De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Groenfonds Financieringsspecialist natuur en landschap Congres Ruimte voor Gelderland Provincie Gelderland 03-11-2015 Jac. Meter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Groenfonds Financieringsspecialist natuur en landschap Congres Ruimte voor Gelderland Provincie Gelderland 03-11-2015 Jac. Meter."— Transcript van de presentatie:

1

2 Nationaal Groenfonds Financieringsspecialist natuur en landschap Congres Ruimte voor Gelderland Provincie Gelderland 03-11-2015 Jac. Meter

3 Even kennismaken: Nationaal Groenfonds Stichting opgericht in 1994 door Rijk en Provincies Aanleiding: één financieel loket voor de EHS Doel: Het beschikbare geld zo effectief en efficiënt mogelijk benutten voor natuur, landschap, landbouw, recreatie, etc. Bank met ontheffing bankstatus 2Investeren in Natuur

4 Bestuur Nationaal Groenfonds Benoemd door Rijk en/of Provincies Voorzitter: Cees Veerman Penningmeester: Pim Vermeulen Leden: Jaap van Duijn, Tjibbe Joustra, Jolande Sap en Liesbeth Spies Waarnemers ministerie van EZ en provincies (IPO) 3Investeren in Natuur

5 Kerngetallen: (in € - ultimo 2014) Financieringen: 745 miljoen Resultaat: 2,2 miljoen Revolving Fund: 58,5 miljoen Balanstotaal: 1,3 miljard Medewerkers: 15 fte 4Investeren in Natuur

6 Rollen en taken: 5 Kassieren en beheren van fondsen: Ruimte voor de rivier Natuurcompensatie Lokale gebiedsfondsen, o.a. voor G/B diensten Revolverende en/of investerings- fondsen voor overheden en private partijen (Markerwadden/VIN/Lenen voor Natuur/FSFE) Investeren in Natuur

7 Rollen en taken: 6 Financieren: Stelselfinancieringen (EHS) SKNL-financieringen (voorfinanciering functieverandering) Provinciale rekening-couranten en fondsen Groenfinancieringen/co financieringen Overbruggingsleningen Bedrijfsverplaatsingen Financieren van innovatieve groene projecten Investeren in Natuur

8 Rollen en taken: 7 Advies en voorlichting Voorlichting (financieel) aan investeerders in natuur en landschap Strategisch advies (EZ/Provincies, bijv. Fondsvorming en Natuurcombinaties ecologie-economie/Collectieven) Verkennen nieuwe markten en samenwerkingsverbanden Investeren in Natuur

9 Transitie: 8Investeren in Natuur Bekostiging verschuift: minder overheid, meer maatschappij Governance: zeggenschap verschuift van top down naar bottom up Volgt trend (participatie) Democratisering van Groen/Blauwe ruimte = decollectivering van collectieve goederen?

10 Trendy Kretologie: 9Investeren in Natuur “verdienvermogen” “natuurlijk kapitaal” “integrale gebiedsontwikkeling” “functiecombinaties” “co creatie” “participatiemaatschappij” “publiek-private samenwerking”

11 Bezien met de financiële bril: 10Investeren in Natuur Wat betekent het niet: Waarde = bekostiging Verdienmodel = rekening verleggen Wat betekent het wel: Private bekostiging vereist verdiencapaciteit Nodig: waarde creatie en “value capturing” Value capturing vereist beprijzing / toepassing profijtbeginsel

12 Functiecombinaties 11Investeren in Natuur Publieke functies Groen en Blauw combineren met “commerciële” functies: Afstemming functies = integraal Afstemming belangen = verbinding + PPS Gezamenlijke regie i.p.v. opdrachtgever versus opdrachtnemer = co creatie NB: integraal, p.p.s. en co creatie zijn middel, geen doel op zich!

13 Benodigde omslag: 12Investeren in Natuur Aanbodgericht  vraag gestuurd Beheer & bescherming  ontwikkeling Ambtelijk  proactief en ondernemerschap Sectorbelang  verbinding van belangen Kennis: monodisciplinair  interdisciplinair Overheid: normerend  faciliterend

14 Mental map veranderen Lichtgroen is ook mooi! Van organisatieprofiel naar streekprofiel Aanbieden van natuur, landschap, recreatie en horeca als samenhangend geheel Gebied als “aannemer” Natuur is niet gratis 13Investeren in Natuur

15 Kamerbrief: “Vooruit met natuurbeleid” “participatie van burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties bevorderen” “maatschappelijke en ecologische winst door te combineren met andere belangen zoals waterbeheer, energie, klimaat, infrastructuur, zorg, recreatie, etc.” “investeren in natuurcombinaties waarbij natuurwinst samen gaat met het belang van andere sectoren” “uitgaven voor natuur zijn geen kostenpost, maar investeringen die baten genereren” 14Investeren in Natuur

16 Gebiedsontwikkeling anno 2015 e.v. 15Investeren in Natuur Ontwikkelruimte: flexibiliteit in regelgeving en beleid, geen sectorale stapeling beleid Concessie / “natuurrechten”: overheid geeft recht tot bepaalde ontwikkeling in ruil voor plicht natuur te realiseren en/of te beheren Provincies faciliteren proactief (initiëren, stimuleren, co-creëren) Waar toepasbaar: Bij overgang tussen stedelijk gebied en natuur (landschap /“lichtgroen”) Waar overheerst bescherming: Natura 2000 (“donkergroen” )

17 Benodigd Transitieproces: 16Investeren in Natuur Verkokering beleid per sector verbreken door integrale gebiedsvisie Totstandkoming gebiedsontwikkeling in participatief proces met betrokkenen Systematische afweging inbouwen tussen integraal of sectoraal (“meekoppeltoets”?) Stimuleringsfonds – Revolverend Fonds Aparte taskforce als buitenboordmotor?

18 Wat kan Nationaal Groenfonds toevoegen: 17Investeren in Natuur Voor Provincies: – oprichting en beheer van (revolverende) stimuleringsfondsen – beheer van af te zonderen gelden voor natuur (bv. Natuurcompensatie/gebiedsgelden) – gebiedsarrangementen – voorfinanciering van subsidies – (co)financieren

19 Wat kan Nationaal Groenfonds toevoegen: 18Investeren in Natuur Voor Gemeenten en private partijen: Financiering investering van private exploitanten in “natuurcombinaties” (natuur met recreatie, winning duurzame energie, vastgoed, Zorg, Natuurbegraven, delfstoffenwinning, etc.) Voorfinancieren Groenprojecten Groenverklaringen i.k.v. fiscale groenregeling

20 Projecten ter inspiratie: Groene Daken Natuurbegraven Voorfinanciering Natuuraanleg Groengarantie Investeren in Natuur19

21 Tot slot: Investeren in Natuur20

22 Meer weten: Nationaal Groenfonds Contactpersoon: Jac. Meter Mobiel: 0653 592 193 E-mail: jac.meter@nationaalgroenfonds.nljac.meter@nationaalgroenfonds.nl Website: nationaalgroenfonds.nlnationaalgroenfonds.nl Investeren in Natuur21

23 nationaalgroenfonds.nl


Download ppt "Nationaal Groenfonds Financieringsspecialist natuur en landschap Congres Ruimte voor Gelderland Provincie Gelderland 03-11-2015 Jac. Meter."

Verwante presentaties


Ads door Google