De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOCUSdag Studiesucces: jagen en binden 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOCUSdag Studiesucces: jagen en binden 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 FOCUSdag Studiesucces: jagen en binden 19 november 2015

2 Welkom Hans van der Moolen Directeur Instituut voor Gezondheidszorg

3 Focus uitkomsten

4 Diploma na 5 jaar mbo’ers
Het slechte nieuws: Diploma na 5 jaar mbo’ers Autochtoon 2005 2009 Jongens 50.4 44.9 Meisjes 62.8 52.1 NW-Allochtoon Jongens 32.2 16.4 Meisjes 39.1 26.4

5 Diploma na 5 jaar havisten
Het slechte nieuws: Diploma na 5 jaar havisten Autochtoon 2005 2009 Jongens 35.2 31.7 Meisjes 52.3 50.8 NW-Allochtoon Jongens 23.4 13.2 Meisjes 34.9 28.0

6 Het goede nieuws: Wat wij doen doet ertoe! Onderzoek Hattie: Leraren zijn de krachtigste beïnvloeders van leerprocessen.

7 Wat doet er dan toe? Hoge verwachtingen van alle studenten
Actief leren Minder praten, meer luisteren, meer vragen stellen Feedback geven - Taakgericht - Specifiek - Just in time Diversiteit in werkvormen (activerend) Aansluiten bij aanwezige voorkennis Doelgericht leren - Heldere leerdoelen - Heldere succescriteria

8 De vraagstukken Hoe zorg je dat je docententeam de verantwoordelijkheid voelt en hiernaar handelt? Wat betekent binding voor professionalisering en personeelsbeleid? Welke rol en kansen heb jij als onderwijsmanager of directeur in het werven, coachen en sturen van je docenten? Hoe ga je om met een diverse populatie in de klas als de samenstelling van je team homogeen is? Hoe faciliteer en stimuleer je als leidinggevende een pedagogische benadering van docenten om het studiesucces te verhogen? Hoe verbind je jagen aan studiesucces?

9 Programma 09.00 – uur Welkom 09.10 – uur Studiesucces en professionalisering Ostara de Jager-Bes 09.30 – uur Lezing 'Managing Diversity; hoe zet je de docent aan‘ Gerrit van Roekel (directeur/trainer buro Balans) 10.30 – uur Pauze 10.45 – uur Dilemma's & plenaire terugkoppeling 11.45 – uur Lezing 'Studiesucces door te jagen‘ Piet Boekhoud - Oud-Lector Hogeschool Rotterdam/Oprichter De Nieuwe Kans 12.45 – uur Vragen aan Piet Boekhoud en Gerrit van Roekel vanuit de zaal 13.00 uur Lunch

10 Studiesucces en Professionalisering
Ostara de Jager-Bes

11 Studiesucces We gaan nat We hebben de kern nog niet te pakken
Hoe kunnen we dit taaie vraagstuk aanpakken? Wat is jouw rol hierbij?

12 Studiesucces Strategisch meest urgente thema van HR.
Veel initiatieven opgezet, vooral in de periferie. We willen meer impact realiseren.nte thema van HR

13 Cruciale factoren Kwaliteit van onderwijs ñ Binding
Kwaliteit van de docent Werkgeverschap   

14 Opvatting docentschap?
https://www.youtube.com/watch?v=x1DVlSJpS3g

15 Opvatting docentschap?
Hoe kijken wij naar onze docenten? Hoe inspireren wij onze docenten? Hoe stimuleren wij onze docenten? Vanuit “Focus” en “Binding” en de visie op werkgeverschap hoort een opvatting over professionele kwaliteit. Dit is het startpunt voor het profiel van de gewenste docent. Een docent bij Hogeschool Rotterdam is in ieder geval pedagogisch en didactisch sterk en is in staat de student te binden op inhoud. Dat maakt deel uit van het generieke profiel van de docent bij Hogeschool Rotterdam.

16 Verbinding? Zijn wij in verbinding met onze docenten?
Interventies langs twee lijnen: 1. Vanuit Visie & Leiderschap de dialoog aangaan 2. Personeelsbeleid op de schop

17 Wat leren we van buiten? Gerrit van Roekel over personeelsbeleid en diversiteit. Piet Boekhoud over binding en de mbo studenten. Veel plezier!

18 FOCUSDAG 2 JAGEN EN BINDEN Gerrit van Roekel Datum 19 november 2015

19 DOELEN DELEN, DOELEN BEREIKEN
BINDEN = DOELEN DELEN, DOELEN BEREIKEN Waar staan en gaan we voor vanuit welke visie en basishouding Welke invulling geven we aan de vorming en versterking van de persoonlijke- en beroepsidentiteit van onze studenten vanuit welk mens- en wereldbeeld

20 PERSPECTIEF pedagogische taak: hogeschool leidt student op tot toekomstig professional in de pluriforme samenleving maatschappelijke opdracht: - hogeschool is ontmoetingsplaats om de samenleving te leren kennen, werkt aan sociale cohesie morele verantwoordelijkheid; docent leert student kritische, zelfdenkende wereldburger te zijn

21 CULTUURBEGRIP

22 CULTUURBEGRIP

23 DILEMMA < > WERKHOUDING

24 KLEINE EN GROTE ERGERNISSEN
studenten trekken zich terug met een groep van gelijkgezinden (naar taalgroepen en geloofsovertuigingen) mannelijke studenten die vrouwen geen handen meer schudden, vrouwen ongelijkwaardig benaderen, behandelen (gemis aan) eenduidigheid in pedagogische en maatschappelijke taakopvatting bij docenten (meer dan alleen ‘lesboer’?) omgaan met (morele) dilemma’s: handelingsverlegenheid

25 HANDELINGSVERLEGENHEID
lastige, (school)politieke, maatschappelijke kwesties wegkijken en bagatelliseren angst voor discriminatie en - polarisatie, voor verwijten of - intimidatie, imagoschade weinig bewustzijn van pedagogische taak voor (morele) vorming van jongeren tot kritische, zelfdenkende burgers onvoldoende kennis en niet (kritisch) reflecteren bij extreme uitingen

26 EMPATHISCH VAKMANSCHAP
zie de pedagogische en maatschappelijke noodzaak en overwin handelingsverlegenheid: in belang van burgerschapsvorming van jongerengelijke kansen voor àlle jongeren op een succesvolle school- en arbeidsloopbaan zoek (ver)binding: praten, debat, discussie, neem de tijd, zorg dat iedereen mee kan doen doorbreek het ‘wij-zij’ denken houd je aan duidelijke regels en grenzen

27 EMPATHISCH VAKMANSCHAP
morele kwesties vragen om discussie en aandacht - onthecht dogma’s en waarheden van idealen en leer studenten te nuanceren - soms nodig de confrontatie aan te gaan over tegenstrijdigheden en tegenstrijdige culturele belangen doceren: voorbeeldfunctie, inspireer en inzet voor actieve verdraagzaamheid (voor een ieder en voor elkaar) - biedt ruimte, kom je makkelijker in gesprek - dan kijk je vanuit een pedagogisch perspectief

28 DOELEN DELEN, DOELEN BEREIKEN
HOE BINDEN = DOELEN DELEN, DOELEN BEREIKEN openstaan voor nieuwe denkbeelden en ontwikkelingen leren vanuit verschillende invalshoeken naar mensen te kijken divers samengestelde docententeams zelfreflectie en feedbackrijke cultuur dilemmabespreking als vast onderdeel in overlegstructuren

29 Uitleg dilemma discussie
Hans van der Moolen

30 PAUZE

31 Dilemma's

32 Dilemma 1 Een docent uit zijn bezorgdheid dat studenten zich nauwelijks mengen. Er ontstaan subgroepen in de gemeenschappelijke ruimtes en in klaslokalen naar taalgroep en geloofsovertuiging. Dit heeft tot gevolg dat de leeropbrengst vermindert en hij geeft aan de rendementsafspraken niet na te kunnen komen. Hij vraagt jou om advies.

33 Dilemma 2 Naast het gewone onderwijs zijn de programma’s van werkweken, meerdaagse excursies, studietrips gericht op het versterken van de contacten tussen leerlingen onderling en tussen de leerlingen en docenten, kennismaken met andere culturen en bevorderen van de zelfstandigheid en de volle ontwikkeling van de persoonlijkheid van de student. Deelname heeft een verplichtend karakter omdat de vereiste studiepunten binnen het programma gehaald moeten worden. Met name meisjes mogen van ouders niet of niet aan alle activiteiten deelnemen. De organiserend docent komt naar jou toe met de vraag wat hij moet doen.

34 Dilemma 3 Docent vindt dat hij er is om kennis over te dragen en dat sociale interactie en binding met studenten niet behoort tot de primaire taak ik het hoger onderwijs. Hoe kun je dit veranderen?

35 Piet Boekhoud Oud-Lector Hogeschool Rotterdam/Oprichter De Nieuwe Kans
Studiesucces door te jagen...

36 Vragen aan Piet Boekhoud en
Gerrit van Roekel

37 Focusdag 3: 11 februari 2016 Martine Borggreve

38 LUNCH


Download ppt "FOCUSdag Studiesucces: jagen en binden 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google