De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijstechnologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijstechnologie"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijstechnologie
Natuurwetenschappen Lowie De Spiegeleer & Sofie Dewyn

2 Natuurwetenschappen Biologie Fysica Chemie
Onder natuurwetenschappen worden die takken van de wetenschap verstaan, die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen. Biologie Fysica Chemie

3 De eindtermen NW Wetenschappelijke vaardigheden
(1) Eigen denkbeelden verwoorden en deze confronteren met denkbeelden van anderen, metingen, observaties, onderzoeksresultaten of wetenschappelijke inzichten. Wetenschap en samenleving (6) Bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken, wetenschappelijke principes hanteren… Biologie (B4) De betekenis van DNA bij de celdeling en genexpressie verduidelijken. Chemie (C1) Eigenschappen en actuele toepassingen van stoffen waaronder kunststoffen verklaren aan de hand van de moleculaire structuur van die stoffen. Fysica (F4) Eigenschappen van een harmonische trilling en een lopende golf met toepassingen illustreren.

4 De eindtermen ICT De leerlingen…
(1) Hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. (3) Kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving. (4) Kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving. (6) Kunnen met behulp van ict digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. (9) Kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ict-toepassingen. (10) Zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ict-gebruik.

5 Natuurwetenschappen en technologie
Voordelen? Inspelen op leefwereld Motivatie neemt toe Mogelijkheid tot differentiatie Leerlingen kunnen eigen leerproces in handen nemen Kan leerstof concreter maken

6 Natuurwetenschappen ` en technologie
Nadelen? Iedereen moet beschikken over die technologie Kan ongelijkheid versterken Internet biedt heel wat afleiding Leerkrachten moeten voldoende ICT-kennis hebben Leerlingen komen online ook in aanraking met foute informatie Kunnen blootgesteld worden aan internetmisbruik

7 Theoretisch kader Sociaalconstructivisme Onderzoekend leren
= leren als een actieve kennisconstructie Leren is een actief proces Leren is een sociaal proces Leren bouwt voor op de aanwezige (voor)kennis Leren gebeurt het best in authentieke situaties Onderzoekend leren Zelf tot kennis en inzicht komen door op onderzoek te gaan en antwoorden te zoeken op uw vragen Samenwerken + zelfsturing

8 Theoretisch kader TPACK Technological Pedagogical Content Knowledge
Beeldt de kennis af die een leraar nodig heeft om ICT te integreren in het onderwijs. Technologie (ICT), pedagogie (didactiek) en inhoud (vakkennis) moeten aan elkaar gerelateerd worden  motivatie stijgt bij de leerlingen + betere kennisconstructie

9 Apps in natuurwetenschappen
2 apps worden van iets dichterbij bekeken Uitproberen Voor- en nadelen? Overzicht van nog een aantal interessante apps

10 De kikker

11 De kikker Wat weet jij erover?

12 Hoe zou ik er vanbinnen uitzien?
Frog dissection Hoe zou ik er vanbinnen uitzien?

13 De dissectie van de kikker
Verken de app: wat is er goed aan? Wat minder goed?

14 Frog dissection Voordelen? Nadelen?
Heel visueel + grafisch goed ontworpen Veel mogelijkheden: dissectie, quiz, filmpjes,.. Veel uitleg en weetjes Link met het menselijk lichaam Diervriendelijk (Cfr. Peta) Engels Soms moeilijke terminologie

15 Op wandel in het bos…

16 Welke boom zou dit kunnen zijn?
App: Interactieve Determinatietabel

17 Welk blad zou van de Wilde Lijsterbes kunnen zijn?
App: Interactieve Determinatietabel

18 Interactieve determinatietabel
Voordelen Nadelen Eenvoudig en makkelijk bruikbaar Nederlands Vrij beperkte mogelijkheden Opmerking: Eerder bruikbaar in de lagere school (en de eerste graad middelbaar)  andere eindtermen

19 Enkele andere interessante apps
Om te leren… Discover Your Body HD Dit is een grappige en educatieve app voor alle leeftijden. Het staat u toe om het menselijk lichaam te ontdekken en te leren over haar organen. SkySafari 3 Deze app toont u nauwkeurig de hemel vanaf elke plek op aarde , op elk gewenst moment tot honderd jaar in het verleden of de toekomst . Fysica op school Uitleg over mechanica, hellend vlak, wetten van Newton, Bernoulli, etc. . Dit met meer dan 150 animaties.

20 Enkele andere interessante apps
Om toe te passen… Periodieke Lijst van Chemische Elementen Quiz Chemische quiz , die zal je toelaten om snel de symbolen van chemische elementen , zijn groepen , periodes , en atoomnummers te onthouden. Isaac Newton’s Gravity Spel waar je zelf kan experimenteren met de wetten van de zwaartekracht.

21 Voor meer informatie…


Download ppt "Onderwijstechnologie"

Verwante presentaties


Ads door Google