De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum1 Welkom op deze laatste bijeenkomst betreffende de definitieve herbestemming van het Grafisch Lyceum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum1 Welkom op deze laatste bijeenkomst betreffende de definitieve herbestemming van het Grafisch Lyceum."— Transcript van de presentatie:

1 29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum1 Welkom op deze laatste bijeenkomst betreffende de definitieve herbestemming van het Grafisch Lyceum

2 29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum2 Agenda 1.Opening 2.Weergave tijdslijn gebeurtenissen Grafisch Lyceum Indien er vragen zijn dan deze graag stellen 3.Bedanken en ontbinden werkgroep Grafisch Lyceum 4.Korte pauze 5.Samenstelling huidige beheergroep Grafisch Lyceum en mogelijke bijstellingen in leden 6.sluiting

3 29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum3 1. Opening Allen van harte welkom op deze laatste bijeenkomst betreffende de herbestemming van het Grafisch Lyceum Graag wil ik u vragen voor het verlaten van deze zaal om bij de secretaris van Stichting Blaarthem uw gegevens te controleren

4 29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum4 2. Weergave tijdslijn gebeurtenissen Grafisch Lyceum Indien er vragen zijn dan deze graag stellen 19 november 2012 eerste bijeenkomst caféruimte in zaal De Harmonie. aanwezig: Rob van der Hurk, Theo Tissen (organisatoren Colora Terra), Jan van Geffen (voorzitter stichting Blaarthem), Albert Janssen, Andries van Assenbergh, Robbie van Dijk, Sjef Ruijs en Eco Reininga (bewoners uit Humperdincklaan, Rubensteinlaan en Schumannstraat.) Rob Bogaarts (districts manager Woonbedrijf), Mary Fiers (wethouder) en Henri Verbruggen (gemeentelijk gebiedscoördinator Gestel)

5 29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum5 20 november 2012 eerste bijeenkomst buurtbewoners in de aula van het Grafisch Lyceum, georganiseerd door de gemeente. Helaas een slecht voorbereide en rommelige bijeenkomst, aanwezig daar waren o.a. vertegenwoordigers van de gemeente, Woonbedrijf, Camelot, vertegenwoordiging Poolse stichting en veel buurtbewoners. Bedoeling was schouwing van het gebouw maar al vlug waren er verhitte discussies. Aldaar besloten dat Stichting Blaarthem een bijeenkomst gaat organiseren.

6 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 6 4 december 2012 eerste bijeenkomst buurtbewoners in zaal Oud Gestel, georganiseerd door Stichting Blaarthem. Aanwezig ruim 135 buurtbewoners, kern van deze bijeenkomst 1. Het door de Gemeente voorgenomen besluit WEL omkeerbaar maken. 2. Men volgt het voornemen van de gemeente.  De uitkomsten van deze avond zijn bepalend voor het vervolgtraject en hoe dit vorm krijgt.  Bij grote meerderheid een NEE, omkeerbaar maken

7 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 7 Tevens is er op deze bijeenkomst een Werkgroep Grafische School samengesteld van 10 personen met de opdracht, namens de bewoners van deze wijk, plannen en/of acties te bedenken om de herbestemming in deze vorm tegen te houden. De volgende mensen vormden de werkgroep: Petra Touwen, Zohra Aourika, Jarno Dijkstra, Theo Tissen, Andries van Assenbergh, Sito Panchoe, Albert Janssen, Eco Reijinga, Robbie van Dijk, Rien van Zeeland en Jan van Geffen. Werkgroep redelijk snel aangevuld met Fred Raijmakers als juridisch adviseur

8 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 8 29 januari 2013 tweede bijeenkomst buurtbewoners in zaal Oud Gestel, georganiseerd door Stichting Blaarthem. Aanwezig ruim 60 buurtbewoners, kern van deze bijeenkomst was de vraag of er naast het tegenhouden van de herbestemming ook gesprekken met Woonbedrijf en Camelot gestart moeten worden betreffende beheer en andere mogelijke aanpassingen Tevens werd hier de vraag gesteld om als buurtbewoners gezamenlijk op te trekken o.a. met de bezwaren die wij duidelijk wilde maken aan het college van de gemeente Eindhoven.

9 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 9 19 februari 2013, Werkgroep heeft een gesprek met de politiek partijen vertegenwoordigd in het college (mogelijk gemaakt door Sito Panchoe), nog nooit eerder gerealiseerd in Eindhoven. Werkgroep heeft hier een goed gesprek gehad maar gaat niet opgelucht naar huis, zorgen blijven.

10 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 10 25 februari 2013 tweede bijeenkomst buurtbewoners in zaal De Harmonie, georganiseerd door de gemeente. Aanwezig ruim 80 buurtbewoners, kern van deze bijeenkomst was een toelichting op de plannen sprekers waren o.a. Sonja Driessen van het Migranten Informatie Punt Eindhoven, Rob Boogaarts van Woonbedrijf, Jean Baptiste Benraad (inrichting), Wiel van Hees van Camelot (beheerplan) en Ronald Martens gemeente Eindhoven (bestemmingsplan jurist). Tevens is op het sluiten van de bijeenkomst een oproep geweest voor leden voor de beheergroep, aanmelding van 8 personen.

11 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 11 5 maart 2013, werkgroep heeft spreekrecht bij de commissie Ruimte en Vastgoed geagendeerd, alle leden van de werkgroep doen hun eigen bezwaren duidelijk maken en voor ons, als leden werkgroep, was dit een spannende avond. Het succes voor Blaarthem is groot maar heeft de uiteindelijke beslissing niet kunnen beïnvloeden.

12 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 12 25 maart 2013, Informatiebrief van de gemeente betreffende de voortgang van de herbestemming. Nadruk komt te liggen op de beheergroep. Woonbedrijf zal hiertoe initiatieven nemen tevens is er ook sprake van een buurtrestaurant en meer beleving in de gymzaal. De beheergroep bestaat uit negen wijkbewoners: Ingrid Bussemakers, Marion van Beurden, Henk en Lilian Vrielink, Jos Verheijden, Rob van der Hurk, Edwin Hulsebos en Jan van Geffen. Woonbedrijf Claudia Merx, Camelot Wiel van Hees gemeente Eric van Doren.

13 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 13 28 mei 2013, Eerste bijeenkomst beheergroep in zaal Oud Gestel. Het is hier een eerste kennismaking en tevens hebben wij een Leidraad omgevingsbeheer huisvesting arbeidsmigranten voormalige grafische school in Blaarthem mogen ontvangen. N.a.v. deze leidraad ontstaat er redelijk vlug een spanningsveld met Camelot/Woonbedrijf en wordt het overleg gestaakt.

14 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 14 20 juni 2013, Informatiebrief van de gemeente betreffende de voortgang van de herbestemming. Ontwerpbesluit ligt gereed en zienswijzen kunnen tot 1 augustus worden ingediend bij de gemeente Eindhoven De beheergroep wordt verder ingericht en er wordt kritisch gekeken naar de rollen van de leden hierin!

15 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 15 30 juli 2013, Zienswijze ingediend bij de gemeente Eindhoven.

16 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 16 4 augustus 2013, Schrijven naar de huidige wethouder Yasin Torunoglu betreffende het ongenoegen van de beheergroep. Beheergroep wenst invloed te hebben in de nevenactiviteiten die naast de herbestemming worden genoemd, o.a. Kunstenaarsinitiatief, gymzaal, eetpunt etc. Eric van Doren zal proberen een petit gesprek op gang te brengen om de partijen weer bij elkaar te krijgen.

17 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 17 Ontwerpbesluit van 20 juni t/m 31juli niet gepubliceerd in de Staatscourant daarom nieuw inzage ontwerpbesluit 12 september t/m 23 oktober. 28 juli 2013 Collectief bezwaar zienswijze bestemming oud Grafisch lyceum Karel de Grotelaan 355 (135 personen) 13 december 2013, Negatief antwoord op de ingediend zienswijze, werkgroep besluit om bij de meervoudige rechtbank haar bezwaren in te dienen.

18 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 18 12 februari 2014 Stichting Blaarthem dient beroepschrift in bij de rechtbank. 22 juli 2014 Beroepschrift van Stichting Blaarthem wordt behandeld bij de rechtbank Oost Brabant, hierbij waren verschillend leden (en partners) van de werkgroep aanwezig. 6 augustus 2014 Rechtbank stelt besluit nog minimaal 6 weken uit 30 oktober 2014 Rechtbank stelt nogmaals de uitspraak uit tot uiterlijk 28 november 2014

19 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 19 30 oktober 2014 Rechtbank stelt nogmaals de uitspraak uit tot uiterlijk 28 november 2014 23 december 2014 Uitspraak rechtbank, allen genoemde bezwaren zijn niet overgenomen enkel de parkeerdruk en de meting van het aantal parkeerplaatsen is gebrekkig, Stichting Blaarthem wordt hierin gelijkgesteld.

20 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 20 Gemeente wordt wel in de gelegenheid gesteld om een zgn. bestuurlijke lus toe te passen, dit betekend dat zij het gebrek mag en kan repareren met een vernieuwde zienswijze, tegen deze zienswijze kan Stichting Blaarthem ageren 12 februari 2015 Gemeente geeft aan bij de rechtbank het gebrek te willen herstellen 3 maart 2015 Gemeente heeft een schriftelijke zienswijze ingediend over het herstel

21 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 21 12 maart 2015 Stichting Blaarthem maakt haar zienswijze kenbaar over dit herstel 8 juli 2015 Gemeente past nogmaals het besluit van herstel aan 14 juli 2015 tweede rechtszitting over de ingediende herstellende zienswijzen 29 juli 2015 Rechtbank doet haar uitspraak, alle genoemde bezwaren opgenoemd door Stichting Blaarthem zijn ongegrond verklaard.

22 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 22 Werkgroep is hierna bijeengekomen om de kansen te bespreken om bij de RvS (Raad van State) een eindoordeel af te dwingen. De juridische adviseurs (Stichting Blaarthem en van een particulier) zagen geen middelen en/of tekortkomingen om deze procedure met succes af te ronden De werkgroep heeft op deze gronden besloten om de uitspraak zoals is gedaan door de rechtbank te aanvaarden.

23 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 23 Met de werkgroep is afgesproken dat de overleggen met Woonbedrijf en de gemeente moeten worden hervat. Inmiddels is er een positief overleg geweest met Woonbedrijf en de gemeente hoe nu verder. Woonbedrijf heeft te kennen gegeven om de herbestemming, zoals in de vergunning verleent, in uitvoering te nemen maar wel in goed overleg met de wijkbewoners. Woonbedrijf wil in december 2015 / januari 2016 starten met de verbouwingsactiviteiten.

24 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 24 Als men zo terugblikt is het een bewogen tijd geweest waar door de werkgroep leden actief veel tijd is opgegaan, niet alleen in het vergaderen maar ook het inlezen en onderzoeken van veel rapporten, bouwbesluiten, aanwezigheid bij commissies, rechtbankverslagen etc. vergt veel voor mensen die hierin niet zijn gespecialiseerd. Met veel respect voor het persoonlijk kunnen heb ik met plezier samengewerkt met deze groep en is een groot en gemeend compliment aan allen zeker op zijn plaats.

25 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 25 Nu de uitspraak is geweest heeft de werkgroep geen bestaansrecht meer en wil ik deze dan ook nu, met jullie toestemming, ontbinden. Ik wil dit graag doen met een hartelijke dank en voor nu een boeket bloemen en wil jullie voor een laatste maal bijeenbrengen voor wat na te praten onder het genot van een borrel en hapje, deze uitnodiging gaat nog volgen.

26 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 26 Korte pauze

27 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 27 5. Samenstelling huidige beheergroep Grafisch Lyceum en mogelijke bijstellingen in leden Op 25 maart 2013 in de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente is ook op het laatste moment een beheergroep samengesteld. Hierin hebben zitting genomen Ingrid Bussemakers, Marion van Beurden, Henk en Lilian Vrielink, Jos Verheijden, Rob van der Hurk, Edwin Hulsebos en Jan van Geffen. Deze beheergroep is tweemaal bijeen geweest en zijn toen met meningsverschillen t.o.v. Woonbedrijf en Camelot uit elkaar gegaan.

28 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 28 In een gesprek met wethouder Yasin Torunoglu, Rob Boogaarts (Woonbedrijf) Eric van Doren (gemeente) Sito Panchoe, Albert Janssen en Jan van Geffen (Stichting Blaarthem) zijn betreffende de beheergroep goede afspraken gemaakt die ook in het beheerprogramma naar voren komen. In de praktijk betekend dit dat er ruim voldoende inspraak is van de buurtbewoners. Leidraad omgevingsbeheer huisvesting arbeidsmigranten voormalige grafische school is in Blaarthem is in concept

29 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 29 Een onderwerp in dat gesprek was de samenstelling van de beheergroep, naar onze mening was de samenstelling niet op een goede manier ingevuld en heeft Stichting Blaarthem te kennen gegeven dit op een bijeenkomst op een goede en democratische manier te willen invullen. Deze bijeenkomst is hier uitermate geschikt voor.

30 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 30 Zitting nemen in deze beheergroep is vrijwillig en de beheergroep zal regelmatig overleg hebben met alle partijen die betrokken zijn bij de nieuwe invulling van de Grafische School. Stichting Blaarthem zal eveneens zitting nemen in deze beheergroep en wil graag gedreven en enthousiaste vrijwilligers die hierin ook willen deelnemen. Omdat de overlegvormen met woonbedrijf en gemeente nog maar pas zijn opgestart is het nu nog onduidelijk met hoeveel personen de beheergroep het meest efficiënt en werkbaar is, dat is lastig voor dit moment.

31 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 31 Echter dit kan en mag geen belemmering zijn om nu kenbaar te maken dat u hierin bent geïnteresseerd. Enigste vereiste is dat u woont in Blaarthem. Stichting Blaarthem zal, zodra bekend is met hoeveel leden wij (met wij bedoel ik Woonbedrijf, gemeente en Stichting Blaarthem) de werkgroep willen bezetten, met u contact opnemen en indien gewenst met allen geïnteresseerde een overleg in plannen om de mogelijkheden door te nemen, er bestaat dus de kans dat er mensen (helaas) af gaan vallen.

32 29-9-2015 Definitieve bestemming Grafisch Lyceum 32 6. sluiting Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het bijwonen van deze bijeenkomst


Download ppt "29-9-2015Definitieve bestemming Grafisch Lyceum1 Welkom op deze laatste bijeenkomst betreffende de definitieve herbestemming van het Grafisch Lyceum."

Verwante presentaties


Ads door Google