De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C ONTEXT VAN DE ORGANISATIE Organisatie en beheer 2 e bijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C ONTEXT VAN DE ORGANISATIE Organisatie en beheer 2 e bijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 C ONTEXT VAN DE ORGANISATIE Organisatie en beheer 2 e bijeenkomst

2 V ISIE, MISSIE, DOELSTELLING DOELGROEP Welke heb je gevonden?

3 O RGANIGRAM

4 R ECHTSVORMEN IN HET AGOGISCHE DOMEIN

5 V OOR DE WET IS IEDEREEN GELIJK, MAAR HOE ZIT DAT DAN MET ORGANISATIES ?

6 J E BENT IN DIENST BIJ EEN ORGANISATIE. Maar wie of wat is dan die organisatie? Een rechtspersoon.

7 N ATUURLIJK PERSOON Volgens burgerlijk wetboek Een natuurlijk persoon die mag kopen, verkopen, trouwen, bezittingen of schulden hebben, contracten afsluiten, rechtszaken mag aanspannen of aangeklaagd worden.

8 O RGANISATIES Wie of wat sluit namens organisaties contracten, verkoopt bezittingen of huurt locaties, neemt personeel aan, verricht betalingen e.d.? De rechtspersoon.

9 http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle- rechtsvormen/

10 I N N EDERLAND Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (VOF) Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap

11 R ECHTSVORMEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij. Vereniging Stichting

12 B INNEN HET AGOGISCH WERKVELD Stichtingen Soms verenigingen Overheid (gemeente, rijk) Soms zelfstandig ondernemer Stichtingen en verenigingen ZZP Maatschap BV Coöperatie vroegernu

13 W IE TEKENT JOUW ARBEIDSCONTRACT ? Altijd een natuurlijk persoon, namens een rechtspersoon. De voorzitter, de directeur/bestuurder,

14 S TICHTING Geen winstoogmerk. Keert ook geen winst uit Bevoegd gezag (bezit rechtspersoonlijkheid) ligt bij stichtingsbestuur. Samenstelling, zittingsduur en benoeming zijn geregeld via statuten Stichtingsakte moet worden gepasseerd door notaris

15

16 V ERENIGING Lidmaatschap Leden kiezen bestuur Geen winstoogmerk Bestuur bezit rechtspersoonlijkheid.

17

18 V OOR - EN NADELEN Stichting: Ondemocratisch Snelle besluitvorming Vereniging: Democratisch Logge besluitvorming

19 C ORPORATE GOVERNANCE R AAD VAN TOEZICHT / RAAD VAN BESTUURSMODEL Bestuur op afstand (raad van toezicht) Aantal bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan directie/bestuur (raad van bestuur) Meestal bij grotere organisaties: Bestuurder is zelf verantwoordelijk

20 W ELKE RECHTSVORM BIJ JULLIE ?

21 F INANCIËLE MIDDELEN Stroom bij bijvoorbeeld AWBZAWBZ WMO Eigen bijdrage? Giften? Bij jullie?

22 B ELEIDSCYCLUS

23 B EOORDELINGSCYCLUS filmpje Worst case scenario!

24 Om het af te leren

25 V OLGENDE KEER AF : - Context - Organisatorisch knelpunt


Download ppt "C ONTEXT VAN DE ORGANISATIE Organisatie en beheer 2 e bijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google