De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie EED oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie EED oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie EED oktober 2015

2 Valt uw onderneming onder de EED?
Wel > 250 medewerkers en/of > 50 miljoen omzet en > 43 miljoen balanstotaal Niet Deelnemers convenant MJA3/MEE ISO of ISO Eenmalig: audit ikv Wet milieubeheer na 5 december 2011 1100 gereed MJA3/ISO 50001 37% 1900 blanco 63%

3 Onderneming met vestigingen
EED als: > 250 personen en/of > € 50 mln omzet en > € 43 mln jaarbalans Concern in Nederland Bron: jaarrekening, KvK

4 Samenhang Wet milieubeheer (Wm)
EED vraagt audit Wm vraagt plan van aanpak (PvA) als: Energie-drempel: Inrichting (vestiging) > kWh > m3 gas Vervoers-drempel: Inrichting (vestiging) > 100 werknemers > 500 bezoekers/dag > transport-km/jaar Maatregelen TVT < 5 jaar Maatregelen

5 Verplichte 4-jaarlijkse audit + PvA
EED en Wet Milieubeheer Voor afzonderlijke vestigingen van de onderneming Schematisch overzicht bestaande energiestromen Gebouw, productieproces en vervoer Energie-besparingspotentiëel komende 4 jaar Beschrijving energiebesparingsmaatregelen Plan van aanpak (PvA) Zekere, voorwaardelijke en onzekere maatregelen Ambitie! - Informatieblad Infomil E16 - Format EEP (MJA3) De EED heeft niet de uitvoering van de energiebesparende maatregelen geregeld. Elke 4 jaar een audit doen zonder opvolging in de praktijk is

6 Structuur van de rapportage
Meerdere vestigingen Ondernemings-niveau: Beschrijving werkzaamheden onderneming Milieubeleid Milieu- en energiemanagement Vervoers-audit en PvA Vestigings-niveau: Lokatiespecifieke energie-audit en PvA Voor kleinverbruikers is PvA niet verplicht Voor kleinverbruikers mag audit minder uitgebreid

7 Vervoersstromen Goederenvervoer Personenvervoer Woon-werk Zakelijk
Bezoekers

8 De kilometers weg Voorkomen Videoconferencing, thuiswerken
1. Voorkom transport: telewerken, telefonische of videoconferentie, mail of telefoon, digitalisering (bijv. drukkerij bij kranten), bij elkaar plaatsen van bedrijven (bijv. slachterij, huiden en bloedverwerking) 2. Voorkom gebruik (vracht)auto: stimuleer fiets en OV, stimuleer spoor en water 3. Verbeter vervoermiddel: zuinige auto, boordcomputer, cruisecontrol, schonere brandstoffen als aardgas, LNG en elektrisch 4. Verbeter gebruik vervoermiddel: kies goede vervoermiddel, carpoolen, vanpoolen, gebruik mobiliteitskaarten, gebruik mobiliteitsbudgetten, lichtere multifunctionele wagens, betere beladingsgraad, product lichter en compacter, monitoring brandstofverbruik, optimale route keuze/planning, rijstijltraining Het Nieuwe Rijden. De kilometers weg Voorkomen Videoconferencing, thuiswerken 2. Verminderen Routeoptimalisatie, verhuizen werknemer/kantoor Planningsoptimalisatie netwerkniveau, groen inkopen, flexibele transportopdrachten, verhogen beladingsgraad 3. Veranderen OV en fietsenplan, carpoolen, Mobiliteitsbudget Modal shift, binnenvaart, spoor 4. Verschonen Europese Emissienormen, verschoning wagenpark, het Nieuwe Rijden, leasebeleid, alternatieve brandstof (biogas, CNG), elektrisch CO2 search-engine

9 Goederenvervoer in rapportage
Algemeen Beschrijving: In- en uitgaande goederen, interne logistiek, materieel, gebouwen Kwantitatief: Volumes, zendingen, orders (totaal, ook buiten de scope) Scope (afbakening) Eigen vervoer, uitbesteed vervoer, franco leveringen, ex works klant etc. Besparingsmaatregelen (wat/hoe/wie/wanneer) Benoemen besparingspotentieel, inventarisatie maatregelen Motivatie bij keuze, benoemen besparingseffect Planning Monitoring Nulmeting KPI: - relatieve CO2 uitstoot: ton CO2 per m3/ton/pallet/rolcontainer; beladingsgraad; km Beschrijving ‘Plan do check act cyclus’: frequentie rapportage, verantwoordelijken; communicatie werkvloer; eigen vervoer uitbesteed vervoer

10 Personenvervoer in rapportage
Algemeen Beschrijving van modaliteiten : soorten personen vervoer, wagenpark, materieel, gebouwen Kwantitatief: aandelen tov totaal, (ook buiten de scope) Scope (afbakening) Modaliteit: Bedrijfswagens, lease-, huur-, en prive-auto, fiets, OV, vliegtuig Mobiliteitsmotief: Woon-werk, zakelijk en bezoekers Besparingsmaatregelen (wat/hoe/wie/wanneer) Benoemen besparingspotentieel, inventarisatie maatregelen Motivatie bij keuze, benoemen besparingseffect Planning Monitoring Nulmeting KPI: ton CO2/jaar of per FTE Beschrijving ‘Plan do check act cyclus’: frequentie rapportage, verantwoordelijken; communicatie werkvloer; Woon-werk zakelijk

11 Nulmeting personenvervoer

12 en/of >50 M€ omz en >43 M€ balanstt. actief deelnemer MJA/MEE
Valt uw bedrijf onder de EED? >250 werkn. en/of >50 M€ omz en >43 M€ balanstt. ja is het een inrichting? ja nee actief deelnemer MJA/MEE nee nee ISO of of pva >2011 ja nee geen onderzoek energie audit 1) voor 5/12/2015 + invloedsfactoren + gebruiksprofielen elektriciteit + vervoer + life cycle benadering2) + toets 5 jr TVT ja behandeling als normaal bedrijf behandeling als MJA bedrijf geen nieuwe e- audit geen eisen tav maatregelen nee ETS of GTB toets op TVT 5 jr en maatregelen uitvoeren ja


Download ppt "Presentatie EED oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google