De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woudschoten Chemie Conferentie 2015 Effectief Practicum doen met je klas Anne van Emmerik Suzy Maljaars Montessori Lyceum Herman Jordan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woudschoten Chemie Conferentie 2015 Effectief Practicum doen met je klas Anne van Emmerik Suzy Maljaars Montessori Lyceum Herman Jordan."— Transcript van de presentatie:

1 Woudschoten Chemie Conferentie 2015 Effectief Practicum doen met je klas Anne van Emmerik Suzy Maljaars Montessori Lyceum Herman Jordan

2 Demoproef ML Herman Jordan Zeist

3 Anne van Emmerik

4 Suzy Maljaars

5

6

7

8

9 Voorstellen

10

11

12

13

14 Voorstelrondje n Naam n Ervaring met practicum n Verwachting workshop

15 Programma n Inleiding n Demoproef n Voorstelrondje n Theorie n Verschillende practica n Doel van een practicum n Doe het zelf! n Nabespreking Doe het zelf! n Voorbeeld HU n Afronding workshop ML Herman Jordan Zeist

16 Programma n Inleiding n Demoproef n Voorstelrondje n Theorie n Verschillende practica n Doel van een practicum n Doe het zelf! n Nabespreking Doe het zelf! n Voorbeeld HU n Afronding workshop ML Herman Jordan Zeist DOEL: handvatten geven bij het realiseren van een effectief practicum

17 Verschillende practica ML Herman Jordan Zeist

18 Verschillende practica n Docenten / TOA practicum: n Demonstratieproef n Leerlingenpracticum: n Apparatenpracticum / vaardighedenpracticum n Begripspracticum n Onderzoekspracticum ML Herman Jordan Zeist

19 Demonstratieproef n Docent en/of TOA: n demonstreert handelingen / vaardigheid n voert practicum uit (om diverse redenen) n Leerling: n ziet handelingen n neemt waar n is geboeid ML Herman Jordan Zeist n 5 V’s: n Veilig n Vaardig n Verrassend n Visueel n Verhaal

20 Leerlingpracticum ML Herman Jordan Zeist

21 Leerlingpracticum n Vaardighedenpracticum n Uitvoeren handelingen, kookboek n Glaswerk / pH meter / ICT / pipetteren / … ML Herman Jordan Zeist

22 Leerlingpracticum n Vaardighedenpracticum n Uitvoeren handelingen, kookboek n Glaswerk / pH meter / ICT / pipetteren / … n Begripspracticum n Kennismaken met een begrip en helder krijgen van misconcepten n Reactiesnelheid / oplosbaarheid / suspensie / … ML Herman Jordan Zeist

23 Leerlingpracticum n Vaardighedenpracticum n Uitvoeren handelingen, kookboek n Glaswerk / pH meter / ICT / pipetteren / … n Begripspracticum n Kennismaken met een begrip en helder krijgen van misconcepten n Reactiesnelheid / oplosbaarheid / suspensie / … n Onderzoekspracticum n Zelfstandig onderzoek doen n PWS / scheiden mengsels / gehalte bepaling / … ML Herman Jordan Zeist

24 Waarom practicum? ML Herman Jordan Zeist

25 Waarom practicum? n Ondersteuning van de theorie n Leren onderzoeken door middel van experimenten n Leren gebruiken van meetinstrumenten en practicumtechnieken n Motiveren van leerlingen n Kennismaken met wetenschap n Samenwerkend leren n … ML Herman Jordan Zeist

26 Efficiënt practicum ML Herman Jordan Zeist

27 Efficiënt practicum n Is een practicum met een doel ML Herman Jordan Zeist

28 Doel van een practicum n Hoe duidelijker het leerdoel wordt beschreven, hoe helderder het voor de leerling is om er aan te voldoen, en hoe makkelijker het is om het practicum te begeleiden (en na te bespreken of te beoordelen) Je gaat het pas zien als je het doorhebt – Johan Cruijff Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd – Johan Cruijff ML Herman Jordan Zeist

29 Voorbeelden leerdoel n Werken met een buret n Stofeigenschap hydrofiel herkennen n Opstelling elektrolyse kunnen maken n Onderzoeksvraag opstellen n Verslag schrijven in wetenschappelijke taal n Leerdoel van demo? ML Herman Jordan Zeist

30 Doe het zelf! ML Herman Jordan Zeist

31 Doe het zelf! n Soort practicum n Stel een leerdoel / leerdoelen op n Stel vast welke voorkennis nodig is n Past beschrijving practicum bij leerdoel? Zo nee, corrigeer het voorschrift / vul aan n Controle leerdoel gehaald ML Herman Jordan Zeist

32 Doe het zelf! n Soort practicum n Stel een leerdoel / leerdoelen op n Stel vast welke voorkennis nodig is n Past beschrijving practicum bij leerdoel? Zo nee, corrigeer het voorschrift / vul aan n Controle leerdoel gehaald ML Herman Jordan Zeist Groepjes van 2 – 3 Tijd: 20 minuten Uitkomst wordt plenair besproken Overleg met buurman / buurvrouw / Anne / Suzy Noteer een inzicht voor jezelf Vaardighedenpracticum Begripspracticum Onderzoekspracticum Samenvatting artikel Robin Millar Vul vragenlijst in

33 Nabespreking Doe het zelf ML Herman Jordan Zeist

34 Nabespreking Doe het zelf n Opvallende zaken? n Nieuwe inzichten? ML Herman Jordan Zeist

35 Activeren voorkennis n Voorbeeld practicum Hogeschool Utrecht ML Herman Jordan Zeist

36 Afronding n Bronnen n Feedback n Contact

37 Bronnen n Effectief practicum doen: Robin Millar artikel 25 (2009), Practical Activity Analysis Inventory http://www.york.ac.uk/depts/educ/research/Re searchPaperSeries/index.htm http://www.york.ac.uk/depts/educ/research/Re searchPaperSeries/index.htm ML Herman Jordan Zeist

38 Bronnen n ‘Docentenproeven in het scheikunde-onderwijs’, Ted van Deventer en Hans Haarsma n Berg, E. van den, Buning, J. (1994). Practicum: leren ze er wat? NVOX, 19(6), 245-249 http://www.ecent.nl/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=1&supportId=1686 http://www.ecent.nl/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=1&supportId=1686 n ‘Show de Chemie’, uitgave VNCI n www.gosoapbox.com www.gosoapbox.com ML Herman Jordan Zeist

39 Feedback n Doel: handvatten voor het realiseren van een effectief practicum n app.gosoapbox.com n Join Now n Access Code dio 2015 ML Herman Jordan Zeist

40 Contact anne.vanemmerik@hu.nl smaljaars@hermanjordan.nl ML Herman Jordan Zeist

41


Download ppt "Woudschoten Chemie Conferentie 2015 Effectief Practicum doen met je klas Anne van Emmerik Suzy Maljaars Montessori Lyceum Herman Jordan."

Verwante presentaties


Ads door Google