De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geld verdienen in de Gelderse corridor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geld verdienen in de Gelderse corridor"— Transcript van de presentatie:

1 Geld verdienen in de Gelderse corridor
16.45 Welkom (Jeroen Gelinck (provincie Gelderland) Regio op de kaart (Prof.dr. Gert Jan Hospers, Universiteit Twente) Lessons Learned (Bas Kapitein, directeur strategie & beleid, Midpoint Brabant) Waar staat de Gelderse corridor nu? Discussie Afsluiting -Welkom bij de ‘onder het mes-sessie’; we gaan uitfilleren hoe we ons geld blijven verdienen in de corridor. Dit is het programma! -Mijn naam is…ik ben… -Speciaal welkom voor Bas Kapitein van Midpoint Brabant (een gebied met vergelijkbare uitdagingen) en Gert Jan Hospers (specialist gebiedsbranding). -Vragen: Wie wonen er in het rivierengebied? Wie zijn er ondernemer, ambtenaar, wetenschapper? -We gaan beginnen!

2 RegioBranding: hoe zet je een Gebied op de kaart?
Prof.dr. Gert-Jan Hospers Nijkerk, 3 november 2015

3 Het belang van regiobranding
Kiest u deze wijn? Of toch liever deze? 3

4 Regiobranding in de Blauwe Banaan
Rivaliteit tussen regio’s Hoe kom je in beeld? 4

5 Branding vraagt om keuzes maken
Welke boodschap? Voor wie bestemd? 5

6 Branding: van betoog naar beton
Eerst zien… … dan geloven 6

7 Maar waar moet je voor kiezen?
Pars pro toto Shop in shop 7

8 Uitdagingen voor Gelderse corridor
Op zoek naar de grootste gemene deler ruimte: fysieke kenmerken van het gebied economie: logistiek/agrifood/toerisme/energie … die onderscheidend en herkenbaar is regiospecifiek: van karaoke naar karakter fotogeniek: wat heeft ansichtkaartwaarde? … en kan werken als een ‘shop in shop’ complementair: co-branding door partijen flexibel: mogelijk om te spelen met schalen 8

9 Maar: branding is nooit verrassend!
Als het goed is, komt er iets uit wat we al weten 9

10 Regionale samenwerking Regio Hart van Brabant / Midpoint Brabant
Bas Kapitein

11 Onze redenen om samen te werken
(Economische) concurrentie tussen regio’s Vraagstukken overschrijden grenzen De beste oplossingen zijn integrale oplossingen Complexe veranderingen, nieuwe taken Bestuurskracht Kans op het verwerven van beleidsaandacht en externe middelen is groter

12 Uitgangspunten bij samenwerking
Publiek Dansen tussen de schalen Samenwerking ‘over de band van de inhoud’ Samenwerking tot aan sturing op de uitvoering, niet daadwerkelijke uitvoering Netwerksamenwerking Triple helix Strategisch vertrekpunt: Social Innovation. In producten en in proces. Per definitie samenwerking met meerdere stakeholders Economische EN maatschappelijke meerwaarde Meerdere sectorale economische ontwikkelprogramma’s, vanwege een divers opgebouwde economie met een groot aandeel voor het MKB. Daarbinnen: aandacht voor arbeidsmarkt- en vergroening De regio verbindt Zuidwest en Zuidoost via samenwerking op overlappende en op complementaire programma’s.

13 Vertaling uitgangspunten naar agenda
2010: Strategische Agenda Midden-Brabant 2011: Vertaling naar een concrete werkagenda ( ) 2012: Start uitvoering via Regio HvB en Midpoint Brabant Van ‘gat van Brabant’ naar Hart van Brabant

14 Hoe ziet de regionale werkagenda eruit?
Looptijd: , Maatschappelijke uitdagingen zijn het vertrekpunt (Why) Social innovation als het onderscheidend vermogen, als een methode en een uitkomst (How) Eén integrale regionale agenda, twee uitvoeringsprogramma’s (What) Duurzaamheid is geen los programma maar een integraal uitgangspunt: we streven naar groei van de drie kapitalen, in samenhang met elkaar – niet ten koste van elkaar Mens & Samenleving Leefomgeving & Milieu Economie Midpoint Brabant

15 Hoe ziet de agenda van Midpoint eruit?
Leisure Logistiek Zorg Smart Industry Arbeidsmarkt Duurzaamheid (Financiering/ Investerings- dynamiek SOCIAL INNOVATION

16 Hoe hebben we de sturing geregeld?
Regio Hart van Brabant: publiekrechtelijk lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Algemeen Bestuur bestaande uit 9 burgemeesters Inhoudelijke sturing vanuit portefeuillehoudersoverleggen Midpoint Brabant: privaatrechtelijk lichaam (stichting) Tripartiet Algemeen Bestuur Stuurgroep per programma voor inhoudelijke sturing op programma en inhoudelijk advies aan Algemeen Bestuur, link naar AB via voorzitters stuurgroepen

17 Financiering van de samenwerking
Basis organisatie: inwonersbijdrage Doel: formuleren van programma’s, die projecten omvatten, waar (externe) financiering voor wordt gevonden Financiering programma’s en projecten: veelal triple-helix (grote multiplier op inwonersbijdrage) Ondersteuning bij totstandkoming projecten en businesscases: ‘Servicepunt REAP’ ingericht Ondersteuning bij financiering projecten via externe dekkingsgronden: ‘Servicepunt Externe Financiering’

18 Voorbeelden multiplier-effect
A&M: provinciale subsidie Gate 2 (8 mln.), gemeente Tilburg (2 mln.) bijdrage bedrijfsleven (min. 4 mln.)

19 Voorbeelden resultaten publieke samenwerking
Bestuurlijke sturing Jeugdhulp via Regio Hart van Brabant, uitvoering door gastheergemeente

20 Do’s/ dont’s Huisvrienden, Huisregels, Hart voor de regio.
HvB Radendag Social Innovation Tour HvB Award

21 En verder… Blijvende noodzaak tot aandacht voor democratische legitimatie en goede governance Regionaal gedragen, stevig onderbouwde nieuwe meerjaren agenda opstellen 2016 – 2020 Maar: in strategie ‘kun je niet wonen’, dus: concrete projecten definiëren en meerwaarde kwantificeren: Meer zichtbaar maken van behaalde resultaten: be good and tell it Meer meetbaar maken van resultaten: be good and prove it Gewoon ‘gaan doen’, doorzetten, koers vast houden, enthousiasme tonen (het blijft mensenwerk)

22 Geld verdienen in de Gelderse corridor
Terug naar de Gelderse corridor: Het gebied kenmerkt zich door de infrabundel. Logistiek, agribusiness, toerisme en energiedoelen spelen er. Verschillende partijen werken aan branding, aan onderwijs verbeteringen om te innoveren. Maar ook ruimtelijke ontwikkelingen domineren het gebied o.a. via allerlei waterhuishoudkundige maatregelen met kwaliteit uit te voeren. Er zijn vele netwerken met eigen scope en belangen. Denk, bijvoorbeeld aan Greenport Gelderland of Logistics Valley. Hoe werk je dan aan een heldere agenda met zichtbare projecten met een vliegwieleffect op de gehele corridor? Logistiek en agribusiness zijn DE herkenbare sectoren waarin we het willen verdienen. Maar ook het duurzaam beleven van het landschap door recreanten en bewoners is van belang. Wat is onze agenda dan? En wat zijn de vliegwielprojecten die ons verhaal kracht bijzetten? Kortom hoe zet je dit gebied goed op de kaart?

23 Geld verdienen in de Gelderse corridor
Dilemma: Het is uniek wonen en recreëren in het unieke en kwetsbare rivierengebied. Agro-business en logistiek vragen veel ruimte voor productie, overslag en opslag. Alle zijn ze kenmerkend en noodzakelijk voor het gebied. Maar hoe kiezen we voor economische groei zonder de kwaliteit van het rivierenlandschap verder aan te tasten? Kortom: is de agrologistiek haakbaar en maakbaar in het gebied?

24 Geld verdienen in de Gelderse corridor
Stelling 1: We werken met de corridor aan een gezonde economie voor onze inwoners. Die inwoners moeten dan ook voorop staan in het beleid!

25 Geld verdienen in de Gelderse corridor
Stelling 2: De corridorfunctie van Gelderland is bijna niet om te buigen. Dus moet je er maar zoveel mogelijk uit weten te halen, vooral bij de knooppunten! We gaan het verdienen in de agrologistiek in dit gebied. Dit betekent: -Heen en terug vol vervoeren -Groenten en fruit bewaren om verder te transporteren -Slimme bedrijfsvoeringen koppelen We moeten daarvoor krachten en investeringen bundelen en kiezen! Zodat het rivierenland bewoon- en beleefbaar blijft.

26 Afsluiting Stuur de ansichtkaart met dé gouden tip op!
Voor onze agenda (januari 2016) Mogelijke uitkomst: We gaan het verdienen in de agrologistiek in dit gebied. Dit betekent: -Heen en terug vol vervoeren -Groenten en fruit bewaren om verder te transporteren -Slimme bedrijfsvoeringen koppelen We moeten daarvoor krachten en investeringen bundelen en kiezen (agenda)! Zodat het rivierenland bewoon- en beleefbaar blijft.


Download ppt "Geld verdienen in de Gelderse corridor"

Verwante presentaties


Ads door Google