De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerkrachten:Miriam Ravensbergen/Saskia Frambach.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerkrachten:Miriam Ravensbergen/Saskia Frambach."— Transcript van de presentatie:

1 Leerkrachten:Miriam Ravensbergen/Saskia Frambach

2  Prikbord op de gang.  Schoolregels op de kalender en op de website.  Website: www.oostwijzer.unicoz.nlwww.oostwijzer.unicoz.nl Kies daarna groepen: groep 3.  Rapporten 3 x per jaar.  Interne begeleiding (Marjolein van Melzen) di/do/vrij.

3  Rekenen – Wereld in Getallen.  Taal- leesonderwijs – Veilig leren lezen.  Begrijpend lezen. Stenvert. Tweede helft van het jaar.  Schrijven – Pennenstreken.  Sociaal-Emotionele Ontwikkeling – Goed Gedaan!  Beeldende Vorming – CKC/Moet je doen.  Verkeer – Klaar over!  Bewegingsonderwijs: vakleerkracht Martin.

4  Woordenlijn.  Letterdoosje.  Leesbladen.  Regelmatig thuis oefenen.  Na kern 6 (jan/feb) leeskilometers maken.

5 Dit jaar doen de kinderen:  Eén vertelbeurt.  Tijd? Na de voorjaarsvakantie.  Lijst voor inschrijven.

6  Taal en rekendoelen op het whiteboard.  Taaldoelen per kern (3 weken).  Rekendoelen per blok (4/5 weken).

7 Omvat:  Technisch lezen.  12 kernen- ankerverhaal.  4 niveaus: ster, maan, raket en zon.  Hakken en plakken, (gebruik klanken).  Spelling. Kern 1-6 alleen klankzuivere woorden.  Begrijpend lezen.  Werkbladen uit de methode VLL.  Stenvert

8 De wereld in getallen.  Sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen.  Drie niveaus (ster 1,2 en 3).  Pluswerkboek/bijwerkboek. Leerstof:  Tellen en getallenlijn.  Getalbegrip: splitsen.  Optellen en aftrekken tot 20.

9 Basisvaardigheden: alle schrijfletters, verbindingen, cijfers, netjes schrijven, schrijfhouding en pengreep

10  Op dinsdag (13:30-14:15), woensdag (10.15-10:45).  Vakleerkracht: Martin de Waard.  Sportkleding.  Douchen, handdoek.  Namen op kleding en gymschoenen.

11  2 projecten per jaar.  Sluit aan bij de belevingswereld.  Bijbelverhalen.

12  3 rapporten  20 november, 11 maart en 8 juli  Na het 1 e en 2 e rapport volgen gesprekken.  Gesprekken buiten het rapport.

13  Buitenspeelgoed (lange dagen).  Vrijdag fruitdag.  Leesouders.  Luizenmoeders.  Aanvraag verlof.  Controleren telefoonnummers en email.  Buitenschoolse opvang.  Allergieën.

14  Korte vragen voor / na schooltijd.  Uitgebreide vragen: aparte afspraak.  Tot herfstvakantie: wennen

15

16  Sinds schooljaar 2012/2013  Korte lijnen ouders en directie  Ouderbetrokkenheid verhogen  Vergaderfrequentie 1x per 6 weken op woensdagochtend 9.00 uur  Behandelde items afgelopen jaar: Engels, pesten, schoolreis, kleutergroepen en klassenouders  Doelen voor dit schooljaar: tevredenheidsonderzoek, Engels, start peutergroep (3,5 jarigen) op de Oostwijzer

17  Idee klassenouder is vorig schooljaar ontstaan  Leerkracht kan de klassenouder inschakelen als hij/zij zelf handen te kort komt  Klassenouder heeft ‘brugfunctie’  Precieze invulling rol klassenouder wordt dit schooljaar gemaakt (pilot)  Klassenouder is makkelijk te benaderen!  NAW gegevens zijn bekend bij leerkracht en worden alleen met goedkeuring verstrekt aan klassenouder  Doel klankbordgroep: in elke klas een klassenouder!  Klassenouders worden uitgenodigd voor de klankbordgroep bijeenkomst


Download ppt "Leerkrachten:Miriam Ravensbergen/Saskia Frambach."

Verwante presentaties


Ads door Google