De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jozef Voorkennis: Om het verhaal en het ontstaan van het volk Israël te begrijpen is het handig te weten wie de aartsvaderen zijn. Abraham Izaäk Jacob.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jozef Voorkennis: Om het verhaal en het ontstaan van het volk Israël te begrijpen is het handig te weten wie de aartsvaderen zijn. Abraham Izaäk Jacob."— Transcript van de presentatie:

1 Jozef Voorkennis: Om het verhaal en het ontstaan van het volk Israël te begrijpen is het handig te weten wie de aartsvaderen zijn. Abraham Izaäk Jacob

2 liedje verhaal Verhaal groep 3/4 Kijkbijbel

3 Het hele verhaal Waarom in de put? Hij heeft dromen waarin zijn broers en vader voor hem buigen. Eerst wilden ze hem vermoorden maar Ruben zorgt ervoor dat er geen bloed vloeit en dat Jozef in de put wordt gegooid . In Egypte wordt Jozef gekocht door Pontifar. Dan komt hij in de gevangenis de schenker en de bakker tegen. Hij legt hun dromen uit. 10 Broers komen naar Egypte. Jozef noemt hen spionnen 11 broers komen naar Egypte. Jozef test de loyaliteit naar Benjamin en naar hun vader. Jozef Laat Jakob en alle familie naar Egypte komen. Jacob zegent al zijn zonen en dus stammen van Israël. Jozef beloofd Jacob te begraven waar Abraham en zijn vrouw Sara, Izaäk en Rebecca en Lea begraven liggen. Jacob zegent de jongste zoon van Jozef als eerstgeborene .

4 Het hele verhaal Personen:
Jakob, Rachel, Lea, Jozef, en zijn 11 broers, Pontifar en zijn vrouw, de schenker, bakker, farao, … Manasse , Efraim Thema’s genesis 37,39-50 Het meer houden van een zoon Jaloezie Na het lijden volgt heerlijkheid Bedrog Verantwoordelijkheid en vertrouwen God is met Jozef Oog voor nood God kan wat verborgen is duidelijk maken Een helpende hand Schuldbewustzijn (eerlijkheid) Zolang wij niet alles prijsgeven, kan god zich ook niet aan ons bekendmaken. Liefde voor hun vader de kern

5 Overeenkomsten met het lijden van Jezus
Het verhaal van Jozef en Jezus wort vaak vergeleken met elkaar. Onderstaand een aantal overeenkomsten: Jozef had veel verdriet over het gewelddadige gedrag van zijn broers en besprak dit met zijn vader. (zo besprak Jezus alles met God) Jozef ziet in zijn dromen dat na al het lijden uiteindelijk heerlijkheid zal zijn.(ook Jezus heeft al het lijden verdragen door de vreugde die voor hem lag) Ruben protesteert tegen het vermoorden van Jozef. (zo was er bij Jezus Nicodemus die bezwaar maakte tegen de gang van zaken) Pontifar lijkt in zijn reactie op Pilatus. Als hij Jozef zou geloven zou dat te koste gaan van zijn aanzien Jozef vraagt de schenker hem niet te vergeten.(bij het laatste avondmaal vraagt Jezus dat ook) Josef probeert in de gevangenis het leed van zijn medegevangenen te verlichten. Ook Jezus denkt altijd aan andere en niet aan zichzelf. Ook is er een overeenkomst tussen de gevangenen bij Jozef en de misdadigers aan het kruis. ….

6 Stamvaders Jozef en zijn 11 broers worden ook wel de stamvaders van de 12 stammen van Israël genoemd nakomelingen uit elke stam. Jacobs vrouw/bijvrouw Zoon Stamdistrict Stammen Opb. 7 Lea (1e vrouw) Ruben Ruben Ruben Simeon Simeon Simeon Levi Levi Juda Juda Juda Issaschar Issaschar Issaschar Zebulon Zebulon Zebulon Rachel (2e vrouw) Jozef Jozef Efraim - Manasse Manasse Benjamin Benjamin Benjamin Bilha (bijvrouw, Rachels slavin) Dan Dan - Naphtali Naphtali Naphtali Zilpa (bijvrouw, Lea's slavin) Gad Gad Gad Aser Aser Aser

7 Verwerking Onderdeel van het verhaal Jozef in de put Doelgroep
Middenbouw groep 3/4 Verwerking Bespreken Jaloezie (Ben jij wel een jaloers?) Naspelen onderdeel van het verhaal Maken van een jas


Download ppt "Jozef Voorkennis: Om het verhaal en het ontstaan van het volk Israël te begrijpen is het handig te weten wie de aartsvaderen zijn. Abraham Izaäk Jacob."

Verwante presentaties


Ads door Google