De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs- en examen-reglement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs- en examen-reglement"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs- en examen-reglement 2015-2016

2 Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016
Definities Bijzondere statuten Examens (niet) Geslaagd Toleranties Weigeringen > huidig student > onderwijs- en examenreglement

3 Waarschuwing

4 OER: definities Studiepunt (STP): maat voor de studielast (1STP=25 à 30 uur studie)  wordt gebruikt als wegingsfactor  bepaalt inschrijvingsgeld (230 euro vast + 11 euro per studiepunt)  bepaalt leerkrediet

5 OER: definities Opleidingsonderdeel (OPO): geheel van samen horende onderwijsleeractiviteiten (OLA’s) waarvoor een credit kan verleend worden Gevolg: Inschrijven per OPO Globale evaluatie per OPO

6 OER: definities Modeltraject: traject met enkel opleidingsonderdelen uit 1 fase (=jaar) van de opleiding. Geïndividualiseerd traject: OPO’s van meerdere opleidingsfases Studie-efficiëntie (SE)= verworven studiepunten opgenomen studiepunten Volgtijdelijkheid: Vastgelegde volgorde van opeenvolgende OPO’s .100% NV HAO

7 Bijzondere statuten Functiebeperking Medische reden Erkend topsporter
Kunstenaar Werkstudent Geeft recht op: Geïndividualiseerd traject Examenspreiding

8 Berekening resultaten
Basisregel: gewogen gemiddelde (STP) Opmerking: Resultaat van een OPO: niet noodzakelijk het gewogen gemiddelde van de OLA’s. Bvb. bij extreem tekort OLA-cijfer <8  OPO-cijfer = laagste OLA-cijfer

9 Examen Definitie Eindexamen Deelexamen Permanente evaluatie
Andere evaluatievorm

10 Organisatie examens 3 examenperiodes:
1e semester = EP1 (Januari ev. November) 2e semester = EP2 (Juni ev. April) Na zomervakantie = EP3 (Aug.-Sept.) Wanneer en hoe wordt een OPO/OLA geëxamineerd ?  zie !!! ECTS-fiche !!!  >> opleidingen >> studieprogramma  Toledo > binnen OLA: ECTS “1e zit” “2e zit”

11 Deelname examens Indien ingeschreven en betaald
Examenkaart en studentenkaart Aanwezigheidsplicht permanente evaluaties Tijdig indienen werk  planning deadlines Max. 2 examenkansen per academiejaar Uitzonderlijk slechts 1 examenkans indien bepaald in ECTS-fiche !!!. Labo vormgeving (OPT) Te veel onwettige afwezigheden Stage (OPT – ICT – ET - Eo) Projecten 1 (ICT)

12 Je bent geslaagd voor een OPO
Je bent vrijgesteld van alle onderwijsleeractiviteiten in dit opleidingsonderdeel Ook voor die onderwijsleeractiviteiten in dit opleidingsonderdeel waarvoor je geen 10/20 haalde Je bent geslaagd voor een OPO

13 JE BENT NIET GESLAAGD voor een opleidingsonderdeel. WAT NU?

14 Herkansing OPO Hernemen van een examen: Steeds examenperiode 3
1e) Hernemen binnen zelfde academiejaar: Hoogste resultaat van het OPO geldt. (niet voor OLA) – zie verder 2e) Hernemen in volgend academiejaar: Enkel nieuw behaalde resultaat van het OPO geldt. Het “oude” cijfer vervalt steeds !

15 Overdracht van punten ? Voor OPO: Naar tweede zit:
Indien cijfer eerste zit beter was dan cijfer tweede zit Naar volgend academiejaar: niet

16 Overdracht van punten ? Voor OLA: Naar tweede zit:
Enkel indien geslaagd ≥10/20 Niet geslaagd: punt vervalt Niet opnieuw afleggen in 2e zit is dus = NA  OPO wordt “NA” (aanwezigheid is niet voldoende) Naar volgend academiejaar: idem

17 Examenreglement: herkansing EP3
Wat te hernemen: Alle OLA’s met score < 10/20 binnen de OPO’s met score < 10/20 indien herneembaar  !!! ECTS-fiches !!! Vrijstelling voor OLA ≥ 10/20 EP3 Volgend academiejaar

18 Examencommissie Taak: Deliberatiecommissie vastleggen van resultaten
Na 1e jaar: niet bindend studieadvies Mogelijkheid tot toleranties bepalen Bepalen van graad: bvb. onderscheiding NV HAO

19 Toleranties = toestaan van een tekort op een OPO
Student kent zichzelf een tolerantie toe Blijft vermeld op diplomasupplement Kan hernomen worden via credit of examencontract Enkel toegekend indien: OPO tolereerbaar is  !!! ECTS-fiches !!! (niet voor bachelorproef, stage, …) Resultaat van de OPO 8 of 9 is Min 50% studie-efficiëntie Voor max. 10% van studiepunten = 18 STP voor totale traject = 12 STP voor 1e jaar

20 Verloop examens Vorm van evaluatie kan om redenen
van lichamelijke of psychische aard worden aangepast. Beoordeling: Punt op 20 (Geslaagd / niet geslaagd) Docent doet na evaluatie geen uitspraak HAO: examens afleggen met reguliere studenten

21 Slaagcriteria Voor OPO:10/20 of “geslaagd” creditbewijs
Voor opleiding: indien geslaagd voor alle OPO’s alle tekorten getolereerd 50% behaald Afwijking door examencommissie in bijzondere omstandigheden

22 !!! Weigeringen !!! Weigering indien:
2 jaar na mekaar <50% studie-efficiëntie EN > 120 STP van diploma indien 2 jaar na elkaar niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel en 2x studie-efficiëntie < 50% Indien 3 jaar na mekaar niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel Tekort aan leerkrediet (≤0) Opheffing van de weigering: Automatisch na 1 jaar met behoud van alle punten/vrijstellingen Expliciet en onmiddellijk op basis van niet-studiegerelateerde omstandigheden

23 Onregelmatigheden = elk gedrag dat een juist oordeel van Kennis
Inzicht attitude Vaardigheden van zichzelf of anderen onmogelijk maakt of poogt te maken. Student werkt examen(reeks) af – examencommissie beslist Plagiaat = overnemen van werk van zichzelf of anderen

24 Ombuds Taak: bemiddelt tussen de examinator en de student
Problemen rond afleggen/verplaatsen van examens: contacteer steeds de ombuds Mevr. Mia Janssens (Opl. OPT, ET, ELO-ICT, FM) Mevr. Kim Coolens (Opl. CH)

25 Het grootste misverstand?
Wikipedia is steeds wetenschappelijk correct. Wat je op Facebook zet blijft onder “vrienden”. AA Gent wordt komend jaar opnieuw kampioen. Studeren begint 2 dagen voor het examen.

26 Het grootste misverstand!
Mijn medestudent kent het onderwijs- en examenreglement Informeer je steeds bij Studietrajectbegeleider Opleidingshoofd Ombudsdienst Studentenadministratie


Download ppt "Onderwijs- en examen-reglement"

Verwante presentaties


Ads door Google