De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de functionele reken-wiskundemethode

Verwante presentaties


Presentatie over: "de functionele reken-wiskundemethode"— Transcript van de presentatie:

1 de functionele reken-wiskundemethode

2 de functionele reken-wiskundemethode
Rekensprong Plus de functionele reken-wiskundemethode

3 Waarom Rekensprong Plus?
Rekensprong Plus is een hedendaagse reken-wiskundemethode die inspeelt op de evolutie in onderwijs en maatschappij. Het is een functionele methode: ze streeft naar een hoge mate van efficiëntie, zodat de leerlingen de leerstof snel en blijvend kunnen toepassen. Daarvoor zijn leerstappen nodig. Rekensprong Plus bundelt die stappen in adequate leerlijnen doorheen de hele lagere school.

4 Wat leert je kind in het eerste leerjaar op gebied van rekenen?
Rekensprong Plus 1 Sommige zaken moet je kind paraat ‘kennen’ om ze te ‘kunnen’. De splitsingen tot 10 moeten bv. heel goed gekend zijn als basis voor het succesvol optellen en aftrekken met brug. We besteden veel aandacht en tijd aan die standaardprocedures omdat ze een houvast betekenen voor elk kind. Een standaardprocedure wordt dan een instrument. Wat leert je kind in het eerste leerjaar op gebied van rekenen?

5 Rekenen in het eerste leerjaar
Rekensprong Plus 1 Rekenen in het eerste leerjaar Getallen tot 10 vlot kennen en herkennen aan de hand van de kwadraatbeelden Splitsen, optellen en aftrekken tot 10 Als je kind dat heel vlot kan, is die rekenvaardigheid geautomatiseerd. Rekenen tot 20 aan de hand van standaardprocedures

6 Vooruit- en terugtellen tot 20, ook bijvoorbeeld met sprongen van 2
Rekensprong Plus 1 Vooruit- en terugtellen tot 20, ook bijvoorbeeld met sprongen van 2 Kloklezen: het uur en het halfuur Eerst ervaringen opdoen met het meten met allerlei natuurlijke maateenheden zoals een hand, een voet, een beker … Daarna meten met standaardmaateenheden zoals de meter, de liter en het kilogram. Dat alles wordt veelvuldig geoefend en herhaald op het niveau van ieder kind.

7 Rekensprong Plus 1 Kernaspecten Regelmatig herhalen en inoefenen is de basis voor het vlot beheersen van de rekenvaardigheden. ‘Standaardprocedures’ zijn belangrijke ‘instrumenten’. Er gaat veel aandacht naar het automatiseren van rekenvaardigheden. Rekenverhalen spelen in dit leerjaar in op de fantasie van je kind en maken het rekenen extra aantrekkelijk en toegankelijk.

8 Rekensprong Plus 1 Vormgeving De materialen ogen mooi, fris en zijn bovenal kindvriendelijk en doelgericht. Wibbel is het zwerffiguurtje dat doorheen de hele methode mee groeit met je kind. Wibbel is de ‘coach’. De vormgeving stimuleert het leren: het functionele kleurgebruik, de flappen aan de werkschriften, de structuur van de werkbladen, het opzet van het neuze-neuzeboekje … Rekensprong Plus is ontwikkeld door een uitgeverij met kennis van zaken. Kortom, Rekensprong Plus is voor ons het middel om kwaliteitsvol rekenonderwijs te realiseren.

9 Rekensprong Plus biedt meer dan rekenen.
Je kind leert al leren van in de kleuterafdeling en wordt er zich stilaan meer en meer van bewust. Dat bewustwordingsproces verloopt individueel en is niet vanzelfsprekend. Sturing is dus nodig. In Rekensprong Plus wordt het ‘leren leren’ actief gestuurd, onder andere door: het doordachte gebruik van pictogrammen in het materiaal voor de leerlingen; het leren stellen van de juiste vragen bij problemen; het leren gebruiken van het stappenplan: Wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Ik doe het. Ben ik klaar en wat vind ik ervan? het zelfstandig leren uitvoeren van opdrachten.

10 het ontwikkelen van een kritische houding;
Rekensprong Plus 1 Ook het sociale leren wordt niet vergeten. Zo is er bv. geregeld aandacht voor aspecten als: het ontwikkelen van een kritische houding; zorg opbrengen voor iets of iemand anders; samenwerken; het werk van anderen leren waarderen; Het ‘leren leren’ en de sociale vaardigheden komen dagelijks aan bod. Software voor in de klas en een online oefeningenaanbod voor thuis via bingel.be (met gratis toegang voor elke Rekensprong Plus-gebruiker) bieden je kind optimale inoefenkansen.

11 Materialen 4 werkschriften a: september en oktober (rekenen tot 6)
Rekensprong Plus 1 Materialen 4 werkschriften a: september en oktober (rekenen tot 6) b: november en december (rekenen tot 10) c: januari tot maart (rekenen tot 20) d: na de paasvakantie (vooral inoefening en herhaling) een toetsschrift de Map van Wibbel: extra materiaal voor inoefenen en automatiseren, remediëren en verrijken een neuze-neuzeboekje: informatie voor de ouders over wat kinderen in dit eerste leerjaar leren en hoe ze daarbij het best te helpen

12 Rekensprong Plus 1 Wat moet je kind leren? Op het einde van elke sprong zijn er twee herhalingslessen die voorbereiden op de toets. De herhaling maken we samen in de klas. Zo is je kind klaar voor de toets. Na de toets krijgen kinderen remediëring op maat of verrijking aangeboden, vanuit de zorg om alle kinderen kansen te geven.

13 Hoe kun je je kind helpen?
Rekensprong Plus 1 Hoe kun je je kind helpen? Geef je kind de kans om te vertellen wat het geleerd heeft. Bij het inoefenen van de getalbeelden, de splitsingen enz. bereik je vaak meer door regelmatig 5 tot 10 minuten te oefenen dan door dat maar af en toe een uur aan een stuk te doen. De oefeningen in het werkschrift met het pictogram , kan je kind zelfstandig maken. Moedig je kind aan. Een positief zelfbeeld is de belangrijkste schakel in het opgroeien.

14 Hoe kun je je kind helpen?
Het neuze-neuzeboekje helpt je als ouder je kind gericht te begeleiden. Het bevat heel wat informatie en reikt leertips aan. Het geeft aan wat je kind leert, hoe je kind het leert, wanneer je kind het leert, en wat je kunt doen om ‘mee te rekenen’.

15 de functionele reken-wiskundemethode
Daarom kozen we voor je kind … Rekensprong Plus de functionele reken-wiskundemethode


Download ppt "de functionele reken-wiskundemethode"

Verwante presentaties


Ads door Google