De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 oktober 2015 Onderwijszorgconsulenten Directeur Onderwijszorgconsulent Aïscha Trokasti Angele Jehee

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 oktober 2015 Onderwijszorgconsulenten Directeur Onderwijszorgconsulent Aïscha Trokasti Angele Jehee"— Transcript van de presentatie:

1 15 oktober 2015 Onderwijszorgconsulenten Directeur Onderwijszorgconsulent Aïscha Trokasti Angele Jehee www.onderwijsconsulenten.nl info@onderwijsconsulenten.nl 070-3122887

2 Aanleiding ❖ Stelselwijzigingen Onderwijs en Zorg ❖ Wegvallen AWBZ-compensatieregeling ❖ Debatten Tweede Kamer EMB

3 Doelgroep ❖ Leerlingen in PO/VO (MBO), zowel speciaal als regulier, die aangewezen zijn op zorg in de school om onderwijs te kunnen volgen ❖ Voorbeelden van zorg: verpleging, toezicht, begeleiding ❖ Ouder en school komen samen niet tot het (financieel) organiseren van de benodigde zorg op school

4 Profiel onderwijszorgconsulent ❖ Achtergrond in de combinatie onderwijs en zorg ❖ Kennis van de transities en te lopen routes ❖ Heeft veel ervaring met het verbinden van onderwijs en zorg, spreekt beide 'talen' ❖ Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen

5 Werkwijze onderwijszorgconsulent ❖ Intakegesprek ❖ Ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart brengen ❖ Inventariseren: waar “halen we de zorg?” ❖ Begeleiden van de ouders bij het aanvraagtraject ❖ Als geld er is: ondersteunen bij het vastleggen van de afspraken tussen ouders en school

6 Afstemming zorg tijdens onderwijs ❖ Gaat het om ondersteuning bij onderwijsbehoeften? Dan ligt er een rol voor het samenwerkingsverband. ❖ Gaat het om persoonlijke verzorging en/of begeleiding? Dan is de gemeente aan zet (Jeugdwet) of het CIZ (Wet Langdurige zorg). Swv kan rol spelen in de afstemming met gemeente(n). ❖ Gaat het om verpleegkundige zorg? Dan kan aanspraak gemaakt worden op de zorgverzekeringswet.

7 Voorbeelden uit de praktijk ❖ Diabeteszorg ❖ Syndroom van Down ❖ Lichamelijk gehandicapt

8 Hoe schakel ik een OZC in? ❖ Stap 1: toestemming van ouder vragen om leerling aan te melden, danwel ouder verwijzen naar Bureau Onderwijsconsulenten ❖ Stap 2: ouder / Swv / andere betrokkene meldt leerling aan ❖ Stap 3: intakemedewerker beoordeelt of inzet onderwijszorgconsulent mogelijk is ❖ Stap 4: intakemedewerker schakelt OZC in de regio in of intakemedewerker wijst aanvraag af en geeft kort advies over de mogelijke verder te volgen stappen

9 Meer informatie ❖ Handreiking onderwijs en zorg ❖ http://www.lecso.nl/file/53031 http://www.lecso.nl/file/53031 ❖ Het Juiste Loket ❖ http://www.juisteloket.nl/ http://www.juisteloket.nl/ ❖ Diabeteszorg in primair onderwijs ❖ https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/06/Factsheet-diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs.pdf https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/06/Factsheet-diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs.pdf ❖ Stroomschema OCW (nog te verschijnen) ❖ www.hoeverandertmijnzorg.nl www.hoeverandertmijnzorg.nl ❖ Regeling aanvullende bekostiging EMB-a ❖ https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-19108.html https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-19108.html

10 Vragen? www.onderwijsconsulenten.nl info@onderwijsconsulenten.nl 070 - 3122887


Download ppt "15 oktober 2015 Onderwijszorgconsulenten Directeur Onderwijszorgconsulent Aïscha Trokasti Angele Jehee"

Verwante presentaties


Ads door Google