De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MINDER BUREAUCRATIE MEER TIJD VOOR PATIËNTENZORG Kien Smulders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MINDER BUREAUCRATIE MEER TIJD VOOR PATIËNTENZORG Kien Smulders."— Transcript van de presentatie:

1 MINDER BUREAUCRATIE MEER TIJD VOOR PATIËNTENZORG Kien Smulders

2 EEN HUISARTS MOET… Elk jaar opnieuw verklaren dat iemand dement is Voor een MS patiënt elk jaar een nieuwe verwijsbrief voor de neuroloog schrijven Voor het verstrekken van verbandmiddelen meerdere keren een formulier van drie pagina’s invullen Bij verwijzing naar specialistische GGZ specifieke verwijswoorden gebruiken die per zorgverzekeraar kunnen verschillen En ook nog: goede zorg verlenen aan zijn patiënten… 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

3 Elk jaar opnieuw verklaren dat iemand dement is Voor een MS patiënt elk jaar een nieuwe verwijsbrief voor de neuroloog schrijven Voor het verstrekken van verbandmiddelen meerdere keren een formulier van drie pagina’s invullen Bij verwijzing naar specialistische GGZ specifieke verwijswoorden gebruiken En ook nog: goede zorg verlenen aan zijn patiënten… EEN HUISARTS MOET… 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

4 HET ROER MOET OM! Huisartsen willen zich weer kunnen richten op de kern van hun vak Minder bureaucratie Meer gelijkwaardigheid in de contractering Kwaliteitsbewaking vanuit erkenning van en gerechtvaardigd vertrouwen in de professie Afspraak: Stuurgroep (ZN, IGZ, NPCF, NZa, ACM, VWS, LHV, VPH, NHG en InEen) NHG, LHV en InEen werken deze drie onderwerpen met de belangrijkste partijen uit  concrete aanbevelingen aan stuurgroep 5 oktober: Zomerakkoord van deze partijen met concrete afspraken over de toekomst van de huisartsenzorg aangeboden aan de minister 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

5 WERKGROEP BUREAUCRATIE EN ADMINISTRATIEVE LASTEN Deelnemers: NZa, ZN, VWS, VPH, LHV, NHG, InEen (voorzitter & secretaris) Opdracht: Administratieve belasting verminderen Regels en formulieren afschaffen of uniformeren Regels zo nodig aanpassen Systeem bedenken om nieuwe administratieve lasten te voorkomen 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

6 AANPAK 1.Wekelijkse bijeenkomsten 2.Basisdocument: groslijst van aansprekende voorbeelden 3.Wat is ieders perspectief op bureaucratie en administratieve lasten?  Vaststellen gezamenlijk perspectief 4.Formuleren gezamenlijke principes 5.Doen van aanbevelingen 6.Vaststelling einddocument door stuurgroep 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

7 GROSLIJST VOORBEELDEN —Voorschrijven van genees- en hulpmiddelen —Machtigingen en verwijzingen naar ketenpartners —Declaratieverkeer —Informatieverstrekking aan derden —Interne, door de beroepsgroep bepaalde, eisen (kwaliteitsindicatoren etc)  werkgroep kwaliteit 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

8 GEZAMENLIJK PERSPECTIEF Administratieve verplichtingen zijn nodig om goede zorg te ondersteunen en voor de controle op recht- en doelmatigheid Maar administratieve lasten moeten zoveel mogelijk beperkt worden en bureaucratie is onwenselijk Bureaucratie ontstaat als wantrouwen en angst voor misbruik leiden tot een anoniem systeem van complexe regelgeving en vergaande controle vooraf Bij het terugdringen hiervan hebben de partijen een gedeelde verantwoordelijkheid met eigen accenten NZa: terugdringen moet samen. Uniformering kan, maar leidt tot starheid ZN: zo min mogelijk terugvorderingen achteraf VWS: veldpartijen moeten het samen oplossen Huisartsen: vertrouwen is de basis 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

9 GEZAMENLIJKE PRINCIPES Afspraken tussen huisartsen en verzekeraars liggen vooraf vast en bij het nakomen geldt vertrouwen als basis Géén administratieve verplichtingen meer voor huisartsen rond afspraken tussen derden Andere administratieve verplichtingen waar mogelijk afschaffen Resterende verplichtingen mogen de patiëntenzorg niet belemmeren Resterende administratieve verplichtingen moeten vereenvoudigd, geüniformeerd en geautomatiseerd worden Bij de controle moet worden aangesloten bij al bestaande gegevens 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

10 AANBEVELINGEN Recept = recept -Geen afzonderlijke formulieren -Bij spécialité geneesmiddelen: ‘MN’ (medisch noodzakelijk) voldoende -Bij Baxter-afgifte: eenmalig recept voldoende Voor machtigingen en verwijzingen geldt: -Bij verwijzing zijn AGB-code en type verwijzer voldoende -Geen herhaling van machtigingen en/of verwijzing nodig bij chronische aandoening of doorlopende behandeling Declaratieverkeer en informatieverstrekking  volgt 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

11 WAT WAS BELANGRIJK VOOR HET SLAGEN VAN HET PROCES? De wil van alle partijen om het systeem te doorbreken Het uitgesproken commitment van de bestuurders in stuurgroep Werkgroepdeelnemers met mandaat De urgentie gecreëerd door Het Roer Moet Om Wederzijds respect voor de eigen positie en belangen van partijen -Elke partij heeft op zijn manier last van bureaucratie -Elke partij heeft een eigen visie op het bureaucratieprobleem -Veranderingen kunnen alleen gezamenlijk worden bereikt Goede sfeer 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

12 WAT IS ER NODIG VOOR IMPLEMENTATIE? Besef dat de voorgestelde veranderingen een systeemverandering vragen Realistisch tijdpad, realistische verwachtingen Doorzettingsmacht Leiderschap Daadkracht, geduld en vertrouwen Voorkomen van weerstand in het veld bij andere betrokkenen (apothekers, hulpmiddelenleveranciers enz) 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg

13 DISCUSSIE Welke administratieve lasten ervaart u? -Zijn die binnen uw eigen organisatie tot stand gekomen? -Of worden deze door derden aan u opgelegd? Met welke partijen wilt u aan de slag om gezamenlijk iets te doen aan de bureaucratie? Herkent u zich in de principes van de werkgroep bureaucratie? Bij de aanbevelingen heeft de werkgroep zich gericht op de kern van het huisartsenvak (recept = recept). Is dat ook mogelijk in uw sector? 28 oktober 2015; Minder bureaucratie - meer tijd voor patiëntenzorg


Download ppt "MINDER BUREAUCRATIE MEER TIJD VOOR PATIËNTENZORG Kien Smulders."

Verwante presentaties


Ads door Google