De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intern vs Extern: Bio vs Systeem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intern vs Extern: Bio vs Systeem"— Transcript van de presentatie:

1 Intern vs Extern: Bio vs Systeem
Kind in ontwikkeling A Intern vs Extern: Bio vs Systeem

2 Welkom! Programma Terugblik Focus Systeemtheorie + opdrachten
Focus Biologische psychologie + opdrachten Integratie en voorbereiding tentamen

3 Terugblik Mindmap Toepassingen gedragsbenadering en cognitieve psychologie in de praktijk

4 Intern of extern? Psychopaten

5 Focus 1: Systeembenadering
Wat weten jullie al?

6 Systeemtheorie Een theorie over: Hoe een systeem functioneert
Hoe een gezin functioneert Uitgangspunten van die theorie: interesse in het grote geheel: gezin i.p.v. Individu eigenschappen van het individu worden bepaald door de omgeving wisselwerking met omgeving staat centraal gedrag wordt door meerdere aspecten beinvloed Jaren ’70: systeemtheorie toegepast binnen gezinstherapie

7 Mensbeeld Organistisch : Niet de kenmerken van het individu, maar de kenmerken van de relaties tussen individu en omgeving staan centraal. Bio-psycho-sociaal model: Grotendeels gelijk ook systeemtheorie Het gaat om het geheel, kijken naar interactie tussen individu en omgeving.

8 Systeemtheorieen De strategische stroming in de gezinstherapie van Watzlawick Hoe gaan gezinsleden met elkaar om? Welke patronen zijn er? Hoe communiceren ze met elkaar? De ecologische systeem therapie van Bronfenbrenner Hoe kan je het systeem waarin het individu zich bevindt in kaart brengen? Wat is de invloed van de omgeving op het individu?

9 Watzlawick Hij omschreef hoe een gezin functioneert:
Ieder gezin heeft zijn eigen regels. Gezinsleden geven elkaar feedback: Positief: er komt een verandering Negatief: alles blijft bij het oude Alle gedrag dat gezinsleden laten zien is communicatie. Het is onmogelijk om niet te communiceren. Communicatie heeft een inhouds- en betrekkingsniveau. Soms ontstaan conflicten door interpunctieproblematiek.

10 Bronfenbrenner Maakt onderscheid tussen verschillende systeemlagen om zo de ontwikkeling van een persoon te beschrijven.

11 Als je Watzlawick begrijpt dan begrijp je:
Positieve en negatieve feedback Kalibrering Trapfuncties Equifinaliteit en multifinaliteit Inhoud/betrekkingsniveau Interpunctie Digitale en analoge communicatie Symmetrische en complementaire interactie

12 De praktijk Hoe worden psychische problemen verklaard?
Strategische stroming: probleem wordt door het gezin in stand gehouden, daarom behandeling van het hele gezin. Ecologische systeemtheorie: er moet gekeken worden naar het ontwikkelingsproces achter de psychische problemen. Praktische toepassingen Kijken naar hoe gezinsleden met elkaar communiceren Kijken hoe gedrag van gezinsleden problemen in stand kunnen houden of verbeteren Aan gezinsleden uitleggen hoe bepaalde problemen ontstaan en in elkaar zitten (psycho-educatie) Kijken hoe de (bredere) omgeving een rol speelt in de ontwikkeling en opvoeding van het kind

13 Praktische toepassingen
Drie toepassingen van de systeemtheorie: Hulpverleningsstrategieën en technieken uit de strategische stroming Expressen emotions en psycho-educatie Multisystemische hulpverlening Video Bronfenbrenner Video Watzlawick Video Miscommunicatie

14 Focus 2: biologische psychologie
Wat weten jullie al?

15 Biologische pscyhologie
Verklaren van menselijk gedrag op basis van biologie (hersenprocessen, genetische basis) Uitgangspunten: Interne factoren Gedrag, gedachten, emoties, motieven correleren met biologisch proces Reductie Oorzaak van gedrag wordt helder door mens uiteen te rafelen in kleine deeltjes (DNA) DNA Stuurt gedrag en ontwikkeling Evolutie Geen principieel onderscheid tussen mens en dier

16 Mensbeeld (1) Hoe zien biologisch psychologen de mens?
Als een product van evolutionaire geschiedenis Beschreven blad met erfelijke bagage Geen baas in eigen brein Met fysische en chemische processen kun je ‘knutselen’ aan de mens Gedrag wordt bepaald door eigenschappen van het organisme. Volgens deze psychologen is de mens niet zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag!

17 Mensbeeld (2) Mechanistisch Organistisch:
Mens uiteen te rafelen in kleine deeltjes Organistisch: Mens is een levend organisme dat zich aanpast aan zijn omgeving Organistische visie komt overeen met het biopsychosociale model: De interactie tussen het biologische, het psychische en het sociale wordt benadrukt

18 Theorieen over Principes van erfelijkheid, genen, DNA Hersenen
de anatomie

19 Bouwstenen van de hersenen
Neuron

20 Opbouw van de hersenen Grote hersenen Middenhersenen Achterhersenen
Split-brain

21 Functies van hersenen Grote hersenen (menselijk brein)
Hersenschors (cortex): typisch menselijke kenmerken Hersenkwabben: o.a. persoonlijkheid, planning, concentratie, zintuigen, herinneringen, taal – MEEST ONTWIKKELD Middenhersenen (zoogdierenbrein) Lymbisch systeem: emoties, geheugen, temperatuur en bloeddruk, straffen en belonen Achterhersenen (reptielenbrein) Hersenstam en uiteinde ruggenmerg, ademhaling, hartslag, evenwicht, reflexen – MEEST BASAAL

22 Rijping van de hersenen
Synaptogenese – groei dendrieten en synapsen; contact zenuwcellen; 80% in de eerste 8 maanden Pruning: na 8 maanden neemt synapsen en dendrieten af Myelinisatie; isolatie axonen – vergroot snelheid infotransport Hormonen; effect van hormonen op hoe de hersenen werken. Bijv. puberbrein en moederbrein

23 Hersenen en plasticiteit
Plasticiteit: de hersenen zijn in staat om functies die verloren zijn gegaan te compenseren Unieke ervaringen van elk individu zorgen ervoor dat zijn hersenen ook uniek zijn Negatieve invloeden zijn vaak meer schadelijk op jonge leeftijd Hoe de hersenen eruit komen te zien hangt af van: Aanleg en omgeving

24 De praktijk Psychische problemen als gevolg van gen- omgevingsinteractie, wat kan leiden tot ontregelde biologische processen (hormonen, neurotransmitters) Praktische toepassingen Onderzoek naar de interactie tussen hersenen, gedrag en omgeving Psycho-farmaca (Magnetische) hersenstimulatie

25 Opdrachten de biologische psychologie
Link naar filmpjes Opdracht 2 Opdracht 3 Opdracht 4

26 Alle stromingen in kaart
Hoe hangen de stromingen met elkaar samen? Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Vul het schema in om een vergelijking te maken tussen de stromingen.

27 Voorbereiding tentamen
Hoe gaan jullie je voorbereiden? Hoe sta je ervoor? Quiz!


Download ppt "Intern vs Extern: Bio vs Systeem"

Verwante presentaties


Ads door Google