De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL"— Transcript van de presentatie:

1 BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL
Dienst Inspectie Consumptieproducten Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

2 Opdracht Controledienst
Informeren Controleren Verbaliseren

3 JONGEREN EN TABAK Slide om alcoholwetgeving in te leiden, aan te passen naar eigen keuze

4 JONGEREN EN TABAK: INLEIDING
Waarom beschermen tegen tabaksgebruik? Zeer schadelijk (1 op 2 rokers sterven aan de gevolgen van het roken en 1 op 4 op middelbare leeftijd) Zeer verslavend Waarom specifiek jongeren beschermen? > 80 % van de rokers beginnen te roken voor hun 18de verjaardag Smaak van sigaretten is verzoet (drempel verlagend) Tabaksfabrikanten zijn en blijven gefocust op jongeren

5 1,2 miljoen rokers in Vlaanderen: zullen sterven aan een roken-gerelateerde ziekte, de helft daarvan voor het pensioen.

6 PASSIEF ROKEN: = onvrijwillig inademen van tabaksrook in de omgevingslucht Secondhand Smoke Bestaat uit twee delen: Hoofdstroomrook: wat uitgeademd wordt door roker, 15 % Zijstroomrook: rook die vrijkomt door verbranding van uiteinde sigaret, goed voor 85 % van de rook in een kamer ! Zijstroomrook is 4 x zo toxisch als hoofdstroomrook ! Thirdhandsmoke = schadelijke bestanddelen die in de kamer blijven hangen na het roken, blijven nog weken schadelijk Wordt opgenomen via huid, mond en luchtwegen.

7 JONGEREN EN TABAK: WETGEVING
7 Al geruime tijd verboden: Roken in plaatsen voor jeugdopvang, sport, scholen, cultuur… Verbod verkoop tabaksproducten aan min-16-jarigen

8 TABAK: WETGEVING Recente wetgeving:
Sinds juli 2011 ook verboden in cafés en discotheken Ook verboden: Ongeveer alle reclame voor Tabak Gratis laten proeven

9 ROOKVERBOD (01/07/2011) Wat? Rookverbodstekens hangen (ingang + binnen) Asbakken / elementen die aanzetten tot roken verwijderen Klanten wijzen op het rookverbod Mogelijke maatregelen: Waarschuwing Proces-verbaal met administratieve boete (165 € €) Doorverwijzing naar Parket voor herhaalde inbreuken Wie? Zowel café-uitbater als klant kunnen boete krijgen!

10

11 Rookkamer: wat mag, wat niet?
Wat met waterpijp? Wat met tenten?

12 Rookkamer Afgesloten ruimte Geen doorgangszone
Ongemakken tov niet-rokers maximaal verminderd Enkel dranken mogen worden meegenomen: geen bediening Max ¼ van totale oppervlakte Rookafzuigsysteem (capaciteit van 15 m³/uur/m²) Geen diensten: bingo / biljart / kaartspel / ……

13 Waterpijp Roken van waterpijp zelfs al zit er geen tabak in, valt onder het rookverbod. Zie definitie in artikel 2 van de wet van 22/12/2009: “1° roken: het roken van tabak, producten op basis van tabak of van soortgelijke producten” Waterpijp is schadelijker dan sigaret!: naast kankerverwekkende stoffen en koolmonoxide zoals in sigaret, worden ook zware metalen ingeademd afkomstig van kooltje! Waterpijp roken kan enkel in een rookkamer of in open lucht.

14 Elektronische, E-sigaret of Sisha-pen
De e-sigaret wint aan populariteit. Los van het feit dat deze enkel aroma’s of ook nicotine of tabak bevat, mag ze niet in gesloten publieke ruimtes zoals horecazaken worden gerookt. Zien roken kan immers aanzetten tot roken. Geen enkele e-sigaret is helemaal onschadelijk voor de gezondheid.

15 Tent Een gesloten tent is als een lokaal. Er geldt een rookverbod. Een tent waarvan meerdere zijwanden open zijn, wordt als open lucht beschouwd. Een plaats wordt niet beschouwd als ‘gesloten’ wanneer minimum 1 volledige zijwand (van een rechthoekige plaats) open is of wanneer er geen plafond is. Ook wanneer 1 volledige zijwand open is, wordt de plaats niet langer beschouwd als ‘gesloten’.

16 Opdracht Controledienst
16 Informeren Controleren Verbaliseren

17 JONGEREN EN ALCOHOL Slide om alcoholwetgeving in te leiden, aan te passen naar eigen keuze

18 JONGEREN EN ALCOHOL: CIJFERS
18 Regelmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd : 5% op 11 jaar, 11% op 13 jaar en 26% op 15 jaar (cijfers ) Alcohol en sterkedrank zijn makkelijk te krijgen volgens jongeren : 78% vs 56% (ESPAD) Het binge drinken is hoog bij de jongste groep (ESPAD)

19 JONGEREN EN ALCOHOL: WAAROM BESCHERMEN?
19 Schadelijk: verstoorde ontwikkeling (vooral van hersenen), verminderde prestaties Verslavend: wie vroeg begint te drinken riskeert alcoholproblemen als volwassene Verband tussen alcoholgebruik en onveilig en ongewenst seksueel gedrag Smaak van alcoholische dranken verzoet Producenten zijn ook gefocust op jongeren (alcopops)

20 JONGEREN EN ALCOHOL: WETGEVING
20 Gemeenschappelijke Verklaring van de Ministers van Volksgezondheid 2007 – Bescherming van alcoholmisbruik bij Jongeren en Zwangere vrouwen In 2010 ging vernieuwde reglementering van kracht Algemene regel: Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen (< 16 jaar). Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minderjarigen (< 18 jaar).

21 JONGEREN EN ALCOHOL: WETGEVING
21 “Alcoholische drank”: Elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol. Bier, wijn “Sterke drank”: Gedestilleerde drank met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1.2 % of gegiste dranken van meer dan 22 % of mengdranken met sterke drank Alcopops, vodka, whisky, gin, jenever, likeur, cognac, … Cocktails op basis van deze dranken: Vb. Passoa, Flügel… (Artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken)

22 JONGEREN EN ALCOHOL: VERANTWOORDELIJKHEID
De verkoper of schenker is verantwoordelijk in geval van inbreuk Mogelijke maatregelen Waarschuwing Proces-verbaal met administratieve boete (300 € €) Doorverwijzing naar Parket voor herhaalde inbreuken

23 JONGEREN EN ALCOHOL: HOE TOEPASSEN?
23 Bewijs van leeftijd vragen als schenker / verkoper De wet zegt: ‘Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen’ Dit kan aan de hand van de identiteitskaart maar ook de studentenkaart, een lidkaart, … Kortom elk document met foto en bewijs van leeftijd Geen bewijs (bvb. weigering) = geen verkoop

24 CONTROLE van een evenement
Is de organisatie op de hoogte van de wetgeving? Is er leeftijdscontrole aan de ingang? Met welk controlesysteem werkt men? kleurenpolsbandjes, stempel of andere Worden de fuivers geïnformeerd over het alcoholverbod d.m.v. bijvoorbeeld affiches? Wordt leeftijd gecontroleerd aan de taptogen? Hangen er rookverbodtekens? Wordt er gerookt?

25 Vb: misleidende affiche: Geen 16
Vb: misleidende affiche: Geen 16? Geen Druppel gratis gadgets gericht op jongeren:

26 CONTROLEDIENST Contactgegevens Controledienst 26
JP Vanheerswynghels, regio Zuid West-Vlaanderen, Ninove en Eeklo GSM: 0473/ Inspectie Consumptieproducten FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu Eurostation blok II – 7 e verdiep Victor Hortaplein 40 bus Brussel Tel. 02/

27 JONGEREN EN TABAK / ALCOHOL
QUIZZZZ

28 JONGEREN EN TABAK Hier mag ik niet roken Juist Fout

29 JONGEREN EN TABAK Hier mag ik roken Juist Fout

30 In deze tent mag ik roken
JONGEREN EN TABAK In deze tent mag ik roken Juist Fout

31 Je kan in een coma terechtkomen of zelfs sterven aan een hartstilstand door een alcoholvergiftiging
Juist Fout

32 Hoe jonger je begint te drinken, hoe beter je tegen alcohol kan?
JONGEREN EN ALCOHOL Hoe jonger je begint te drinken, hoe beter je tegen alcohol kan? Juist Fout

33 Foto opdracht Hee één breezer graag!
Ja, Jhana krijgt een breezer. Ze is 23 jaar.

34 Foto opdracht Mag ik een biertje AUB?
Nee, Jan-Cornelis krijgt geen bier. Hij is 15 jaar

35 Foto opdracht Een wit wijntje a.u.b.!
Ja, Susan krijgt een wit wijntje. Zij is 17 jaar

36 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL"

Verwante presentaties


Ads door Google