De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving. Paragraaf 1 Soorten water in verschillende regio’s Drie soorten water: - oppervlaktewater - grondwater - regenwater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving. Paragraaf 1 Soorten water in verschillende regio’s Drie soorten water: - oppervlaktewater - grondwater - regenwater."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving

2 Paragraaf 1 Soorten water in verschillende regio’s Drie soorten water: - oppervlaktewater - grondwater - regenwater Regio’s Kust- en zeegebieden Riviergebieden en beekdalen Meren en plassen Polders

3 Korte waterkringloop Water verdampt uit de zee Stijgt op, koelt af Condenseert (wolkvorming, waterdeeltjes zijn bevroren) Smelt bij het aardoppervlak, regen valt in de zee Lange waterkringloop Neerslag valt op het land - infiltreert in de bodem en komt in grondwater - afstroming over het land, bereikt de zee via een rivier - valt in de bergen: gletsjer

4 Hoogteligging en water Hoogteverschillen (reliëf): - water stroomt van hoog naar laag Lage hoogteligging - veel oppervlaktewater - lager dan zeeniveau: onder NAP (Normaal Amsterdams Peil) Hogere gebieden - minder oppervlaktewater - grondwater zit dieper - meer neerslag

5 Paragraaf 2 Verschillende watergebruikers Verschillende functies van water Drinkwater Water voor irrigatie Industrieel watergebruik: proceswater - oplosmiddel - spoelen of wassen - voedsel vervoeren - koelwater - elektriciteitscentrales - metaalindustrie

6 Watergebruik in en om het huis Nederland: 120 liter per persoon per dag - rijke huishoudens gebruiken minder dan armere huishoudens - kleine huishoudens gebruiken meer dan grote huishoudens - vrouwen gebruiken meer dan mannen

7 Watergebruik door landbouw en industrie Grootverbruikers Industrie - metaalindustrie - olie-industrie - chemische industrie Landbouw - afhankelijk van neerslag - nieuwe irrigatietechnieken - vroeger: sproeier - nu: druppelirrigatie

8 Paragraaf 3 Waterbesparing en duurzaam watergebruik Waterkwantiteit in Nederland Wateroverschot - rivieren - polders Watertekort - drinkwaterwinning - irrigatie met behulp van grondwater - verdroging Waterbeheer door waterschappen - onderhoud dijken, sloten, gemalen - schoon water

9 Waterkwaliteit in Nederland 1960-1980: ernstig vervuilde rivieren - vissterfte - stankoverlast - vervuilde bodems Tegenwoordig: steeds schoner - taak waterschappen - nog wel watervervuiling

10 Duurzaam watergebruik Waterbesparende douchekop Waterbesparende spoelbak Betere wasmachines Hergebruik van grijs water met behulp van een grijswatersysteem - wasmachine - toilet Bewustmaking: taak waterschappen


Download ppt "Hoofdstuk 1 Water in je eigen omgeving. Paragraaf 1 Soorten water in verschillende regio’s Drie soorten water: - oppervlaktewater - grondwater - regenwater."

Verwante presentaties


Ads door Google