De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SixSigmaL6S 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SixSigmaL6S 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 1."— Transcript van de presentatie:

1 SixSigmaL6S 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 1

2  De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%.  Met de term zes sigma (six sigma, 6σ) wordt aangegeven dat een proces dusdanig is geoptimaliseerd, dat zelfs bij een afwijking van zes maal het gemiddelde (zes maal de standaarddeviatie) het proces (of product) nog goed is in de ogen van de klant. De kans op een goed procesverloop is dan tenminste 99,9997 %, oftewel de kans op een defect is minder dan 3,4 op de miljoen.  Six Sigma kwam in de beginfase vooral in beeld zodra er hoge eisen werden gesteld aan de kwaliteit, of als als er relatief veel uitval van producten was.  Uitgangspunt is dat de kwaliteit van deze producten en/of processen meetbaar is (of meetbaar gemaakt wordt).  Six Sigma werd in eerste instantie vooral toegepast bij producten waarvan de specificaties tussen bepaalde grenzen moeten liggen.  Dit type producten vind je vooral bij ondernemingen in de (semi- )procesindustrie, maar ook in de high-tech sector. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 2

3 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 3

4  Critical to Quality (CTQ) CTQ's zijn meetbare kenmerken van een proces of product, die binnen een bepaalde boven- en/of ondergrens moeten vallen. Minimaal moet worden voldaan aan de verwachtingen van de klant, soms moeten die verwachtingen zelfs worden overtroffen (bij nieuwe producten die zich moeten gaan onderscheiden) Wordt niet aan de klant-verwachtingen voldaan, dat heet dit in Six Sigma terminologie een defect.  Defect Een defect is een kenmerk van een product of bedrijfsproces, dat niet binnen de specificaties (CTQ's) valt.  Sigma (σ) Sigma of σ is het symbool voor de standaarddeviatie, de gemiddelde spreiding van een kenmerk rondom een streefwaarde. Bij Six Sigma gaat het om een streefwaarde voor een parameter die CTQ is voor een product of proces.  Six Sigma (6σ) De term Six Sigma, of eigenlijk 6σ, verwijst letterlijk naar een dusdanig kleine spreiding rondom een streefwaarde voor een CTQ, dat slechts in 3,4 gevallen per miljoen uitgevoerde processen of gefabriceerde producten, er een defect optreedt. Met zes sigma (6σ) wordt aangegeven dat een proces dusdanig is geoptimaliseerd, dat zelfs bij een afwijking van zes maal het gemiddelde (zes maal de standaarddeviatie) het proces (of product) nog goed is in de ogen van de klant. De kans op een defect is dan buitengewoon klein, namelijk slechts 3,4 op de miljoen. (hiervoor moet dan immers een afwijking van meer dan 3x het gemiddelde optreden! (van -3 naar +3)).  DMAIC, hetgeen staat voor Definieer, Meet, Analyseer, verbeter (Improve) en Controleer, is de cyclische projectmanagementmethode die wordt gebruikt om kwaliteitskenmerken van producten of bedrijfsprocessen te verbeteren. Liefst tot een graad van perfectie van 6σ, maar in de praktijk is een kwaliteitsverbetering van 90% per DMAIC-cyclus al heel mooi. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 4

5 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 5

6  5 Why’s  Statistical and fitting tools  Cause and effect diagrams (fishbone)  CTQ-Tree (critical to quality)  Value stream mapping  Control chart (swimlane map)  Etc...! 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 6

7  The 5 why’s typically refers to the practice of asking, five times, why the failure has occurred in order to get to the root cause/causes of the problem.  There can be more than one cause to a problem as well.  In an organizational context, generally root cause analysis is carried out by a team of persons related to the problem. No special technique is required. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 7

8 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 8

9  Why did your car stop? ◦ Because it ran out of gas.  Why did it run out of gas? ◦ Because I didn’t buy any gas on my way to work.  Why didn’t you buy any gas this morning? ◦ Because I didn’t have any money.  Why didn’t you have any money? ◦ Because I lost it all last night in a poker game. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 9

10 The Washington Monument was disintegrating  Why? ◦ Use of harsh chemicals  Why? ◦ To clean pigeon poop  Why so many pigeons? ◦ They eat spiders and there are a lot of spiders at monument  Why so many spiders? ◦ They eat gnats and lots of gnats at monument  Why so many gnats? ◦ They are attracted to the light at dusk.  Solution: Turn on the lights at a later time. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 10

11  Knelpunt 1: “Het magazijn maakt een rommelige indruk”   Eerste waarom? ◦ Waarom maakt het magazijn een rommelige indruk?  Antwoord: Geen optimale magazijnlay-out en richtlijnen tot artikelidentificatie en locatielabeling.  Tweede waarom? ◦ Waarom is er geen optimale magazijnlay-out en richtlijnen tot artikelidentificatie en locatielabeling?  Antwoord: Deze zijn niet vastgelegd (of is verouderd).  Derde waarom? ◦ Waarom zijn deze niet vastgelegd?  Antwoord: Medewerkers zijn hier niet mee bekend.   Vierde waarom? ◦ Waarom zijn de medewerkers hier niet mee bekend?  Antwoord: Prioriteiten lagen ergens anders.  Vijfde waarom? ◦ Waarom lagen de prioriteiten ergens anders?  Door wisselende medewerkers lag de aandacht voornamelijk bij het primaire proces.   Oorzaken van knelpunt 1:  Prioriteit ligt vooral bij primaire proces. Hierdoor gaat er veel fout in de uitvoering van het werk.  Er is geen ervaren teamleider aanwezig die zich richt op de controle en uitvoering van het werk. 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 11

12 Your project planning should answer following question:  WHAT : What will you make/do this?  WHY : Why will you make/do this?  WHERE : Where will you make/do this?  WHO : Who will make/do this?  WHEN : When will you start/stop this (time scheduling)?  WHICH : Which will you make/do this (process, tooling, material sources etc…)? 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 12

13  The 8D Process is a problem solving method for product and process improvement.  It is structured into 8 steps (the D’s) and emphasizes team.  8 D is short for Eight Disciplines which Originated from the Ford TOPS (Team Oriented Problem Solving) program. (First published approximately 1987)  D#1 – Establish the Team  D#2 – Describe the problem.  D#3 – Develop an Interim Containment Action  D#4 – Define / Verify Root Cause  D#5 – Choose / Verify Permanent Corrective Action  D#6 – Implement / Validate Permanent Corrective Action  D#7 – Prevent Recurrence  D#8 – Recognize the Team 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 13

14 1. Nulmeting uitvoeren. 2. Six sigma structuur opzetten. 3. Opleiden medewerkers en management. 4. Uitvoering verbeterprojecten. 5. Borging in het kwaliteitssysteem. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 14

15  Hoe functioneren de verbeterteams in uw organisatie?  Welke methode gebruiken de teams?  Wat zijn de prestaties, de uitkomsten, van die teams?  Hoe frequent worden ze ingezet?  Wat kost zo'n team?  Werkt uw organisatie inderdaad procesmatig?  Is er een ad hoc cultuur; actiegericht?  Welke processen functioneren en op welke wijze?  Welke verantwoordelijkheden hebben de proceseigenaren?  Wat is de rol van de ondersteunende functies, zoals die van de kwaliteitsmanager, P&O, en andere ondersteunende processen?  In welke fase van het INK model bevindt de organisatie zich? 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 15

16  Hoeveel green belts of black belts zijn er nodig?  Waar in de organisatie zitten zij en wat is hun achtergrond?  Wat is de rol van het management en de kwaliteitsmanager?  Hoe verlopen de rapportagelijnen?  Wat verwachten we aan resultaten?  Wordt er ook gewerkt met Lean of 5S? 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 16

17  Six sigma Yellow belt ◦ De tot yellow belt opgeleide medewerker, is iemand die een aantal basistechnieken heeft geleerd, als ook een aantal spelregels die gelden voor het samenwerken in verbeterteams.  Six sigma Green belt ◦ Naast het kunnen toepassen van de juiste verbetertechnieken in de juiste situatie, zijn ze ook vaardig in het leiden van een verbeterteam, getraind in communicatietechnieken en kennen de rol van voorzitter  Six sigma Black belt ◦ De black belt opgeleide medewerker zit statistisch zeer goed in het zadel. Sterker, vaak hebben ze een degelijke achtergrond op het gebied van statistiek  Six sigma Master black belt ◦ Hij is een coach voor de black belts en green belts bij moeilijke situaties en een management expert  Six sigma De champion ◦ De champion (zonder belt) is geen inhoudelijk niveau voor projectleiders, maar is iemand in het hoogste management, die de beslissingen neemt en probleem eigenaar is. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 17

18  Executive Leadership  Champinons  Master Black Belts  Black Belts  Green Belts  (Yellow Belts) NB: Er is geen centrale certificeringsinstantie, dus........ ;-) 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 18

19 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 19 Fedor Alexander Wagenaar

20  Step 1: Define Your Opportunities ◦ An opportunity is the lowest defect noticeable by a customer  Step 2: Define Your Defects ◦ Defining what a defect is to your customer is not easy either. You need to first communicate with your customer through focus groups, surveys, or other voice of the customer tools.  Step 3: Measure Your Opportunities and Defects ◦ Set up a formal data collection plan and organize the process of data collection ◦ http://www.isixsigma.com/tools-templates/sampling-data/building-sound-data- collection-plan/  Step 4: Calculate Your Yield ◦ The process yield is calculated by subtracting the total number of defects from the total number of opportunities, dividing by the total number of opportunities, and finally multiplying the result by 100.  Step 5: Look Up Process Sigma ◦ The final step (if not using the iSixSigma Process Sigma Calculator) is to look up your sigma on a sigma conversion table, using your process yield calculated in Step 4.iSixSigma Process Sigma Calculator 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 20

21  Pre-Data Collection Steps ◦ I. Clearly define the goals and objectives of the data collection ◦ II. Reach understanding and agreement on operational definitions and methodology for the data collection plan ◦ III. Ensure data collection (and measurement) repeatability, reproducibility, accuracy, and stability  During Collection Steps ◦ IV. Follow through with the data collection process  Post-Data Collection Steps ◦ V. Follow through with the results 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 21

22  A good data collection plan should include: ◦ A brief description of the project ◦ The specific data that is needed ◦ The rationale for collecting the data ◦ What insight the data might provide (to a process being studied) and how it will help the improvement team ◦ What will be done with the data once it has been collected 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 22

23  The improvement team should clearly define what data is to be collected and how.  It should decide what is to be evaluated and determine how a numerical value will be assigned, so as to facilitate measurement.  The team should consider consulting with the customer to see if they are already collecting the same (or similar) data.  If so, comparisons can be made and best practices shared. The team should also formulate the scope of the data collection: ◦ How many observations are needed ◦ What time interval should be part of the study ◦ Whether past, present, and future data will be collected ◦ The methodologies that will be employed to record all the data 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 23

24  The data being collected (and measured) will be repeatable if the same operator is able to reach essentially the same outcome multiple times on one particular item with the same equipment.  The data will be reproducible if all the operators who are measuring the same items with the same equipment are reaching essentially the same outcomes. In addition, the degree to which the measurement system is accurate will generally be the difference between an observed average measurement and the associated known standard value.  The degree to which the measurement system is stable is generally expressed by the variation resulting from the same operator measuring the same item, with the same equipment, over an extended period. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 24

25  Once the data collection process has been planned and defined, it is best to follow through with the process from start to finish, ensuring that the plan is being executed consistently and accurately.  Assuming the Black Belt or project lead has communicated to all the data collectors and participants what is to be collected and the rationale behind it, he or she might need to do additional preparation by reviewing with the team all the applicable definitions, procedures, and guidelines, etc., and checking for universal agreement.  This could be followed up with some form of training or demonstration that will further enhance a common understanding of the data collection process as defined in the plan.  It is a good idea that the Black Belt or project lead be present at the commencement of data collection to provide some oversight. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 25

26  Referring back to the question of whether or not the data collection and measurement systems are reproducible, repeatable, accurate, and stable, the Black Belt or project lead should check to see that the results (data and measurements) are reasonable and that they meet the criteria.  If the results are not meeting the criteria, then the Black Belt or project lead should determine where any breakdowns exist and what to do with any data and/or measurements that are suspect.  Reviewing the operational definitions and methodology with the participants should help to clear up any misunderstandings or misinterpretations that may have caused the breakdowns. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 26

27 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 27

28 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 28

29 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 29

30 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 30

31 Hierna nog wat (herhalings dia’s) 17-12-2013 IBKBPM - Metoden en technieken Procesverbetering 31

32  5C ia a 5 step technique very similar to 5S to stabilise, maintain and improve the safest, best working enviroment to support sustainable Quality, Cost and Delivery. What are the 5Cs?  Clear Out: ◦ Separate the essential from the non essential  Configure: ◦ A place for everything and everything in its place.  Clean and Check: ◦ Manualy clean to spot abnormal conditions.  Conformity: ◦ Ensures that the standard is maintained and improved.  Custom and Practice: ◦ Everyone follows the rules, understands the benefits and contributes to the improvement. 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 32

33 5S is the Japanese concept for house keeping.  Sort (Seiri) ◦ Put things in order (remove what is not needed and keep what is needed)  Straighten (Seiton) ◦ Proper Arrangement (Place things in such a way that they can be easily reached whenever they are needed)  Shine (Seiso) ◦ Clean (Keep things clean and polished; no trash or dirt in the workplace  Standardize (Seiketsu) ◦ Purity (Maintain cleanliness after cleaning – perpetual cleaning)  Sustain (Shitsuke) ◦ Commitment (Actually this is not a part of ’4S’, but a typical teaching and attitude toward any undertaking to inspire pride and adherence to standards established for the four components) 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 33

34  This standard defines the procedure of “5Z Accreditation” which is the scheme to promote, evaluate, maintain and improve process control using the Genba Kanri principles.  “5Z” is a general term for the following five actions ending with “ZU”…meaning “Don’t” in Japanese.  UKETORAZU (Don’t accept defects) TSUKURAZU (Don’t make defects) BARATSUKASAZU (Don’t create variation) KURIKAESAZU (Don’t repeat mistakes) NAGASAZU (Don’t supply defects) 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 34

35 The traditional 6Ms are:  Machines  Methods  Materials  Measurements  Mother Nature (Environment)  Manpower (People/mainly physical work) 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 35

36  Milieu (= Mother Nature, surroundings, environment)  Mindpower (Also people/mainly brain work)  Management (separate from Manpower / People because it considers Tampering)  Money  Miscellaneous 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 36


Download ppt "SixSigmaL6S 17-12-2013 IBKBPM - Methoden en technieken Procesverbetering 1."

Verwante presentaties


Ads door Google