De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs- en examen- reglement 2015-2016. Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016 www.odisee.be www.odisee.be > huidig student > onderwijs- en examenreglement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs- en examen- reglement 2015-2016. Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016 www.odisee.be www.odisee.be > huidig student > onderwijs- en examenreglement."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs- en examen- reglement 2015-2016

2 Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016 www.odisee.be www.odisee.be > huidig student > onderwijs- en examenreglement Definities Bijzondere statuten Examens (niet) Geslaagd Toleranties Weigeringen

3 Waarschuwing 3

4 OER: definities Studiepunt (STP): maat voor de studielast (1STP=25 à 30 uur studie)  wordt gebruikt als wegingsfactor  bepaalt inschrijvingsgeld (230 euro vast + 11 euro per studiepunt)  bepaalt leerkrediet 4

5 OER: definities Opleidingsonderdeel (OPO): geheel van samen horende onderwijsleeractiviteiten (OLA’s) waarvoor een credit kan verleend worden Gevolg:  Inschrijven per OPO  Globale evaluatie per OPO 5

6 Modeltraject: traject met enkel opleidingsonderdelen uit 1 fase (=jaar) van de opleiding. Geïndividualiseerd traject: OPO’s van meerdere opleidingsfases Studie-efficiëntie (SE)= verworven studiepunten opgenomen studiepunten Volgtijdelijkheid: Vastgelegde volgorde van opeenvolgende OPO’s OER: definities 6.100%

7 Bijzondere statuten Functiebeperking Medische reden Erkend topsporter Kunstenaar Werkstudent Geeft recht op: Geïndividualiseerd traject Examenspreiding 7

8 Berekening resultaten Opmerking: Resultaat van een OPO: niet noodzakelijk het gewogen gemiddelde van de OLA’s. Bvb. bij extreem tekort OLA-cijfer <8  OPO-cijfer = laagste OLA-cijfer 8 Basisregel: gewogen gemiddelde (STP)

9 Examen Definitie Eindexamen Deelexamen Permanente evaluatie Andere evaluatievorm 9

10 Organisatie examens 3 examenperiodes: 1 e semester = EP1 (Januari ev. November) 2 e semester = EP2 (Juni ev. April) Na zomervakantie = EP3 (Aug.-Sept.) Wanneer en hoe wordt een OPO/OLA geëxamineerd ?  zie !!! ECTS-fiche !!!  www.odisee.be >> opleidingen >> studieprogramma  Toledo > binnen OLA: ECTSwww.odisee.be “1e zit” “2e zit” 10

11 Deelname examens Indien ingeschreven en betaald Examenkaart en studentenkaart Aanwezigheidsplicht permanente evaluaties Tijdig indienen werk  planning deadlines Max. 2 examenkansen per academiejaar Uitzonderlijk slechts 1 examenkans indien bepaald in ECTS-fiche !!!. o Labo vormgeving 1-2-3 (OPT) o Te veel onwettige afwezigheden o Stage (OPT – ICT – ET - Eo) o Projecten 1 (ICT) 11

12 -Je bent vrijgesteld van alle onderwijsleeractiviteiten in dit opleidingsonderdeel -Ook voor die onderwijsleeractiviteiten in dit opleidingsonderdeel waarvoor je geen 10/20 haalde Je bent geslaagd voor een OPO 12

13 JE BENT NIET GESLAAGD voor een opleidingsonderdeel. WAT NU? 13

14 Herkansing OPO Hernemen van een examen: Steeds examenperiode 3 1 e ) Hernemen binnen zelfde academiejaar: Hoogste resultaat van het OPO geldt. (niet voor OLA) – zie verder 2 e ) Hernemen in volgend academiejaar: Enkel nieuw behaalde resultaat van het OPO geldt. Het “oude” cijfer vervalt steeds ! 14

15 Overdracht van punten ? Voor OPO: Naar tweede zit: Indien cijfer eerste zit beter was dan cijfer tweede zit Naar volgend academiejaar: niet 15

16 Voor OLA: Naar tweede zit: – Enkel indien geslaagd ≥10/20 – Niet geslaagd: punt vervalt – Niet opnieuw afleggen in 2 e zit is dus = NA  OPO wordt “NA” (aanwezigheid is niet voldoende) Naar volgend academiejaar: idem Overdracht van punten ? 16

17 Examenreglement: herkansing EP3 Wat te hernemen: Alle OLA’s met score < 10/20 binnen de OPO’s met score < 10/20 indien herneembaar  !!! ECTS-fiches !!! Vrijstelling voor OLA ≥ 10/20 EP3 Volgend academiejaar 17

18 Examencommissie Taak: vastleggen van resultaten Na 1 e jaar: niet bindend studieadvies Mogelijkheid tot toleranties bepalen Bepalen van graad: bvb. onderscheiding Deliberatiecommissie 18

19 Toleranties – = toestaan van een tekort op een OPO – Student kent zichzelf een tolerantie toe – Blijft vermeld op diplomasupplement – Kan hernomen worden via credit of examencontract – Enkel toegekend indien: OPO tolereerbaar is  !!! ECTS-fiches !!! (niet voor bachelorproef, stage, …) Resultaat van de OPO 8 of 9 is Min 50% studie-efficiëntie Voor max. 10% van studiepunten = 18 STP voor totale traject = 12 STP voor 1 e jaar 19

20 Vorm van evaluatie kan om redenen van lichamelijke of psychische aard worden aangepast. Beoordeling: Punt op 20 (Geslaagd / niet geslaagd) Docent doet na evaluatie geen uitspraak Verloop examens 20

21 Slaagcriteria Voor OPO:10/20 of “geslaagd”  creditbewijs Voor opleiding: indien geslaagd voor alle OPO’s alle tekorten getolereerd 50% behaald Afwijking door examencommissie in bijzondere omstandigheden 21

22 !!! Weigeringen !!! Weigering indien: 2 jaar na mekaar 120 STP van diploma indien 2 jaar na elkaar niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel en 2x studie-efficiëntie < 50% Indien 3 jaar na mekaar niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel Tekort aan leerkrediet (≤0) Opheffing van de weigering: Automatisch na 1 jaar met behoud van alle punten/vrijstellingen Expliciet en onmiddellijk op basis van niet-studiegerelateerde omstandigheden 22

23 Onregelmatigheden = elk gedrag dat een juist oordeel van Kennis Inzicht attitude Vaardigheden van zichzelf of anderen onmogelijk maakt of poogt te maken. Student werkt examen(reeks) af – examencommissie beslist Plagiaat = overnemen van werk van zichzelf of anderen 23

24 Ombuds Taak: bemiddelt tussen de examinator en de student Problemen rond afleggen/verplaatsen van examens: contacteer steeds de ombuds Mevr. Mia Janssens (Opl. OPT, ET, ELO-ICT, FM) mia.janssens@odisee.be mia.janssens@odisee.be Mevr. Kim Coolens (Opl. CH) kim.coolens@odisee.be 24

25 Het grootste misverstand? Wikipedia is steeds wetenschappelijk correct. Wat je op Facebook zet blijft onder “vrienden”. AA Gent wordt komend jaar opnieuw kampioen. Studeren begint 2 dagen voor het examen. 25

26 Het grootste misverstand! Mijn medestudent kent het onderwijs- en examenreglement Informeer je steeds bij Studietrajectbegeleider Opleidingshoofd Ombudsdienst Studentenadministratie 26


Download ppt "Onderwijs- en examen- reglement 2015-2016. Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016 www.odisee.be www.odisee.be > huidig student > onderwijs- en examenreglement."

Verwante presentaties


Ads door Google