De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL Dienst Inspectie Consumptieproducten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL Dienst Inspectie Consumptieproducten."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL Dienst Inspectie Consumptieproducten Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Opdracht Controledienst -Informeren -Controleren -Verbaliseren 2

3 JONGEREN EN TABAK 3

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 JONGEREN EN TABAK: INLEIDING Waarom beschermen tegen tabaksgebruik? -Zeer schadelijk (1 op 2 rokers sterven aan de gevolgen van het roken en 1 op 4 op middelbare leeftijd) -Zeer verslavend Waarom specifiek jongeren beschermen? -> 80 % van de rokers beginnen te roken voor hun 18de verjaardag -Smaak van sigaretten is verzoet (drempel verlagend) -Tabaksfabrikanten zijn en blijven gefocust op jongeren

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5

6 PASSIEF ROKEN: = onvrijwillig inademen van tabaksrook in de omgevingslucht 1.Secondhand Smoke Bestaat uit twee delen: Hoofdstroomrook: wat uitgeademd wordt door roker, 15 % Zijstroomrook: rook die vrijkomt door verbranding van uiteinde sigaret, goed voor 85 % van de rook in een kamer ! Zijstroomrook is 4 x zo toxisch als hoofdstroomrook ! 2.Thirdhandsmoke = schadelijke bestanddelen die in de kamer blijven hangen na het roken, blijven nog weken schadelijk Wordt opgenomen via huid, mond en luchtwegen. 6

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Al geruime tijd verboden: Roken in plaatsen voor jeugdopvang, sport, scholen, cultuur… Verbod verkoop tabaksproducten aan min-16-jarigen JONGEREN EN TABAK: WETGEVING

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU TABAK: WETGEVING Recente wetgeving: Sinds juli 2011 ook verboden in cafés en discotheken Ook verboden: Ongeveer alle reclame voor Tabak Gratis laten proeven 8

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ROOKVERBOD (01/07/2011) Wat? Rookverbodstekens hangen (ingang + binnen) Asbakken / elementen die aanzetten tot roken verwijderen Klanten wijzen op het rookverbod Mogelijke maatregelen: Waarschuwing Proces-verbaal met administratieve boete (165 € -6000 €) Doorverwijzing naar Parket voor herhaalde inbreuken Wie? Zowel café-uitbater als klant kunnen boete krijgen! 9

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Rookkamer: wat mag, wat niet? Wat met waterpijp? Wat met tenten? 11

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Rookkamer  Afgesloten ruimte  Geen doorgangszone  Ongemakken tov niet-rokers maximaal verminderd  Enkel dranken mogen worden meegenomen: geen bediening  Max ¼ van totale oppervlakte  Rookafzuigsysteem (capaciteit van 15 m³/uur/m²)  Geen diensten: bingo / biljart / kaartspel / ……

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Waterpijp Zie definitie in artikel 2 van de wet van 22/12/2009: “1° roken: het roken van tabak, producten op basis van tabak of van soortgelijke producten” Waterpijp is schadelijker dan sigaret!: naast kankerverwekkende stoffen en koolmonoxide zoals in sigaret, worden ook zware metalen ingeademd afkomstig van kooltje! Waterpijp roken kan enkel in een rookkamer of in open lucht. Roken van waterpijp zelfs al zit er geen tabak in, valt onder het rookverbod.

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Elektronische, E-sigaret of Sisha-pen De e-sigaret wint aan populariteit. Los van het feit dat deze enkel aroma’s of ook nicotine of tabak bevat, mag ze niet in gesloten publieke ruimtes zoals horecazaken worden gerookt. Zien roken kan immers aanzetten tot roken. Geen enkele e-sigaret is helemaal onschadelijk voor de gezondheid. 14

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Tent Een gesloten tent is als een lokaal. Er geldt een rookverbod. Een tent waarvan meerdere zijwanden open zijn, wordt als open lucht beschouwd. Een plaats wordt niet beschouwd als ‘gesloten’ wanneer minimum 1 volledige zijwand (van een rechthoekige plaats) open is of wanneer er geen plafond is. 15

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Opdracht Controledienst -Informeren -Controleren -Verbaliseren 16

17 JONGEREN EN ALCOHOL 17

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 JONGEREN EN ALCOHOL: CIJFERS Regelmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd : 5% op 11 jaar, 11% op 13 jaar en 26% op 15 jaar (cijfers 2009-2010) Alcohol en sterkedrank zijn makkelijk te krijgen volgens jongeren : 78% vs 56% (ESPAD) Het binge drinken is hoog bij de jongste groep (ESPAD)

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 JONGEREN EN ALCOHOL: WAAROM BESCHERMEN? Schadelijk: verstoorde ontwikkeling (vooral van hersenen), verminderde prestaties Verslavend: wie vroeg begint te drinken riskeert alcoholproblemen als volwassene Verband tussen alcoholgebruik en onveilig en ongewenst seksueel gedrag Smaak van alcoholische dranken verzoet Producenten zijn ook gefocust op jongeren (alcopops)

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 Gemeenschappelijke Verklaring van de Ministers van Volksgezondheid 2007 – Bescherming van alcoholmisbruik bij Jongeren en Zwangere vrouwen In 2010 ging vernieuwde reglementering van kracht Algemene regel: Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen (< 16 jaar). Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minderjarigen (< 18 jaar). JONGEREN EN ALCOHOL: WETGEVING

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 “Alcoholische drank”: Elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol. Bier, wijn “Sterke drank”: Gedestilleerde drank met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1.2 % of gegiste dranken van meer dan 22 % of mengdranken met sterke drank Alcopops, vodka, whisky, gin, jenever, likeur, cognac, … Cocktails op basis van deze dranken: Vb. Passoa, Flügel… (Artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken) JONGEREN EN ALCOHOL: WETGEVING

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU De verkoper of schenker is verantwoordelijk in geval van inbreuk Mogelijke maatregelen Waarschuwing Proces-verbaal met administratieve boete (300 € - 5500 €) Doorverwijzing naar Parket voor herhaalde inbreuken JONGEREN EN ALCOHOL: VERANTWOORDELIJKHEID

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 Bewijs van leeftijd vragen als schenker / verkoper De wet zegt: ‘Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen’ Dit kan aan de hand van de identiteitskaart maar ook de studentenkaart, een lidkaart, … Kortom elk document met foto en bewijs van leeftijd Geen bewijs (bvb. weigering) = geen verkoop JONGEREN EN ALCOHOL: HOE TOEPASSEN?

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Is de organisatie op de hoogte van de wetgeving? Is er leeftijdscontrole aan de ingang? Met welk controlesysteem werkt men? kleurenpolsbandjes, stempel of andere Worden de fuivers geïnformeerd over het alcoholverbod d.m.v. bijvoorbeeld affiches? Wordt leeftijd gecontroleerd aan de taptogen? Hangen er rookverbodtekens? Wordt er gerookt? CONTROLE van een evenement

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Vb: misleidende affiche: Geen 16? Geen Druppel gratis gadgets gericht op jongeren: 25

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 26 Contactgegevens Controledienst JP Vanheerswynghels, regio Zuid West-Vlaanderen, Ninove en Eeklo GSM: 0473/64 84 45 Inspectie Consumptieproducten FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu Eurostation blok II – 7 e verdiep Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel Tel. 02/ 524.74.70 - Apf.inspec@gezondheid.belgie.beApf.inspec@gezondheid.belgie.be CONTROLEDIENST

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 27 JONGEREN EN TABAK / ALCOHOL QUIZZZZ

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU JONGEREN EN TABAK Hier mag ik niet roken 28 A.Juist B.Fout

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU JONGEREN EN TABAK Hier mag ik roken 29 A.Juist B.Fout

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU JONGEREN EN TABAK In deze tent mag ik roken 30 A.Juist B.Fout

31 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 31 Je kan in een coma terechtkomen of zelfs sterven aan een hartstilstand door een alcoholvergiftiging A.Juist B.Fout

32 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU JONGEREN EN ALCOHOL Hoe jonger je begint te drinken, hoe beter je tegen alcohol kan? 32 A.Juist B.Fout

33 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Foto opdracht 33 Hee één breezer graag! Ja, Jhana krijgt een breezer. Ze is 23 jaar.

34 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Foto opdracht 34 Mag ik een biertje AUB? Nee, Jan-Cornelis krijgt geen bier. Hij is 15 jaar

35 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Foto opdracht 35 Een wit wijntje a.u.b.! Ja, Susan krijgt een wit wijntje. Zij is 17 jaar

36 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 36 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL Dienst Inspectie Consumptieproducten."

Verwante presentaties


Ads door Google