De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEMENTIE MET GEDRAGSSTOORNISSEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEMENTIE MET GEDRAGSSTOORNISSEN"— Transcript van de presentatie:

1 DEMENTIE MET GEDRAGSSTOORNISSEN
W.Garenfeld, ouderenpsychiater GGzBreburg

2 Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder  Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen GEEN N.V.T.

3 DEMENTIE VOLGENS DSM-IV-TR CLASSIFICATIE
- GEHEUGENSTOORNISSEN - ÉÉN OF MEERDERE COGNITIEVE STOORNISSEN: EXECUTIEVE STOORNISSEN APRAXIE AFASIE AGNOSIE - SIGNIFICANTE SOCIALE / BEROEPSMATIGE BEPERKINGEN - UITSLUITCRITERIA: DELIER , ANDERE AS-I STOORNISSEN

4 UITGEBREIDE NEUROCOGNITIEVE STOORNIS DSM-5
SIGNIFICANT COGNITIEF VERVAL IN ÉÉN OF MEERDERE DOMEINEN: - COMPLEXE AANDACHT (SIMULTANE INFORMATIEVERWERKING) - EXECUTIEVE FUNCTIES (PLANNING, BESLUITVORMING, MENTALE FLEXIBILITEIT) - LEERVERMOGEN EN GEHEUGEN (INPRENTING EN KTG) - TAALVAARDIGHEID (EXPRESSIEVE EN RECEPTIEVE TAALVAARDIGHEID) - PERCEPTUEEL MOTORISCHE VAARDIGHEDEN (VISUOCONSTRUCTIE EN VISUOPERCEPTIE) - SOCIALE COGNITIE (EMOTIONELE HERKENNING, THEORY OF MIND, GEDRAGSREGULATIE) BEZORGDHEID DOOR PATIËNT,INFORMANT OF ARTS EN DUIDELIJK NEUROCOGNITIEF VERVAL BIJ KLINISCHE EVALUATIE OF TESTEN COGNITIEF VERVAL INTERFEREERT MET ZELFREDZAAMHEID COGNITIEVE SYMPTOMEN NIET TOE TE SCHRIJVEN AAN DELIER COGNITIEVE SYMPTOMEN NIET TOE TE SCHRIJVEN AAN ANDERE MENTALE STOORNIS

5 UITGEBREIDE NEUROCOGNITIEVE STOORNIS DSM 5
ETIOLOGISCHE SPECIFICATIE: M.ALZHEIMER FRONTOTEMPORALE DEGENERATIE LEWY BODY VASCULAIR TRAUMATISCH HERSENLETSEL MIDDELEN / MEDICATIE HIV PRION PARKINSON HUNTINGTON ANDERE MEDISCHE OORZAAK MULTIPELE MEDISCHE OORZAKEN NIET GESPECIFICEERD MET / ZONDER GEDRAGSSTOORNIS

6 - STEMMINGSSTOORNISSEN - DELIER
DEMENTIE EN BIJKOMENDE NEUROPSYCHIATRISCHE SYMPTOMEN - GEDRAGSSTOORNISSEN - WANEN - HALLUCINATIES - STEMMINGSSTOORNISSEN - DELIER BPSD (BEHAVIORAL & PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF DEMENTIA) - AGITATIE, AGRESSIE, ONTREMMINGEN, ROEPEN, VERZAMELGEDRAG, CLAIMEND GEDRAG, ZWERFGEDRAG, DECORUMVERLIES - ANGST, WANEN, HALLUCINATIES, DEPRESSIEVE SYMPT. Finkel S, Burns A, IPA Draper B, et al. IPA -2010

7 AUGUSTE DETER - PSYCHIATRISCHE SYMPTOMEN o.a. PARANOÏDIE, JALOERSHEIDSWAAN, ROEPGEDRAG - COGNITIEVE STOORNISSEN Alzheimer A. Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Zeitschr. für Psychiatr. 1907( 64): AUGUSTE DETER

8 A.ALZHEIMER (1864-1915) MICROSCOOP VAN ALZHEIMER
WG.Marktbreit 2013

9 HERSENCELLEN VAN AUGUSTE DETER
Riley M. The art of Alois Alzheimer and Gaetano Perusini. Becker Briefs. jul. 2014

10 AUGUSTE DETER m. ALZHEIMER CF
AUGUSTE DETER m.ALZHEIMER CF. HUIDIGE NEUROPATHOLOGISCHE CRITERIA PSEN-1 MUTATIE APO-E ɛ3/ɛ3 Maurer K, Volk S, Gerbaldo H. Auguste D and Alzheimer's disease. Lancet. 1997; 349: 1546–1549 Graeber MB, Kösel S, Grasbon-Frodl E, et al. Histopathology and APOE genotype of the first Alzheimer disease patient, Auguste D. Neurogenetics. 1998; 1: 223–228 Müller U, Winter P, Gräber MB. A presenilin 1 mutation in the first case of Alzheimer's disease. Lancet neurology 2012(2):

11 Kat M.Klin diagnostiek.BPSD-symposium.Amsterdam.2001
Jost BC, Grossberg GT.J.Am.Geriatr.Soc.1996(44/ 9):

12 WAALBED STUDIE: PREVALENTIE VAN GEDRAGSPROBLEMEN
> 80% TOONT RELEVANT 'PROBLEEMGEDRAG' (NPI, CMAI) NPI AGITATIE / AGRESSIE : 31% PRIKKELBAARHEID : 33% DOELLOOS / REPETITIEF GEDRAG : 28% APATHIE : 34% CMAI AGITATIE / AGRESSIE > 1X/WK : 86% VERBALE AGRESSIE : 30% RUSTELOOSHEID : 44% IJSBEREN : 30% CLAIMEN / NEGATIVISME : 30% Zuidema S. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. 8 Feb 2008

13 BPSD IN THE COMMUNITY (N=408 DEMENTIA PARTICIPANTS) NPI BPSD ITEMS
POINT PREVALENCE % AT BASELINE 5 YEAR PREVALENCE % DELUSIONS 18 60 HALLUCINATIONS 10 38 AGITATION/AGRESS 14 45 IRRITABILITY 20 53 DEPRESSION 29 77 APATHY 71 EUPHORIA 1 6 ANXIETY 62 DISINHIBITION 7 31 ABBARANT MOTOR 52 ANY SYMPTOM 56 97 Steinberg et al. 2008

14

15 DIAGNOSTIEK: BIOMEDISCH: - SOMATISCHE VG
- SOMATISCHE ANAMNESE: SPECIFIEKE KLACHTEN; PIJN - ONDERZOEK / AANV. DIAGNOSTIEK - MEDICATIE EN INTOXICATIES PSYCHOSOCIAAL: - PSYCHOPATHOLOGIE / PERSOONLIJKHEID(SPATHOLOGIE) - OBSERVATIE IN EIGEN WOONSITUATIE - (24 UURS) OBSERVATIE - INVENTARISATIE / OBSERVATIE SYSTEEM / PROF. NETWERK FUNCTIONEEL: UNMET NEEDS ADL / IADL / PDL

16 ENKELE MEETINSTRUMENTEN:
- VIB (VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING) (Dekker 2004) - GDS (GERIATRIC DEPRESSION SCALE) (GDS-8; GDS15; GDS 30) (Yesavage 1983) - CORNELL DEPRESSIE (OBSERVATIE) SCHAAL [DEM] - AES (APATHIE EVALUATIE SCHAAL) (Marin 1991) [ALZ , CVA] - AS (APATHIE SCHAAL) (Starkstein 1995) [PARK] - IA (INVENTOIRE APATHIE) (Robert 2002) [MCI, ALZ, PARK] - CMAI (Cohen-Mansfield AGITATION INVENTORY) [DEM] - NPI (NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY) (Cummings 1994) (12 SUBSCHALEN) (SCOREN MBV MANTELZORGER) [NAH, DEM]

17 ENKELE MEETINSTRUMENTEN:
- DRS (DELIRIUM RATING SCALE) (Trzepacz 1988) [ERNST] - DOS (DELIER OBSERVATIESCHAAL) (Schuurmans 2001) [SCREENING EN BELOOP ; DOOR VPK] - EDIZ (ERVAREN DRUK INFORMELE ZORG)(Pot 1995) - HAP (HETERO ANAMNESTISCHE PERSOONLIJKHEIDS- VRAGENLIJST) (Barendse 2006) - ZORGEN-MAKEN SCHAAL (Trimbos 2009) [ZORGEN OVER DEMENTERENDEN DIE ZELFSTANDIG OP STRAAT GAAN] - DOLOPLUS-2 (Wary 1999) [PIJN BIJ DEM] - PAINAD (PAIN ASSESSM. IN ADVANCED DEM.)(Warden 2003) - PACSLAC-D (PAIN ASSESSMENT CHECKLIST FOR SENIORS WITH LIMITED ABILITY TO COMMUNICATE) (Zwakhalen 2006)

18 MEERWAARDE PSYCHIATRIE
- ALLEEN SOMS - HUISBEZOEK - 24 UURS OBSERVATIE - LAATSTE OPTIE THERAPEUTISCHE INTERVENTIES: - PSYCHOEDUCATIE - ONDERSTEUNING MANTELZORGERS / PROF.NETWERK - TIME-OUT / DE-ESCALATIE - VEILIGHEID / BESCHERMING - GEDRAGSADVISERING / BEJEGENINGSADVISERING - PSYCHOFARMACA

19 FARMACOTHERAPIE VOLGENS DE WEEGPOT
WERKZAAMHEID DOELSYMPTOMEN, PATHOFYSIOLOGISCH MODEL EVIDENCE RCT ERVARING CASE REPORTS, ERVARING COLLEGA'S, EIGEN ERVARING GENEESMIDDEL EIGENSCHAPPEN FARMACODYNAMIEK, KINETIEK, VEILIGHEID, BIJWERKINGEN PATIENT EIGENSCHAPPEN CONTRAINDICATIES, COMORBIDITEIT, INTERACTIES, COMPLIANCE OVERIGE KOSTEN TOEPASSING GEBRUIKERSGEMAK, TOEDIENINGSVORMEN


Download ppt "DEMENTIE MET GEDRAGSSTOORNISSEN"

Verwante presentaties


Ads door Google