De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel De leer Het christelijk leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel De leer Het christelijk leven"— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel De leer Het christelijk leven
De bron en het water De Bijbel De leer Het christelijk leven

2 De Bijbel

3 Heilige boeken De bijbel wordt vaak genoemd:
Woord van God Heilige Schrift De bijbel geldt als gezaghebbend in het christendom Jodendom: TeNaCH Islam: Koran Hindoeisme: Veda’s Boeddhisme: Tripataka

4 De bijbel Twee delen: Oude en Nieuwe Testament
OT: gedeeld met de joden NT: alleen door de christenen erkend Elk deel bestaat uit verschillende boeken Verschillende genres geschiedenis, verhalen, voorschriften, wijsheid, liederen, profetieën Verschillend in lengte De boeken zijn verdeeld in hoofdstukken en verzen

5 Oude en Nieuwe Testament
Testament = verbond Het Nieuwe Testament grijpt voortdurend terug op het Oude Testament Oude Testament Nieuwe Testament Eerste testament Tweede testament Hebreeuws Grieks 39 boeken 27 boeken Geschreven vòòr Christus (ca ) Geschreven ná Christus (ca ) Afsluiting canon 100 na Chr. Afsluiting canon ca. 400

6 De canon Waarom staan precies deze boeken in de bijbel?
Canonieke boeken Deuterocanonieke boeken Apocriefen

7 Oude Testament Thora (Wet) 5 boeken Historische boeken
Van Adam tot Mozes Historische boeken Van de intocht tot na de ballingschap Dichterlijke boeken Liederen, spreuken, wijsheid Profetische boeken

8 Nieuwe Testament 4 Evangelien Handelingen Brieven Openbaring
Beschrijvingen van het leven van Jezus Handelingen Verhalen over de eerste christenen Brieven Openbaring

9 Hoe moet je de bijbel lezen?
Als goddelijke of als menselijke tekst? Letterlijk of figuurlijk (allegorisch)? Welke tekst is de juiste versie/vertaling? Niet iedereen heeft dezelfde canon Elke vertaling is een interpretatie

10 Leer

11 Het Credo Credo: “Ik geloof”
Credo: de bekendste geloofsbelijdenis in twaalf punten Apostolische geloofsbelijdenis = Credo

12 Dogma’s (leerstellingen)
Over God: schepping Drie-eenheid of Triniteit Over de mens: zondeval verlossing door Jezus leven eenmalig hemel en hel Wereld, geschiedenis: Jezus wederkomst laatste oordeel

13 Theodicee Het probleem van de theodicee: waarom is er kwaad in de wereld? Waarom laat God dit toe? Kan hij het niet? Wil hij niet?

14 Christelijk leven Gebed Eredienst Feest- en gedenkdagen Sacramenten

15 Gebed Bidden Bidden komt voor in veel religies
Persoonlijke en vaste gebeden Alleen of met anderen Bidden komt voor in veel religies Salat Mantra’s Belangrijkste christelijke gebed: het Onze Vader (Pater Noster) Rozenkrans

16 Feest- en gedenkdagen Kerstmis geboorte Goede Vrijdag sterven
Pasen opstanding Hemelvaart hemelvaart Pinksteren uitstorting Heilige Geest

17 Joodse en christelijke feestdagen
40 dagen tijd Aswoensdag Pasen Carnaval 40 dagen Hemelvaartsdag 14 Poerim 14-21 Pesach 7 weken 10 dagen Pinksteren 6,7 Sjevoeoth Kerstfeest 25 Chanukka 4 weken Advent 9 Av 23 Sjimchat Tora 11 Yom Kippoer 13-22 Sukkot 1,2.Rosj hasjana

18 Sacramenten Sacramenten = genademiddelen
Belangrijke, vaste rituelen in de kerk Doop Vormsel Avondmaal of eucharistie Biecht Laatste oliesel Priesterwijding Huwelijk


Download ppt "De Bijbel De leer Het christelijk leven"

Verwante presentaties


Ads door Google