De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Port infolink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Port infolink"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Port infolink
Hogeschool Rotterdam - Mobiliteit door ICT – 7 mei 2007

2 Inhoud Visie Concept & organisatie Scope Services & klanten
Uitdagingen

3 1. Visie Noodzaak & Rol van Port infolink
Haven is knooppunt in de supply chain. Een Port Community Systeem (PCS) is een voorwaarde voor een goed functionerende haven: Rotterdam is een dure haven, PCS als middel om kosten en kwaliteit te beïnvloeden. Zonder PCS kunnen groeiende ladingstromen en schepen niet meer worden verwerkt Achterstand wordt ingelopen en PCS wordt derde asset van de haven Port infolink ondersteund kritische processen tussen bedrijven in de havengebonden supply chain middels generieke ICT services: Centraal beschikbaar stellen van informatie die elders reeds bekend is (hergebruik). Neutraal, web-based open systeem met koppelingen in-house systemen klanten Sterke focus op connectivity

4 1. Visie Grote efficiëntievoordelen te behalen door optimalisatie van informatiestromen Logistiek wordt gekenmerkt door: Onvolledige en late informatiestromen Dezelfde informatie in wordt via verschillende documenten uitgewisseld. Communicatie tussen schakels in ketens verloopt vaak moeizaam. Port Community Systeem als middel in logistiek om: Kosten te verlagen Ketenschakels te integreren Productiviteit te verhogen Goederen te tracken & tracen Security in ketens te waarborgen

5 1. Visie Samenwerking & integratie vergt een grote verandering
Ketenoptimalisatie door samenwerking en integratie Lange tijd ontbreken van PCS heeft geresulteerd in veel bilaterale verbindingen en afspraken Integratie van ketens vergt vertrouwen en bereidwilligheid Change management bij 1000 bedrijven

6 Inhoud Visie Concept & organisatie Scope Services & klanten
Uitdagingen

7 2. Concept & Organisatie Algemeen concept Port Community Systeem
Port infolink is een dochter van het HbR die is opgericht samen met het bedrijfsleven en de Douane, met de opdracht een PCS te ontwikkelen voor de Rotterdamse haven Uitwisselen informatie tussen spelers in de keten via centraal platform (work flow management systeem voor de haven) Communicatie middels standaard berichten en webschermen Platform levert generieke diensten en slaat gegevens op Ontwikkeling van applicaties op platform om datastromen te faciliteren Zonder Port infolink Met Port infolink

8 2. Concept & Organisatie Een aantal havens hebben reeds een ‘Port Community Systeem’ (PCS) ontwikkeld Meeste grote havens reeds een PCS ontwikkeld. PCS zijn verschillend van: Inhoud Structuur Architectuur Doel van de systemen is de keten te optimaliseren door de informatie- en documentenstromen te optimaliseren. Betreft grote investeringen die resulteren in grote waardecreatie en inkomstenstromen voor de havens

9 2. Concept & Organisatie Organisatie

10 Inhoud Visie Concept & organisatie Scope Services & klanten
Uitdagingen

11 3. Scope Klanten Port infolink biedt services voor alle kernspelers in de haven logistiek Port infolink ondersteunt import- en exportstromen van alle goederenstromen Port infolink ondersteunt overheidsmeldingen (B2G) en de belangrijkste B2B processen Port infolink ontwikkelt generieke toepassingen, niet bedrijfsspecifiek

12 Beschrijving van alle havenlogistieke processen en datastromen
3. Scope Gevolgde stappen in de keuze van kernprocessen/ -datastromen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Beschrijving van alle havenlogistieke processen en datastromen Bepaling selectiecriteria kernprocessen & -datastromen Analyse havenlogistieke processen Score van havenlogistieke processen/ datastromen op selectiecriteria Toetsing van processen/ datastromen aan voorwaarden voor kernprocessen & kerndatastromen Processen en datastromen die een grote invloed uitoefenen op de concurrentie positie van Rotterdam: Ketenkosten Ketenkwaliteit Selectie van Kernprocessen & -datastromen

13 3. Scope Stap 1 – Havenlogistieke processen en datastromen
HOOFDPROCESSEN In kaart brengen havenlogistieke processen en bijbehorende datastromen. Uitdaging bij procesbeschrijving: processen en datastromen alle sectoren gedetailleerd maar ook generiek (bedrijfsoverstijgend) Keuze voor de IDEF (Integrated DEFinition) methodologie Import en exportprocessen verdeeld in hoofdprocessen waarna per stap in de keten de subprocessen worden weergegeven SUBPROCESSEN

14 Fundamenten selectiecriteria kernprocessen & kerndatastromen
3. Scope Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (1) Fundamenten selectiecriteria kernprocessen & kerndatastromen Ketenkosten 1 Proces heeft grote impact op ketenkosten (1) & ketenkwaliteit (2) Wat bepaalt de concurrentiepositie van de haven? Waarom een PCS? 2 Ketenkwaliteit Behoud Concurrentiepositie Haven Rotterdam 3 Hoe kan het PCS deze doelstelling faciliteren? Verzamelen en uitwisselen van cruciale datastromen in de haven Datastroom speelt cruciale rol in havenlogistiek

15 3. Scope Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (2) ZEEVRACHTKOSTEN
VERVOLG-/ VOORTRANSPORTKOSTEN KOSTEN ZEETRANSPORT KOSTEN HAVEN KOSTEN ACHTERLANDTRANSPORT INVESTERINGS/ BASISKOSTEN SCHIP Investeringskosten/ Leasekosten Verzekeringen Administratiekosten Onderhoud & reparatiekosten OPERATIONELE KOSTEN SCHIP Kosten bemanning/ dag HFO consumptie/ dag MDO consumptie/ dag Kosten smeeroliën TRANSIT KOSTEN SCHIP Kosten Suez kanaal (Far East) Panama kanaal AANLOOPKOSTEN Havenkosten Scheeps & ladingkosten TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN Kosten terrein lease Investeringskosten (infra/ supra) Operationele kosten Communicatiekosten Administratieve kosten Maintenance & repair kosten INVESTERING/ BASISKOSTEN TRANSPORT Investeringskosten/ Leasekosten Verzekeringen Administratiekosten Onderhoud & reparatiekosten OPERATIONELE KOSTEN TRANSPORT Brandstof Personeelskosten Aanloopkosten zee/ inland haven Tol kosten BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL Opzet/ afzet achterland moves KOSTENOPBOUW FINANCIERING/ VERZEKERINGSKOSTEN LADING/ EQUIPMENT SAILING TIME NAAR HAVEN NAUTISCHE TOEGANKELIJKHEID TURN-AROUND TIJD SCHIP/ LADING/ EQUIPMENT IN HAVEN AANLOOPKOSTEN TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN AFSTAND/ SNELHEID VAN/ NAAR BESTEMMING TURN-AROUND TIJD IN HAVEN BEZETTINGSGRAAD VERVOERDER BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL CONCURRENTIE FACTOREN DOORLOOPTIJD/ TURN-AROUND TIJD LADING & EQUIPMENT

16 3. Scope Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (3) ZEEVRACHTKOSTEN
VERVOLG-/ VOORTRANSPORTKOSTEN KOSTEN ZEETRANSPORT KOSTEN HAVEN KOSTEN ACHTERLANDTRANSPORT SAILING TIME NAAR HAVEN Afstand Weersinvloeden NAUTISCHE TOEGANKELIJKHEID Diepgang/ Getij onafhankelijke toegang Locatie terminal Nautische capaciteit haven TURN-AROUND TIJD SCHIP IN HAVEN Capaciteit maritieme dienstverleners Terminal capaciteit (handling & kade) Terminal flexibiliteit Terminal productiviteit AANLOOPKOSTEN Havenkosten Loods, slepers, roeiers kosten Havengeld & kadegeld Communicatie & vervoerskosten Administratiekosten, commissies, agency fees Scheeps & ladingkosten Kosten voor schip en bemanning zoals survey lading & schip, afvalverwerking, bunkerkosten, medische kosten.. Indirecte ladingkosten zoals over time, lost time... TERMINAL HANDLING/ STORAGE KOSTEN Kosten terrein lease Investeringskosten (infra/ supra) Operationele kosten Communicatiekosten Administratieve kosten Maintenance & repair kosten AFSTAND/ SNELHEID VAN/ NAAR BESTEMMING Afstand Aanwezige modaliteiten TURN-AROUND TIJD HAVEN Turn-around tijd terminalbezoek Ontsluiting havengebied/ filevrij transport BEZETTINGSGRAAD VERVOERDER Omvang ladingaanbod % no-shows geplande lading Mogelijkheden heen/ terug lading BEHANDELINGSKOSTEN INLAND TERMINAL Investeringskosten Operationele kosten Interne move/ stack kosten Opzet/ afzet moves Administratieve kosten Communicatiekosten BEPALENDE ELEMENTEN CONCURRENTIE FACTOREN DOORLOOPTIJD/ TURN-AROUND TIJD LADING & EQUIPMENT Tijdige aansluiting processen Minimaliseren verstoringen (fouten, communicatieproblemen), Rood = Concurrentiefactoren en bijbehorende bepalende elementen zijn beïnvloedbaar door het PCS en vormen de selectiecriteria voor de kernprocessen

17 Drivers voor een excellente Supply Chain
3. Scope Stap 2 – Selectiecriteria kernprocessen (4) Optimalisatie Toepassing van nieuwe tools en processen Verwijder inefficiëntie uit ketens Verspreid kostenbesparingen over de havencommunity Bron: Gebaseerd op Cap Gemini 2004 Connectiviteit Gebruik van standaard applicaties en platformen Ondersteun veel-naar-veel communicatie Bevorder handelsplatformen Samenwerking Uitwisselen van real-time gegevens tussen kernspelers in havenlogistiek Standaardisatie van processen, informatiedeling en werkmethoden in de haven Drivers voor een excellente Supply Chain Zichtbaarheid Tracking van goederenstromen Informeer betrokken partijen over statusveranderingen Manage incidenten/ negative reporting Beheersbaarheid Controle over processen en verstoringen Bevorder transport- & distributie management en snelle betalingsstromen Meting van ketenperformance voor verbetering Veiligheid Controleer lading security Deel security informatie Controleer betrokken partijen in de keten Snelheid Bevorder doorloopsnelheid lading Verbeter responsetijden Verbeter aanpassingsvermogen Maak informatie voor betrokken partijen real-time beschikbaar Rood = Drivers van ketenkwaliteit en bijbehorende bepalende elementen zijn beïnvloedbaar door het PCS en vormen de selectiecriteria voor de kernprocessen

18 3. Scope Stap 3 – Analyse havenlogistieke processen en datastromen
1. Selectiecriteria Ketenkosten 3. Selectiecriteria Cruciale Datastroom Mate van impact van het proces op: 1. Turn-around tijd schip in haven 2. Aanloopkosten 3. Terminal handling/ storage kosten 4. Turn-around tijd haven (achterlandvervoerder) 5. Bezettingsgraad vervoerder 6. Doorlooptijd/ turn-around tijd lading/ equipment Mate waarin data: 14. Een onderdeel vormt van verplichte meldingen aan publieke instellingen 15. Een onderdeel vormt van de elementaire gegevensketen havenlogistiek 2. Selectiecriteria Ketenkwaliteit Mate van impact van automatisering van het proces op: 7. Samenwerking 8. Optimalisatie 9. Connectiviteit 10. Beheersbaarheid 11. Snelheid 12. Veiligheid 13. Zichtbaarheid

19 3. Scope Stap 4 - Kernprocessen & kerndatastromen Reeds ontwikkeld
Gedeeltelijk ontwikkeld of in ontwikkeling Nog niet ontwikkeld

20 3. Scope Stap 4 - Kernprocessen & kerndatastromen Reeds ontwikkeld
Gedeeltelijk ontwikkeld of in ontwikkeling Nog niet ontwikkeld

21 TERMINAL/ DEPOT/ KEURPUNT ONTVANGER/ VERLADER/ EXPEDITEUR
3. Scope Stap 4 - Kernprocessen & kerndatastromen REDERIJ/ AGENT TERMINAL/ DEPOT/ KEURPUNT ACHTERLAND VERVOER ONTVANGER/ VERLADER/ EXPEDITEUR DOUANE VWA HAVEN MEESTER Melding gevaarlijke stoffen Melding afvalstoffen Aangifte zeehavengeld Aankomst schip Melding schip Melding schip Melding schip Manifest Melding lading Acc./ Vrijstelling Melding veterinaire lading Reisinformatie/ Ladinginformatie Loslijst/ stuwplan Losbevestiging Transit aangifte IMPORT Veterinair inspectie proces Douane scan proces Melding entrepotopslag Selectie rapportage Douane Vrijstelling Betaling Commerciële Vrijstelling Afschrijving Afschrijvings rapportage Road planning Transport opdracht Barge planning Rail planning Vertrek schip Melding schip Laadbevestiging EXPORT B/L Uitgaand manifest Laadlijst Acc./ Vrijstelling Arrival at exit Gate in Boeking/ Verscheping Carrier haulage Merchant haulage Producten In ontwikkeling Toekomstige ontwikkeling

22 Planning o.b.v. capaciteit Port infolink
3. Scope Productstrategie KERNPROCESSEN = SCOPE KLANTBEHOEFTEN Intake Prioriteit Cargadoors Behoefte A Behoefte B Behoefte .. Expediteurs Terminals Vervoerders Behoefte E Behoefte C Behoefte K Behoefte F Behoefte O Behoefte G Behoefte H Behoefte S Behoefte I SELECTIE o.b.v. DRIVERS DRIVERS 1. Klantprioriteit/ Toegevoegde waarde haven 2. Snelheid van implementatie/ marktpenetratie/ Afhankelijkheid derden 3. Integratie bestaande services/ Inpasbaarheid 4. Ontwikkelingskosten Welke behoeften dienen in welke volgorde te worden opgepakt? Raad van Advies PRODUCTPLANNING Planning o.b.v. capaciteit Port infolink Nieuwbouw Onderhoud Klantbehoeften Veranderende regelgeving overheid Platform

23 Inhoud Visie Concept & organisatie Scope Services & klanten
Uitdagingen

24 4. Services & klanten Marktpenetratie
Bijna 1000 klanten; 2500 gebruikers; berichten/ interacties per maand Prognose 2012: 2000 klanten en 5,5 miljoen berichten/ interacties per maand

25 4. Services & klanten Voorbeeld Road planning

26 Inhoud Visie Concept & organisatie Scope Services & klanten
Uitdagingen

27 5. Uitdagingen Uitdagingen Marktaandeel services verhogen
Lange termijn commitment stakeholders terminals en expediteurs Spelregels Participatie markt Constant kostenniveau ten tijde van een sterk groeiend PCS Verdere professionalisering organisatie om outsourcing productontwikkeling op termijn mogelijk te maken Stabiliteit platform met sterk groeiend volume Doorbelasting klanten

28 Dank u voor uw aandacht www.portinfolink.com
U kunt ook contact opnemen met: Iwan van der Wolf Manager Strategy & Business Development Tel:


Download ppt "Introductie Port infolink"

Verwante presentaties


Ads door Google