De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klachtenloket KINDEROPVANG Landelijk loket klachten en geschillen voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klachtenloket KINDEROPVANG Landelijk loket klachten en geschillen voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen."— Transcript van de presentatie:

1 klachtenloket KINDEROPVANG Landelijk loket klachten en geschillen voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen

2 Inhoud 1.Aanleiding 2.Doelstelling implementatie 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Gang van zaken Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

3 Aanleiding Wetgeving: Verbetering positie ouders Aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzalen verplicht zich aan te sluiten bij één loket Nieuw model voor de behandeling van klachten en geschillen Uitbreiding van het werkterrein Geschillencommissie Kinderopvang Naamgeving: Klachtenloket Kinderopvang Landelijk loket klachten en geschillen voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen Aanleiding

4 Doelstelling Laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar voor de doelgroepen Klachten worden zo vroeg mogelijk opgelost. Klachtfase is gratis voor ouder (indiener) m.u.v. mediation Klachten worden altijd behandeld ook als een houder niet aangesloten is. Waar nodig wordt de klager geholpen met het formuleren van zijn klacht Eigen website en communicatiemiddelen 1.Aanleiding 2.Doelstelling 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Vragen Doelstelling

5 Doelgroepen Primair: Ouders van kinderen die opgevangen worden in een kinderdagverblijf/ BSO/ NSO/ peuterspeelzaal of via gastouderbureaus. Oudercommissies Houders van kinderdagverblijven, NSO/BSO, gastouder(-bedrijven) en peuterspeelzalen: uitsluitend informatie en advies Secundair (voornamelijk middels de website): Potentiële houders van kinderdagverblijven, NSO/BSO, gastouderbedrijven en peuterspeelzalen Potentiële gastouders Ouders die mogelijk hun kinderen willen laten opvangen. Scholen, die opvang willen aanbieden Medewerkers in de Kinderopvang Handhaver, die toezicht moet houden op uitvoering van de wet Veldpartijen (brancheorganisaties, ouderorganisatie BOINK) Doorverwijzende partijen (Juridisch loket, Consuwijzer) Studenten in de Kinderopvang (voor scriptie, verslag) Overige geïnteresseerden 1.Aanleiding 2.Doelstelling 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Vragen Doelgroepen

6 Primair: Ouders van kinderen die opgevangen worden in een kinderdagverblijf, BSO/ NSO, gastouders of peuterspeelzaal. Ouders die mogelijk hun kinderen willen laten opvangen. Oudercommissies Houders van kinderdagverblijven, NSO/BSO, gastouder(-bedrijven) en peuterspeelzalen: uitsluitend informatie en advies Secundair: Potentiële houders van kinderdagverblijven, NSO/BSO, gastouderbedrijven en peuterspeelzalen Potentiële gastouders 1.Aanleiding 2.Doelstelling 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Vragen Schematische weergave

7 Website ‘home’ 1.Aanleiding 2.Doelstelling 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Vragen Website ‘home’

8 Website ‘onderwerp’ 1.Aanleiding 2.Doelstelling 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Vragen Website ‘onderwerp’

9 Website ‘FAQ’ 1.Aanleiding 2.Doelstelling 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Vragen Website ‘FAQ’

10 Vragen 1.Aanleiding 2.Doelstelling 3.Doelgroepen 4.Schematisch weergave 5.Website ‘home’ 6.Website ‘onderwerp’ 7.Website ‘FAQ’ 8.Vragen Samenstelling geschillencommissie Drie onafhankelijke leden Benoemd door het bestuur SGC Voorzitter aangezocht door SGC: rechter of daarmee vergelijkbaar Eén commissielid voorgedragen door Brancheorganisatie Kinderopvang/MOgroep Eén commissielid voorgedragen door Boink en de Consumentenbond (SGC) Volstrekt onafhankelijk en onpartijdig Samen sterk model: juridisch, materiedeskundigheid, houders- en ouderperspectief

11 Producten geschillencommissie Schikking tijdens procedure Bindend advies

12 Procedure in 9 stappen 1.Eerst klagen bij de houder 2.Dan klagen bij De Geschillencommissie - internet/brief - termijn: 1 jaar -klachtengeld € 25,-- Spoedprocedure mogelijk 3.Vragenformulier -geen formele eisen - ondertekening = aanvaarding bindende uitspraak 4.Verweer houder 5.Mondelinge behandeling - verspreid over het land - mondelinge toelichting - mogelijkheid vragen stellen - informeel karakter - rechtshulp niet nodig 6.Wraking en verschoning 7.Uitspraak -overeenkomst en AV - wet en het recht - redelijkheid en billijkheid - voldoende gemotiveerd - schriftelijk binnen 4 weken 8.Kostenveroordeling -geen 9.Bindend advies - nakomingszekerheid - beperkte toetsing door rechter


Download ppt "Klachtenloket KINDEROPVANG Landelijk loket klachten en geschillen voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen."

Verwante presentaties


Ads door Google