De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel De leer Het christelijk leven.  De bijbel wordt vaak genoemd: ◦ Woord van God ◦ Heilige Schrift  De bijbel geldt als gezaghebbend in het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel De leer Het christelijk leven.  De bijbel wordt vaak genoemd: ◦ Woord van God ◦ Heilige Schrift  De bijbel geldt als gezaghebbend in het."— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel De leer Het christelijk leven

2

3  De bijbel wordt vaak genoemd: ◦ Woord van God ◦ Heilige Schrift  De bijbel geldt als gezaghebbend in het christendom  Jodendom: TeNaCH  Islam: Koran  Hindoeisme: Veda’s  Boeddhisme: Tripataka

4  Twee delen: Oude en Nieuwe Testament ◦ OT: gedeeld met de joden ◦ NT: alleen door de christenen erkend  Elk deel bestaat uit verschillende boeken ◦ Verschillende genres  geschiedenis, verhalen, voorschriften, wijsheid, liederen, profetieën ◦ Verschillend in lengte  De boeken zijn verdeeld in hoofdstukken en verzen

5  Testament = verbond  Het Nieuwe Testament grijpt voortdurend terug op het Oude Testament Oude TestamentNieuwe Testament Eerste testamentTweede testament HebreeuwsGrieks 39 boeken27 boeken Geschreven vòòr Christus (ca. 1000-200) Geschreven ná Christus (ca. 40-150) Afsluiting canon 100 na Chr. Afsluiting canon ca. 400

6 Waarom staan precies deze boeken in de bijbel?  Canonieke boeken  Deuterocanonieke boeken  Apocriefen

7  Thora (Wet) 5 boeken ◦ Van Adam tot Mozes  Historische boeken ◦ Van de intocht tot na de ballingschap  Dichterlijke boeken ◦ Liederen, spreuken, wijsheid  Profetische boeken

8  4 Evangelien ◦ Beschrijvingen van het leven van Jezus  Handelingen ◦ Verhalen over de eerste christenen  Brieven  Openbaring

9  Hoe moet je de bijbel lezen? ◦ Als goddelijke of als menselijke tekst? ◦ Letterlijk of figuurlijk (allegorisch)?  Welke tekst is de juiste versie/vertaling? ◦ Niet iedereen heeft dezelfde canon ◦ Elke vertaling is een interpretatie

10

11  Credo: “Ik geloof”  Credo: de bekendste geloofsbelijdenis in twaalf punten  Apostolische geloofsbelijdenis = Credo

12  Over God: ◦ schepping ◦ Drie-eenheid of Triniteit  Over de mens: ◦ zondeval ◦ verlossing door Jezus ◦ leven eenmalig ◦ hemel en hel  Wereld, geschiedenis: ◦ Jezus wederkomst ◦ laatste oordeel

13  Het probleem van de theodicee: waarom is er kwaad in de wereld? Waarom laat God dit toe? ◦ Kan hij het niet? ◦ Wil hij niet?

14  Gebed  Eredienst  Feest- en gedenkdagen  Sacramenten

15  Bidden ◦ Persoonlijke en vaste gebeden ◦ Alleen of met anderen  Bidden komt voor in veel religies ◦ Salat ◦ Mantra’s  Belangrijkste christelijke gebed: het Onze Vader (Pater Noster)  Rozenkrans

16  Kerstmisgeboorte  Goede Vrijdagsterven  Pasenopstanding  Hemelvaarthemelvaart  Pinksterenuitstorting Heilige Geest

17 14-21 Pesach 6,7 Sjevoeoth 7 weken 23 Sjimchat Tora 13-22 Sukkot 11 Yom Kippoer 1,2.Rosj hasjana 25 Chanukka 9 Av 14 Poerim Pasen Pinksteren Hemelvaartsdag 40 dagen 10 dagen Aswoensdag 40 dagen tijd Carnaval Kerstfeest Advent 4 weken

18  Sacramenten = genademiddelen  Belangrijke, vaste rituelen in de kerk ◦ Doop ◦ Vormsel ◦ Avondmaal of eucharistie ◦ Biecht ◦ Laatste oliesel ◦ Priesterwijding ◦ Huwelijk


Download ppt "De Bijbel De leer Het christelijk leven.  De bijbel wordt vaak genoemd: ◦ Woord van God ◦ Heilige Schrift  De bijbel geldt als gezaghebbend in het."

Verwante presentaties


Ads door Google