De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oudere migranten en eenzaamheid Een vergeten thema? September 2015 Harry Moeskops.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oudere migranten en eenzaamheid Een vergeten thema? September 2015 Harry Moeskops."— Transcript van de presentatie:

1 Oudere migranten en eenzaamheid Een vergeten thema? September 2015 Harry Moeskops

2 Context (1) Aantal oudere migranten stijgt sterk: 2015: 390.000 > 65 jaar 2025: 445.000 2040: 900.000 Bron: CBS/Pharos

3 Context (2) Grote diversiteit onder migranten: Westerse allochtonen: zuid Europese gastarbeiders, Engelsen, Amerikanen, maar ook Indische Nederlanders Niet westerse allochtonen: o.a. Suriname, Caribische delen Koninkrijk, Turken, Marokkanen, vluchtelingen

4 Context (3)

5 Context (4) Misschien wel hoop op remigratie, voor de meesten feitelijk geen optie Pendelen tussen Nederland en geboorteland Meeste migranten worden oud in Nederland Zal ook gelden voor de vluchtelingen die nu de EU binnenkomen

6 Context (5) Oudere migranten gemiddeld slechtere gezondheid dan autochtone Nederlanders Eerder vraag naar ondersteuning en zorg Aansluiting bij traditionele instellingen nog steeds moeizaam (taal, eetgewoonten, rol familie, leefgewoonten, religie) Laag inkomen, gebrekkige kennis taal, gebrekkige toegang tot voorzieningen

7 Context (6) Koerswijziging overheid: ouderen moeten langer thuiswonen, oplossingen in eigen netwerken zoeken, minder professionele hulp

8 Risicogroepen eenzaamheid  Laag inkomen (NB: onvolledige AOW)  Gescheiden, verweduwd  Laagopgeleiden  Zonder betaald werk  Ouderen (Nederlandse herkomst)  Niet-westerse herkomst (alle leeftijdgroepen)

9 Maar: Tot nu toe weinig specifieke aandacht in onderzoek (los van constatering/uitkomst dat oudere migranten zich relatief vaker eenzaam voelen) zoekopdrachten op internet leveren weinig recent materiaal op Algemeen beleid is leidend (gelijkheidsbeginsel en geen doelgroepenbeleid)

10 Voorbeeld Amsterdam (bron: ATHI ernstige psychische klachten

11 11 De donkere gebieden (% ernstige psychische klachten) hebben het minste aanbod Bron: Stichting Eerste Lijn / GGD Gezondheidsmonitor

12 Wat is nodig? Specifieke aandacht op basis van beschikbare data Dialoog op basis van data

13 13 W.E. Deming

14 Wat is nodig (2) Opbouwen/benutten vertrouwensrelaties Verbindingsofficieren Doorbreken taaltaboe (vgl. bv. Australië) Tweetalige hulpverleners Ondersteuning netwerken vrijwilligers

15 Gemeenschappelijk wonen een onderschat antwoord Draagt bij aan gelukkig oud worden in Nederland (wetenschappelijk bewijs groeiende) Minder eenzaamheid Betere gezondheid en welbevinden Gemeenschappelijk wonen past bij culturele en religieuze waarden Vraag naar professionele hulp lager

16 Waarom nog geen 500 projecten? Op dit moment plm. 60 projecten Gemeenschappelijk wonen oudere migranten Begeleiding bij groepsvorming noodzakelijk. Methodiek beschikbaar, in opdracht van WoonSaem ontwikkeld. Gebrek locaties en koudwatervrees bij corporaties en gemeenten Financiële haalbaarheid: huurontwikkeling

17

18

19

20

21

22

23

24 Definitie Gemeenschappelijk wonen is wonen in een gemeenschappelijk gebouw of aangrenzende reeks woningen, op grond van de wens van de bewoners om met gelijkgestemden te wonen op basis van zelfsturing, groepsvorming en een zekere mate van nabuurschap Kees Penninx, 2013


Download ppt "Oudere migranten en eenzaamheid Een vergeten thema? September 2015 Harry Moeskops."

Verwante presentaties


Ads door Google