De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijszorgconsulenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijszorgconsulenten"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijszorgconsulenten
15 oktober 2015 Onderwijszorgconsulenten Aïscha Trokasti Angele Jehee Directeur Onderwijszorgconsulent

2 Aanleiding Stelselwijzigingen Onderwijs en Zorg
Wegvallen AWBZ-compensatieregeling Debatten Tweede Kamer EMB

3 Doelgroep Leerlingen in PO/VO (MBO), zowel speciaal als regulier, die aangewezen zijn op zorg in de school om onderwijs te kunnen volgen Voorbeelden van zorg: verpleging, toezicht, begeleiding Ouder en school komen samen niet tot het (financieel) organiseren van de benodigde zorg op school

4 Profiel onderwijszorgconsulent
Achtergrond in de combinatie onderwijs en zorg Kennis van de transities en te lopen routes Heeft veel ervaring met het verbinden van onderwijs en zorg, spreekt beide 'talen' Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen

5 Werkwijze onderwijszorgconsulent
Intakegesprek Ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart brengen Inventariseren: waar “halen we de zorg?” Begeleiden van de ouders bij het aanvraagtraject Als geld er is: ondersteunen bij het vastleggen van de afspraken tussen ouders en school

6 Afstemming zorg tijdens onderwijs
Gaat het om ondersteuning bij onderwijsbehoeften? Dan ligt er een rol voor het samenwerkingsverband. Gaat het om persoonlijke verzorging en/of begeleiding? Dan is de gemeente aan zet (Jeugdwet) of het CIZ (Wet Langdurige zorg). Swv kan rol spelen in de afstemming met gemeente(n). Gaat het om verpleegkundige zorg? Dan kan aanspraak gemaakt worden op de zorgverzekeringswet.

7 Voorbeelden uit de praktijk
Diabeteszorg Syndroom van Down Lichamelijk gehandicapt

8 Hoe schakel ik een OZC in?
Stap 1: toestemming van ouder vragen om leerling aan te melden, danwel ouder verwijzen naar Bureau Onderwijsconsulenten Stap 2: ouder / Swv / andere betrokkene meldt leerling aan Stap 3: intakemedewerker beoordeelt of inzet onderwijszorgconsulent mogelijk is Stap 4: intakemedewerker schakelt OZC in de regio in of intakemedewerker wijst aanvraag af en geeft kort advies over de mogelijke verder te volgen stappen

9 Meer informatie Handreiking onderwijs en zorg Het Juiste Loket
Het Juiste Loket Diabeteszorg in primair onderwijs https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/06/Factsheet-diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs.pdf Stroomschema OCW (nog te verschijnen) Regeling aanvullende bekostiging EMB-a https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt html https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt html

10 Vragen? www.onderwijsconsulenten.nl info@onderwijsconsulenten.nl


Download ppt "Onderwijszorgconsulenten"

Verwante presentaties


Ads door Google