De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COACHING WEEK Rotterdam Academy. Maken 0-meting en POP beroepshouding. Deze meenemen naar de les en bespreken met je coach en team.

Verwante presentaties


Presentatie over: "COACHING WEEK Rotterdam Academy. Maken 0-meting en POP beroepshouding. Deze meenemen naar de les en bespreken met je coach en team."— Transcript van de presentatie:

1 COACHING WEEK Rotterdam Academy

2 Maken 0-meting en POP beroepshouding. Deze meenemen naar de les en bespreken met je coach en team.

3  Bespreken stand van zaken  Uitleg oplossingsgerichte intervisie  Aan de slag! Programma:

4 Intervisie Doel van (oplossingsgerichte) intervisie Het doel van intervisie is dat de inbrenger en de teamleden deskundiger worden m.b.t. het hanteren van het probleem in engere zin en het werk in ruimere zin. Het doel van oplossingsgerichte intervisie is hetzelfde, maar de werkwijze is nadrukkelijk anders!!

5 Wat is oplossingsgerichte intervisie Resultaat Door oplossingsgericht met elkaar te werken, de focus te leggen op dat wat werkt en op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven ontstaat ruimte voor oplossingen die werken. Niet alleen bij de inbrenger maar ook bij de teamleden. Deze vorm van intervisie is snel, praktisch en resultaatgericht. Door op oplossingsgerichte wijze samen te leren, ontdekken teamleden hoeveel talent en vermogen er in hun team aanwezig is. (Empowerment) Daarnaast leveren betrokkenheid en hulpvaardigheid een belangrijke bijdrage aan de vorming van het team.

6 Uitgangspunten oplossingsgerichte intervisie ‘het is niet nodig veel over een probleem te weten, om het te kunnen oplossen’ (Bannink, 2006) ‘wat je aandacht geeft, groeit’. Geef je het probleem alle aandacht, dan groeit dat, geef je de wens/ het doel en de manier om daar te komen, alle aandacht, dan wordt dat werkelijkheid. ‘de meeste ‘cliënten’ zijn al in het bezit van de hulpbronnen die ze nodig hebben om te veranderen’ (Bannink, 2006).

7 Oplossingsgerichte houding  denken vanuit mogelijkheden i.p.v. vanuit moeilijkheden  veel vragen stellen en geen oordeel vellen  het niet beter weten dan de inbrenger, maar de inbrenger ondersteunen en suggesties doen om zijn eigen oplossingen te formuleren.  vooral een focus op de toekomst houden en niet op het verleden

8 5 Stappen oplossingsgerichte intervisie (zie shl blz. 21)

9

10

11

12

13 Oefenen met  Teammonoloog  Neutraal bevragen

14 Casussen intervisie  Een gebeurtenis die nog niet volledig is uitgewerkt  Die min of meer onverwacht heeft plaatsgevonden  Waarbij de probleeminbrenger zelf betrokken is  Een situatie die nog ‘leeft’ of in de toekomst gaat spelen Iedere intervisie bijeenkomst staat 1 houdingsaspect centraal 1 of 2 studenten brengen een casus in die daarmee te maken heeft. De feedback vanuit de intervisiebijeenkomst kun je gebruiken in reflectie beroepshouding.

15 Aan de slag  Ga uiteen in eigen team  Vertrouwen belangrijk punt binnen een intervisie team  Maak hierover afspraken met je team  Bespreek met elkaar je POP zodat iedereen op de hoogte is van elkaars leerdoelen

16


Download ppt "COACHING WEEK Rotterdam Academy. Maken 0-meting en POP beroepshouding. Deze meenemen naar de les en bespreken met je coach en team."

Verwante presentaties


Ads door Google