De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie EED oktober 2015. Valt uw onderneming onder de EED? Wel > 250 medewerkers en/of > 50 miljoen omzet en > 43 miljoen balanstotaal Niet Deelnemers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie EED oktober 2015. Valt uw onderneming onder de EED? Wel > 250 medewerkers en/of > 50 miljoen omzet en > 43 miljoen balanstotaal Niet Deelnemers."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie EED oktober 2015

2 Valt uw onderneming onder de EED? Wel > 250 medewerkers en/of > 50 miljoen omzet en > 43 miljoen balanstotaal Niet Deelnemers convenant MJA3/MEE ISO 50001 of ISO 14000 + 14051 Eenmalig: audit ikv Wet milieubeheer na 5 december 2011 1100 gereed MJA3/ISO 50001 37% 1900 blanco 63%

3 Onderneming met vestigingen EED als: > 250 personen en/of > € 50 mln omzet en > € 43 mln jaarbalans Concern in Nederland Bron: jaarrekening, KvK

4 Samenhang Wet milieubeheer (Wm) Energie-drempel: Inrichting (vestiging) > 50.000 kWh > 25.000 m3 gas Vervoers-drempel: Inrichting (vestiging) > 100 werknemers > 500 bezoekers/dag > 1.000.000 transport-km/jaar Maatregelen TVT < 5 jaar Maatregelen Wm vraagt plan van aanpak (PvA) als: EED vraagt audit

5 Verplichte 4-jaarlijkse audit + PvA Voor afzonderlijke vestigingen van de onderneming Schematisch overzicht bestaande energiestromen Gebouw, productieproces en vervoer Energie-besparingspotentiëel komende 4 jaar Beschrijving energiebesparingsmaatregelen Plan van aanpak (PvA) Zekere, voorwaardelijke en onzekere maatregelen Ambitie! - Informatieblad Infomil E16 - Format EEP (MJA3) EED en Wet Milieubeheer

6 Structuur van de rapportage Ondernemings-niveau: Beschrijving werkzaamheden onderneming Milieubeleid Milieu- en energiemanagement Vervoers-audit en PvA Meerdere vestigingen Vestigings-niveau: Lokatiespecifieke energie-audit en PvA Voor kleinverbruikers is PvA niet verplicht Voor kleinverbruikers mag audit minder uitgebreid

7 Vervoersstromen Goederenvervoer Personenvervoer Woon-werk Zakelijk Bezoekers

8 De kilometers weg 1.Voorkomen Videoconferencing, thuiswerken 2. Verminderen Routeoptimalisatie, verhuizen werknemer/kantoor Planningsoptimalisatie netwerkniveau, groen inkopen, flexibele transportopdrachten, verhogen beladingsgraad 3. Veranderen OV en fietsenplan, carpoolen, Mobiliteitsbudget Modal shift, binnenvaart, spoor 4. Verschonen Europese Emissienormen, verschoning wagenpark, het Nieuwe Rijden, leasebeleid, alternatieve brandstof (biogas, CNG), elektrisch De kilometer(s)weg 1. Voorkom transport: telewerken, telefonische of videoconferentie, mail of telefoon, digitalisering (bijv. drukkerij bij kranten), bij elkaar plaatsen van bedrijven (bijv. slachterij, huiden en bloedverwerking) 2. Voorkom gebruik (vracht)auto: stimuleer fiets en OV, stimuleer spoor en water 3. Verbeter vervoermiddel: zuinige auto, boordcomputer, cruisecontrol, schonere brandstoffen als aardgas, LNG en elektrisch 4. Verbeter gebruik vervoermiddel: kies goede vervoermiddel, carpoolen, vanpoolen, gebruik mobiliteitskaarten, gebruik mobiliteitsbudgetten, lichtere multifunctionele wagens, betere beladingsgraad, product lichter en compacter, monitoring brandstofverbruik, optimale route keuze/planning, rijstijltraining Het Nieuwe Rijden. CO2 search-engine

9 Goederenvervoer in rapportage Algemeen Beschrijving: In- en uitgaande goederen, interne logistiek, materieel, gebouwen Kwantitatief: Volumes, zendingen, orders (totaal, ook buiten de scope) Scope (afbakening) Eigen vervoer, uitbesteed vervoer, franco leveringen, ex works klant etc. Besparingsmaatregelen (wat/hoe/wie/wanneer) Benoemen besparingspotentieel, inventarisatie maatregelen Motivatie bij keuze, benoemen besparingseffect Planning Monitoring Nulmeting KPI: - relatieve CO2 uitstoot: ton CO2 per m3/ton/pallet/rolcontainer; beladingsgraad; km Beschrijving ‘Plan do check act cyclus’: frequentie rapportage, verantwoordelijken; communicatie werkvloer; eigen vervoer uitbesteed vervoer

10 Personenvervoer in rapportage Algemeen Beschrijving van modaliteiten : soorten personen vervoer, wagenpark, materieel, gebouwen Kwantitatief: aandelen tov totaal, (ook buiten de scope) Scope (afbakening) Modaliteit: Bedrijfswagens, lease-, huur-, en prive-auto, fiets, OV, vliegtuig Mobiliteitsmotief: Woon-werk, zakelijk en bezoekers Besparingsmaatregelen (wat/hoe/wie/wanneer) Benoemen besparingspotentieel, inventarisatie maatregelen Motivatie bij keuze, benoemen besparingseffect Planning Monitoring Nulmeting KPI: ton CO2/jaar of per FTE Beschrijving ‘Plan do check act cyclus’: frequentie rapportage, verantwoordelijken; communicatie werkvloer; Woon-werk zakelijk

11 Nulmeting personenvervoer

12 12 >250 werkn. en/of >50 M€ omz en >43 M€ balanstt. actief deelnemer MJA/MEE nee ISO 50001 of14000+140 51 of pva >2011 geen nieuwe e- audit ja nee ja energie audit 1) voor 5/12/2015 + invloedsfactoren + gebruiksprofielen elektriciteit + vervoer + life cycle benadering 2) + toets 5 jr TVT is het een inrichting? behandeling als normaal bedrijf ja nee behandeling als MJA bedrijf ja ETS of GTB toets op TVT 5 jr en maatregelen uitvoeren ja nee geen onderzoek geen eisen tav maatregelen Valt uw bedrijf onder de EED?


Download ppt "Presentatie EED oktober 2015. Valt uw onderneming onder de EED? Wel > 250 medewerkers en/of > 50 miljoen omzet en > 43 miljoen balanstotaal Niet Deelnemers."

Verwante presentaties


Ads door Google