De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonzorgwijzer OTB/Platform31 Wooncongres 2015 Kees Leidelmeijer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonzorgwijzer OTB/Platform31 Wooncongres 2015 Kees Leidelmeijer."— Transcript van de presentatie:

1 De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonzorgwijzer OTB/Platform31 Wooncongres 2015 Kees Leidelmeijer

2

3

4 WOONZORGWIJZER Doel: de omvang en samenstelling van groepen mensen in een gebied in beeld brengen: met vergelijkbare beperkingen/mogelijkheden (redzaamheidsprofielen); en daarmee samenhangende randvoorwaarden om ‘thuis’ te kunnen (blijven) wonen; op een laag schaalniveau; nu en met oog op de toekomst.

5 WOONZORGWIJZER Twee sporen: 1.Groepen en randvoorwaarden: Welke groepen kun je onderscheiden en wat hebben ze nodig om extramuraal te kunnen (blijven) wonen? 2.Omvang en lokalisering Hoeveel mensen met vergelijkbare eisen en wensen zijn er in een specifiek gebied?

6 WELKE GROEPEN? 1.Een bepaalde aandoening… 2.kan leiden tot een (beleefde) beperking …. 3.die kan leiden tot een behoefte aan ondersteuning, aanpassingen woning, woningomgeving enz.… 4.die kan leiden tot gebruik van ondersteuning, diensten en woonvormen. Binnen 3 en 4 veel dynamiek en (steeds meer) lokale variatie. Daarom segmentering: zo dicht mogelijk bij 1 en 2.

7 Basisidee afbakening: Niet op basis van de oplossing (zoals bij de ouderwetse doelgroepen VenV, HV, verzorgd wonen e.d.) Wel op basis van vergelijkbare problematiek: wat is er aan de hand? wat kan iemand wel en niet (meer) WELKE GROEPEN?

8 Zoektocht: Groot aantal interviews met uiteenlopende professionals én cliëntenorganisaties: Wat kom je tegen, wat zijn problemen, wat is er nodig? Aandoeningen als vertrekpunt: Licht verstandelijke beperking Matig tot ernstige verstandelijke beperking Niet-aangeboren hersenletsel Psychiatrie Psychogeriatrie Somatische aandoeningen Lichamelijke handicap Zintuiglijke beperkingen WELKE GROEPEN?

9 Op zoek naar (zelf)redzaamheidsprofielen: WELKE BEPERKINGEN?

10 Concrete problematiek, bijvoorbeeld voor LVB: WELKE BEPERKINGEN? (nog) geen problemenLichte problematiekMatige problematiekErnstige problematiek verminderd cognitieve vermogens (behoud van) werk administratie/financiën (evt.) plannen huishouden (evt.) medicatie sociaal functioneren schulden/huurachterstand dagbesteding overlast sociaal isolement gedragsproblemen conflicten ernstige overlast verslaving verwaarlozing uit de hand gelopen criminaliteit dakloos agressie multiproblematiek (psychiatrisch)

11 Gaan over het doel: b.v. administratie/financiën op orde; en over het hoe: b.v. één aanspreekpunt, laagdrempelig; procedures ‘laaggeletterdenproof’; maar niet over het wat: Concrete oplossingen (b.v. we zetten wooncoaches in) hangen af van individuele context en lokale situatie. Die kunnen (dus) het best lokaal worden ingevuld. WELKE RANDVOORWAARDEN?

12 Bij woningen bijvoorbeeld dimensies: fysieke geschiktheid (gelijkvloers, rollator-, rolstoel-); isolatie (geluid, licht) veiligheid (preventie, signalering) zelfstandigheid (geheel zelfstandig, gedeelde voorz.); gemeenschappelijkheid (ontmoetingsruimten e.d.) setting (grootschalig, kleinschalig, gestippeld); ligging (beschermd, geïntegreerd); mogelijkheid te bieden zorg (op afspraak, op afroep, 24 uurs). WELKE RANDVOORWAARDEN?

13 Statistische schatting van de omvang van specifieke groepen (gezondheidsmonitor & indicatiegrondslagen) in gebieden o.b.v. Kenmerken populatie (basis: SSB) leeftijden SES herkomst Kenmerken omgeving (basis: Leefbaarometer) leefbaarheid woningvoorraad voorzieningen stad/platteland e.d. 2 e SPOOR: WAAR ?

14 Inzicht in: Omvang van specifieke groepen op een laag schaalniveau Samenstelling van die groepen (leeftijden, inkomens, herkomst) Problematiek en bijbehorende randvoorwaarden (om ‘extramuraal’ te kunnen wonen) Te gebruiken als: Referentie bij eigen instrumenten/onderzoeken om de zorgbehoefte in beeld te brengen. Inschatting van bereik en toegankelijkheid ingezette instrumenten en strategieën. Benchmark tussen gemeenten (eenduidige referentie). Beter duiden uitkomsten andere ramingsmodellen (over welke doelgroep gaat het, welke strategie wordt voorgestaan?) Gebruikswaarden WZW

15 Planning Interviews afgerond, in november modelschatting en in november/december validatie. einde van het jaar wordt fase 1 (het definitief ontwerp) afgerond. Positionering Aanvulling op lokaal instrumentarium Aandacht voor optelbaarheid van randvoorwaarden. Bij prognoses en scenario’s ruimte voor lokale inbreng. Ten slotte


Download ppt "De Ruyterkade 112 C 1011AB Amsterdam www.rigo.nl Woonzorgwijzer OTB/Platform31 Wooncongres 2015 Kees Leidelmeijer."

Verwante presentaties


Ads door Google