De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verleiding en Aanklacht. De duivel Bestaat die echt?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verleiding en Aanklacht. De duivel Bestaat die echt?"— Transcript van de presentatie:

1 Verleiding en Aanklacht

2 De duivel Bestaat die echt?

3 Efeze 6: 10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

4 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

5 Tegen WIE strijden we? Tegen WAT strijden we? HOE moeten we strijden?

6 Tegen WIE strijden we Leugenaar Moordenaar Dief Verstrooier Oude Slang Draak God van deze wereld Beëlzebub, vorst der demonen Lucifer Satan Boze geest Heerser van deze wereld Duivel Brullende leeuw Gevallen engel Vorst van het rijk der duisternis De boze

7 Tegen WIE strijden we Twee misvattingen

8 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tegen WIE strijden we

9 Mythe en Apocriefe geschriften Openbaringen 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

10 Tegen WIE strijden we Wat kwam de Heere Jezus doen? Hebreeën 2: 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

11 Tegen WIE strijden we Het einde……. Openbaringen 20:10 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

12 Tegen WIE strijden we En tot die tijd….. Job en Petrus

13 Tegen WAT strijden we 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

14 Tegen WAT strijden we Jakobus 1 12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

15 Tegen WAT strijden we Gedachten leiden tot.. Gevoelens leiden tot.. Daden leiden tot..

16 Tegen WAT strijden we Twee strategieën… Verleidingen & Aanklachten

17 VERLEIDINGEN Gods liefde benadrukken en Zijn heiligheid naar de achtergrond… 1. Het lokaas laten zien maar niet de haak 2. Zonde als een deugd voordoen 3. Leiders die zondigen, dan ik ook 4. Over benadrukken van genade, God vergeeft toch 5. Ik heb zoveel te lijden, nu verdien ik wel wat 6. Ik heb zo hard gewerkt, nu heb ik er wel recht op 7. Slechte mensen laten zien die geweldige levens leiden 8. Ik doe veel goeds, dan mag ik toch wel iets fout doen

18 AANKLACHTEN Gods heiligheid benadrukken en Zijn liefde naar de achtergrond… 1. Focus op zonden en niet op Jezus 2. Geobsedeerd door zonde uit het verleden 3. Problemen die je hebt, zijn straf van God 4. De gedachten die je hebt horen niet bij een christen 5. Je voortdurend schuldig -laten- voelen

19 HOE moeten we strijden 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

20 HOE moeten we strijden

21 Gordel van WAARHEID Borstharnas van de GERECHTIGHEID Voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de VREDE Schild van het GELOOF Helm van de ZALIGHEID

22 HOE moeten we strijden Zwaard van de Geest, dat is GODS WOORD Bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking BIDT IN DE GEEST en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen

23 HOE moeten we strijden Bij verleidingen…. Hebreeën 3: 13 maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.

24 HOE moeten we strijden Bij aanklachten… Colossenzen 2: 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

25


Download ppt "Verleiding en Aanklacht. De duivel Bestaat die echt?"

Verwante presentaties


Ads door Google