De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."— Transcript van de presentatie:

1 Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335

2 Vandaag Persoonlijkheidsstoornissen Hoofdstuk 16 (Nevid) Muzische presentatie

3 Persoonlijkheidsstoornissen DSM IV en 5: As II Egosyntoon (vs egodystoon) Verschillende clusters: A, B en C

4 DSM-IV Definitie Persoonlijkheidsstoornissen: ‘diep ingesleten ondermijnende patronen van omgaan met zichzelf en anderen’

5 DSM-5 Criteria persoonlijkheidsstoornis DSM-5 A.Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Dit patroon komt op twee (of meer) van de volgende terreinen tot uiting: 1.Cognities (manieren van waarnemen en interpreteren van zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen). 2.Affectiviteit (de variëteit, intensiteit, labiliteit en adequaatheid van de emotionele reacties). 3.Interpersoonlijk functioneren. 4.Impulsbeheersing. B.Het duurzame patroon is inflexibel en komt tot uiting in een breed scala van persoonlijke en sociale situaties. C.Het duurzame patroon veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen. D.Het patroon is stabiel en van lange duur, en het begin ervan kan worden herleid tot op zijn laatst de adolescentie of de jonge volwassen leeftijd. E.Het duurzame patroon kan niet worden verklaard als een uiting of gevolg van een andere psychische stoornis. F.Het duurzame patroon kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (een drug of medicatie) of aan een somatische aandoening (zoals een schedeltrauma).

6 Cluster A Kenmerken: vreemd en excentriek gedrag -Paranoïde persoonlijkheidsstoornis -Schizoïde persoonlijkheidsstoornis -Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

7 Cluster A Paranoïde persoonlijkheidsstoornis -Onterecht wantrouwen t.a.v. motieven van anderen -Geen (paranoïde)wanen -Overgevoelig voor kritiek: Koel, afstandelijk humorloos -Snel boosheid en wrok: verkeerd behandeld

8 Cluster A Schizoïde persoonlijkheidsstoornis -Blijvend gebrek aan interesse in sociale relaties -Vlak affect: lijken weinig emoties te hebben -Sociaal teruggetrokken

9 Cluster A Schizotypische persoonlijkheidsstoornis -Problemen met hechte relaties en sociaal teruggetrokken -Vreemd en eigenaardig in denken en doen (bijv. betrekkingswanen en magisch denken) -Geen echte psychotische kenmerken Walter de Rochebrune (link)link

10 Cluster B Kenmerken: onvoorspelbaar, egoïstisch -Antisociale persoonlijkheidsstoornis -Borderline persoonlijkheidsstoornis -Theatrale persoonlijkheidsstoornis -Narcistische persoonlijkheidsstoornis

11 Cluster B Antisociale persoonlijkheidsstoornis - Rechten van anderen opzettelijk schenden - Liegen en bedriegen - Geen/gebrekkig schuldgevoel n.a.v. daden!!! - Agressief optreden; vechtpartijen of mishandeling partner - Niet conformeren aan sociale normen en wetten - Niet vooruit kunnen plannen en roekeloos gedrag Fragment Joran v/d Sloot Welke criteria zie je terug in dit fragment?

12 Cluster B Borderline persoonlijkheidsstoornis - Wisselende stemmingen - Instabiliteit in persoonlijke relaties - Impulsief en excessief gedrag - Zwart-Wit denken - Automutileren (evt. Suïdicepogingen) - Woede aanvallen - Gevoelens van leegte - Afsplitsing

13 Cluster B Theatrale persoonlijkheidsstoornis - Overmatige behoefte aan aandacht (o.a. door flirt- en verleidelijk gedrag) - Overdreven emotionaliteit en vluchtige oppervlakkige emoties - Moeite met routinetaken - Stormachtige relaties

14 Cluster B Narcistische persoonlijkheidsstoornis - Opgeblazen zelfbeeld - Instrumenteel gedrag - Blijvende hunkering naar bewondering - Weinig empathie voor anderen - Woede na kritiek Dr. Phil 10.30 – 16.25 minPhil

15 Cluster C Kenmerken: Angstig of nerveus gedrag (vermijdend) - Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis -Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis -Obsessief-Compulsieve persoonlijkheidsstoornis

16 Theoretische perspectieven Hoe ontstaan persoonlijkheidsstoornissen? 1. Psychodynamisch Kohut (Narcisme) Kernberg (Borderline) Mahler 2. leertheoretisch en sociaal cognitief 3. Gezinsfactoren 4. Biologisch 5. Sociale omstandigheden

17 Behandeling -Psychodynamische therapie -(Cognitieve) gedragstherapie - Beck - Linehan: dialectische gedragstherapie (Borderline) - Residentiële programma’s (Antisociaal gedrag) - Biologische benadering -Medicatie: bijvoorbeeld antidepressiva = uitdaging!

18 Volgende week Cognitieve stoornissen en stoornissen die samenhangen met het ouder worden. (Hoofdstuk 7 Nevid)


Download ppt "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."

Verwante presentaties


Ads door Google