De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1|01-11-2015 1| Everything I(R) also wanted to know about SEP – KUOZ- CRIS CAW presentatie DAIR seminar 5 nov 2015 Jules van Rooij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1|01-11-2015 1| Everything I(R) also wanted to know about SEP – KUOZ- CRIS CAW presentatie DAIR seminar 5 nov 2015 Jules van Rooij."— Transcript van de presentatie:

1 1|01-11-2015 1| Everything I(R) also wanted to know about SEP – KUOZ- CRIS CAW presentatie DAIR seminar 5 nov 2015 Jules van Rooij

2 2|01-11-2015 Inhoudsopgave: Inleiding: Wetenschapsbijlage NRC 24 okt 2015: sl. 3-6 Keuze uit 3 alternatieve presentaties: 1.Onduidelijkheden SEP 2015-2021: a) tabellen D3 versus D1 en KUOZ sl.6 b) definitie Geldstromen, tabel D3c sl.15 2.Actualisatie KUOZ definitie afspraken: sl.22 a) OZ-inzet (fte vs mje, WOPI/UFO, 0-aanstellingen) sl.26 OZ-output: zie sl.13-14 b) Octrooien sl.28 c) Nieuwe CRIS’en: PURE output typen en activities sl.32 d) Vulling SEP tabel D1 sl.32 e) Valorisatie indicatoren sl.39 3.Optimalisatie cijfer rapportages t.b.v. PDCA cyclus: a) Aggregatieniveau KUOZ: van HOOP naar SEP units? sl.42 b) Timing: 6-jaarlijks SEP vs Midterms vs Jaarverslag sl.43 Follow up: sl.44

3 3|01-11-2015 NRC wetenschapsbijlage 24 okt 2015:

4 4|01-11-2015 NRC wetenschapsbijlage 24 okt 2015:

5 5|01-11-2015 NRC wetenschapsbijlage 7 nov 2015:  Hoofd’conclusie’ 24 okt blijkt deels gebaseerd op onvolledige OZ-inzetcijfers KUOZ

6 6|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) SEP tabel D1 versus D3 en KUOZ

7 7|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) SEP tabel D1 versus D3 en KUOZ SEP table D1 6 cells Quality Domains Academic QualitySocietal Relevance Assessment dimensions Demonstrable 1) Academic Output4) Societal Output 2) Use of Products by Peers5) Use of Products by Society 3) Recognition by Peers6) Recognition by Society

8 8|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) SEP tabel D1 versus D3a en KUOZ

9 9|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) SEP tabel D1 versus D3a en KUOZ KUOZ: per WOPI functiecategorie SEP categoryUFO Functieprofiel naam / toelichting UFO Functiecode 1. HoogleraarScientific staff 1a. Hoogleraar01 05 ** 1b. Decaan01 01 ** 1c. Directeur onderzoeksinstituut01 03 ** 1d. Voorzitter capaciteitsgroep01 04 ** 2. Universitair hoofddocentScientific staffUniversitair hoofddocent01 06 ** 3. Universitair docentScientific staffUniversitair docent01 07 ** 4. OnderzoekerPost-docsOnderzoeker01 08 ** 5. Promovendi (werkn+contract)PhD studentsPromovendus01 10 10 Ontwerper in opleiding01 11 10 6. OBP, OZ-ondersteunendSupport staff 6a. Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker02 10 ** 6b. Plant-/Dierverzorger/Biotechnicus02 11 ** 6c. Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O 02 13 ** 6d. Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V 02 14 ** 7. NulaanstellingenVisiting fellowsHoogleraar honorair Gastonderzoekers (verblijf >= 1 maand?) Gepensioneerd of vertrokken WP dat nog wel publiceert onder Univ affiliatie N.B.: bijzonder en adjunct hoogleraren worden al meegeteld als UHD

10 10|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) SEP tabel D1 versus D3b en KUOZ

11 11|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) SEP tabel D1 versus D3b en KUOZ

12 12|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) SEP tabel D1 versus D3b en KUOZ SEP categories research output (cf. Table D3b) Corresponding KUOZ main output categories (numbers) and types (characters) Refereed articles1a Non-refereed articles1b Books1c (+ 2b?) Book chapters1d (+ 2c?) PhD theses1e Conference papers1f + 1g (+ 2e?) Professional publications2a - 2h (or excl. 2b, 2c, 2e?) Publications aimed at the general public3a - 3c Other research output 4a - 4i

13 13|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) KUOZ output (+voorgestelde wijzigingen/aanvullingen) Publicatie hoofdcategorie KUOZSEP acron3. Populaire publicatieSEP 1. Wetenschappelijke publicatie a. BoekPopPub a. ‘Refereed’ artikel in een tijdschriftRefArtb. BoekdeelPopPub b. 'Non-refereed’ artikel in een tijdschriftNonRefArtc. Bijdrage in dag-/weekblad of tijdschriftPopPub c. BoekBook d. BoekdeelBookChapt4. Andere outputSEP e. Dissertatie (1+2)PhDthesesa. OctrooiOthOutp f. Refereed CongresbijdrageConfPaperb. a. BoekbesprekingOthOutp g. Non refereed CongresbijdrageConfPaperc. BoekredactieOthOutp d. TijdschriftredactieOthOutp 2. VakpublicatieSEPacrone. b. Inaugurele redeOthOutp a. Artikel in een tijdschriftProfPubf. c. AbstractOthOutp b. BoekProfPubg. d. OntwerpOthOutp c. BoekdeelProfPubh. Televisie- of radio-optredenOthOutp d. AnnotatieProfPubi. e. OverigOthOutp e. CongresbijdrageProfPubf. DatabaseOthOutp f. ProtocolProfPubg. Digital or Visual ProductsOthOutp g. RapportProfPubh. PerformanceOthOutp h. OctrooiProfPubi. SoftwareOthOutp j.Web publication/siteOthOutp

14 14|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 a) KUOZ output + mogelijkheden PURE 5. Onderzoek activiteitenSEP5. Onderzoek activiteitenSEP 4c. a. BoekredactieActivp. Invited talkActiv 4d. b. TijdschriftredactieActivq. Hosting of academic visitorActiv h. c. Televisie- of radio-optredenActivr. Membership of public advisory/policy panelActiv d. Peer-review of publicationActiv s. Work on advisory panels industry / government / NGO Activ e. PrizeActivt. Hosting of external, non-academic visitorActiv f. (Inter)national honourActivu. Joint appointments industryActiv g. Honorary degreeActiv v. CPD delivery/organisation of courses for externals (in kind) Activ h. Election to learned societyActivw. Consultancy (in kind)Activ i. Competitive fellowshipActivx. Participation in conferenceActiv j. AppointmentActivy. Participation in workshop, seminar, courseActiv k. Other distinctionActivz. Public lecture/debate/seminarActiv l. Work on (inter)national academic committeesActivaa. Advisory panels social / culturalActiv m. Membership peer review panelActivab. Schools engagementActiv n. Membership external research organisationActivac. Festival/ExhibitionActiv o. Visiting fellow at External OrganisationActiv

15 15|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 b) definitie Geldstromen, tabel D3c

16 16|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 b) definitie Geldstromen, tabel D3c vs KUOZ format Vragen: ›Support staff toevoegen ? ›∑fte’s TotWP excl. PhD = fte’s Total research staff tabel D3a ?

17 17|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 b) definitie Geldstromen, tabel D3c, KUOZ Knelpunten:  Geen inzage in werkelijke ‘earning capacity’: - [(GS2 en/of GS3) / GS1+2+3] x 100% - OZ-fte’s reflecteren enkel personeelskosten (geen apparatuur) - €’s i.p.v. OZ-fte’s: hoe verdisconteer je de centrale overhead in GS1 (gebouwen, UB, IT support, etc) ?  Direct funding: - OCW lumpsum + collegegelden + "doelsubsidies OCW“  GS2, GS3 versus Research grants, Contract en Other funding ?  UMC’s (GS4, GS5, geen WOPI/UFO, KUOZ onvolledig)

18 18|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 b) definitie Geldstromen, tabel D3c, KUOZ Voorstel (1):  Tabel D3c: beperken tot 'Research budget' OZ-unit: Uitgedrukt in €’s (i.p.v. OZ-fte’s) Definitie: dat deel van het personeels- en materieel budget dat expliciet en exclusief ter beschikking staat voor de Onderzoekmissie van de unit (i.e. excl. Onderwijs, Patiëntenzorg, Management)  Direct funding: door de eigen instelling toegekende OZ-budget uit GS1 incl. OZ-fractie personeelsbudget

19 19|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 b) definitie Geldstromen, tabel D3c, KUOZ Voorstel (2):  Research grants: obtained in scientific competition, uit te splitsen naar:  National: - NWO, KNAW - Other, to be specified (e.g. NGI, BSIK, FES)  International: - ERC - Framework Programma's EC - Other, to be specified (e.g. ESF, NIH, NSF, DFG)

20 20|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 b) definitie Geldstromen, tabel D3c, KUOZ Voorstel (3):  Contract research: specific research projects funded by external organisations, other than those above, commisioned by: a) Government bodies b) Industry / for profit organisations c) Not for profit ngo's d) Charities: collectebusfondsen en andere stichtingen  Zo mogelijk alle onder te verdelen in regionaal, nationaal of internationaal

21 21|01-11-2015 1) Onduidelijkheden SEP 2015-2021 b) definitie Geldstromen, tabel D3c, KUOZ Voorstel (4):  Other research funds:  Income from patents or licenses  Other, to be specified  Expenditure costs: verder uit te splisen naar:  Personnel costs (OZ-fte's omgerekend naar bruto salarislasten)  Research infrastructure, equipment and consumables  Other

22 22|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken Belangrijkste doel: Relevante OZ cijfers maximaal vergelijkbaar maken, tussen universiteiten, ter:  interne en externe verantwoording (accountability)  verbetering onderzoek (benchmarking)

23 23|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken Belangrijkste doel: Relevante OZ cijfers maximaal vergelijkbaar maken, tussen universiteiten, ter:  interne en externe verantwoording (accountability)  verbetering onderzoek (benchmarking) Belangrijkste vernieuwingen:  Nieuw SEP:  Tabel D1 (maatwerk)  Verplichte benchmark (vergelijking)  Nieuwe CRIS’en (PURE, Converis)

24 24|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken Nieuw: SEP tabel D1, m.n. cellen 4-6: SEP table D1 6 cells Quality Domains Academic QualitySocietal Relevance Assessment dimensions Demonstrable 1) Academic Output4) Societal Output 2) Use of Products by Peers5) Use of Products by Society 3) Recognition by Peers6) Recognition by Society

25 25|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken Uitgangspunten:  Bruikbaarheid voor Kwaliteitszorg OZ primair  Te beschouwen als SEP bijlage: nadere uitwerking van SEP tabellen D3 a t/m c (leidend voor universiteiten) Streven:  Maximale aansluiting KUOZ - WOPI – Financiën  Minimale belasting WP

26 26|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken a) OZ-inzet:  Van ultimo standen (fte’s) naar gewogen jaargem. (mje’s)  Geen correctie ziekteverzuim (hoort in HR domein)  Conversie WOPI/UFO functies – KUOZ - SEP  Omgang en definitie 0-aanstellingen

27 27|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken a) SEP tabel D3a vs KUOZ vs UFO KUOZ: per WOPI functiecategorie SEP categoryUFO Functieprofiel naam / toelichting UFO Functiecode 1. HoogleraarScientific staff 1a. Hoogleraar01 05 ** 1b. Decaan01 01 ** 1c. Directeur onderzoeksinstituut01 03 ** 1d. Voorzitter capaciteitsgroep01 04 ** 2. Universitair hoofddocentScientific staffUniversitair hoofddocent01 06 ** 3. Universitair docentScientific staffUniversitair docent01 07 ** 4. OnderzoekerPost-docsOnderzoeker01 08 ** 5. Promovendi (werkn+contract)PhD studentsPromovendus01 10 10 Ontwerper in opleiding01 11 10 6. OBP, OZ-ondersteunendSupport staff 6a. Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker02 10 ** 6b. Plant-/Dierverzorger/Biotechnicus02 11 ** 6c. Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O 02 13 ** 6d. Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V 02 14 ** 7. NulaanstellingenVisiting fellowsHoogleraar honorair Gastonderzoekers (verblijf >= 1 maand?) Gepensioneerd of vertrokken WP dat nog wel publiceert onder Univ affiliatie N.B.: bijzonder en adjunct hoogleraren worden al meegeteld als UHD

28 28|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken b) Octrooi:

29 29|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken b) Octrooi (NL) = Patent (UK):  Intellectual Property (IP): commercially exploitable knowledge (copyright, trademarks, patents)  Patent provides the right to exclude others from exploiting an invention (usually for 20 years)  Often requires a license to other patents (dependency).  Invention:  new scientific or technical idea, and the means of its embodiment or accomplishment. (≠Discovery: already existing in nature)  must relate to practical result, not just an idea  disclosed such that it is reproducible (“enablement”)

30 30|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken b) Octrooi:  Three requirements: 1. Novelty (not disclosed to the public before) 2. Inventiveness (not be obvious to “skilled person”) 3. Industrial applicability  Voor universiteiten komt het zelden tot een octrooiverlening:  Duurt lang: >3-7 jaar, kostbaar  Dikwijls al overgedragen aan commerciële partij vòòr verlening

31 31|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken b) Octrooi: Voorstel aanpassing KUOZ definitie en indeling:  Pas opnemen zodra gepubliceerd (in international patent database), dus niet de patent application maar de publication  Het betreft dan feitelijk een peer reviewed publicatie  In te delen bij Vakpublicaties i.p.v. Overige resultaten  Toerekenen aan het jaar van publicatie, dus niet dat van de priority date (≤ 18 maanden eerder)  Octrooi overdrachten, verleningen, licenties niet als output opnemen in CRIS/KUOZ; evt. wel als (Valorisatie) Activity / Award:  Meerdere verleningen mogelijk, per land of regio (EU)  dubbeltelling

32 32|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken c) Nieuwe CRIS’en: PURE output typen: SEPacronymKUOZtypePURE (sub)typeSEPtabD1cel 1. WetPubPeer-reviewedPublication categoryType RefArt1aPeer-reviewedScientificContribution to journal - Articlecell1 1aPeer-reviewedScientificContribution to journal - Comment/Letter to the editorcell1 1aPeer-reviewedScientificContribution to journal - Editorialcell1 1aPeer-reviewedScientificContribution to journal - Lettercell1 1aPeer-reviewedScientificContribution to journal - Scientific reviewcell1 RefArt or OthOutp? 1a or 4d ?Peer-reviewedScientificContribution to journal - Special issuecell1 or 3 ? NonRefArt1bNot peer-reviewedScientificContribution to journal - Articlecell1 1b Not peer-reviewedScientificContribution to journal - Comment/Letter to the editor cell1 1bNot peer-reviewedScientificContribution to journal - Editorialcell1 1bNot peer-reviewedScientificContribution to journal - Lettercell1 1bNot peer-reviewedScientificContribution to journal - Scientific reviewcell1 NonRefArt or OthOutp? 1b or 4d ?Not peer-reviewedScientificContribution to journal - Special issuecell1 or 3 ? Book1cNot peer-reviewedScientificBook/Report types - Bookcell1 BookChapt1dNot peer-reviewedScientificContribution to Book/Report types - Chaptercell1 1d ? Not peer-reviewedScientificContribution to Book/Report types - Entry for encyclopedia/dictionary cell1 ? 1d ? Not peer-reviewedScientificContribution to Book/Report types - Foreword/postscript cell1 ? 1d ? Peer-reviewedScientificContribution to Book/Report types - Entry for encyclopedia/dictionary cell1 ? PhDtheses1eNot peer-reviewedScientificTypes of Thesis - Doctoral Thesiscell1 ConfPaper1f Peer-reviewedScientificContribution to Book/Report types - Conference contribution cell1 ConfPaper1g Not peer-reviewedScientificContribution to Book/Report types - Conference contribution cell1

33 33|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken c) Nieuwe CRIS’en: PURE output typen: SEPacronymKUOZtypePURE (sub)typeSEPtabD1cel 2. VakPub ProfPub2aNot peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Articlecell4 2a Not peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Comment/Letter to the editor cell4 2aNot peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Lettercell4 2aNot peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Editorialcell4 ProfPub or OthOutp 2a or 4d ?Not peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Special issuecell4 or 6 ? ProfPub2bNot peer-reviewedProfessionalBook/Report types - Bookcell4 ProfPub2c Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - Chapter cell4 2c ? Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - Entry for encyclopedia/dictionary cell4 ? 2c ? Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - Foreword/postscript cell6 ? ProfPub2dNot peer-reviewedProfessionalCase note - Case notecell4 2dNot peer-reviewedProfessionalMemorandum/exposition - Case notecell4 ProfPub2e Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - Conference contribution cell4 ProfPub2f cell4 ProfPub2gNot peer-reviewedProfessionalBook/Report types - Reportcell4 ProfPub2hNot peer-reviewedOther research outputPatent - Patentcell5

34 34|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken c) Nieuwe CRIS’en: PURE output typen: SEPacronymKUOZtypePURE (sub)typeSEPtabD1cel 3. PopPub PopPub3aNot peer-reviewedPopularBook/Report types - Bookcell4 PopPub3bNot peer-reviewedPopularContribution to Book/Report types - Chaptercell4 PopPub3cNot peer-reviewedPopularContribution to journal - Lettercell4 3cNot peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Editorialcell4 3cNot peer-reviewedPopularContribution to journal - Articlecell4 3c Not peer-reviewedPopularContribution to journal - Comment/Letter to the editor cell4 PopPub or OthOutp 3c or 4d ?Not peer-reviewedPopularContribution to journal - Special issuecell4 or 6 ? 4. AndRes OthOutpa. Octrooi OthOutp4a Not peer-reviewedOther research outputContribution to journal - Book/Film/Article review cell6 OthOutpc. Boekredactie OthOutpd. Tijdschriftredactie OthOutp4b cell4 OthOutp4c Not peer-reviewedOther research outputContribution to journal - Meeting Abstract cell1of4 ? 4c Not peer-reviewedOther research outputContribution to conference types - Abstract cell1of4 ? OthOutp4dNot peer-reviewedOther research outputNon-textual form - Design OthOutph. TV/radio optr

35 35|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken c) Nieuwe CRIS’en: PURE output typen en Activities: SEPacronymKUOZtypePURE (sub)type or Activity typeSEPtabD1cel OthOutp4e Not peer-reviewedOther research outputOther contribution - Other contribution cell1of4 ? OthOutp4f Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Data set/Database cell1of4 ? OthOutp4g Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Digital or Visual Products cell1of4 ? OthOutp4h Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Performance cell1of4 ? OthOutp4iNot peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Softwarecell1of4 ? OthOutp4j Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Web publication/site cell1of4 ? Nieuw: 5. Onderzoek activiteiten Activ4c. a. BoekredTypes of Editorial work or peer review - Editorial activitycell3of6 ? Activ4d. b. Tijdschr.RedTypes of Editorial work or peer review - Editorial activitycell3of6 ? Activh. c. TV/radioTypes of Public engagement and outreach - Media article or participationcell6 Activ5dTypes of Editorial work or peer review - Publication peer-reviewcell3 Activ5eTypes of Award - Prize (including medals and awards)cell3of6 Activ5fTypes of Award - National/international honourcell3of6 Activ5gTypes of Award - Honorary degreecell3 Activ5hTypes of Award - Election to learned societycell3 Activ5iTypes of Award - Fellowship awarded competitivelycell3 Activ5jTypes of Award - Appointmentcell3 Activ5kTypes of Award - Other distinctioncell3of6

36 36|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken c) Nieuwe CRIS’en: PURE Activities: SEPacronymKUOZtypePURE Activity typeSEPtabD1cel Activ5l Types of External academic engagement - Contribution to the work of national or international committees and working groups cell3 Activ5m Types of External academic engagement - Membership of peer review panel or committee cell3 Activ5n Types of External academic engagement - Membership of external research organisation cell3 Activ5o Types of External academic engagement - Research and Teaching at External Organisation cell3 Activ5pTypes of External academic engagement - Invited talkcell3 Activ5qTypes of External academic engagement - Hosting an academic visitorcell3 Activ5r Types of Business and Community - Membership of public/government advisory/policy group or panel cell6 Activ5s Types of Business and Community - Work on advisory panel to industry or government or non-government organisation cell6 Activ5t Types of Business and Community - Hosting of external, non-academic visitor cell6 Activ5u Types of Business and Community - Joint or sponsored appointments or secondments with industry or commerce cell6

37 37|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken c) Nieuwe CRIS’en: PURE Activities: SEPacronymKUOZtypePURE Activity typeSEPtabD1cel Activ5v Types of Business and Community - CPD delivery/organisation of courses for externals (in kind) cell6 Activ5wTypes of Business and Community - Consultancy (in kind)cell6 Activ5xTypes of Conference participation - Participation in conference Activ5y Types of Conference participation - Participation in workshop, seminar, course Activ5zTypes of Public engagement and outreach - Public lecture/debate/seminarcell6 Activ5aa Types of Public engagement and outreach - Work on advisory panels for social community and cultural engagement cell6 Activ5abTypes of Public engagement and outreach - Schools engagementcell6 Activ5acTypes of Public engagement and outreach - Festival/Exhibitioncell6

38 38|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken e) Valorisatie indicatoren RUG: RUG ind.DimensieIndicatorMeetwaarde Cel in SEP tabel D1 1SamenwerkingFondsenTweede en derde Geldstroom inkomsten, als % Totaal baten6 2ResultatenMedewerking Aantal overeenkomsten met niet op winst gerichte maatschappelijke stakeholders, per fte OZ-inzet staf WP 5 3Samenwerking Aantal ondernemingen waarmee samengewerkt wordt, per fte OZ-inzet staf WP5 4SamenwerkingPublicatiesAantal vakpublicatie per fte OZ-inzet staf WP4 5Samenwerking Aantal lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties, per WOPI-fte WP totaal 6 6SamenwerkingPublicaties Aantal op een breder publiek gerichte publicaties en activiteiten, per WOPI-fte WP totaal 4 7Mensen Onderzoek naar onderneming Aantal gepromoveerden met eerste baan in een onderneming, als % totaal aantal gepromoveerden 5 8ResultatenPatenten Aantal nieuwe octrooiaanvragen cq eerste indieningen op naam RUG/UMCG, per fte OZ-inzet staf WP 5 9ResultatenPatentenAantal nieuwe licentie- en overdrachtsovereenkomsten, per fte OZ-inzet staf WP6 10ResultatenOndernemenAantal nieuwe spin-outs/-offs/starters, per fte OZ-inzet staf WP5 11MensenContract OW Inkomsten uit onderwijs, specifiek in opdracht van bedrijven en andere private partijen ontwikkeld, per WOPI-fte WP totaal 6 12Mensen Ondernemer- schaps-OW % Ba en Ma studenten dat Ondernemerschapsonderwijs volgt 5

39 39|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken e) Valorisatie indicatoren RUG: PURE Research output (subtypes) Peer-reviewedPublication categoryTypeSEPoutputKUOZafkSEPtabD1ValorInd Not peer-reviewedProfessionalContribution to journal - ArticleProfPubVaPucell44 Not peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Comment/Letter to the editorProfPubVaPucell44 Not peer-reviewedProfessionalContribution to journal - LetterProfPubVaPucell44 Not peer-reviewedProfessionalContribution to journal - Special issueOtherOutpAnJrnEd ?cell6 ?6? Not peer-reviewedProfessionalBook/Report types - BookProfPubVaBkcell44 Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - ChapterProfPubVaBkcell44 Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - Entry for encyclopedia/dictionaryProfPubVaCh ?cell4 ?4? Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - Foreword/postscriptProfPubVaCh ?cell6 ?6? Not peer-reviewedProfessionalCase note - Case noteProfPubVaAnncell44 Not peer-reviewedProfessionalMemorandum/exposition - Case noteProfPubVaAnncell44 Not peer-reviewedProfessionalContribution to Book/Report types - Conference contributionProfPubVaRefCfrcell44 Not peer-reviewedProfessionalBook/Report types - ReportProfPubVaRapcell44 Not peer-reviewedPopularBook/Report types - BookPopPubPoBkcell46 Not peer-reviewedPopularContribution to journal - LetterPopPubPoPucell46 Not peer-reviewedProfessionalContribution to journal - EditorialPopPubPoPucell46 Not peer-reviewedPopularBook/Report types - Book editingOtherOutpAnBkEdcell66

40 40|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken e) Valorisatie indicatoren RUG: PURE Research output (subtypes) Peer-reviewedPublication categoryTypeSEPoutputKUOZafkSEPtabD1ValorInd Not peer-reviewedPopularContribution to Book/Report types - ChapterPopPubPoChcell46 Not peer-reviewedPopularContribution to journal - ArticlePopPubPoPucell46 Not peer-reviewedPopularContribution to journal - Comment/Letter to the editorPopPubPoPucell46 Not peer-reviewedPopularContribution to journal - Special issueOtherOutpAnJrnEd ?cell6 ?6? Not peer-reviewedOther research outputPatent - PatentOtherOutpAnOctrcell58 Not peer-reviewedOther research outputContribution to journal - Book/Film/Article reviewOtherOutpAnRev ?cell6 ?6? Not peer-reviewedProfessionalBook/Report types - Book editingOtherOutpAnBkEdcell66 Not peer-reviewedOther research outputBook/Report types - Inaugural speechOtherOutpAnInaugcell46 Not peer-reviewedOther research outputContribution to journal - Meeting AbstractOtherOutpAnAbstr ?cell1of4 ?4 ? Not peer-reviewedOther research outputContribution to conference types - AbstractOtherOutpAnAbstrcell1of4 ?4 ? Not peer-reviewedOther research outputContribution to conference types - OtherOtherOutpAnAbstr ?cell1of4 ?4 ? Not peer-reviewedOther research outputContribution to conference types - PaperOtherOutpAnAbstr ?cell1of4 ?4 ? Not peer-reviewedOther research outputContribution to conference types - PosterOtherOutpAnAbstr ?cell1of4 ?4 ? Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Data set/DatabaseOtherOutpAnOv ?cell1of4 ?4 ? Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Digital or Visual ProductsOtherOutpAnOvcell1of4 ?4, 6 Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - PerformanceOtherOutpAnOvcell1of4 ?4, 6 Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - SoftwareOtherOutpAnOv ?cell1of4 ?4, 6 Not peer-reviewedOther research outputNon-textual form types - Web publication/siteOtherOutpAnOv ?cell1of4 ?4, 6

41 41|01-11-2015 2) Actualisatie KUOZ definitie afspraken e) Valorisatie indicatoren RUG: PURE Activity TypeSEPtypeKUOZtypeSEPtabD1ValorInd Types of Editorial work or peer review - Editorial activityActiv4c or 4d ?cell3of6 ?4, 6 Types of Business and Community - Membership of public/government advisory/policy group or panelActivtelt nietcell65 Types of Business and Community - Work on advisory panel to industry or government or non-government organisationActivtelt nietcell62, 3 Types of Business and Community - Hosting of external, non-academic visitorActivtelt nietcell62, 3 Types of Business and Community - Joint or sponsored appointments or secondments with industry or commerceActivtelt nietcell63 Types of Business and Community - CPD delivery/organisation of courses for externals (in kind)Activtelt nietcell62, 3 Types of Business and Community - Consultancy (in kind)Activtelt nietcell62, 3 Types of Conference participation - Participation in conferencetelt niet6? Types of Conference participation - Participation in workshop, seminar, course telt niet 6? Types of Public engagement and outreach - Public lecture/debate/seminarActivtelt nietcell66 Types of Public engagement and outreach - Media article or participationActiv4hcell66 Types of Public engagement and outreach - Work on advisory panels for social community and cultural engagementActivtelt nietcell62 Types of Public engagement and outreach - Schools engagementActivtelt nietcell62 Types of Public engagement and outreach - Festival/ExhibitionActivtelt nietcell66

42 42|01-11-2015 3) Optimalisatie t.b.v. PDCA cyclus a) Aggregatieniveau KUOZ rapportage: Oud: HOOP-gebieden: ›Te grofmazig om bruikbaar te zijn voor benchmarking Nieuw: SEP (hoofd-)units: ›Geheel in de geest van Van Bemmel (SEP 2003) Open Science / Open Data / Transparantie ›Lokale i.p.v. landelijke visitatie vraagt om toegang tot KUOZ cijfers van (zelf te kiezen) vergelijkbare Nederlandse units ›Data buitenlandse units niet beschikbaar of onvergelijkbaar (m.u.v. citatie databases Bèta / Medisch) ›Zelfevaluaties bevatten de cijfers op dit niveau en zijn vaak al openbaar (maar in pdf format)

43 43|01-11-2015 3) Optimalisatie t.b.v. PDCA cyclus b) Timing: ›SEP rapportage eens in de 6 jaar:  Te weinig continuïteit / routine  5 jaar lang blind afwachten? ›Tussentijdse Midterms:  Verhoogt frequentie naar eens in de 3 jaar  Enkel beknopte terug- en vooruitblik / vrnlk. kwalitatief  Geen externe Peer Review Commissies ›PDCA cyclus / verslaglegging: jaarlijks (cijfers, KPI’s):  M.b.v. CRIS en/of Datawarehouse: nauwelijks belastend

44 44|01-11-2015 Follow up (tentative)  IR werkgroep eind november: uitgangspunten?  Januari 2016: nieuwe KUOZ definities?  Voorjaar 2017: Uitbreiding PURE met SEP + KUOZ module?


Download ppt "1|01-11-2015 1| Everything I(R) also wanted to know about SEP – KUOZ- CRIS CAW presentatie DAIR seminar 5 nov 2015 Jules van Rooij."

Verwante presentaties


Ads door Google