De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage & Studie in het buitenland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage & Studie in het buitenland"— Transcript van de presentatie:

1 Stage & Studie in het buitenland
Biomedische Wetenschappen & Geneeskunde Cindy van Dijk Studieadviseur Internationalisering & Erasmus coördinator Radboudumc International Office Radboud Beyond Borders, 5 oktober 2015

2 Programma 5 oktober 2015 Radboudumc International Office
Buitenland opties per opleiding: - BSc Geneeskunde - BSc BMW - MSc Geneeskunde - MSc BMS Voorbereiding Visumaanvraag Verzekeringen Subsidies, beurzen & fondsen Vragen

3 Radboudumc International Office (1)
De medewerkers: Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering, Erasmuscoördinator Loes Vaessen – Admissions & Recruitment officer Réka Kedves – International Office Assistant Cindy Loes Réka

4 Radboudumc International Office (2)
Contact mogelijkheden: Locatie: Route 84 bij het StIP Afspraak van 30 minuten, inplannen via StIP: telefonisch ( /66) Of aan de balie (werkdagen tussen 10.00u en 14.00u) Inloopspreekuur: woensdag u (korte vragen, max 10 minuten) Website:

5 Buitenland opties Geneeskunde
Bachelor Facultaire Honours programma Keuzevakken (Vrij Keuze onderdeel) Master Seniorcoschap Antillen (CSEN) Onderzoeksstage (EPOND) Keuzecoschap (CKEU)

6 Buitenland opties BMW & BMS
Bachelor Facultaire Honours programma Bachelorstage (3e jaar) Master Profiel/2e stage (“kleine”) en hoofdvakstage (“grote”) Keuzevakken in de vrije ruimte (electives) Tip HTA studenten: SAMS (database vacatures & stages) https://msc-hta.eu/SAMS/ Stages hebben een omvang van 25 of 38 of 50 EC (18, 27 of 36 weken). Zie OER! Daarnaast blijven enkele maanden over die vrij ingevuld mogen worden met vakken. Alle stages en vakken in de vrije keuzeruimte mogen in het buitenland gevolgd worden. SAMS (the Students\Alumni Monitoring System) SAMS is een database voor studenten en alumni van het hoofdvak HTA. De database bevat vacatures en geeft een overzicht van stages in de HTA, zowel in binnenland als buitenland. https://msc-hta.eu/SAMS/

7 Bachelor Geneeskunde Honoursprogramma in 3e jaar bachelor
Inclusief buitenlandstage in plaats van keuzevakken Maximaal 2 keuzevakken als Vrij Keuze Onderdeel (VKO) 4 of 8 weken voor 5,5 of 11 EC Bonus studiepunten voor extracurriculaire maanden mogelijk, aanvragen via examencommissie (bijv. voor Erasmus+) Voorbeelden: - Summerschools - Erasmus studie (minimaal 3 kalendermaanden) Goedkeuring excie nodig, aanvragen via VKO formulier StIP

8 Bachelor BMW: stage Stages Bachelorstage / Honours Programme
2e semester jaar 3 Wat doen? Eigen initiatief, op tijd beginnen Onderbrengen bij een hoofdvak Op tijd contact opnemen met studieleider Goede begeleiding in buitenland en in Nijmegen zoeken Stageplan laten goedkeuren door studieleider (vertegenwoordiger examencommissie)

9 Master Geneeskunde: CSEN
Senior coschap Antillen (CSEN) 12 weken Verdeling via verdeellijst CSEN (CKO7v) Afhankelijk van beschikbare plaatsen Aruba Gynaecologie Huisartsgeneeskunde Curaçao Interne (duo’s) Gynaecologie, Aruba Willemstad, Curaçao

10 Master Geneeskunde: EPOND
Onderzoekstage (EPOND) Minimaal 12 , maximaal 24 weken voor EC’s Kan overal ter wereld Locatie via staflid Radboudumc, internet , pubmed of Radboudumc IO Altijd CKO9 vooraf Goedkeuring examen commissie nodig; aanvraag via formulier StIP Jaar 4: bachelor voltooid voor peildatum CKO9 geen klinische stage (geen patiëntcontact) Jaar 6: Klinisch & niet-klinische stage Specialisatie vakgebied

11 Voorbeelden stages Geneeskunde
Universiteit Land Neuroscience Research Centre, Sydney Australië University of British Columbia Canada Institut Pasteur, Parijs Frankrijk University of Padjadjaran Indonesië University of Milan Italië University of Auckland Nieuw-Zeeland Jagiellonian University, Krakow Polen University of Medicine & Pharmacy, Cluj Napoca Roemenië University of Zaragoza Spanje Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham Verenigd Koninkrijk Yale University School of Medicine Verenigde Staten University Hospital Düsseldorf Duitsland Karolinska Institutet Zweden

12 Master Geneeskunde: CKEU
Keuze coschappen (CKEU) Goedkeuring excie nodig; aanvragen via formulier StIP Vrij keuzecoschap: - zelf regelen - in EU, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland - 4, 8 of 12 weken Huisartsgeneeskunde/zorg (NPHC): - plaatsen afhankelijk van beschikbaarheid, altijd 12 weken - aanmelding alleen via Radboudumc International Office - voor meer info zie: Coschap ontwikkelingslanden (COWL): - 22 tot 24 plaatsen per kwartaal, altijd 12 weken - voor meer info zie: Tropico & NIIH COWL: Deelname aan 5 Tropico avonden is verplicht om te mogen loten Loting tijdens CKO5 Verplichte voorbereidingscursus van 9 avonden Verplichte taalcursus Tanzania, Ghana, Suriname, Nicaragua, Indonesië

13 Master BMS: studie Vakken in het buitenland in het kader van:
Uitbreiding hoofdvak Vrij keuzeonderdeel (Elective: individual study module) Wat doen? Opnemen in individueel afstudeerplan Laten goedkeuren door studieleider (en eventueel bijvakcoördinator) Afstudeerplan laten goedkeuren door examencommissie Waar op letten bij het laten goedkeuren? Aantal studiepunten (min 5,5 EC per vak) Inhoud en vorm van toetsing moet duidelijk zijn

14 MSc BMS: Elective International Health
Elective bij alle majors, maar vooral bij: HTA, Epidemiology Human Pathobiology Verplicht Infectious Diseases vak: 5KVZ2, International Public Health (5,5 EC) Stages in het buitenland: Community Health Rotation van 3 maanden in Dar es Salaam Zelf gekozen onderzoeksstage in een ontwikkelingsland Zelf gekozen stage bij VN-organisatie (bijv. WHO, Unicef) Uitgebreide omschrijving in de studiegids onder “2.4 Examples of additional subjects within the Radboudumc” Community Health Rotation Elective: International health International Health is a discipline that systematically compares factors that affect the health of all human populations - with a special focus on poverty-related health problems in low- and middle-income countries. International Health includes the promotion of health, prevention and treatment of diseases, palliative care and rehabilitation. Knowledge of the major endemic diseases and studies of health systems, health economics, health policy and management of health services are central. A large number of (trans-national) organizations world-wide strive to overcome the obstacles to gaining global health. These includes organization such as the World Health Organization, USAID, UNAID. In addition, there are non-governmental organizations of all types, including religious agencies or independent groups such as Cordaid, Médecins Sans Frontières or Oxfam / Novib, universities, as well as a growing number of private for-profit or nonprofit consulting firms. All of these organizations need qualified personnel with a sound formal training in International Health. But also without selecting an international career, a study abroad will give you a fresh outlook on health back home: the Netherlands and health sciences will never be the same. The main objective of this elective is that students of Biomedical Sciences can profile themselves in the field of International Health. More specific aims are to provide students an understanding on the root-causes of ill-health, the burden of disease in low- and middle income countries, poverty-related disease control, the health systems and related interventions that address this burden, and the role of international organizations. Positioning: Because the topics of study are public health related, the elective International Health can be combined with any of the majors, but especially with the majors Health Technology Asssesment, Epidemiology or Human Pathobiology. Requirements International Health consists of two parts, a mandatory course and a placement abroad: 1. The mandatory course 5KVZ2 ‘International public health' (5.5 EC). The course focuses on patterns of disease, health systems, global health initiatives and local action, based on principles as primary health care and community involvement. (There are limited options to replace 5KVZ-2 by 5KVZ12 ‘Neglected infectious diseases in the tropics' or 5KVZ-7 ‘AIDS' as mandatory course. This is only possible in special circumstances, consult the coordinator to discuss this). The course is organized twice per year: once as a regular elective in period 8, and once as an ad-hoc course for interested students in period 2. Students preferably attend the course before the internship (in special circumstances, it is also possible to attend the course after the internship - consult the coordinator to discuss this). 2. For the placement abroad, three options are available: A. Community Health Rotation at Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) in Dar-es-Salaam Tanzania, under the responsibility of the School of Public Health and Social Sciences. Three times a year, a maximum of two Dutch Biomedical Sciences students can enroll in this Rotation. The rotation combines an internship in community health with limited research activities. Although the language of instruction at MUHAS is English, all communication with the community is in Swahili. Participation in the Swahili course, held twice in June and January, is therefore a prerequisite. The student must pass a written test, and deliver four reports. The final mark will be determined by the student's supervisor at UMCN. More information on this option is available from Drs. Henri van Asten. B. A research elective in a research / development project abroad. This may be especially relevant to students in the Research profile, but also to those in the other profiles. Research can be performed in all aspects of International Health, is integrated in a research project abroad, and the student is locally supervised. Research electives on public health / international health are coordinated by Dr. Rob Baltussen. Research electives on poverty-related disease control (http://www.niih.nl/) are coordinated by Drs Henri van Asten. The capacity for this option is limited by the possibilities to participate in a research project abroad. Students are therefore also encouraged to contact development / research organizations themselves, in which case research plans are defined in collaboration with the local research project and the RUNMC supervisor. The student must deliver a research report. A final mark will be determined by both the local and the RUNMC supervisor. C. An internship in a United Nations organization. Most UN organizations offer possibilities for internships within their organization. In relation to health sciences, the World Health Organisation (WHO), the UN Fund for Population Activities (UNFPA) and the UN Children's Fund (UNICEF) are most relevant. These organizations must be contacted directly. More information on this option is available from both Drs. van Asten and Dr. Rob Baltussen. Further information: More detailed information about International Health (incl. web links) can be found at Students can find information on scholarships at the website of the Radboudumc International Office: https://www.radboudumc.nl/Onderwijs/Studenten/InternationalOffice/Pages/default.aspx Contact persons: H.A.G.H. van Asten MD MPH E: Rob Baltussen PhD

15 Master BMS: stage Stages Hoofdvakstage: na hoofdvakblokken
Tweede stage: in kader van profiel of 2e onderzoeksstage Wat doen? Opnemen in individueel afstudeerplan Laten goedkeuren door studieleider (en eventueel bijvakcoördinator) Afstudeerplan laten goedkeuren door examencommissie (indien > 18 EC) Waar moet je op letten bij het goedkeuringsverzoek? Waarborging begeleiding ter plekke en in Nijmegen Voldoende wetenschappelijke expertise in het buitenland Realistische tijdsplanning Let op de vergaderdata van de examencommissie. Je hebt vooraf goedkeuring nodig! Hoofdvakstage: 27 of 36 weken (na hoofdvakblokken) Tweede stage: 18, 27 of 36 weken (in kader van profiel of 2e onderzoeksstage)

16 Voorbeelden stages BMW & BMS
Universiteit Land Griffith University, Queensland Australië University of British Columbia Canada WHO Kopenhagen Denemarken University of Padjadjaran Indonesië University of Rome Italië Aichi Cancer Center Research Institute, Nagoya Japan Institut Municipal d'Investigacio Medica Spanje Liverpool School of Tropical Medicine Verenigd Koninkrijk Mount Desert Island Biological Laboratory Verenigde Staten Deutschen Krebsforschungszentrum Duitsland Karolinska Institutet Zweden University Hospital Basel Zwitserland

17 Voorbereiden Begin een jaar van te voren!
Studie: - Waar (top 3 van universiteiten) - Wat (vakkenpakket) Stage: - Welk vakgebied (top 3) - Waar (top 3 locaties/landen) - Stageplek vinden via Radboudumc begeleider, internet, IO Radboudumc Visum Verzekeringen Financiën Taal & cultuurvoorbereiding Denk aan deadlines: Goedkeuring examencommissie Subsidies

18 Visumaanvragen Checklist Begin op tijd. Kan tot 6 maanden duren!
Bekijk de websites van de ambassade voor specifieke eisen Ondersteuningbrief via International Office verkrijgbaar Financiële bewijzen (bijv. bankafschriften) Doktersverklaring

19 Verzekeringen Zorgverzekering Reisverzekering WA verzekering
Voor elk van bovenstaande verzekering geldt: - check of je Europa / wereld dekking hebt Voor Zorg- en Reisverzekering geldt: - check of er een speciale stageverzekering is Beroepsaansprakelijkheidverzekering (medical malpractice/indemnity): Is verplicht bij direct contact met proefpersonen of patiënten

20 Subsidies & Beurzen Subsidies van het Radboudumc & de Radboud Universiteit Fondsen Beursprogramma EU

21 Radboudumc: UMC Studentenbudget
Studie & stage maandbedragen: EU € 150,- per maand niet-EU € 200,- per maand Maximaal € 600,- per student, verspreid over de complete studie Niet in combinatie met een Erasmusbeurs Op declaratiebasis, eenmalig & alleen indien door Radboudumc verplicht: Taalcursus: tot 50% v/d kosten, met een maximum van € 50,- Vaccinaties: tot 50% v/d kosten, met maximum van € 100,- Taalcursus: COWL & Antillen Vaccinaties: COWL

22 Radboud Universiteit: SNUF
Studie & stage EU € 200,- per maand, max € 800,- niet-EU € 300,- per maand, max € 1.200,- Coschap EU € 150,- per maand niet-EU € 200,- per maand Minimaal 2 maanden, maximale 4 maanden vergoed Niet in combinatie met Erasmus! Geldt niet voor Honours Programme stages!

23 Fondsen Reumafonds Nationaal MS-fonds Stichting MS-Research
Reumafonds  Nationaal MS-fonds Stichting MS-Research Hartstichting  Aids Fonds Nierstichting Maag Lever Darm Stichting Netherlandse Vereniging Biochemie en Moleculaire Biologie (NVBMB) Jong KNCV : Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

24 Europees programma: Erasmus+
Studie & stage Meerdere keren aan te vragen, voor studie en/of stage Minimaal 2 maanden bij stage & minimaal 3 maanden bij studie In totaal maximaal 12 maanden per cyclus (BSc, MSc,PhD) Ook mogelijk in het jaar na afstuderen (aanvragen vóór afstuderen!) Beursbedragen afhankelijk van land gastinstelling Online taaltest voor Engels, Duits, Frans en Spaans Aanmelden alleen via Radboudumc International Office! Zie “beurzen...” -> “Erasmus+” voor detailinformatie

25 Erasmus+ beurzen per land
Groep 1: Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Italië, Liechtenstein, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden Groep 2: België, Cyprus, Duitsland, Griekenland, IJsland, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije Groep 3: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Macedonië * Beurzen worden per dag afgerekend GROEP STUDIE STAGE 1 € 250 per maand* € 370 per maand* 2 € 210 per maand* € 330 per maand* 3 € 150 per maand* € 270 per maand*

26 Vragen


Download ppt "Stage & Studie in het buitenland"

Verwante presentaties


Ads door Google