De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3
Leerkrachten:Miriam Ravensbergen/Saskia Frambach

2 Informatie over de school:
Prikbord op de gang. Schoolregels op de kalender en op de website. Website: Kies daarna groepen: groep 3. Rapporten 3 x per jaar. Interne begeleiding (Marjolein van Melzen) di/do/vrij.

3 Vakken Rekenen – Wereld in Getallen.
Taal- leesonderwijs – Veilig leren lezen. Begrijpend lezen. Stenvert. Tweede helft van het jaar. Schrijven – Pennenstreken. Sociaal-Emotionele Ontwikkeling – Goed Gedaan! Beeldende Vorming – CKC/Moet je doen. Verkeer – Klaar over! Bewegingsonderwijs: vakleerkracht Martin.

4 Ondersteuning thuis: Woordenlijn. Letterdoosje. Leesbladen.
Regelmatig thuis oefenen. Na kern 6 (jan/feb) leeskilometers maken.

5 Vertelbeurt Dit jaar doen de kinderen: Eén vertelbeurt.
Tijd? Na de voorjaarsvakantie. Lijst voor inschrijven.

6 Doelen Taal en rekendoelen op het whiteboard.
Taaldoelen per kern (3 weken). Rekendoelen per blok (4/5 weken).

7 Veilig leren lezen Omvat: Technisch lezen. 12 kernen- ankerverhaal.
4 niveaus: ster, maan, raket en zon. Hakken en plakken, (gebruik klanken). Spelling. Kern 1-6 alleen klankzuivere woorden. Begrijpend lezen. Werkbladen uit de methode VLL. Stenvert

8 Rekenen De wereld in getallen.
Sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Drie niveaus (ster 1,2 en 3). Pluswerkboek/bijwerkboek. Leerstof: Tellen en getallenlijn. Getalbegrip: splitsen. Optellen en aftrekken tot 20.

9 Schrijven: Pennenstreken
Basisvaardigheden: alle schrijfletters, verbindingen, cijfers, netjes schrijven, schrijfhouding en pengreep

10 Gym Op dinsdag (13:30-14:15), woensdag (10.15-10:45) . Vakleerkracht:
Martin de Waard. Sportkleding. Douchen, handdoek. Namen op kleding en gymschoenen.

11 Catechese: trefwoord 2 projecten per jaar.
Sluit aan bij de belevingswereld. Bijbelverhalen.

12 Rapporten en gesprekken
20 november, 11 maart en 8 juli Na het 1e en 2e rapport volgen gesprekken. Gesprekken buiten het rapport.

13 Huishoudelijke mededelingen:
Buitenspeelgoed (lange dagen). Vrijdag fruitdag. Leesouders. Luizenmoeders. Aanvraag verlof. Controleren telefoonnummers en . Buitenschoolse opvang. Allergieën.

14 Contact Korte vragen voor / na schooltijd.
Uitgebreide vragen: aparte afspraak. Tot herfstvakantie: wennen

15 Zijn er nog vragen?

16 Klankbordgroep Sinds schooljaar 2012/2013
Korte lijnen ouders en directie Ouderbetrokkenheid verhogen Vergaderfrequentie 1x per 6 weken op woensdagochtend 9.00 uur Behandelde items afgelopen jaar: Engels, pesten, schoolreis, kleutergroepen en klassenouders Doelen voor dit schooljaar: tevredenheidsonderzoek, Engels, start peutergroep (3,5 jarigen) op de Oostwijzer De klankbordgroep is een initiatief van de directie en is halverwege het schooljaar 2012/ 2013 gestart met als doel kortere lijnen tussen de ouders en de directie te creëren. Namelijk door het oor en oog op het schoolplein te zijn, de ouderbetrokkenheid verhogen. We vergaderen 1 keer per 6 weken op de woensdagochtend vanaf 9.00 u. De klankbordgroep waardeert het enorm dat wij op de informatieavond de gelegenheid krijgen om kort iets te vertellen over onze activiteiten. Wij willen namelijk toewerken naar meer enthousiaste vertegenwoordigers in de klankbordgroep en het streven is om uit elke groep een vertegenwoordiger te hebben. Zoals u hier kunt zien, staan hier een aantal items waar wij ons mee bezig hebben gehouden. Graag sta ik straks nog even stil bij het onderwerp klassenouder. Wat staat er voor het komende jaar op de agenda? Tevredenheidsonderzoek: afgelopen schooljaar (februari) is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, leerlingen en docenten van de Oostwijzer. In de klankbordgroep gaan wij de uitkomsten van het onderzoek vergelijken met wat wij horen op het schoolplein en zullen uiteraard meedenken wat wij hiermee kunnen doen. Engels: vorig jaar zijn verschillende methodes getest binnen de Oostwijzer. Gekozen is voor….. Engels wordt vanaf dit schooljaar in elke groep gegeven. Binnen de klankbordgroep gaan we de ontwikkeling op dit vakgebied nauw volgen. Peuters op school: Binnenkort mogen 3,5 jarigen al starten op de Oostwijzer. Dit is een pilot en gaat in samenwerking met Kern Kinderopvang. Op een vast moment in de week (donderdag) zullen 3,5 jarigen die bij Kern op de kinderopvang zitten o.b.v. een pedagogosch medewerker meedraaien in de groep van juf Nikki (groep 1c, instroomgroep). Ook dit gaan wij volgen in de klankbordgroep en zullen hierbij adviseren wanneer gewenst.

17 Klassenouder Idee klassenouder is vorig schooljaar ontstaan
Leerkracht kan de klassenouder inschakelen als hij/zij zelf handen te kort komt Klassenouder heeft ‘brugfunctie’ Precieze invulling rol klassenouder wordt dit schooljaar gemaakt (pilot) Klassenouder is makkelijk te benaderen! NAW gegevens zijn bekend bij leerkracht en worden alleen met goedkeuring verstrekt aan klassenouder Doel klankbordgroep: in elke klas een klassenouder! Klassenouders worden uitgenodigd voor de klankbordgroep bijeenkomst Vorig schooljaar is het idee klassenouder geboren en wij hebben ons natuurlijk de vraag gesteld of dit iets is waar wij (ouders en leerkrachten) behoeften aan hebben? In enkele klassen zijn vorige schooljaar klassenouders actief geweest en overall heeft dat een positief effect gehad. Leerkrachten kunnen op deze wijze extra handen inzetten als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan regelen van ouders voor het meerijden naar allerlei uitstapjes. Een andere belangrijke rol van een klassenouder is dat hij/zij een brug kan slaan tussen de ouders en leerkracht (en andersom). De leerkracht heeft op deze wijze een paar extra oren en ogen. Een klassenouder is iemand die makkelijk te benaderen is en voor iedereen de schakel kan zijn naar de leerkracht. Bedenk dat een leerkracht niet altijd in de gelegenheid is om elke ouder te woord te staan in de ochtend. Meer algemene en minder urgente zaken kunnen bijvoorbeeld bij/met de klassenouder besproken worden, zodat hij/ zij dit kan bespreken met de leerkracht. Waar streven wij naar binnen de klankbordgroep? In elke klas een enthousiaste klassenouder die mee wil denken en werken aan een perfecte invulling van deze rol. Hierbij zou het fijn zijn als er ook aan de klankbordgroep bijeenkomsten wordt deelgenomen. Dit is uiteraard geen verplichting. Bedankt voor uw aandacht. Ik hoop u, mede namens mijn collega’s van de klankbordgroep, een goed beeld te hebben kunnen gegeven van onze activiteiten en u enthousiast gemaakt te hebben om klassenouder van de groep van uw kind te worden!


Download ppt "Informatieavond groep 3"

Verwante presentaties


Ads door Google