De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Cooperation in Operation(s)’ Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations-omgeving van financiële instellingen CR-event 2015 26 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Cooperation in Operation(s)’ Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations-omgeving van financiële instellingen CR-event 2015 26 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Cooperation in Operation(s)’ Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations-omgeving van financiële instellingen CR-event 2015 26 november 2015

2 na 15 jaar werkzaam als organisatieadviseur met een focus op inrichtingsvraagstukken en de financiële sector Promotieonderzoeker aan Strategy Center van Nyenrode Business Universiteit Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Introductie 2'Cooperation in Operation(s)'

3 Bij wo Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Agenda 3 1.Achtergrond 2.Doelstelling & aanpak onderzoek 3.Belangrijkste inzichten 4.Reliance Raamwerk 'Cooperation in Operation(s)'

4 na Twee observaties als aanleiding: 1.Potentieel van nieuwe samenwerkingsrelaties; 2.‘Controlereflex’ bij bestaande samenwerkingsrelaties. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 1. Wat was de achtergrond? 4'Cooperation in Operation(s)'

5 na Onderzoeksprogramma ‘Cooperation in Operation(s)’ gestart Prof. dr. Annemieke Roobeek als promotor Diverse studentes afgestudeerd onder ‘paraplu’ van dit programma Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 1. Wat was de achtergrond? 5'Cooperation in Operation(s)' Petrosjan Damen Annemieke Roobeek Het onderzoeksteam Lotte Geurts, UvT Maartje Visser, VU Maartje Steenvoorden, UvA Naila Arsala, EUR

6 na Doel: Besturing van samenwerking effectiever maken. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 2. Wat was de doelstelling? 6'Cooperation in Operation(s)' ResultaatControle Gedrag Vertrouwen Informatie-uitwisseling Oplossen problemen

7 do Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 2. Wat was de aanpak? 7'Cooperation in Operation(s)' De case studies Cases Toelichting Geld Service Nederland (toen nog Altajo) Joint venture tussen Rabobank, ABN AMRO en ING op het gebied van chartaal geld verwerking en logistiek. Stichting Efficiente Processen Schadeverzekeraars Heeft tot doel efficiency voordelen te behalen voor schadeverzekeraars op gebieden waar de concurrentiële verhoudingen niet wordt beïnvloed. Samenwerking CZ en Delta Lloyd Groep op gebied van Zorg CZ heeft de zorgportefeuille gekocht van Delta Lloyd en Ohra en doet vanaf dat moment de back-office werkzaamheden. Brand New Day PPI Premiepensioeninstelling tussen Brand New Day en a.s.r. Meetingpoint Samenwerking om ketenintegratie te bevorderen tussen verzekerings- maatschappijen en financieel adviseurs.

8 do Verschil tussen het voorkomen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag Vertrouwen vs controle wordt in de praktijk vaak als een keuze gezien (of vertrouwen, of controle) De taal die we momenteel gebruiken hindert eerder dan dat het helpt Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 3. Wat zijn de belangrijkste inzichten? 8'Cooperation in Operation(s)'

9 do Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 3. Wat zijn de belangrijkste inzichten? 9'Cooperation in Operation(s)' ControleVertrouwen Zolang controle en vertrouwen als een keuze wordt gezien (of, of) waartussen men moet ‘touwtrekken’…… ….is dit het resultaat

10 do Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 3. Wat zijn de belangrijkste inzichten? 10'Cooperation in Operation(s)' Door een synthese tussen beide perspectieven, en door die anders te noemen, ontstaat ruimte om te denken en te doen Controle Vertrouwen Reliance ‘To rely on’ = vertrouwen op Richting Ruimte

11 do Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 3. Wat zijn de belangrijkste inzichten? 11'Cooperation in Operation(s)' ComplianceReliance Uitgangspunt Ongewenst gedrag moet worden voorkomen Gewenst gedrag moet worden gestimuleerd Stuurmiddel Sancties (extrinsiek) Waarden (intrinsiek) en duidelijkheid Doel Naleving Stimuleren zelfdenkend vermogen Activiteiten Toezicht houden en `bestraffen’ Duidelijkheid creëren en stimuleren van de dialoog Invalshoek Een ander bepaalt voor mij wat goed of fout is Ik heb zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen wat goed of fout is Het huidige systeem van Compliance en een omgeving van Reliance kijken vanuit een andere ‘bril’

12 do Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen 4. Toelichting Reliance Raamwerk 12'Cooperation in Operation(s)' Reliance Raamwerk

13 do Wat versta ik onder ‘Richting’? De reden voor (waarom?) en de aanpak van (hoe? wie doet wat en wanneer?) van de samenwerking. Welke woorden worden hier ook voor gebruikt? Visie, missie, strategie, structuur, doelstellingen, rolverdeling, transparantie, duidelijkheid, etc. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Richting: wat is het? 13'Cooperation in Operation(s)'

14 do Vanuit mijn onderzoek: Ongewenste effecten die optreden als er geen eenduidig beeld bestaat over de samenwerking. Toepassing op CR: Helder voordeel voor alle deelnemers Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Richting: observaties 14'Cooperation in Operation(s)'

15 do Wat versta ik onder ‘Ruimte’? De vrijheid die personen en organisaties hebben om zelf invulling te geven aan het ‘hoe’. Welke woorden worden hier ook voor gebruikt? Autonomie, zelfsturing, zelf nadenken, etc. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Ruimte: wat is het? 15'Cooperation in Operation(s)'

16 do Vanuit mijn onderzoek: De grote efficiency-voordelen van ruimte die ontstaat door een duidelijke richting De negatieve effecten als deze ruimte te klein is Toepassing op CR: Het onderlinge vertrouwen dat maakt dat er zo efficiënt gewerkt kan worden. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Ruimte: observaties 16'Cooperation in Operation(s)'

17 do Wat versta ik onder ‘Rekenschap’? Tweeledig: 1.Transparantie; 2.Rekening houden met. Welke woorden worden hier ook voor gebruikt? 1.Rapporteren, voortgangsgesprek, etc. 2.Bij betrekken, co-creëren, interactie, etc. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Rekenschap: wat is het? 17'Cooperation in Operation(s)'

18 do Vanuit mijn onderzoek: De ruimte die intensieve informatieverstrekking creëert De kracht van het informeren & betrekken van het tactische niveau Toepassing op CR: De rapportages vanuit SEPS en de audits die worden uitgevoerd. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Rekenschap: observaties 18'Cooperation in Operation(s)'

19 do Wat versta ik onder ‘Ritme’? De vaste frequentie waarmee de samenwerkende personen contact hebben met elkaar. Welke woorden worden hier ook voor gebruikt? Voortgangsgesprek, RvC-bijeenkomst, AvA, etc. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Ritme: wat is het? 19'Cooperation in Operation(s)'

20 do Vanuit mijn onderzoek: Het belang dat de geïnterviewde personen toekennen aan dit aspect (‘proces’ in bredere zin) vs de prioriteit die hier vervolgens aan wordt toegekend op strategisch niveau. Toepassing op CR: Bijeenkomsten gebruikersgroep. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Ritme: observaties 20'Cooperation in Operation(s)'

21 do Wat versta ik onder ‘Relatie’? De verbinding tussen personen. Welke woorden worden hier ook voor gebruikt? ‘Klik’, contact, etc. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Relatie: wat is het? 21'Cooperation in Operation(s)'

22 do Vanuit mijn onderzoek: Het effect van de vele wisselingen van personen en hierdoor de noodzaak van het vastleggen en blijven delen van de richting. Toepassing op CR: De relaties tussen de bestuursleden vs de relaties bij de operationele afwerking van schades. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Relatie: observaties 22'Cooperation in Operation(s)'

23 do Wat versta ik onder ‘Reflectie’? Nadenken over en delen van ervaringen en inzichten. Welke woorden worden hier ook voor gebruikt? Heisessie, evaluatie, etc. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Reflectie: wat is het? 23'Cooperation in Operation(s)'

24 do Vanuit mijn onderzoek: De kracht en noodzaak van het periodiek herijken van de samenwerking (Hoe gaat het? Moet er iets veranderen? Etc.). Toepassing op CR: Dit CR-event. Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations omgeving van financiële instellingen Reflectie: observaties 24'Cooperation in Operation(s)'


Download ppt "‘Cooperation in Operation(s)’ Promotieonderzoek naar samenwerking in de operations-omgeving van financiële instellingen CR-event 2015 26 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google