De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso"— Transcript van de presentatie:

1 Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso
KwaliteitsVISITATIE Middenbeemster, 9 oktober 2015 Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso

2

3 Wat versta jij onder visitatie?

4 Kwaliteitsinstrument
Zelfevaluatie vakgroep Intercollegiale toetsing Inbreng interne en externe ‘partners’ Gestructureerd stilstaan bij functioneren

5 Gestructureerd stilstaan?

6

7 Waarom middel visitatie?
Visitatie ‘bewezen’ bij andere disciplines Inzicht handelen: zelf, team, organisatie Kwaliteit verbeteren & borgen Behandelresultaten, patiënttevredenheid, samenwerking…. Sinds 2014 ook eis herregistratie

8 Voor wie? Geregistreerde SO’s Niet alleen voor herregistratie!
Andere disciplines visiteren? Nee, wel input (live 360-feedback)

9 Hoe? Zelfevaluatie + Intercollegiale toetsing Beleidsdocumenten
Digitaal invullen vragenlijst Beleidsdocumenten Agenda vakgroep + visitatieteam Gesprekken visitatieteam met (vak)groep 360 feedback: gesprekken partners Visitatoren: ervaren, onafhankelijk, geschoold Sterke & verbeterpunten & randvoorwaarden

10 Inter collegiaal Leren en verbeteren

11

12 Gesprek Met visitatoren (+ secretaris) Ervaren SO’s Onafhankelijk
Geschoold Vertrouwelijkheid

13 Evaluatie en Toetsing Waarvan?

14 7 Professionaliteit 2 Communicatie 1 Medisch Handelen 3 Samenwerking 4 Kennis en wetenschap 6 Organisatie 5 Maatschappelijk handelen

15 Praktisch Vooraf aanleveren Documenten zoals medisch beleidsplan
Gesprekspartners 360o feedback Via visitatiewebsite: Persoonlijke gegevens Enquêtevragen Verbeterpunten

16 Vraag Met wie (welke functies) moet het visitatieteam gaan praten om een goed beeld te krijgen van jullie functioneren?

17 360 feedback (live) Afvaardiging van: Management/bestuur
Medische en paramedische dienst en V&V Externe samenwerkingspartners Patiënten/mantelzorgers/cliëntenraad

18 Vraag Welke (beleids)documenten geven een goed beeld van de context waarbinnen jullie functioneren?

19 Documenten #SO’s, #patiënten, specialisaties, uren, ondersteuning…
Strategisch beleid, organigram concern Beleids- en jaarplan, reglement/statuut vakgroep Overzicht protocollen/werkinstructies/formularium Scholingsplan Voorbeeld dienstverleningsovereenkomst (SLA) Blanco medisch zorgdossier Medisch beleid /BOPZ-taken Functiebeschrijving SO Notitie over taakdelegatie/rolverdeling SO-VS Overzicht uitkomsten, patiënttevredenheid, rapport IGZ

20 9 maanden van tevoren melden
Planning visitatie 9 maanden van tevoren melden 12-6 wk enquête & gesprekspartners & documenten - 4 wk visitatieteam: analyse enquête etc. - 3 wk contact secretaris: definitieve agenda visitatiedag + 2 wk conceptrapport + 4 wk vakgroep controle op feiten +12 wk definitief landelijke visitatiecommissie +20 wk verbeterplan vakgroep

21 Eindgesprek: voorlopige bevindingen

22 Niet zo. Nou ja, misschien soms…

23 Meer zo.

24 Uitkomsten Verbeterpunten Randvoorwaarden Aanbevelingen (nog wel)
Sterke punten Verbeterpunten Randvoorwaarden Aanbevelingen (nog wel) Visitatierapport, vastgesteld LVC Verbeterplan vakgroep

25 Welke info (hoe) in rapport?
Sterke en verbeterpunten uit verkregen info over handelen SO’s Conclusies visitatieteam o.b.v. professionele stand., wet- en regelgeving Aanbevelingen (wat, niet hoe)

26

27 Feiten Vanaf 2014 verplicht voor herregistratie
Na 1/1/2019 kunnen aantonen deelname 1x per 5 jaar visitatie Gevisiteerde 20 accreditatiepunten Kosten visitatie € 1300/gevisiteerde

28 Iedere SO: digitale vragenlijst
Gemakkelijk in te vullen Overzichten Eigen vergelijkingsrapport Verbeterpunten Analyse Agendapunten

29 Géén berg papierwerk

30

31

32 MOETEN ENQUÊTEVRAGEN BEANTWOORDEN

33

34

35

36 Ervaringen “Positief gesprek vakgroep visitatieteam”
“Sterke punten in beeld en wat nodig is voor betere kwaliteit” “We voelen ons sterker” “Eigenlijk wist we het al …… nu duidelijk dat ook actie nodig is!” “Zinvol om als artsen te reflecteren!”

37 Hoeveel gevisiteerd? 325 SO’s in 38 visitaties Opstopping in 2018?
Uiteindelijk elke 5 jaar 1550 SO’s

38 Trends STERK MEH: medisch veelal deskundig, adequate verwijzing
COM: veelal patiëntgericht SAM: meestal prettige samenwerking K&W: voldoende geschoold o.b.v. eigen ambitie MAH: adequaat optreden bij incidenten ORG: willen meedenken over beleid PROF: integer, gedreven

39 Trends VERBETER (1) MEH: afstemming, eenduidigheid, evidence based handelen: implementatie RL-en… COM: helderheid rol en bereikbaarheid SO, artsenwisselingen, benutten feedback patiënt/vertegenwoordiger, vaardigheden individuele SO’s

40 Trends VERBETER (2) SAM: feedbackcultuur, helderheid afspraken interne samenwerking, regierol SO, samenwerking 1e en 2e lijn K&W: scholingsbeleid o.b.v. populatie/ambities, kennisdeling, onderzoek 5. MAH: (meerjaren)visie, profilering

41 Trends Verbeter (3) ORG: taakafbakening/taakdelegatie, efficiëntie (overleg), timemanagement, praktijkvoering en benutten praktijkondersteuning PROF: verantwoordelijkheid, houden aan afspraken, werkdruk!

42 Trends randvoorwaarden
ECD/EPD faciliteert vaak nauwelijks de medische zorg! ECD/ZLP veelal omslachtige dossiervoering Nauwelijks koppeling met verwijzers Moeizame onderlinge communicatie behandelaars

43 Doorontwikkeling Verbeteringen huidige systeem
Ook individuele SO’s, ZZP-ers etc. Nu huidige CanMEDS maar straks...? Gesprek 360o meer structuur? toetsing implementatie RL-en? Her-visitatie, vervolg of opnieuw?

44 Zelf ervaren? Medisch Handelen Samenwerking Organisatie
Communicatie patiënt Kennis & Wetenschap Maatschappelijk Handelen Professionaliteit

45 Voorbeeldvragen Ik ben actief betrokken bij incontinentiebeleid
Ik vraag de patiënt toestemming voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen We spreken elkaar (in de vakgroep) rechtstreeks aan op ongewenst gedrag Ik lever een bijdrage aan scholing van andere beroepsgroepen Er worden verbeteracties gekoppeld aan fouten en klachten over mijn functioneren Binnen de vakgroep worden taken adequaat overgenomen Ik onderken de grenzen van mijn deskundigheid

46 Beantwoord gezamenlijk
Ik ben actief betrokken bij incontinentiebeleid We spreken elkaar (in de vakgroep) rechtstreeks aan op ongewenst gedrag Binnen de vakgroep worden taken adequaat overgenomen

47 Wat versta jij onder visitatie?

48 Info en aanmelding FAQ / procedure: www.verenso.nl
2 artikelen TvO (april en augustus 2015) Aanbod: presentatie in de regio Contact: 48


Download ppt "Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso"

Verwante presentaties


Ads door Google