De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Koude Oorlog Hoofdstuk 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Koude Oorlog Hoofdstuk 5."— Transcript van de presentatie:

1 De Koude Oorlog Hoofdstuk 5

2 In 1939 sloot de Sovjet Unie een niet-aanvalsverdrag af met Hitler maar deze werd in 1941 verbroken

3 Bondgenoten Geallieerden Centralen Verenigde staten Groot-Britanie
Rusland Duitsland Japan Italië

4 In 1943 keerden het winkansen en begon het Rode Leger op te trekken tegen Duitsland

5 De geallieerden kwamen nog voor het einde van WOII bij elkaar om te bespreken hoe het na de oorlog verder moest (conferentie van Jalta)

6 In de zomer van 1945 was Hitler verslagen maar Japan en de VS waren nog steeds in oorlog

7 Om een einde te maken aan deze oorlog werden er 2 atoombommen op Japan geggooid (Hirosjima en Nagasaki)

8 De VS en SU kwamen als de grote winnaars uit de oorlog

9 Verschillen oost en west
Land Systeem Idee Bestuur Economie VS SU Kapitalisme Communisme Vrijheid Gelijkheid Democratie Eenpartijstaat Vrije markt economie Planeconomie

10 Propaganda zorgde ervoor dat de Russen geloofden dat er niets beters was als het communisme

11 De Sovjet-Unie zag het kapitalisme als uitbuiting en een oneerlijk systeem

12 De VS zag het communisme als ondemocratisch en een systeem die de vrijheid van de burgers afpakt

13 In april 1945 werden de Verenigde Naties (VN) opgericht

14 Deze organisatie moest ervoor zorgen dat oorlogen werden voorkomen

15 Een onderdeel van de VN is de veiligheidsraad
Een onderdeel van de VN is de veiligheidsraad. Vaste leden van deze raad zijn: China, VS, SU, GB en FR De Veiligheidsraad heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Zijn besluiten heten resoluties. De Veiligheidsraad mag elk (dreigend) geschil onderzoeken en maatregelen voorstellen (volgens hetinternationaal recht niet bindend) en opleggen (wel bindend); onder dit laatste valt ook het instellen van sancties en het gebruik van militair geweld.[4] 

16 De veiligheidsraad kan dus troepen sturen om in een land waar oorlog is/dreigt de vrede te bewaren

17 De invloed van de VS en de SU op andere landen was erg groot, daarom ontstonden er 2 machtsblokken
Oostblok Westblok

18 2 machtsblokken Oostblok Stalin Wilde een ring van bevriende landen
Bevrijde gebieden uit 1945 moesten communistisch Oost-Duitsland Westblok VS Vrijheid Vrijhandel Democratie+kapitalisme West-Duitsland Oprichting Europese Unie(1951)

19

20 Door het bezit van kernwapens waren de VS in 1945 machtiger dan de SU

21 Maar vanaf 1949 had de SU ook een atoombom, zo ontstond een bewapeningswedloop tussen de 2 landen

22 Nadat China, Noord-Korea, Noord-Vietnam en Cuba ook communistisch werden, werd de NAVO opgericht

23 De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie werd in 1949 opgericht en was een militair bondgenootschap.

24 In 1955 kwam er een militair bondgenootschap van de Oostbloklanden: het Warschaupact

25 Duitsland verdeeld Par. 3

26 DU werd verdeeld in in 4 bezettingszones, in de Sovjet zone werd het communisme ingevoerd

27 SU wilde een hardere aanpak dan de VS voor Duitsland.
Er gingen daarom Duitse goederen als herstelbetaling naar de Sovjet Unie

28 In de 3 westelijke zones was de economie kapitalistisch

29 De VS, GB en FR zagen het communisme als een gevaar, hoe beter de economie, hoe minder kans voor het communisme was hun idee

30 Daarom bedachten de Amerikanen het Marshallplan: Europese landen kregen geld van de VS en moesten daarvoor producten en machines kopen in de VS

31 De economie in de West-Europese landen groeide enorm
De economie in de West-Europese landen groeide enorm. In West-Duitsland werd een nieuwe Duitse mark ingevoerd als betaalmiddel

32 De Oost-Europese landen (dus ook Oost Duitsland) mocht geen Marshallhulp aannemen van Stalin

33 Er lag een Ijzeren Gordijn tussen Oost en West Europa, en het liep dwars door Duitsland

34 Stalin was fel tegen de Amerikaanse hulp aan West-Duitsland en de invoering van de nieuwe Duitse mark

35 Toen de nieuwe mark werd ingevoerd blokkeerde hij alle toegangswegen naar West Berlijn

36 Daarmee begon de Blokkade van Berlijn
Daarmee begon de Blokkade van Berlijn. De SU wilde West-Berlijn uithongeren zodat de geallieerden de stad zouden verlaten

37 In plaats daarvan bevoorraadde het Westen de stad een jaar lang met vliegtuigen en uiteindelijk stopte Stalin de blokkade.

38 West Duitsland werd de BRD (Bonds Republiek Duitsland) en Oost Duitsland werd de DDR (Duitse Democratische republiek)

39 DDR heette officieel een democratie, in werkelijkheid viel er weinig te kiezen. Kritiek op het bewind leidde meestal tot opsluiting en marteling en soms de doodstraf

40 Stakingen en demonstraties werden met geweld neergeslagen
Stakingen en demonstraties werden met geweld neergeslagen. De Stasi controleerde de samenleving en had een heel netwerk aan verklikkers en spionnen

41 Het Oostblok was door het Ijzeren gordijn afgesloten maar er was nog één gaatje: West-Berlijn. Veel goed geschoolde jonge mensen vluchtten via West-Berlijn naar het Westen

42

43 Om dit tegen te gaan werd er een muur om West-Berlijn heen gebouwd
Om dit tegen te gaan werd er een muur om West-Berlijn heen gebouwd. De bouw van de Berlijnse muur maakte een einde aan de grote uitstroom

44 Het einde van de koude oorlog
Paragraaf 4

45 In 1985 werd Gorbatsjov leider van de SU en hij zag wel in dat het niet goed ging met de planeconomie

46 De SU en de Oostblokstaten zaten diep in de schulden

47 Ze konden de wapenwedloop met de Amerikanen niet meer volhouden, de Koude oorlog werd te duur voor de SU

48 Gorbatsjov besloot tot een perestrojka: een grote hervorming in het communisme. Burgers van de SU mochten kleine bedrijfjes oprichten en werden de prijzen niet meer door de regering opgesteld

49 Prijzen werden vastgesteld door de wet van vraag en aanbod
Prijzen werden vastgesteld door de wet van vraag en aanbod. In de concurrentie kreeg de klant het beste product voor de laagste prijs

50 Ook met de DDR ging het economisch erg slecht
Ook met de DDR ging het economisch erg slecht. Er was geen welvaart en de bevolking was ontevreden.

51 Maar de Oost-Duitse leider Honecker wilde van hervormingen niets weten.

52 Ook op politiek en militair gebied zette Gorbatsjov veel veranderingen in gang:
Er kwam openheid (Glasnost). Mensen mochten vrij hun mening geven en ook de media kreeg meer vrijheid. Het bestuur werd democratischer. Gorbatsjov wilde meer samenwerking met de West-Europese landen. Ook wilde hij beginnen aan ontwapening : De SU en de VS sloten verdragen om het aantal kernwapens te verminderen

53 In Mei 1989 opende Hongarije zijn grenzen met Oostenrijk en in de steden demonstreerden de Oost-Duitsers massaal voor vrije verkiezingen

54 Honecker kreeg tijdens een bezoek van Gorbatsjov te horen dat Oost-Duitsland geen steun meer kreeg van de SU en op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur

55 De verbazing van de Oost-Duitsers was groot toen zijn West Berlijn gingen bekijken, de prachtige winkels en de luxe artikelen waren dingen die zij niet kenden

56 De West-Duitse leider Kohl wilde een Duitse eenwording omdat ze de grote stroom vluchtelingen uit het oosten niet aankonden

57 In Oost-Duitsland werden vrije verkiezingen gehouden en de partij van Kohl kreeg de meeste stemmen en in oktober 1990 werden de 2 Duitse staten weer 1 land.

58 Het vroegere West-Duitsland had een sterke economie en daar profiteerde Oost-Duitsland van, maar de omschakeling van communisme naar kapitalisme kostte wel veel geld

59 Alle Duitsers betaalden hieraan mee via een hogere belasting
Alle Duitsers betaalden hieraan mee via een hogere belasting. Een deel van de wessi’s (west-duitsers) was het er niet mee eens, maar de meesten accepteerden dit wel.

60 De Ossi’s (Oost Duitsers) kregen te maken met het kapitalisme
De Ossi’s (Oost Duitsers) kregen te maken met het kapitalisme. De bedrijven uit het voormalige Oost-Duitsland konden niet concurreren met de West-Duitse bedrijven

61 In het vroegere communisme had iedereen een baan en in het nieuwe Duitsland was dat niet altijd het geval

62


Download ppt "De Koude Oorlog Hoofdstuk 5."

Verwante presentaties


Ads door Google