De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Ouderavond klas 2 en 3 22 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Ouderavond klas 2 en 3 22 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Ouderavond klas 2 en 3 22 september 2015

2 Even Voorstellen De mentoren
Annebet Olthuis & Annemarie van Wolfswinkel v2a Marieke Bosma v2x Paul Silverentand v2y Gerry Verkerk vh2z Marga Verhoeven v3a Coby Verheul v3x Christa in ‘t Veld v3y De jeugdverpleegkundige Mieke Smid Deskundige op gebied van huiswerkbegeleiding Peter van der Burgh Leerlingbegeleidster Lia Everhardus De afdelingsleiding Wouter van den Berg VWO coördinator OB Aukje Smulders VWO afdelingsleider

3 Programma Voor de pauze Na de pauze
Informatie over de organisatie van dit schooljaar Begeleiding Informatie van de jeugdverpleegkundige (V2) Na de pauze Kennismaking met de mentor Indrukken van de klas

4 Interactief en veelzijdig
VWO op ‘t Hooghe Landt Interactief en veelzijdig

5 De Vwo leerling Rugzak vol competenties: kennis-inzicht-vaardigheden klaar voor hoger onderwijs en de maatschappij Krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied (excellentie)

6 VWO uitgangspunten Kernbegrippen: Maatwerk
Actief leren en participeren Leren van en met elkaar Verantwoordelijkheid geven en nemen

7 Talenten Parascholair Kunst & Cultuur Bèta

8 Uitdaging: Kunst & Cultuur
Cultuurlessen onderbouw Cultuurdagen in de bovenbouw Eindexamenvakken Kunst Drama en Kunst Beeldend Parascholaire activiteiten Buitenlandse excursies

9 Uitdaging: Technasium
Vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) Onderbouw Vwo klas 1-2-3 In bovenbouw in N-stroom Technasium certificaat bij diploma

10 Uitdaging: Bèta In de onderbouw projectdagen op het Junior College in Utrecht Vak Natuur, Leven & Techniek in bovenbouw (NLT) Hooghe Lat: verrijkingsprogramma binnen school

11 Uitdaging: Gymnasium Latijn en Grieks in de onderbouw
Latijn in de bovenbouw Gymnasium diploma mogelijk met Technasium certificaat

12 Excellentie Cambridge Engels
Masterclasses taal, kunst en cultuur i.s.m. Radboud Universiteit Bèta programma JCU, TU, Masterskip Differentiatie uren in de bovenbouw: debatclub, filosofie, literatuur, Spaans, reanimatie, Hooghe Lat e.d. Vervroegd examen Extra vakken

13 Samen Vast team docenten Intensieve begeleiding Afdelingsactiviteiten
Excursies

14 Het Vwo Team

15 De klassen V2a: 31 leerlingen Vwo, waarvan 14 technasium
V2x: 31 leerlingen Vwo technasium V2y: 29 leerlingen Vwo technasium VH2z: 25 leerlingen: 8 Vwo & 17 Havo technasium V3a: 28 leerlingen, waarvan 3 gymnasiumleerlingen en 17 technasium V3x: 26 leerlingen Vwo technasium, waarvan 19 gymnasiumleerlingen en 7 atheneumleerlingen V3y: 28 leerlingen Vwo technasium, waarvan 15 gymnasiumleerlingen en 13 atheneumleerlingen

16 Organisatie leerjaar 2 en 3
Jaarindeling: 4 kwartalen Jaarrooster/lessentabel: vakken gedurende het gehele jaar behalve ‘kleine’ vakken: muziek, levensbeschouwing Toetsweken (eind kwartaal 2 (V3) en einde schooljaar (V23) Differentiatie-uren kernvakken (wi-ne-en) in semester 2 OBD (overzicht belangrijke data)

17 Afdeling Vwo Verlof regelen Absentie Inhaalregeling toetsen:
donderdag 9e en 10e uur Leerjaaroverleg Cijfers inzien: online via ouderportaal Rapporten op papier: Na kwartaal 4 Kijk regelmatig op de website (downloads afdeling Vwo)

18 Keuzebegeleidingstraject 2e klas
Leerlingen April 2016: keuze gymnasium maken Ouders Woensdag 27 januari 2016: ouderavond over keuzetraject richting klas 3 en het gymnasium Dinsdag 15 maart 2016: decanenspreekuur op de tafeltjesavond

19 Keuzebegeleidingstraject 3e klas
Leerlingen Januari 2016: oriëntatiedag Januari 2016: keuzelessen Maart 2016: keuze invoeren Ouders Woensdag 27 januari 2016: ouderavond over keuze vakken/profielen Dinsdag 15 maart 2016: decanenspreekuur op de tafeltjesavond

20 Lia Everhardus Koen van Dijk Martina Acharrat Diana Rusch
Leerlingbegeleiders Lia Everhardus Koen van Dijk Martina Acharrat Diana Rusch Voorstellen: per avond moet de naam van een van ons eruit gehaald worden. Hierna warming up

21 1e lijn = mentor/docent 2e lb, rt 3e

22 Pauze Klas 3 Na de pauze om 20.30 uur: V3a lokaal 1.08 V3x lokaal 1.10
V3y lokaal 1.12 Klas 2 blijft in aula

23 Begeleiding bij huiswerk
Peter van der Burgh

24 Mieke Smid Jeugdverpleegkundige GGDMN
Schoolkracht Mieke Smid Jeugdverpleegkundige GGDMN

25 Jouw GGD check https://youtu.be/TzQPbknixro
https://youtu.be/TzQPbknixro https://www.ggdru.nl/scholen/jouw-ggd-check.html

26 Pauze klas 2 Na de pauze om 20.45 uur: V2a lokaal 1.04 V2x lokaal 1.05
V2y lokaal 1.21 VH2z lokaal 1.22


Download ppt "Welkom Ouderavond klas 2 en 3 22 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google