De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerald Riedstra STOEIEN TUSSEN VADER EN KIND Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse versie van Rough and Tumble Play-Quality.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerald Riedstra STOEIEN TUSSEN VADER EN KIND Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse versie van Rough and Tumble Play-Quality."— Transcript van de presentatie:

1 Gerald Riedstra STOEIEN TUSSEN VADER EN KIND Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse versie van Rough and Tumble Play-Quality Begeleider: Drs. M.E. Rekkers Beoordelaar: Drs. W.J. Scheffers Mastersymposium PMT 16 oktober 2015

2 Aanleiding Veel kinderen hebben een interne motivatie om te willen stoeien. Meestal is de vader de eerste stoeipartner van het kind. Stoeien als context waarin verschillende thema’s naar voren kunnen komen. Denk aan: warmte - fysieke betrokkenheid - spelplezier – sensitiviteit - begrenzing – uitgedaagd worden Er dient dan wel een hoge mate van stoeikwaliteit te zijn.

3 Gehechtheidstheorie: veiligheid / uitgedaagd worden. (Bowbly, 1979)
Theoretische onderbouwing Gehechtheidstheorie: veiligheid / uitgedaagd worden. (Bowbly, 1979) Uitdagend Stimulerend Sensitief Warm in contact

4 PMT met kinderen en jeugd
Problematiek van kind vaak betrekking op geringe zelfregulatie. Voorbeelden uit de praktijk: Kinderen met korte lontjes Kinderen met hoge mate van angst Internaliserend of juist externaliserend in gedrag. Belangrijke vraag is altijd: wat maakt dat een kind zich op een bepaalde manier ontwikkeld? Wat krijgt een kind mee en wat krijgt een kind niet mee in zijn opvoeding? Opvallend vaak een afwezige of niet betrokken vader!

5 Rough and Tumble play Quality
Observatielijst RTP-Q Rough and Tumble play Quality Brengt “kwaliteit van stoeien” tussen vader en kind in kaart 16 item observatielijst Opgebouwd uit 6 dimensies: Warmte, controle, sensitiviteit, winst en verlies, fysieke verbondenheid en speelsheid (Roggman, 2004; Flanders et al.,2009). vijfpunt Likert schaal (Fletcher, StGeorge, Freeman, 2012) Ze stellen dat RTP van hoge kwaliteit is als de vader aandachtig is en spelplezier laat zien in het competitieve aspect tussen hem en zijn kind. Hij is afgestemd op vaardigheden en interesses van het kind en is in staat het kind te motiveren om (weer) deel te nemen. De vader heeft een goede balans in enerzijds het kind uitdagen en anderzijds hem frustreren. Anderzijds kan hij het kind ook laten winnen. In de interactie wordt duidelijk dat vader en kind gewend zijn om te spelen en dat het kind weet dat de vader de agressie in het spel kan hanteren

6 Onderzoeksvragen Is de Nederlandse versie van de RTP-Q een betrouwbaar instrument ? Is de RTP-Q een valide instrument voor het in kaart brengen van de zelfregulatievaardigheden van een kind in de leeftijd van 3-6 jaar? Is er een verschil in scores op de RTP-Q tussen vrouwelijke en mannelijke observatoren?

7 Methode Vertalen (Beaton, 2000) onderzoekspopulatie geslacht N 3 jaar
N=aantal respondenten, LFT= leeftijd, M=gemiddelde, SD=standaard deviatie Methode geslacht N 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar M SD Jongens 16 3 7 4,9 1,2 Meisjes 14 1 5 6 2 4,6 Geslacht Lft. Opl. werk Min. Max. M SD MBO HBO Uni. Fullt. Partt. geen vrouw 26 46 37 4.2 26% 65% 9% 4% 92% Man 48 39 4.8 61% 30% 64% 32%

8 Methode Opname van de video’s en afname vragenlijsten SDQ (goodman, 2001) & CPBQ (Majdandzic, de Vente & Bögels 2014) Scoren van de video’s door observatoren

9 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid RTP-Q
Resultaten ICC Cronbach’s Alpha Totaalscores .69 .94

10 Correlaties van de RTP-Q met de SDQ
Resultaten M Sd Correlatie met RTP-Q Kinderen SDQ totaal 5.8 4.0 -.12 SDQ subschaal Problemen met leeftijdsgenoten 0.5 0.8 -.42*

11 Verschillen tussen de vrouwelijke en de mannelijke beoordelaren
Resultaten RTP-Q 4, Vader accepteert het goedmoedig als hij aan de verliezende hand is / of verliest / of bij winst van het kind / of succesvolle manoeuvres van het kind, p-waarde .02. Mannelijke observatoren significant meer lage scores en de Vrouwelijke observatoren meer hoge scores. Dit wil zeggen: mannen scoren significant slechtere kwaliteit RTP wat betreft dit item. RTP-Q 8, Conflict in het spel / de interactie, p-waarde .00. Vrouwelijke observatoren significant meer lage scores en de mannelijke observatoren meer hoge scores. Dat wil zeggen: mannen scoren significant betere kwaliteit RTP wat betreft dit item. Op12 items meer lage scores door de vrouwelijke observatoren, op 2 items meer lage scores door de mannelijke observatoren en op 2 items werd gelijk gescoord. Op 13 items meer hoge scores gegeven door de mannelijke observatoren en op 3 items meer hoge scores door de vrouwelijke observatoren. RTP-Q 4, p waarde . O2*. Vader accepteert het goedmoedig als hij aan de verliezende hand is / of verliest / of bij winst van het kind / of succesvolle manoeuvres van het kind, p-waarde .02. Hier scoorden de Mannelijke observatoren significant meer lage scores en de Vrouwelijke observatoren meer hoge scores. Dit wil zeggen: mannen scoren significant slechtere kwaliteit RTP wat betreft dit item. RTP-Q 8, Conflict in het spel / de interactie, p-waarde .00. Hier scoorden de vrouwelijke observatoren significant meer lage scores en de mannelijke observatoren meer hoge scores. Dat wil zeggen: mannen scoren significant betere kwaliteit RTP wat betreft dit item. valt op dat er op 12 items meer lage scores gegeven werden door de vrouwelijke observatoren, op 2 items meer lage scores door de mannelijke observatoren en op 2 items werd gelijk gescoord. Bij analyse van de hoge scores (percentage score 4 opgeteld bij percentage score 5) werden op 13 items meer hoge scores gegeven door de mannelijke observatoren en op 3 items meer hoge scores door de vrouwelijke observatoren

12 Conclusie RTP-Q observatielijst heeft een voldoende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (ICC.69) RTP-Q heeft een matige negatieve correlatie -.42* met de SDQ schaal `problemen met leeftijdsgenoten´. RTP-Q heeft geen correlatie met de totaalscore op de SDQ. Homogene onderzoekspopulatie Invloed op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en correlaties. RTP-Q SDQ Lage / matige kwal. stoeien Redelijk / goede kwal. stoeien 8% 92% normale score Matig / verhoogde score 100% 0%

13 Aanbelevingen RTP-Q heeft nu geen expliciet item voor het voor scoren van uitdagend gedrag. Herhaling van het onderzoek met een meer heterogene populatie. RTP-Q is een instrument om stoeien tussen vaders en kinderen op verschillende dimensies te observeren en te kwalificeren. Daarmee kan de lijst in de praktijk van de PMT gebruikt worden en biedt het de kans om nieuwe inzichten en werkwijzen binnen het vakgebied te exploreren.

14 “So let’s teach our children what they need to be taught”
(Racoon)


Download ppt "Gerald Riedstra STOEIEN TUSSEN VADER EN KIND Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse versie van Rough and Tumble Play-Quality."

Verwante presentaties


Ads door Google