De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 november 2015. Workshop inboeken gasvormige biobrandstof Jaap Bousema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 november 2015. Workshop inboeken gasvormige biobrandstof Jaap Bousema."— Transcript van de presentatie:

1 16 november 2015

2 Workshop inboeken gasvormige biobrandstof Jaap Bousema

3 16 november 2015 Inhoud workshop 12.30: Presentatie: Inboeken gasvormige biobrandstof Jaap Bousema (NEa) 13.30: Presentatie: gvo’s en systeem Vertogas Daniël Pol (Vertogas) 14.00: Pauze 14.30: Demonstratie REV en Registertraining/oefensessie Mikael Verhoef (Capgemini) 16.00: Afsluiting

4 16 november 2015 Inhoud presentatie inboeken gasvormige biobrandstof 1. Tijdspad, stand van zaken 2. Eisen aan inboeken 3. Relatie met systeem Vertogas 4. Belangrijke deadlines Jaarafsluiting 2015 5. Interim regime 6. Rol NEa

5 16 november 2015 Tijdspad Uitrol systematiek: 1 januari 2015: Start nieuwe systematiek 19 mei 2015: Register Energie voor Vervoer (REV), met inactieve inboekfaciliteit gasvormige biobrandstof Sinds mei 2015: Lopende rekeningaanvragen 20 oktober 2015: NEa-rekening in systeem Vertogas Eind november 2015: Release systeem Vertogas Eind november 2015: Activering inboekfaciliteit Verplichtingen: Voor 1 maart 2016: inboeken over 2015 Voor 1 april 2016: inleveren verificatieverklaring en ‘vinkje’ verificateur in REV

6 Doel en opzet systematiek HEV Europa: Vervoersbrandstoffen bevatten in 2020 per lidstaat gemiddeld 10% hernieuwbare energie Ingezette biobrandstoffen zijn duurzaam Nederland: Jaarverplichting voor de bedrijven die leveren tot eindverbruik (= uitslag tot verbruik) Jaarlijks oplopende eis  % hernieuwbare energie Naleven met HBE’s op de rekening Onderling verdelen toegestaan 16 november 2015

7 Wat is een HBE? Hernieuwbare Brandstofeenheid Vertegenwoordigt 1 GJ hernieuwbare energie geleverd aan Nederlands vervoer Ontstaat en bestaat alleen in het Register Wordt bijgeschreven op rekening na inboeken Bevat geen informatie (1 HBE = 1 HBE) Kan overgeboekt worden tussen rekeningen 16 november 2015

8 Borging aanvoerketen Duurzame biobrandstoffen (certificering) Hernieuwbare energie (gvo’s, forfait, verificatie) Dubbeltelling (verificatie) REGISTER EV JAARVERPLICHTING Registratie levering NL vervoer (verificatie) INBOEKEN HBE’s

9 16 november 2015 Inboekers gasvormige biobrandstof Wie is inboeker? Bedrijven die leveren aan vervoer: Afnemer volgens Gaswet Met exclusieve aansluitingen voor levering aan vervoer Controle vindt (ook) al plaats bij rekeningaanvraag  via netbeheerders Leveringen aan welke vervoersvormen? Duurzame vloeibare biobrandstof Vloeibare hernieuwbare brandstof Gasvormige biobrandstof Elektriciteit Vervoer (breed) Wegvoertuigen

10 16 november 2015 Eisen aan inboekingen (1) Wat wordt er ingeboekt? Levering per exclusieve aansluiting Dus: geen directe levering (op dit moment) Hoeveelheid (Nm 3 ) geleverd via bemeterd leverpunt Afgedekt door Garanties van Oorsprong (gvo’s) Eisen aan ingeboekte gasvormige biobrandstof: Aantoonbaar duurzaam (kenmerken gvo) Geen subsidie (SDE+) voor verkregen Eventueel: aantoonbaar dubbeltellend

11 16 november 2015 Eisen aan inboekingen (2) Wanneer kan er worden ingeboekt? Over jaar x vóór 1 maart in jaar x+1 Nadat levering heeft plaatsgevonden Nadat geldige gvo’s zijn overgeboekt naar de NEa; de NEa moet de overboeking accepteren Indien van toepassing: nadat de dubbeltellingsverklaring beschikbaar is

12 16 november 2015 Gegevens van aansluitingen Inboeking per aansluiting, met gegevens: Naam, adres/locatie EAN-code  Overzicht aanleveren bij rekeningaanvraag  Beheer van aansluitingen in REV door bedrijven zelf  Controle door NEa, o.a. via Centraal Aansluitingenregister  Tenaamstelling  Exclusiviteit

13 16 november 2015 Relatie met systeem gvo’s Levering ‘vergroend’ en ‘verduurzaamd’ met gvo’s Overboeken gvo’s naar NEa-rekening in systeem Vertogas vóór inboeking Gvo = bron benodigde duurzaamheidskenmerken voor inboeking Inboeker REV is niet p.d. overboeker gvo’s Geldigheid gvo’s: Geldig tijdens overboeken in systeem Vertogas Geldig gedurende gehele periode van levering!

14 16 november 2015 Duurzaamheidskenmerken gvo Grondstoffen (duurzame energiebron) Land van herkomst Gehanteerde duurzaamheidssysteem BKG-emissie in de keten (g CO 2 eq/MJ) Energieproductie zonder correctie eigen gebruik (%)

15 16 november 2015 Overboeken gvo’s naar de NEa Voorafgaand aan de inboeking Weigering door de NEa indien: Duurzaamheidsgegevens ontbreken SDE+-subsidie is verstrekt

16 Berekening aantal HBE’s (1) Opvoeren in REV: Geleverde hoeveelheid aan vervoer (Nm 3 ) Bruto hoeveelheid gvo-reeks (MWh) Overige kenmerken (aansluiting, duurzaamheid) Automatische berekening van HBE’s in Register 16 november 2015

17 Berekening aantal HBE’s (2) Omrekening MWh naar Nm 3 :  1 MWh ≈ 102,36 Nm3 (3.600 MJ/35,17 MJ/Nm 3 ) Omrekening Nm3 naar GJ:  102,36 Nm 3 * 31,65 MJ/Nm 3 /1.000 = 3,24 GJ Afronding naar beneden voor aantal HBE’s:  3,24 GJ = 3 HBE’s (bij enkeltellende brandstof)  3,24 GJ = 6 HBE’s (bij dubbeltellende brandstof) Register controleert: hoeveelheid levering ≥ hoeveelheid gvo-reeks 16 november 2015

18 Bijschrijving HBE’s Bijschrijving gebeurt direct na inboeking Uitzonderingen: Inboekingen in januari t/m maart van leveringen in LOPEND kalenderjaar  bijschrijving na 1 april. Bijv: levering in januari 2016 kan in februari 2016 worden ingeboekt. HBE’s komen vrij na 1 april. NEa kan tijdelijk bijschrijving opschorten 16 november 2015

19 Tijdlijn inboeken

20 16 november 2015 Belangrijke deadlines 2016 1: Inboeken 2015 vóór 1 maart 2016 Jaarafsluiting: 2: Indienen verificatieverslag vóór 1 april 2016 3: Vinkje verificateur in REV vóór 1 april 2016 4: HBE’s boven spaarlimiet vervallen op 1 april 2016 Spaarlimiet voor inboekers: 10 % van de inboekingen over 2015 Met een minimum van 2.000 HBE’s

21 16 november 2015 Inboekverificatie Alle inboekingen over een jaar Geaccrediteerde verificateur Resultaat: + Goedkeurende verificatieverklaring en vinkje in REV - Rapport van bevindingen bij afkeuring

22 16 november 2015 Interim regime Waarom? Vigerende gvo’s bevatten niet alle kenmerken voor inboeken Toch inboeken over 2015 mogelijk maken Ontbrekende gegevens vigerende gvo’s: Land van herkomst BKG-emissie in de keten (g CO 2 eq/MJ) Energieproductie zonder correctie eigen gebruik (%) Inboeker moet ten tijde van inboeking beschikken over aanvullende rapportage van producent met deze kenmerken.

23 16 november 2015 Rol NEa Toezicht op juistheid inboekingen: Ingeboekte hoeveelheid daadwerkelijk geleverd? Gvo’s overgeboekt naar NEa? Gegevens gvo correct overgenomen? Gegevens bijpassende dubbeltellingverklaring correct overgenomen? Voldaan aan criteria inboeker en exclusiviteit? Maar niet: Controle op juistheid gvo’s

24 16 november 2015 Toezicht (& handhaving) Inspecties Periodieke controle op inboekingen Belangrijke bronnen:  Gvo’s en dubbeltellingsverklaringen  Verificatieverklaring  Leveranciersgegevens  Centraal Aansluitingenregister Bij onterechte inboeking  ambtshalve vaststelling Aanpassing aantal HBE’s Eventueel boete

25 Vragen? 16 november 2015 Helpdesk NEa 070-4568050 info@emissieautoriteit.nl Bereikbaar: 09.00 – 12.00 uur 15.00 – 17.00 uur


Download ppt "16 november 2015. Workshop inboeken gasvormige biobrandstof Jaap Bousema."

Verwante presentaties


Ads door Google