De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. Introductie Port infolink Hogeschool Rotterdam - Mobiliteit door ICT – 7 mei 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. Introductie Port infolink Hogeschool Rotterdam - Mobiliteit door ICT – 7 mei 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. Introductie Port infolink Hogeschool Rotterdam - Mobiliteit door ICT – 7 mei 2007

2 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 2 Inhoud 1.Visie 2.Concept & organisatie 3.Scope 4.Services & klanten 5.Uitdagingen

3 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 3 Haven is knooppunt in de supply chain. Een Port Community Systeem (PCS) is een voorwaarde voor een goed functionerende haven: Rotterdam is een dure haven, PCS als middel om kosten en kwaliteit te beïnvloeden. Zonder PCS kunnen groeiende ladingstromen en schepen niet meer worden verwerkt Achterstand wordt ingelopen en PCS wordt derde asset van de haven Port infolink ondersteund kritische processen tussen bedrijven in de havengebonden supply chain middels generieke ICT services: Centraal beschikbaar stellen van informatie die elders reeds bekend is (hergebruik). Neutraal, web-based open systeem met koppelingen in-house systemen klanten Sterke focus op connectivity Noodzaak & Rol van Port infolink 1. Visie

4 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 4 Logistiek wordt gekenmerkt door: Onvolledige en late informatiestromen Dezelfde informatie in wordt via verschillende documenten uitgewisseld. Communicatie tussen schakels in ketens verloopt vaak moeizaam. Grote efficiëntievoordelen te behalen door optimalisatie van informatiestromen 1. Visie Port Community Systeem als middel in logistiek om: Kosten te verlagen Ketenschakels te integreren Productiviteit te verhogen Goederen te tracken & tracen Security in ketens te waarborgen

5 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 5 Ketenoptimalisatie door samenwerking en integratie Lange tijd ontbreken van PCS heeft geresulteerd in veel bilaterale verbindingen en afspraken Integratie van ketens vergt vertrouwen en bereidwilligheid Change management bij 1000 bedrijven Samenwerking & integratie vergt een grote verandering 1. Visie

6 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 6 Inhoud 1.Visie 2.Concept & organisatie 3.Scope 4.Services & klanten 5.Uitdagingen

7 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 7 Zonder Port infolink Met Port infolink Algemeen concept Port Community Systeem Uitwisselen informatie tussen spelers in de keten via centraal platform (work flow management systeem voor de haven) Communicatie middels standaard berichten en webschermen Platform levert generieke diensten en slaat gegevens op Ontwikkeling van applicaties op platform om datastromen te faciliteren Port infolink is een dochter van het HbR die is opgericht samen met het bedrijfsleven en de Douane, met de opdracht een PCS te ontwikkelen voor de Rotterdamse haven 2. Concept & Organisatie

8 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 8 Een aantal havens hebben reeds een ‘Port Community Systeem’ (PCS) ontwikkeld Meeste grote havens reeds een PCS ontwikkeld. PCS zijn verschillend van: Inhoud Structuur Architectuur Doel van de systemen is de keten te optimaliseren door de informatie- en documentenstromen te optimaliseren. Betreft grote investeringen die resulteren in grote waardecreatie en inkomstenstromen voor de havens 2. Concept & Organisatie

9 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 9 Organisatie 2. Concept & Organisatie

10 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 10 Inhoud 1.Visie 2.Concept & organisatie 3.Scope 4.Services & klanten 5.Uitdagingen

11 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 11 3. Scope Klanten Port infolink biedt services voor alle kernspelers in de haven logistiek Port infolink ondersteunt import- en exportstromen van alle goederenstromen Port infolink ondersteunt overheidsmeldingen (B2G) en de belangrijkste B2B processen Port infolink ontwikkelt generieke toepassingen, niet bedrijfsspecifiek

12 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 12 Beschrijving van alle havenlogistieke processen en datastromen Stap 1Stap 2Stap 3Stap 4 Selectie van Kernprocessen & - datastromen Bepaling selectiecriteria kernprocessen & - datastromen Gevolgde stappen in de keuze van kernprocessen/ -datastromen Analyse havenlogistieke processen 1.Score van havenlogistieke processen/ datastromen op selectiecriteria 2.Toetsing van processen/ datastromen aan voorwaarden voor kernprocessen & kerndatastromen Analyse havenlogistieke processen 1.Score van havenlogistieke processen/ datastromen op selectiecriteria 2.Toetsing van processen/ datastromen aan voorwaarden voor kernprocessen & kerndatastromen 3. Scope Processen en datastromen die een grote invloed uitoefenen op de concurrentie positie van Rotterdam: Ketenkosten Ketenkwaliteit Processen en datastromen die een grote invloed uitoefenen op de concurrentie positie van Rotterdam: Ketenkosten Ketenkwaliteit

13 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 13 Stap 1 – Havenlogistieke processen en datastromen 3. Scope In kaart brengen havenlogistieke processen en bijbehorende datastromen. Uitdaging bij procesbeschrijving: processen en datastromen alle sectoren gedetailleerd maar ook generiek (bedrijfsoverstijgend) Keuze voor de IDEF (Integrated DEFinition) methodologie Import en exportprocessen verdeeld in hoofdprocessen waarna per stap in de keten de subprocessen worden weergegeven HOOFDPROCESSEN SUBPROCESSEN

14 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 14 Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (1) 3. Scope Waarom een PCS? Behoud Concurrentiepositie Haven Rotterdam Wat bepaalt de concurrentiepositie van de haven? Hoe kan het PCS deze doelstelling faciliteren? Proces heeft grote impact op ketenkosten (1) & ketenkwaliteit (2) Datastroom speelt cruciale rol in havenlogistiek 1 1 3 3 Verzamelen en uitwisselen van cruciale datastromen in de haven Ketenkosten Ketenkwaliteit Fundamenten selectiecriteria kernprocessen & kerndatastromen 2 2

15 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 15 Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (2) 3. Scope INVESTERINGS/ BASISKOSTEN SCHIP Investeringskosten/ Leasekosten Verzekeringen Administratiekosten Onderhoud & reparatiekosten OPERATIONELE KOSTEN SCHIP Kosten bemanning/ dag HFO consumptie/ dag MDO consumptie/ dag Kosten smeeroliën TRANSIT KOSTEN SCHIP Kosten Suez kanaal (Far East) Panama kanaal INVESTERINGS/ BASISKOSTEN SCHIP Investeringskosten/ Leasekosten Verzekeringen Administratiekosten Onderhoud & reparatiekosten OPERATIONELE KOSTEN SCHIP Kosten bemanning/ dag HFO consumptie/ dag MDO consumptie/ dag Kosten smeeroliën TRANSIT KOSTEN SCHIP Kosten Suez kanaal (Far East) Panama kanaal AANLOOPKOSTEN Havenkosten Scheeps & ladingkosten TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN Kosten terrein lease Investeringskosten (infra/ supra) Operationele kosten Communicatiekosten Administratieve kosten Maintenance & repair kosten AANLOOPKOSTEN Havenkosten Scheeps & ladingkosten TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN Kosten terrein lease Investeringskosten (infra/ supra) Operationele kosten Communicatiekosten Administratieve kosten Maintenance & repair kosten INVESTERING/ BASISKOSTEN TRANSPORT Investeringskosten/ Leasekosten Verzekeringen Administratiekosten Onderhoud & reparatiekosten OPERATIONELE KOSTEN TRANSPORT Brandstof Personeelskosten Aanloopkosten zee/ inland haven Tol kosten BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL Opzet/ afzet achterland moves INVESTERING/ BASISKOSTEN TRANSPORT Investeringskosten/ Leasekosten Verzekeringen Administratiekosten Onderhoud & reparatiekosten OPERATIONELE KOSTEN TRANSPORT Brandstof Personeelskosten Aanloopkosten zee/ inland haven Tol kosten BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL Opzet/ afzet achterland moves SAILING TIME NAAR HAVEN NAUTISCHE TOEGANKELIJKHEID TURN-AROUND TIJD SCHIP/ LADING/ EQUIPMENT IN HAVEN SAILING TIME NAAR HAVEN NAUTISCHE TOEGANKELIJKHEID TURN-AROUND TIJD SCHIP/ LADING/ EQUIPMENT IN HAVEN AANLOOPKOSTEN TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN AANLOOPKOSTEN TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN CONCURRENTIE FACTOREN KOSTENOPBOUW AFSTAND/ SNELHEID VAN/ NAAR BESTEMMING TURN-AROUND TIJD IN HAVEN BEZETTINGSGRAAD VERVOERDER BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL AFSTAND/ SNELHEID VAN/ NAAR BESTEMMING TURN-AROUND TIJD IN HAVEN BEZETTINGSGRAAD VERVOERDER BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL KOSTEN ACHTERLANDTRANSPORT KOSTEN HAVEN KOSTEN ZEETRANSPORT ZEEVRACHTKOSTEN VERVOLG-/ VOORTRANSPORTKOSTEN FINANCIERING/ VERZEKERINGSKOSTEN LADING/ EQUIPMENT DOORLOOPTIJD/ TURN-AROUND TIJD LADING & EQUIPMENT

16 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 16 Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (3) 3. Scope BEPALENDE ELEMENTEN CONCURRENTIE FACTOREN SAILING TIME NAAR HAVEN Afstand Weersinvloeden NAUTISCHE TOEGANKELIJKHEID Diepgang/ Getij onafhankelijke toegang Locatie terminal Nautische capaciteit haven TURN-AROUND TIJD SCHIP IN HAVEN Nautische capaciteit haven Capaciteit maritieme dienstverleners Terminal capaciteit (handling & kade) Terminal flexibiliteit Terminal productiviteit SAILING TIME NAAR HAVEN Afstand Weersinvloeden NAUTISCHE TOEGANKELIJKHEID Diepgang/ Getij onafhankelijke toegang Locatie terminal Nautische capaciteit haven TURN-AROUND TIJD SCHIP IN HAVEN Nautische capaciteit haven Capaciteit maritieme dienstverleners Terminal capaciteit (handling & kade) Terminal flexibiliteit Terminal productiviteit AANLOOPKOSTEN Havenkosten Loods, slepers, roeiers kosten Havengeld & kadegeld Communicatie & vervoerskosten Administratiekosten, commissies, agency fees Scheeps & ladingkosten Kosten voor schip en bemanning zoals survey lading & schip, afvalverwerking, bunkerkosten, medische kosten.. Indirecte ladingkosten zoals over time, lost time... TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN Kosten terrein lease Investeringskosten (infra/ supra) Operationele kosten Communicatiekosten Administratieve kosten Maintenance & repair kosten AANLOOPKOSTEN Havenkosten Loods, slepers, roeiers kosten Havengeld & kadegeld Communicatie & vervoerskosten Administratiekosten, commissies, agency fees Scheeps & ladingkosten Kosten voor schip en bemanning zoals survey lading & schip, afvalverwerking, bunkerkosten, medische kosten.. Indirecte ladingkosten zoals over time, lost time... TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN Kosten terrein lease Investeringskosten (infra/ supra) Operationele kosten Communicatiekosten Administratieve kosten Maintenance & repair kosten AFSTAND/ SNELHEID VAN/ NAAR BESTEMMING Afstand Aanwezige modaliteiten TURN-AROUND TIJD HAVEN Turn-around tijd terminalbezoek Ontsluiting havengebied/ filevrij transport BEZETTINGSGRAAD VERVOERDER Omvang ladingaanbod % no-shows geplande lading Mogelijkheden heen/ terug lading BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL Investeringskosten Operationele kosten Interne move/ stack kosten Opzet/ afzet moves Administratieve kosten Communicatiekosten AFSTAND/ SNELHEID VAN/ NAAR BESTEMMING Afstand Aanwezige modaliteiten TURN-AROUND TIJD HAVEN Turn-around tijd terminalbezoek Ontsluiting havengebied/ filevrij transport BEZETTINGSGRAAD VERVOERDER Omvang ladingaanbod % no-shows geplande lading Mogelijkheden heen/ terug lading BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL Investeringskosten Operationele kosten Interne move/ stack kosten Opzet/ afzet moves Administratieve kosten Communicatiekosten Rood = Concurrentiefactoren en bijbehorende bepalende elementen zijn beïnvloedbaar door het PCS en vormen de selectiecriteria voor de kernprocessen KOSTEN ACHTERLANDTRANSPORT KOSTEN HAVEN KOSTEN ZEETRANSPORT ZEEVRACHTKOSTEN VERVOLG-/ VOORTRANSPORTKOSTEN DOORLOOPTIJD/ TURN-AROUND TIJD LADING & EQUIPMENT Tijdige aansluiting processen Minimaliseren verstoringen (fouten, communicatieproblemen), DOORLOOPTIJD/ TURN-AROUND TIJD LADING & EQUIPMENT Tijdige aansluiting processen Minimaliseren verstoringen (fouten, communicatieproblemen),

17 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 17 Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (4) 3. Scope Bron: Gebaseerd op Cap Gemini 2004 Samenwerking Uitwisselen van real-time gegevens tussen kernspelers in havenlogistiek Standaardisatie van processen, informatiedeling en werkmethoden in de haven Samenwerking Uitwisselen van real-time gegevens tussen kernspelers in havenlogistiek Standaardisatie van processen, informatiedeling en werkmethoden in de haven Optimalisatie Toepassing van nieuwe tools en processen Verwijder inefficiëntie uit ketens Verspreid kostenbesparingen over de havencommunity Optimalisatie Toepassing van nieuwe tools en processen Verwijder inefficiëntie uit ketens Verspreid kostenbesparingen over de havencommunity Connectiviteit Gebruik van standaard applicaties en platformen Ondersteun veel-naar-veel communicatie Bevorder handelsplatformen Connectiviteit Gebruik van standaard applicaties en platformen Ondersteun veel-naar-veel communicatie Bevorder handelsplatformen Beheersbaarheid Controle over processen en verstoringen Bevorder transport- & distributie management en snelle betalingsstromen Meting van ketenperformance voor verbetering Beheersbaarheid Controle over processen en verstoringen Bevorder transport- & distributie management en snelle betalingsstromen Meting van ketenperformance voor verbetering Snelheid Bevorder doorloopsnelheid lading Verbeter responsetijden Verbeter aanpassingsvermogen Maak informatie voor betrokken partijen real-time beschikbaar Snelheid Bevorder doorloopsnelheid lading Verbeter responsetijden Verbeter aanpassingsvermogen Maak informatie voor betrokken partijen real-time beschikbaar Zichtbaarheid Tracking van goederenstromen Informeer betrokken partijen over statusveranderingen Manage incidenten/ negative reporting Zichtbaarheid Tracking van goederenstromen Informeer betrokken partijen over statusveranderingen Manage incidenten/ negative reporting Veiligheid Controleer lading security Deel security informatie Controleer betrokken partijen in de keten Veiligheid Controleer lading security Deel security informatie Controleer betrokken partijen in de keten Rood = Drivers van ketenkwaliteit en bijbehorende bepalende elementen zijn beïnvloedbaar door het PCS en vormen de selectiecriteria voor de kernprocessen Drivers voor een excellente Supply Chain

18 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 18 Stap 3 – Analyse havenlogistieke processen en datastromen 3. Scope Mate van impact van het proces op: 1. Turn-around tijd schip in haven 2. Aanloopkosten 3. Terminal handling/ storage kosten 4. Turn-around tijd haven (achterlandvervoerder) 5. Bezettingsgraad vervoerder 6. Doorlooptijd/ turn-around tijd lading/ equipment 1. Selectiecriteria Ketenkosten Mate van impact van automatisering van het proces op: 7. Samenwerking 8. Optimalisatie 9. Connectiviteit 10. Beheersbaarheid 11. Snelheid 12. Veiligheid 13. Zichtbaarheid 2. Selectiecriteria Ketenkwaliteit Mate waarin data: 14. Een onderdeel vormt van verplichte meldingen aan publieke instellingen 15. Een onderdeel vormt van de elementaire gegevensketen havenlogistiek 3. Selectiecriteria Cruciale Datastroom

19 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 19 Stap 4 - Kernprocessen & kerndatastromen 3. Scope Reeds ontwikkeldGedeeltelijk ontwikkeld of in ontwikkelingNog niet ontwikkeld

20 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 20 Stap 4 - Kernprocessen & kerndatastromen 3. Scope Reeds ontwikkeldGedeeltelijk ontwikkeld of in ontwikkelingNog niet ontwikkeld

21 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 21 Stap 4 - Kernprocessen & kerndatastromen 3. Scope In ontwikkeling Carrier haulage Merchant haulage Toekomstige ontwikkeling Producten Melding gevaarlijke stoffen Melding afvalstoffen Aangifte zeehavengeld Melding gevaarlijke stoffen Melding afvalstoffen Aangifte zeehavengeld REDERIJ/ AGENT TERMINAL/ DEPOT/ KEURPUNT ONTVANGER/ VERLADER/ EXPEDITEUR Road planning ACHTERLAND VERVOER Transport opdracht Commerciële Vrijstelling DOUANEHAVEN MEESTER VWA Loslijst/ stuwplan Reisinformatie/ Ladinginformatie Douane Vrijstelling Melding schip Veterinair inspectie proces Douane scan proces Barge planning B/L Boeking/ Verscheping Laadbevestiging Uitgaand manifest Manifest EXPORT IMPORT Transit aangifte Selectie rapportage Rail planning Acc./ Vrijstelling Melding schip Melding veterinaire lading Melding schip Aankomst schip Melding lading Vertrek schip Betaling Afschrijvings rapportage Afschrijving Melding entrepotopslag Arrival at exit Laadlijst Acc./ Vrijstelling Losbevestiging Gate in

22 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 22 Productstrategie 3. Scope KERNPROCESSEN = SCOPE KLANTBEHOEFTEN Intake Prioriteit Cargadoors Behoefte A Behoefte B Behoefte.. Expediteurs Behoefte A Behoefte B Behoefte.. Terminals Behoefte A Behoefte B Behoefte.. Vervoerders Behoefte A Behoefte B Behoefte.. 1.Behoefte E 2.Behoefte C 3.Behoefte K 1.Behoefte K 2.Behoefte F 3.Behoefte O 1.Behoefte A 2.Behoefte G 3.Behoefte H 1.Behoefte S 2.Behoefte I 3.Behoefte C PRODUCTPLANNING Planning o.b.v. capaciteit Port infolink Nieuwbouw Onderhoud –Klantbehoeften –Veranderende regelgeving overheid Platform SELECTIE o.b.v. DRIVERS DRIVERS 1. Klantprioriteit/ Toegevoegde waarde haven 2. Snelheid van implementatie/ marktpenetratie/ Afhankelijkheid derden 3. Integratie bestaande services/ Inpasbaarheid 4. Ontwikkelingskosten Welke behoeften dienen in welke volgorde te worden opgepakt? Raad van Advies

23 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 23 Inhoud 1.Visie 2.Concept & organisatie 3.Scope 4.Services & klanten 5.Uitdagingen

24 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 24 4. Services & klanten Marktpenetratie Bijna 1000 klanten; 2500 gebruikers; 1.000.000 berichten/ interacties per maand Prognose 2012: 2000 klanten en 5,5 miljoen berichten/ interacties per maand

25 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 25 4. Services & klanten Voorbeeld Road planning

26 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 26 Inhoud 1.Visie 2.Concept & organisatie 3.Scope 4.Services & klanten 5.Uitdagingen

27 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. 27 5. Uitdagingen Marktaandeel services verhogen Lange termijn commitment stakeholders terminals en expediteurs Spelregels Participatie markt Constant kostenniveau ten tijde van een sterk groeiend PCS Verdere professionalisering organisatie om outsourcing productontwikkeling op termijn mogelijk te maken Stabiliteit platform met sterk groeiend volume Doorbelasting klanten Uitdagingen

28 Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. U kunt ook contact opnemen met: Iwan van der Wolf Manager Strategy & Business Development Tel: + 31 10 252 22 06 e-mail: i.vander.wolf@portinfolink.com www.portinfolink.com Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Copyright © 2007 Port infolink Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. Introductie Port infolink Hogeschool Rotterdam - Mobiliteit door ICT – 7 mei 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google