De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integriteitrisico’s in kernprocessen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integriteitrisico’s in kernprocessen"— Transcript van de presentatie:

1 Integriteitrisico’s in kernprocessen
Ervaringen onderzoek van Rekenkamer Rotterdam Esther Doodkorte Filip den Eerzamen Seminar integriteit 12 november 2015

2 Aandacht voor integriteit
aantal integriteitkwesties in Rotterdam subsidieverlening Deelgemeente Feyenoord Meldingen burgers Platform Buitenlanders Rijnmond inkoop en aanbesteding Schoonmaak Ordina

3 Rol rekenkamer integriteitonderzoek

4 Integriteitsrisico’s in subsidieverleningsproces
gescheiden werelden Integriteitbeleid en –instrumentarium Proces van subsidieverstrekking

5 Identificeren risico’s
inherente risico’s impact van getroffen maatregelen (opzet) impact van werking van maatregelen rest risico’s (netto risico’s)

6 Uitvoering onderzoek dossierstudie interviews enquête groepsgesprekken

7 Normatiek

8 Belangrijkste bevindingen
integriteitdenken onvoldoende ontwikkeld specifieke integriteitrisico’s in subsidieproces onvoldoende inzichtelijk verschil in perceptie beleving integriteit op werkvloer maatregelen in opzet dekken wel af, maar worden in de praktijk niet (adequaat) toegepast relatief grotere nettorisico’s: oa op onterecht niet terugvorderen subsidie toekenning subsidie toezegging voorafgaand aan aanvraag

9

10 Boekenonderzoek 2013 aanleiding vraagstelling conclusies
uitvoering en dilemma’s afloop

11 Subsidieverlening aan PBR
PBR al ruim 30 jaar een begrip in Rotterdam, langdurige subsidierelatie met gemeente, spilfunctie commotie in zomer 2014 na aftreden voorzitter rondom kosten PBR reis in oktober 2013 en reservevorming. conclusies onderzoek integriteitrisico’s subsidies uitkomsten vooronderzoek PBR brede steun raad voor rekenkameronderzoek

12 vraagstelling boekenonderzoek gericht op deugdelijkheid financiële administratie en rechtmatigheid besteding subsidies 2013 biedt de financiële administratie van PBR een juist en volledig beeld van de besteding van Rotterdamse subsidies? zijn in 2013 ontvangen subsidies door PBR rechtmatig besteed?

13 conclusies financiële administratie PBR toereikend in opzet, ernstige tekortkomingen in de uitvoering (black box) besteding van subsidiegelden niet volledig te volgen, rechtmatigheid bepaalde uitgaven niet vast te stellen mogelijk sprake van belangenverstrengeling, zelfverrijking niet uit te sluiten transparantie subsidiestromen in JR 2013 schiet tekort prestatiesubsidie 2013 door gemeente te hoog vastgesteld

14 uitvoering en dilemma’s (1)
patroon in facturatie en kasbetalingen veel mutaties bij coderen en boeken (black box) rollen en relaties met gelieerde partijen beperkt inzicht in daadwerkelijke besteding geen uitgaven PBR inzake de reis (wel uren) zwakke governance

15 uitvoering en dilemma’s (2)
afwijkende verklaringen externe accountant cultuur en taal bevoegdheden rekenkamer?

16 afloop onderzoek na grote bereidheid tot medewerking PBR bij start onderzoek  opschorten van medewerking / juridische interventie (eind maart – eind mei) afronding werkzaamheden harde conclusies alle aanbevelingen overgenomen, door PBR en door gemeente Rotterdam discussie over systeem subsidieverantwoording

17 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Integriteitrisico’s in kernprocessen"

Verwante presentaties


Ads door Google