop DOEL: handvatten geven bij het realiseren van een effectief practicum ML Herman Jordan Zeist

17 Verschillende practica
ML Herman Jordan Zeist

18 Verschillende practica
Docenten / TOA practicum: Demonstratieproef Leerlingenpracticum: Apparatenpracticum / vaardighedenpracticum Begripspracticum Onderzoekspracticum ML Herman Jordan Zeist

19 Demonstratieproef Docent en/of TOA: Leerling:
demonstreert handelingen / vaardigheid voert practicum uit (om diverse redenen) Leerling: ziet handelingen neemt waar is geboeid 5 V’s: Veilig Vaardig Verrassend Visueel Verhaal ML Herman Jordan Zeist

20 Leerlingpracticum ML Herman Jordan Zeist

21 Leerlingpracticum Vaardighedenpracticum
Uitvoeren handelingen, kookboek Glaswerk / pH meter / ICT / pipetteren / … ML Herman Jordan Zeist

22 Leerlingpracticum Vaardighedenpracticum Begripspracticum
Uitvoeren handelingen, kookboek Glaswerk / pH meter / ICT / pipetteren / … Begripspracticum Kennismaken met een begrip en helder krijgen van misconcepten Reactiesnelheid / oplosbaarheid / suspensie / … ML Herman Jordan Zeist

23 Leerlingpracticum Vaardighedenpracticum Begripspracticum
Uitvoeren handelingen, kookboek Glaswerk / pH meter / ICT / pipetteren / … Begripspracticum Kennismaken met een begrip en helder krijgen van misconcepten Reactiesnelheid / oplosbaarheid / suspensie / … Onderzoekspracticum Zelfstandig onderzoek doen PWS / scheiden mengsels / gehalte bepaling / … ML Herman Jordan Zeist

24 Waarom practicum? ML Herman Jordan Zeist

25 Waarom practicum? Ondersteuning van de theorie
Leren onderzoeken door middel van experimenten Leren gebruiken van meetinstrumenten en practicumtechnieken Motiveren van leerlingen Kennismaken met wetenschap Samenwerkend leren ML Herman Jordan Zeist

26 Efficiënt practicum ML Herman Jordan Zeist

27 Efficiënt practicum Is een practicum met een doel
ML Herman Jordan Zeist

28 Doel van een practicum Hoe duidelijker het leerdoel wordt beschreven, hoe helderder het voor de leerling is om er aan te voldoen, en hoe makkelijker het is om het practicum te begeleiden (en na te bespreken of te beoordelen) Je gaat het pas zien als je het doorhebt – Johan Cruijff Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd – Johan Cruijff ML Herman Jordan Zeist

29 Voorbeelden leerdoel Werken met een buret
Stofeigenschap hydrofiel herkennen Opstelling elektrolyse kunnen maken Onderzoeksvraag opstellen Verslag schrijven in wetenschappelijke taal Leerdoel van demo? ML Herman Jordan Zeist

30 Doe het zelf! ML Herman Jordan Zeist

31 Doe het zelf! Soort practicum Stel een leerdoel / leerdoelen op
Stel vast welke voorkennis nodig is Past beschrijving practicum bij leerdoel? Zo nee, corrigeer het voorschrift / vul aan Controle leerdoel gehaald ML Herman Jordan Zeist

32 Doe het zelf! Soort practicum Stel een leerdoel / leerdoelen op
Vaardighedenpracticum Begripspracticum Onderzoekspracticum Soort practicum Stel een leerdoel / leerdoelen op Stel vast welke voorkennis nodig is Past beschrijving practicum bij leerdoel? Zo nee, corrigeer het voorschrift / vul aan Controle leerdoel gehaald Samenvatting artikel Robin Millar Vul vragenlijst in Groepjes van 2 – 3 Tijd: 20 minuten Uitkomst wordt plenair besproken Overleg met buurman / buurvrouw / Anne / Suzy Noteer een inzicht voor jezelf ML Herman Jordan Zeist

33 Nabespreking Doe het zelf
ML Herman Jordan Zeist

34 Nabespreking Doe het zelf
Opvallende zaken? Nieuwe inzichten? ML Herman Jordan Zeist

35 Activeren voorkennis Voorbeeld practicum Hogeschool Utrecht
ML Herman Jordan Zeist

36 Afronding Bronnen Feedback Contact ML Herman Jordan Zeist

37 Bronnen Effectief practicum doen: Robin Millar artikel 25 (2009), Practical Activity Analysis Inventory ML Herman Jordan Zeist

38 Bronnen ‘Docentenproeven in het scheikunde-onderwijs’, Ted van Deventer en Hans Haarsma Berg, E. van den, Buning, J. (1994). Practicum: leren ze er wat? NVOX, 19(6), ‘Show de Chemie’, uitgave VNCI ML Herman Jordan Zeist

39 Feedback Doel: handvatten voor het realiseren van een effectief practicum app.gosoapbox.com Join Now Access Code dio 2015 ML Herman Jordan Zeist

40 anne.vanemmerik@hu.nl smaljaars@hermanjordan.nl
Contact ML Herman Jordan Zeist

41 ML Herman Jordan Zeist


Download ppt "Anne van Emmerik Suzy Maljaars"

Verwante presentaties


Ads door Google