De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs- en examen- reglement 2015-2016. Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016 www.odisee.be www.odisee.be > huidig student > onderwijs- en examenreglement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs- en examen- reglement 2015-2016. Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016 www.odisee.be www.odisee.be > huidig student > onderwijs- en examenreglement."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs- en examen- reglement

2 Onderwijs- en Examenreglement > huidig student > onderwijs- en examenreglement Definities Bijzondere statuten Examens (niet) Geslaagd Toleranties Weigeringen

3 Waarschuwing 3

4 OER: definities Studiepunt (STP): maat voor de studielast (1STP=25 à 30 uur studie)  wordt gebruikt als wegingsfactor  bepaalt inschrijvingsgeld (230 euro vast + 11 euro per studiepunt)  bepaalt leerkrediet 4

5 OER: definities Opleidingsonderdeel (OPO): geheel van samen horende onderwijsleeractiviteiten (OLA’s) waarvoor een credit kan verleend worden Gevolg:  Inschrijven per OPO  Globale evaluatie per OPO 5

6 Modeltraject: traject met enkel opleidingsonderdelen uit 1 fase (=jaar) van de opleiding. Geïndividualiseerd traject: OPO’s van meerdere opleidingsfases Studie-efficiëntie (SE)= verworven studiepunten opgenomen studiepunten Volgtijdelijkheid: Vastgelegde volgorde van opeenvolgende OPO’s OER: definities 6.100%

7 Bijzondere statuten Functiebeperking Medische reden Erkend topsporter Kunstenaar Werkstudent Geeft recht op: Geïndividualiseerd traject Examenspreiding 7

8 Berekening resultaten Opmerking: Resultaat van een OPO: niet noodzakelijk het gewogen gemiddelde van de OLA’s. Bvb. bij extreem tekort OLA-cijfer <8  OPO-cijfer = laagste OLA-cijfer 8 Basisregel: gewogen gemiddelde (STP)

9 Examen Definitie Eindexamen Deelexamen Permanente evaluatie Andere evaluatievorm 9

10 Organisatie examens 3 examenperiodes: 1 e semester = EP1 (Januari ev. November) 2 e semester = EP2 (Juni ev. April) Na zomervakantie = EP3 (Aug.-Sept.) Wanneer en hoe wordt een OPO/OLA geëxamineerd ?  zie !!! ECTS-fiche !!!  >> opleidingen >> studieprogramma  Toledo > binnen OLA: ECTSwww.odisee.be “1e zit” “2e zit” 10

11 Deelname examens Indien ingeschreven en betaald Examenkaart en studentenkaart Aanwezigheidsplicht permanente evaluaties Tijdig indienen werk  planning deadlines Max. 2 examenkansen per academiejaar Uitzonderlijk slechts 1 examenkans indien bepaald in ECTS-fiche !!!. o Labo vormgeving (OPT) o Te veel onwettige afwezigheden o Stage (OPT – ICT – ET - Eo) o Projecten 1 (ICT) 11

12 -Je bent vrijgesteld van alle onderwijsleeractiviteiten in dit opleidingsonderdeel -Ook voor die onderwijsleeractiviteiten in dit opleidingsonderdeel waarvoor je geen 10/20 haalde Je bent geslaagd voor een OPO 12

13 JE BENT NIET GESLAAGD voor een opleidingsonderdeel. WAT NU? 13

14 Herkansing OPO Hernemen van een examen: Steeds examenperiode 3 1 e ) Hernemen binnen zelfde academiejaar: Hoogste resultaat van het OPO geldt. (niet voor OLA) – zie verder 2 e ) Hernemen in volgend academiejaar: Enkel nieuw behaalde resultaat van het OPO geldt. Het “oude” cijfer vervalt steeds ! 14

15 Overdracht van punten ? Voor OPO: Naar tweede zit: Indien cijfer eerste zit beter was dan cijfer tweede zit Naar volgend academiejaar: niet 15

16 Voor OLA: Naar tweede zit: – Enkel indien geslaagd ≥10/20 – Niet geslaagd: punt vervalt – Niet opnieuw afleggen in 2 e zit is dus = NA  OPO wordt “NA” (aanwezigheid is niet voldoende) Naar volgend academiejaar: idem Overdracht van punten ? 16

17 Examenreglement: herkansing EP3 Wat te hernemen: Alle OLA’s met score < 10/20 binnen de OPO’s met score < 10/20 indien herneembaar  !!! ECTS-fiches !!! Vrijstelling voor OLA ≥ 10/20 EP3 Volgend academiejaar 17

18 Examencommissie Taak: vastleggen van resultaten Na 1 e jaar: niet bindend studieadvies Mogelijkheid tot toleranties bepalen Bepalen van graad: bvb. onderscheiding Deliberatiecommissie 18

19 Toleranties – = toestaan van een tekort op een OPO – Student kent zichzelf een tolerantie toe – Blijft vermeld op diplomasupplement – Kan hernomen worden via credit of examencontract – Enkel toegekend indien: OPO tolereerbaar is  !!! ECTS-fiches !!! (niet voor bachelorproef, stage, …) Resultaat van de OPO 8 of 9 is Min 50% studie-efficiëntie Voor max. 10% van studiepunten = 18 STP voor totale traject = 12 STP voor 1 e jaar 19

20 Vorm van evaluatie kan om redenen van lichamelijke of psychische aard worden aangepast. Beoordeling: Punt op 20 (Geslaagd / niet geslaagd) Docent doet na evaluatie geen uitspraak Verloop examens 20

21 Slaagcriteria Voor OPO:10/20 of “geslaagd”  creditbewijs Voor opleiding: indien geslaagd voor alle OPO’s alle tekorten getolereerd 50% behaald Afwijking door examencommissie in bijzondere omstandigheden 21

22 !!! Weigeringen !!! Weigering indien: 2 jaar na mekaar 120 STP van diploma indien 2 jaar na elkaar niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel en 2x studie-efficiëntie < 50% Indien 3 jaar na mekaar niet geslaagd voor een opleidingsonderdeel Tekort aan leerkrediet (≤0) Opheffing van de weigering: Automatisch na 1 jaar met behoud van alle punten/vrijstellingen Expliciet en onmiddellijk op basis van niet-studiegerelateerde omstandigheden 22

23 Onregelmatigheden = elk gedrag dat een juist oordeel van Kennis Inzicht attitude Vaardigheden van zichzelf of anderen onmogelijk maakt of poogt te maken. Student werkt examen(reeks) af – examencommissie beslist Plagiaat = overnemen van werk van zichzelf of anderen 23

24 Ombuds Taak: bemiddelt tussen de examinator en de student Problemen rond afleggen/verplaatsen van examens: contacteer steeds de ombuds Mevr. Mia Janssens (Opl. OPT, ET, ELO-ICT, FM) Mevr. Kim Coolens (Opl. CH) 24

25 Het grootste misverstand? Wikipedia is steeds wetenschappelijk correct. Wat je op Facebook zet blijft onder “vrienden”. AA Gent wordt komend jaar opnieuw kampioen. Studeren begint 2 dagen voor het examen. 25

26 Het grootste misverstand! Mijn medestudent kent het onderwijs- en examenreglement Informeer je steeds bij Studietrajectbegeleider Opleidingshoofd Ombudsdienst Studentenadministratie 26


Download ppt "Onderwijs- en examen- reglement 2015-2016. Onderwijs- en Examenreglement 2015-2016 www.odisee.be www.odisee.be > huidig student > onderwijs- en examenreglement."

Verwante presentaties


Ads door Google