De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM

2 PROGRAMMA 19.00WelkomTineke Mast 19.05 Deel 1 Voorstellen MR Richard Ferweda Participatiewet Huisvesting Samenwerking Assink Lyceum Leefregels Gerco Wittebrood 19.30 Deel 2 20.30Eindtijd (richttijd)

3 VOORSTELLEN MR Personeelsgeleding: Margot Waarts, Ard ter Braak, José Seynaeve Oudergeleding: mw. M. Orriëns-Lansink, mw. M.C. Eppink-Blomsma, mw. E.M. Stegeman-Evenhuis

4 Participatiewet We leven in een veranderend tijdperk Veel nieuwe dingen gebeuren om ons heen, waar onder de nieuwe participatiewet

5 Participatiewet Essentie participatiewet is prachtig: geen tweederangsburgers. Nu nog wel ongewenste effecten: minder uitstroommogelijkheden voor leerlingen.

6 Participatiewet Vereist ander gedrag van iedereen! Ondernemer van je eigen leven (je kunt dit ook persoonlijk leiderschap noemen).

7 Ontdekken wat je talenten zijn, weten wat je goed kunt en niet goed kunt, je blijven ontwikkelen (leren leren), reflecteren, dealen met je emoties, en bewust kiezen en bewust handelen. Participatiewet

8 En eigenlijk is dit niet anders dan succesvolle ondernemers doen. Participatiewet

9 Hoorde onlangs verhaal van voormalig eigenaar van Telfort (Marcel Boekhoorn) die Telfort voor een megabedrag aan KPN heeft verkocht. Participatiewet

10 ‘Je moet weten wat je goed kunt en wat je niet goed kunt. Datgene wat je niet goed kunt, daar vraag je mensen voor die dat wel goed kunnen. Dat is samenwerken. En daarbij hoort het eren van de mensen met wie je werkt.’ Daar ligt de kracht van een goede ondernemer. Participatiewet

11 Dit geldt niet alleen voor miljonairs, dit geldt voor ons allemaal. Participatiewet

12 Wij willen als MaxX onze leerlingen graag op de best mogelijke manier begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen ondernemerschap (leiderschap). We hebben ook een uniek concept dat hier over gaat: AEVY. AEVY gaat uit van de essentie van ieder mens: talenten en verlangen deze te ontwikkelen. Het leert ons reflecteren, omgaan met emoties en persoonlijk leiderschap. Participatiewet

13 Twee inspirerende voorbeelden van leerlingen. Participatiewet

14 Ouders kunnen dit heel mooi versterken. Daarom geef ik u graag deze vraag mee: Wat kunt u doen om uw zoon of dochter hun eigen ondernemerschap (leiderschap) te laten ontdekken/ontwikkelen. Participatiewet

15 Straks is er voor de (ouders van) bovenbouwleerlingen verdere info over de gevolgen van de participatiewet. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen na afloop vragen stellen aan de mensen van de bovenbouw. Participatiewet

16 Huisvesting 1 e fase al in gebruik genomen

17 Huisvesting

18

19

20

21 2 e fase is bijna gereed Huisvesting

22

23

24 Uitleg functie domein Huisvesting

25 Transparantie Verhaal van leerling: dan kun je je echt leren concentreren. Huisvesting

26 Laatste fase wordt opgeleverd na de Kerstvakantie. (tijdens open huis op 4 februari te bewonderen) Huisvesting

27 Samenwerking Assink Lyceum Het Assink Lyceum gaat pas het volgende schooljaar over. Samenwerking Assink Lyceum

28 Verhaal van Het Streek in Ede Wanneer mogen we op het echte schoolplein en naar de echte technieklokalen? Samenwerking Assink Lyceum

29

30 Samenwerking met het Assink vereist natuurlijk ook Leiderschap van iedereen. Samenwerking Assink Lyceum

31 LEEFREGELS Kapstokregels Ik doe er toe. De ander doet er toe. De omgeving doet er toe.

32 LEEFREGELS Wie is (mede-) verantwoordelijk voor gevolgen en herstel? Ouders / verzorgers School De leerling / het kind

33 DEEL 2 Lokaal1Melanie Rouwenhorst / Erica Derksen Lokaal2José Seynaeve Lokaal3Ard ter Braak Lokaal4Tineke Maas Lokaal5Hennie Vink Lokaal6Henny Welsink Lokaal 7 Lokaal8Marjolijn Wilmink Centrale hal praktijkOuders/verzorgers van leerlingen leerjaar 4 en hoger.

34 19.30 uur Welkom 19.35 uurUitstroom MaxX 20.05 uur Informele kennismaking met de mentor Uitstroom: Aan het werk in 2015-2016 Voorstellen mentoren bovenbouw Informatieavond

35 Praktijkonderwijs: Jongeren toeleiden naar een (passende) werkplek 1 januari 2015 Participatie wet

36 Ontwikkelperspectief Uitstroom perspectief Feitelijke uitstroom Uitstroom

37 Aan het werk Totaal30 o Werk met opleiding - SFB3 leerlingen o Werk - SFB15 leerlingen o Werk- Wajong 9 leerlingen o Werk - Participatiewet3 leerlingen MBO (BOL)Totaal 13 o Entree opleiding 6 leerlingen o Niveau 2 7 leerlingen Dagbesteding Totaal 2 leerlingen Geen WerkTotaal 3 leerlingen o 1 Wajong (UWV) o 2 Participatie (gemeente) Uitstroom 2014-2015

38 Aan het werk met de Participatie Wet anno 2015 Twee voorbeelden ter illustratie Shannon Rafi

39 Shannon Stage Steeds helderder wat mogelijkheden waren Werkgever Ouder(s) Loonwaarde meting Gemeente Haaksbergen Nazorg Droom……. realiteit Regionale arbeidsmarkt

40 Rafi Stage Interdiam Geen werk mogelijkheden Gemeente Berkelland Youssef Kadi SDOA Ter Woerd Bedrijf dat kijkt naar mogelijkheden Meedenken Arbeidscontract Loonwaarde?? Of SFB? Droom… realiteit

41 Vervolgonderwijs (startkwalificatie) Arbeid Dagbesteding Uitstroom

42 Zonder ondersteuning Onderwijs/ werk Onderwijs Werk Tijdelijke ondersteuning Betaald werk ( inclusief BBL) Blijvende ondersteuning (betaald) Werk Beschut werk (Arbeidsmatige) Dagbesteding Arbeid

43 Aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen (jaar van uitstroom) Aanvragen met mentor – leerling-ouder(s)/ verzorger(s) Beoordeling door het UWV van het arbeidsvermogen inclusief beoordeling indicatie banenafspraak jongere/ ouder(s)/verzorger/ MaxX Uitslag Gemeente krijgt altijd de uitslag Wel of geen ondersteuning?

44 Een taak kunnen uitvoeren Basale werknemersvaardigheden hebben Een uur aaneengesloten kunnen werken Vier uur per dag belastbaar zijn Wanneer heeft iemand arbeidsvermogen? De mogelijkheid hebben om te werken. Dat hoeft geen werk te zijn waarmee u het minimumloon of meer kunt verdienen. U heeft bijvoorbeeld ook arbeidsvermogen als u: met begeleiding kunt werken; alleen ‘beschut’ werk kunt doen; een voorziening nodig heeft om te kunnen werken.

45 Doelgroep banenafspraak Mensen die vallen onder de Participatiewet en waarvan het UWV heeft beoordeeld dat zij niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen Personen die voorheen zouden zijn ingestroomd in de nWajong werkregeling komen per 1-1-2015 in alle gevallen in aanmerking voor een positieve indicatie Banenafspraak Personen die voorheen in aanmerking zouden komen voor een indicatie ‘WSW begeleid werken (art. 7 WSW)’, komen per 1-1-2015 in alle gevallen in aanmerking voor een positieve indicatie Banenafspraak 45 Indicatie banenafspraak

46 Drempelfuncties Medewerker bloemzaadproductie Productiemedewerker (printplaten) Productiemedewerker Inpak (handmatig) Facilitair medewerker (schoonmaak ziekenhuis) Wikkelaar Productiepuntlasser Afbiester (dekbedden) Bezorger Apotheek (auto-brommer) Telefonist – receptionist Portier (fabriek) Parkeerbeheerder (garage of terrein)

47 Deze blijven buiten beschouwing, omdat ze geen relatie hebben met ziekte/gebrek. Bijvoorbeeld: Iemand met de zorg voor 6 kinderen. Iemand met gebrek aan motivatie. Persoonlijke factoren 47

48 De uitkomst van de beoordeling bepaalt of je ondersteuning bij werk en inkomen kunt krijgen van UWV of van de gemeente. Beoordeelt het UWV dat je arbeidsvermogen hebt? Hulp van MaxX bij (zoeken naar) werk en aanvraag inkomensondersteuning. UWV beoordeelt dan direct ook of je een Indicatie banenafspraak krijgt. Je wordt dan opgenomen in het doelgroepregister. Wel arbeidsvermogen, geen WML

49 Verklaring scholingsvermogen  Binnen 5 jaar VSO/Pro verlaten en binnen 5 jaar werk  5 jaar No-risk en 3 jaar mobiliteitsbonus  Aanvraag van voorzieningen bij UWV mogelijk  Alleen waarde als er geen arbeidsondersteuning of uitkering door gemeente is ingezet  Loonkostensubsidie en/of indicatie banenafspraak niet mogelijk  Jongere is in staat om binnen 3 jaar het volledige functieloon te verdienen. Wel arbeidsvermogen?

50 Regelingen 2015 Scholings- Belemmeringen en niet bekend bij Gemeente Participatiewet met indicatie banenafspraak No Risk Polis Werk binnen 5 jaar na verlaten VSO/PRO, 5 jaar 5 jaar Premiekorting/ Mobiliteitsbonus WG 3 jaar ✔ Per 2016 Re-integratie traject -Bepaalt gemeente Proefplaatsing -Bepaalt gemeente Jobcoaching ✔ Bepaalt gemeente Loondispensatie/ Loonkostensubsidie -Bepaalt gemeente 50

51 Proces op MaxX Bovenbouw Leerlingen van 16+ bespreken met de gemeente 2 X per jaar Uitstroom perspectief- mogelijkheden Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen (max 4 mnd voor 18e verjaardag en huidige 18 jarigen) Oriënterende stages, beroepsgericht, plaatsingsstage Gezamenlijke verantwoordelijkheid ouder(s)/ verzorger(s)- jongere-MaxX Gemeente – MaxX werken samen in het zoeken naar een passende werkplek (werkervaringsplek)

52 Tot slot.. Geen werk, dan naar de gemeente 4 weken wachttijd Uitkering; betekent participeren naar wat je kunt € 237,00 inclusief vakantie geld (afhankelijk eigen vermogen) Werkervaringsplekken = werken met behoud van uitkering Kans: op MaxX kun je middels stages op zoek gaan naar een werkplek die past bij jouw mogelijkheden en die kans geven op een betaalde baan Naar MBO, dan geen aanvraag arbeidsvermogen. 18 jaar- tegemoetkoming studiekosten Soms mogelijkheden individuele studietoeslag bij gemeente Toestemmingsformulier ouder(s)/verzorger(s)

53 Tot Slot Participatie wet Jij bent aan zet! Kijken wat je kunt Kijk waar liggen de kansen (betaald) Werken loont altijd!

54 Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google