De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies."— Transcript van de presentatie:

1 Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies

2 Project gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie

3 Hoe werken EU subsidies?

4 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA ’ S (1) Thema’s van belang voor de Sociale Economie Tewerkstelling: stimulering van sociaal ondernemerschap gericht op tewerkstelling van kansengroepen – 2020: 75% van 20 – 64j heeft werk Innovatie: innovatie in methodieken tewerkstellingsondersteuning, in organisatie- en financieringsstructuur, technologische innovatie om duurzame tewerkstelling te creëren Opleiding, training en kwaliteitszorg Klimaat, milieu, energie

5 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE SUBSIDIEPROGRAMMA ’ S (2)

6 A ANTAL K ENMERKEN VAN EU SUBSIDIES Programmaperiode 2014 – 2020: Financieringsprogramma – werkprogramma’s – subsidieoproep - projectidee Transnationale samenwerking Europese middelen zijn altijd projectmatig, co-financiering en pre-financiering Aandacht voor impact en disseminatie van het project. Kennisdeling en netwerkvorming binnen Europa Innovatief en resultaatsgericht Aandacht voor samenwerking tussen publieke sector, private sector en kennisinstellingen Europese Commisie, subsidieagentschappen, programmasecretariaten (beheer) en nationale contactpunten (informatie) Regelgeving en administratie

7 Structuurfondsen

8 Europees Sociaal Fonds

9 Thema’s Curatief en preventief loopbaanbeleid en mensgericht ondernemen (toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, …) Sociale Inclusie en armoede (vnl toeleiding van kwetsbare groepen naar de arbeidsmarkt door oa in te zetten op de sociale economie als instrument) Innovatie en transnationaliteit (ontwikkelen, introduceren en evalueren van nieuwe instrumenten en praktijken)

10 Concreet Alle info over nieuwe oproepen: www.esf-agentschap.be Abonneer op de ESF nieuwsbrief

11 ESF voor sociale economie Bekijk niet alleen toekomstige potentiële oproepen gericht naar de sociale economie Bekijk ook zeker oproepen naar bedrijven rond Mensgericht ondernemen Opleidingen in bedrijven

12 Praktijkvoorbeelden ‘ Co4Energy’ – Pro Natura: creëren van een blauwdruk voor een lokale energie-coöperatieve http://pronatura.be/images/documenten/Co4Energy_%283%29.pdf ‘Doorstroom’ – ‘t Veer: personen met een arbeidshandicap, via een enclave als tussenstap, laten doorstromen naar een reguliere tewerkstelling, gebaseerd op de methodiek van supported employment http://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/doorstsroom

13 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

14 EFRO-P ROGRAMMA ’ S FOCUS 2014-2020 Onderzoek & innovatie marktvalorisatie Energie efficiëntie CO2 neutrale economie Milieu & efficiënte omgang hulpbronnen

15 EFRO V LAANDEREN Sociale Economie: Ontwikkelen living labs en opzetten demonstratieprojecten Meer energetische renovaties van residentiële gebouwen: Zowel facilitatie- als demonstratieprojecten Verduurzamen van stedelijk mobiliteitssysteem vanuit gemeentebesturen( bvb fietstaxis) OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappij als doelgroep

16 I NTERREGFONDSEN Interreg A: Vlaanderen-Nederland, 2 zeeën, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, Euregio Interreg B: Noord-West-Europa, Noordzeeregio Sociale economie: –Verbetering van de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod –Sociale innovatie en sociale inclusie

17 PDPO III Programma voor Plattelandsontwikkeling

18 PDPO III Naast maatregelen ondersteunen landbouwsector ook maatregelen rond armoedebestrijding, sociale inclusie en economische ontwikkeling (oa creatie werkgelegenheid en socio-economische ontwikkeling) Verschillende invalshoeken per provincie  voor de provincie Limburg zie workshop

19 P LATTELANDSPROGRAMMA (PDPO III) (2) Versterking omgevingskwaliteit en vitaliteit platteland –Projecten met een duidelijke link met landbouw/platteland en die passen binnen de volgende doelstellingen: werkgelegenheid, klimaat, armoede –Zowel dienstverlenings- als investeringsprojecten (kleinschalige infrastructuurprojecten, verschillende toepassingsgebied) Leader: Ontwikkelingsstrategie uitgewerkt door plaatselijke groepen (=plattelandsactoren die zich groeperen). Deze groepen bepalen de Leadergebieden en 3 thema’s waar binnen projecten kunnen worden ingediend Samenwerking Stad – Platteland: bijv. rond voedselstrategieën

20 Thematische fondsen

21 E RASMUS + : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS, OPLEIDING, JEUGD EN SPORT Thema’s Optimalisering van kennis en vaardigheden van de medewerkers om een betere ondersteuning te bieden aan de cliënten Verhogen van de arbeidsvaardigheden van de cliënten Jongerentewerkstelling Specifieke aandacht voor sociaal ondernemerschap

22 E RASMUS + : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS, OPLEIDING, JEUGD EN SPORT Welke acties? Proces- en/of resultaatsgerichte samenwerking rond een thema dat relevant is voor onderwijs en opleiding: uitwisseling van kennis, ontwikkeling en uittesten trainingsmateriaal naar specifieke doelgroep, … Belangrijk: zowel partner uit de opleidings- als bedrijfswereld Transnationale samenwerking (minimum 3 partners uit 3 verschillende landen)

23 E RASMUS + : EU PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS, OPLEIDING, JEUGD EN SPORT Projectvoorbeelden ‘50+ IC’ – Levanto vzw: ontwikkeling training voor coach die werknemers van 50+ gaat begeleiden http://www.ic50plus.eu/ ‘Skills Lab’ – GOB De Ploeg: maximaliseren van kans op werk en sociale integratie van mensen met ASS http://www.skillslabforasd.eu/

24 E EN SELECTIE VAN THEMATISCHE PROGRAMMA ’ S RELEVANT VOOR DE S OCIALE E CONOMIE COSME – Competitiviteit en duurzaamheid van bedrijven versterken Calls rond Toerisme (voor SE ondernemingen actief in duurzaam toerisme of streekontwikkeling) EaSI – Programma voor Tewerkstelling en Sociale Innovatie Social Policy Experimentation (innovatieve beleidsinitiatieven op kleine schaal, oa rond werkgelegenheid en sociale inclusie) Zeer beleidsgericht, acties met een structurele impact LIFE – Programma voor milieu en klimaatactie kansen voor sociale economie projecten die actief zijn in natuurbehoud en de verbetering van de leefomgeving (circulaire economie) HORIZON 2020 – Wetenschappelijk en innovatief onderzoek Toepassingen die nog ver af staan van de markt

25 E EN SELECTIE VAN THEMATISCHE PROGRAMMA ’ S RELEVANT VOOR DE S OCIALE E CONOMIE Moeilijker toegankelijk Als partner om een innovatieve methodiek uit te testen Samenwerking zoeken binnen Vlaanderen met onderzoeksinstituut, overheid, …

26 C ONCLUSIE Match mogelijk tussen de EU beleidsprioriteiten en de thema’s die op de agenda van de SE staan Verschillende relevante subsidieprogramma’s Maar een succesvol EU project vraagt een weloverwogen aanpak: Handleiding om SE ondernemingen te ondersteunen

27 C ONTACT Kenniscentrum Sociaal Europa Kolonel Bourgstraat 122 bus 4, 1140 Brussel www.kcse.eu Jos Sterckx, directeur m +32 (0) 477 44 97 14 t +32 (0) 2 205 00 47 jos.sterckx@kcse.eu An Rommel, adviseur Europese projecten m +32 (0) 477 98 54 64 t +32 (0) 2 205 00 46 an.rommel@kcse.eu

28 Project gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie


Download ppt "Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies."

Verwante presentaties


Ads door Google