De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving

2 Paragraaf 1 Soorten water in verschillende regio’s
Drie soorten water: - oppervlaktewater - grondwater - regenwater Regio’s Kust- en zeegebieden Riviergebieden en beekdalen Meren en plassen Polders

3 Water verdampt uit de zee Stijgt op, koelt af
Korte waterkringloop Water verdampt uit de zee Stijgt op, koelt af • Condenseert (wolkvorming, waterdeeltjes zijn bevroren) • Smelt bij het aardoppervlak, regen valt in de zee Lange waterkringloop Neerslag valt op het land - infiltreert in de bodem en komt in grondwater - afstroming over het land, bereikt de zee via een rivier - valt in de bergen: gletsjer

4 Hoogteligging en water
Hoogteverschillen (reliëf): - water stroomt van hoog naar laag Lage hoogteligging - veel oppervlaktewater - lager dan zeeniveau: onder NAP (Normaal Amsterdams Peil) Hogere gebieden - minder oppervlaktewater - grondwater zit dieper - meer neerslag

5 Paragraaf 2 Verschillende watergebruikers
Verschillende functies van water • Drinkwater Water voor irrigatie • Industrieel watergebruik: proceswater - oplosmiddel - spoelen of wassen - voedsel vervoeren - koelwater - elektriciteitscentrales - metaalindustrie

6 Watergebruik in en om het huis
Nederland: 120 liter per persoon per dag - rijke huishoudens gebruiken minder dan armere huishoudens - kleine huishoudens gebruiken meer dan grote huishoudens - vrouwen gebruiken meer dan mannen

7 Watergebruik door landbouw en industrie
Grootverbruikers Industrie - metaalindustrie - olie-industrie - chemische industrie Landbouw - afhankelijk van neerslag - nieuwe irrigatietechnieken - vroeger: sproeier - nu: druppelirrigatie

8 Paragraaf 3 Waterbesparing en duurzaam watergebruik
Waterkwantiteit in Nederland Wateroverschot - rivieren - polders Watertekort - drinkwaterwinning - irrigatie met behulp van grondwater - verdroging • Waterbeheer door waterschappen - onderhoud dijken, sloten, gemalen - schoon water

9 Waterkwaliteit in Nederland
: ernstig vervuilde rivieren - vissterfte - stankoverlast - vervuilde bodems Tegenwoordig: steeds schoner - taak waterschappen - nog wel watervervuiling

10 Duurzaam watergebruik
Waterbesparende douchekop Waterbesparende spoelbak Betere wasmachines Hergebruik van grijs water met behulp van een grijswatersysteem - wasmachine - toilet Bewustmaking: taak waterschappen


Download ppt "Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google