De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Môk ôk ‘en!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Môk ôk ‘en!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Môk ôk ‘en!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Extra Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar oud. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte Alle kinderen naar school uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen Vanmiddag begint de doopdienst om 3 uur. D.V. zondag 15 november a.s. hoopt ds. Weststrate in de morgendienst en ds. van Langevelde in de middagdienst voor te gaan.

4 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

7 Ps. 150: 1, 2 Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht; Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem, naar zo menig blijk Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden.

8 Ps. 150: 1, 2 Looft God, met bazuingeklank; Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; Looft Hem, met de harp en luit; Looft Hem, met de trom en fluit; Looft Hem, op uw blijde snaren; Laat zich 't orgel overal Bij het juichend vreugdgeschal, Tot des HEEREN glorie, paren.

9 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

10 Votum en groet Here God, wij zijn hier samen, maar voordat we verder gaan, willen wij aan U belijden: Heilig is uw naam. U schiep de hemel en de aarde, altijd blijft uw trouw bestaan. U laat nooit los wat U gemaakt heeft, heilig is uw naam.

11 Votum en groet Refrein: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment, leren en ontdekken hoe groot en goed U bent. Wij hebben U nodig, nu en voor altijd. Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid.

12 Votum en groet God zegt: Ik geef jou genade. Wat je ook hebt fout gedaan, wil en zal Ik jou vergeven, heilig is mijn naam. Ook geef Ik aan jou mijn vrede, die je nergens anders vindt. Ik bescherm je, heel je leven. Ik hou van jou, mijn kind

13 Votum en groet Refrein: God, wilt U ons helpen, hier op dit moment, leren en ontdekken hoe groot en goed U bent. Wij hebben U nodig, nu en voor altijd. Laat uw Geest ons leiden, tot in eeuwigheid.

14 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

17 Ps. 119: 14 NB Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

18 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

19 De Tien Woorden. Ken je de Tien Woorden, Gods geboden; één tot tien? Zeg eens, hoe klinken die dan? Weet jij dat misschien? Luister goed naar God de Heer Hij gaf je de vrijheid weer. Hij redde uit Egypteland Door Zijn eigen, sterke hand. Luister dus goed naar Zijn gebod Hier tien woorden van onze God: De eerste: dien de Heer alleen Zoals Hij, is er maar Één.

20 Twee: dat is de dienst aan Hem maak geen beelden, hoor Zijn Stem. Drie: Eerbied voor de Naam van God Dat je met die Naam niet spot. Vier: Rusten van zes dagen werk Op zondag samen naar de kerk. Vijf: wie staan er boven mij? Papa, mama, en nog een hele rij. Zes: ik doe een ander veel verdriet Als ik zeg: ik wil jou niet. Altijd trouw zijn aan elkaar: Zeven zegt : ja, doe dat maar.

21 Wat niet is in jouw bezit -acht zegt: Neem dat niet, stelen is slecht. Negen: zeg toch niet zomaar Lelijke dingen van elkaar. Tien: heeft een ander meer dan jij? Wees dan niet jaloers, maar blij. Passen tien woorden in één zin? De liefde, daar zit alles in!

22 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

23 ELB. 466 Onze Vader die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij aan anderen vergeven; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.

24 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

25 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

26 1 Koningen 21 1-10 en 11-20+25 1Hierna gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard, te Jizreël gelegen naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. 2En Achab sprak tot Nabot: Geef mij toch uw wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zij, want hij ligt vlak naast mijn huis; dan zal ik u een betere wijngaard daarvoor in de plaats geven, of, indien gij dit liever hebt, wil ik u het geld van de koopprijs geven. 3Doch Nabot zeide tot Achab: Daarvoor beware mij de Here, dat ik de erfenis van mijn vaderen aan u zou geven. 4Toen kwam Achab in zijn huis, somber en toornig over het woord dat de Jizreëliet Nabot tot hem had gesproken, namelijk dat hij gezegd had: Ik zal u de erfenis van mijn vaderen niet geven. En hij legde zich neer op zijn bed, keerde zijn gezicht om en wilde niets eten. 5Daarop kwam zijn vrouw Izebel bij hem en sprak tot hem: Waarom zijt gij zo somber gestemd, dat gij niets eten wilt?

27 1 Koningen 21 1-10 en 11-20+25 6Toen sprak hij tot haar: Ik heb met de Jizreëliet Nabot gesproken en tot hem gezegd: geef mij toch uw wijngaard voor geld, of, indien gij dat liever hebt, wil ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Maar hij zeide: ik geef u mijn wijngaard niet. 7Daarop zeide zijn vrouw Izebel tot hem: Gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël! Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn; ik zal u de wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven. 8Toen schreef zij brieven in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudsten en de edelen, die bij Nabot in zijn stad woonden. 9In die brieven had zij aldus geschreven: Roept een vasten uit en zet Nabot op de eerste plaats van het volk. 10Zet voorts twee mannen tegenover hem, nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten getuigen: gij hebt God en de koning vaarwel gezegd; voert hem dan naar buiten en stenigt hem, zodat hij sterft.

28 1 Koningen 21 1-10 en 11-20+25 11Toen deden de mannen van zijn stad, de oudsten en de edelen, die in zijn stad woonden, zoals Izebel hun had opgedragen, zoals geschreven stond in de brieven die zij hun gezonden had. 12Zij riepen een vasten uit en zij zetten Nabot op de eerste plaats van het volk. 13Daarop kwamen de twee mannen, nietswaardige lieden, gingen tegenover hem zitten, en deze nietswaardige lieden getuigden van Nabot ten overstaan van het volk aldus: Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Toen voerden zij hem buiten de stad en wierpen stenen op hem, zodat hij stierf. 14Vervolgens zonden zij aan Izebel bericht: Nabot is gestenigd, hij is dood. 15Zodra Izebel hoorde, dat Nabot gestenigd en dood was, zeide Izebel tot Achab: Sta op, neem de wijngaard van de Jizreëliet Nabot in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven, want Nabot is niet meer in leven, maar hij is dood.

29 1 Koningen 21 1-10 en 11-20+25 16Zodra Achab hoorde, dat Nabot dood was, stond hij op om naar de wijngaard van de Jizreëliet Nabot te gaan en die in bezit te nemen. 17Toen kwam het woord des Heren tot de Tisbiet Elia: 18Maak u gereed, ga Achab, de koning van Israël, die te Samaria woont, tegemoet; zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. 19Dan zult gij tot hem spreken: zo zegt de Here: hebt gij gemoord en ook in bezit genomen? Voorts zult gij tot hem spreken: zo zegt de Here: ter plaatse, waar de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden ook uw bloed lekken. 20Toen zeide Achab tot Elia: Hebt gij mij gevonden, mijn vijand? Daarop zeide hij: Ik heb u gevonden, omdat gij u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren.

30 1 Koningen 21 1-10 en 11-20+25 25 Nooit is er iemand geweest, die zich zó verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet.

31 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

32 De Koning had een groot paleis De koning had een groot paleis, zijn woning was een paradijs. Maar dat was niet genoeg, vandaar dat hij eens vroeg: ‘Dag buurman, zeg, die wijngaard… Die is mij een fortuin waard! Ik maak er graag een moestuin van. Is dat niet een mooi plan?’

33 De Koning had een groot paleis De buurman zei: ‘Vergeet uw wens. Die muur van u, dat is de grens. De vorst dacht: wat een pech en ging beteuterd weg. Zijn vrouw zei: ‘Luister even! Waar is jouw macht gebleven? Doe niet zo zielig, wees toch sterk!’ Toen ging ze aan het werk.

34 De Koning had een groot paleis De burenruzie werd beslist, ongure types opgehitst. De koning kreeg zijn zin: hij nam de wijngaard in. Maar alles wat er groeide en alles wat er bloeide was spijt en pijn en veel verdriet. Het was zijn wijngaard niet!

35 Bewaar je hand Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. refrein Er is een vriend die op je let, en die luistert naar gebed. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

36 Bewaar je hand Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort. refrein Er is een vriend die op je let, en die luistert naar gebed. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

37 Bewaar je hand Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt. Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt. refrein Er is een vriend die op je let, en die luistert naar gebed. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

38 Bewaar je hand Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. refrein Er is een vriend die op je let, en die luistert naar gebed. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

39 Bewaar je hand Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat. Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat. refrein Er is een vriend die op je let, en die luistert naar gebed. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

40 Bewaar je hand Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet refrein Er is een vriend die op je let, en die luistert naar gebed. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.

41 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

42 Ps. 37: 3 NB Wees niet afgunstig op de welgeachte die zich verheft op 't kwaad door hem gedaan. Verteer u niet in toornige gedachten, maar beid Gods tijd, wees stil, leer het verstaan dat Hij het land geeft aan wie op Hem wachten en dat wie kwaad doet kwalijk zal vergaan.

43 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

44 Verkondiging Môk ôk ‘en! Schriftlezing en tekst: 1 Koningen 1-10 en 11-20+25 >>> ELB. 398: 1, 2, 3, 4

45 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

46 ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Handen heb je om te geven van je eigen overvloed, en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet. Refrein: Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen.

47 ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt. Refrein: Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen.

48 ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan. Refrein: Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen.

49 ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is. Refrein: Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen.

50 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

51 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Alle kinderen naar school Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

52 Alle kinderen moeten naar school! Helaas is dat voor veel kinderen in ontwikkelingslanden niet binnen handbereik. Naar schatting gaan wereldwijd 100 miljoen kinderen ’s morgens naar hun werk in plaats van naar school. Het is het tweede millenniumdoel: in 2015 moeten alle kinderen naar school GAAN.

53 Wij doen een beroep op bedrijven, kerken, verenigingen en scholen om ons doel te sponsoren of zelf sponsoracties op te zetten, zodat er kinderen in Gambia, Sri Lanka en Nicaragua naar school kunnen. Via deze stichtingen weten wij dat het geld goed terecht komt en dat er daadwerkelijk nieuwe leerlingen naar school kunnen, die daar anders geen kansen op hebben.

54 ST. Netherlands Sri Lanka

55

56

57 ST. Juntos Contigo Nicaraqua

58 ST. Juntos Contigo

59

60 Schoolkinderen in Gambia

61

62

63

64

65

66

67 Helpt u mee deze kinderen naar school te sturen ?

68 Hartelijk dank.

69 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

70 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande

71 Opw. 733: 1, 2 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

72 Opw. 733: 1, 2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is trouw. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

73 Liturgie zondag 8 november Mededelingen Ps. 150: 1, 2 Kinderen zingen *Stil gebed *Votum en groet Introductie thema Ps. 119: 14 NB Lezen v/d Wet ELB. 466 Gebed Schriftlezing: 1 Kon. 21 1-10 en 11-20+25 Kinderen zingen Ps. 37: 3 NB Verkondiging ELB. 398: 1, 2, 3, 4 Collecte Dankgebed *Opw. 733: 1, 2 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Môk ôk ‘en!"

Verwante presentaties


Ads door Google