De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM

2 PROGRAMMA 19.00 Welkom Tineke Mast 19.05 Deel 1
Voorstellen MR Richard Ferweda Participatiewet Huisvesting Samenwerking Assink Lyceum Leefregels Gerco Wittebrood Deel 2 20.30 Eindtijd (richttijd)

3 VOORSTELLEN MR Personeelsgeleding: Margot Waarts, Ard ter Braak,
José Seynaeve Oudergeleding: mw. M. Orriëns-Lansink, mw. M.C. Eppink-Blomsma, mw. E.M. Stegeman-Evenhuis

4 Participatiewet We leven in een veranderend tijdperk
Veel nieuwe dingen gebeuren om ons heen, waar onder de nieuwe participatiewet

5 Participatiewet Essentie participatiewet is prachtig: geen tweederangsburgers. Nu nog wel ongewenste effecten: minder uitstroommogelijkheden voor leerlingen.

6 Participatiewet Vereist ander gedrag van iedereen!
Ondernemer van je eigen leven (je kunt dit ook persoonlijk leiderschap noemen).

7 Participatiewet Ontdekken wat je talenten zijn, weten wat je goed kunt en niet goed kunt, je blijven ontwikkelen (leren leren), reflecteren, dealen met je emoties, en bewust kiezen en bewust handelen.

8 En eigenlijk is dit niet anders dan succesvolle ondernemers doen.
Participatiewet En eigenlijk is dit niet anders dan succesvolle ondernemers doen.

9 Participatiewet Hoorde onlangs verhaal van voormalig eigenaar van Telfort (Marcel Boekhoorn) die Telfort voor een megabedrag aan KPN heeft verkocht.

10 Participatiewet ‘Je moet weten wat je goed kunt en wat je niet goed kunt. Datgene wat je niet goed kunt, daar vraag je mensen voor die dat wel goed kunnen. Dat is samenwerken. En daarbij hoort het eren van de mensen met wie je werkt.’ Daar ligt de kracht van een goede ondernemer.

11 Dit geldt niet alleen voor miljonairs, dit geldt voor ons allemaal.
Participatiewet Dit geldt niet alleen voor miljonairs, dit geldt voor ons allemaal.

12 Participatiewet Wij willen als MaxX onze leerlingen graag op de best mogelijke manier begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen ondernemerschap (leiderschap). We hebben ook een uniek concept dat hier over gaat: AEVY. AEVY gaat uit van de essentie van ieder mens: talenten en verlangen deze te ontwikkelen. Het leert ons reflecteren, omgaan met emoties en persoonlijk leiderschap.

13 Twee inspirerende voorbeelden van leerlingen.
Participatiewet Twee inspirerende voorbeelden van leerlingen.

14 Participatiewet Ouders kunnen dit heel mooi versterken.
Daarom geef ik u graag deze vraag mee: Wat kunt u doen om uw zoon of dochter hun eigen ondernemerschap (leiderschap) te laten ontdekken/ontwikkelen.

15 Participatiewet Straks is er voor de (ouders van) bovenbouwleerlingen verdere info over de gevolgen van de participatiewet. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen na afloop vragen stellen aan de mensen van de bovenbouw.

16 1e fase al in gebruik genomen
Huisvesting 1e fase al in gebruik genomen

17 Huisvesting

18 Huisvesting

19 Huisvesting

20 Huisvesting

21 Huisvesting 2e fase is bijna gereed

22 Huisvesting

23 Huisvesting

24 Huisvesting Uitleg functie domein

25 Huisvesting Transparantie
Verhaal van leerling: dan kun je je echt leren concentreren.

26 Huisvesting Laatste fase wordt opgeleverd na de Kerstvakantie.
(tijdens open huis op 4 februari te bewonderen)

27 Samenwerking Assink Lyceum
Het Assink Lyceum gaat pas het volgende schooljaar over.

28 Samenwerking Assink Lyceum
Verhaal van Het Streek in Ede Wanneer mogen we op het echte schoolplein en naar de echte technieklokalen?

29 Samenwerking Assink Lyceum

30 Samenwerking Assink Lyceum
Samenwerking met het Assink vereist natuurlijk ook Leiderschap van iedereen.

31 LEEFREGELS Kapstokregels Ik doe er toe. De ander doet er toe.
De omgeving doet er toe.

32 LEEFREGELS Wie is (mede-) verantwoordelijk voor gevolgen en herstel?
Ouders / verzorgers School De leerling / het kind

33 DEEL 2 Lokaal 1 Melanie Rouwenhorst / Erica Derksen
Lokaal 2 José Seynaeve Lokaal 3 Ard ter Braak Lokaal 4 Tineke Maas Lokaal 5 Hennie Vink Lokaal 6 Henny Welsink Lokaal 7 Lokaal 8 Marjolijn Wilmink Centrale hal praktijk Ouders/verzorgers van leerlingen leerjaar 4 en hoger.

34 Voorstellen mentoren bovenbouw
Informatieavond 19.30 uur Welkom 19.35 uur Uitstroom MaxX 20.05 uur Informele kennismaking met de mentor Voorstellen mentoren bovenbouw Uitstroom: Aan het werk in

35 Jongeren toeleiden naar een (passende) werkplek
Praktijkonderwijs: Jongeren toeleiden naar een (passende) werkplek Toeleiden naar arbeid… vanaf 1 janurai 2015 is de participatiewet van kracht. Dat houdt in dat we te maken hebben met veranderde wet en regelgeving. Wat betekent dat voor u en uw kind/ pupil. 1 januari 2015 Participatie wet

36 Ontwikkelperspectief Uitstroom perspectief
Feitelijke uitstroom Onderwijs gericht op ontwikkel/uitstroomperspectief. Uitstroomgegevens, werkelijke uitstroomrichtingen Kort: Veranderingen arbeidsmarkt

37 Uitstroom 2014-2015 Aan het werk Totaal 30 MBO (BOL) Totaal 13
Werk met opleiding - SFB 3 leerlingen Werk - SFB 15 leerlingen Werk - Wajong 9 leerlingen Werk - Participatiewet 3 leerlingen MBO (BOL) Totaal 13 Entree opleiding 6 leerlingen Niveau leerlingen Dagbesteding Totaal 2 leerlingen Geen Werk Totaal 3 leerlingen 1 Wajong (UWV) 2 Participatie (gemeente) Tussentijdse uitstroom onderbouw eraf gehaald: 2 vmbo leerlingen, idem overgang naar andere pro school Even checken met annie….

38 Aan het werk met de Participatie Wet anno 2015 Twee voorbeelden ter illustratie
Shannon Rafi

39 Shannon Droom……. realiteit Stage Gemeente Haaksbergen Steeds helderder
wat mogelijkheden waren Nazorg Werkgever Nynke laten vertellen? Loonwaarde meting Regionale arbeidsmarkt Ouder(s)

40 Rafi Droom… realiteit Stage Arbeidscontract Interdiam
Geen werk mogelijkheden Loonwaarde?? Of SFB? Gemeente Berkelland Youssef Kadi SDOA Ter Woerd Bedrijf dat kijkt naar mogelijkheden Meedenken

41 Arbeid Vervolgonderwijs (startkwalificatie) Dagbesteding Uitstroom
Margot

42 Arbeid Zonder ondersteuning Onderwijs/ werk Onderwijs Werk
Tijdelijke ondersteuning Betaald werk ( inclusief BBL) Blijvende ondersteuning (betaald) Werk Beschut werk (Arbeidsmatige) Dagbesteding José

43 Wel of geen ondersteuning?
Aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen (jaar van uitstroom) Aanvragen met mentor – leerling-ouder(s)/ verzorger(s) Beoordeling door het UWV van het arbeidsvermogen inclusief beoordeling indicatie banenafspraak jongere/ ouder(s)/verzorger/ MaxX Uitslag Gemeente krijgt altijd de uitslag Op Maxx uitstroom mogelijkheden ogv eravingen stage/ praktik/ AVO. Onafhankelijke beoordeling arbeidsvermogen door UWV. Vandaar kijken voor welke vorm van ondersteuning/ werk verder kan worden gewekrt. Ik ben arbeidsbeperkt Beoordeling arbeidsvermogen Heeft u een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap? En wilt u weten of u: hulp kunt krijgen bij het vinden van werk? een uitkering kunt krijgen? Dan kunt u een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wij beoordelen dan of u mogelijkheden heeft om te werken. Heeft u arbeidsvermogen? Dan beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de extra banen die er komen voor mensen met een ziekte of handicap. Heeft u geen arbeidsvermogen? Dan krijgt u een Wajong-uitkering, als u aan de voorwaarden voldoet.

44 Wanneer heeft iemand arbeidsvermogen?
Een taak kunnen uitvoeren Basale werknemersvaardigheden hebben Een uur aaneengesloten kunnen werken Vier uur per dag belastbaar zijn De mogelijkheid hebben om te werken. Dat hoeft geen werk te zijn waarmee u het minimumloon of meer kunt verdienen. U heeft bijvoorbeeld ook arbeidsvermogen als u: met begeleiding kunt werken; alleen ‘beschut’ werk kunt doen; een voorziening nodig heeft om te kunnen werken.

45 Indicatie banenafspraak
Doelgroep banenafspraak Mensen die vallen onder de Participatiewet en waarvan het UWV heeft beoordeeld dat zij niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen Personen die voorheen zouden zijn ingestroomd in de nWajong werkregeling komen per in alle gevallen in aanmerking voor een positieve indicatie Banenafspraak Personen die voorheen in aanmerking zouden komen voor een indicatie ‘WSW begeleid werken (art. 7 WSW)’, komen per in alle gevallen in aanmerking voor een positieve indicatie Banenafspraak

46 Drempelfuncties Medewerker bloemzaadproductie
Productiemedewerker (printplaten) Productiemedewerker Inpak (handmatig) Facilitair medewerker (schoonmaak ziekenhuis) Wikkelaar Productiepuntlasser Afbiester (dekbedden) Bezorger Apotheek (auto-brommer) Telefonist – receptionist Portier (fabriek) Parkeerbeheerder (garage of terrein) Wel of niet in de Doelgroep banenafspraak Door beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek niet in staat om het wettelijk minimumloon (WML) per maand te kunnen verdienen. Ook niet met begeleiding of aangepaste werkplek. En nog minimaal 6 maanden last hebben van deze ziekte of handicap

47 Persoonlijke factoren
Deze blijven buiten beschouwing, omdat ze geen relatie hebben met ziekte/gebrek. Bijvoorbeeld: Iemand met de zorg voor 6 kinderen. Iemand met gebrek aan motivatie. Personen die voorheen zouden zijn ingestroomd in de nWajong werkregeling komen per in alle gevallen in aanmerking voor een positieve indicatie Banenafspraak Personen die voorheen in aanmerking zouden komen voor een indicatie ‘WSW begeleid werken (art. 7 WSW)’, komen per in alle gevallen in aanmerking voor een positieve indicatie Banenafspraak

48 Wel arbeidsvermogen, geen WML
De uitkomst van de beoordeling bepaalt of je ondersteuning bij werk en inkomen kunt krijgen van UWV of van de gemeente. Beoordeelt het UWV dat je arbeidsvermogen hebt? Hulp van MaxX bij (zoeken naar) werk en aanvraag inkomensondersteuning . UWV beoordeelt dan direct ook of je een Indicatie banenafspraak krijgt. Je wordt dan opgenomen in het doelgroepregister.

49 Wel arbeidsvermogen? Verklaring scholingsvermogen
Binnen 5 jaar VSO/Pro verlaten en binnen 5 jaar werk 5 jaar No-risk en 3 jaar mobiliteitsbonus Aanvraag van voorzieningen bij UWV mogelijk Alleen waarde als er geen arbeidsondersteuning of uitkering door gemeente is ingezet Loonkostensubsidie en/of indicatie banenafspraak niet mogelijk Jongere is in staat om binnen 3 jaar het volledige functieloon te verdienen.

50 Regelingen 2015 Werk binnen 5 jaar na verlaten VSO/PRO, 5 jaar 5 jaar
Scholings- Belemmeringen en niet bekend bij Gemeente Participatiewet met indicatie banenafspraak No Risk Polis Werk binnen 5 jaar na verlaten VSO/PRO, 5 jaar 5 jaar Premiekorting/ Mobiliteitsbonus WG 3 jaar Per 2016 Re-integratie traject - Bepaalt gemeente Proefplaatsing Jobcoaching Loondispensatie/ Loonkostensubsidie

51 Proces op MaxX Bovenbouw
Leerlingen van 16+ bespreken met de gemeente 2 X per jaar Uitstroom perspectief- mogelijkheden Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen (max 4 mnd voor 18e verjaardag en huidige 18 jarigen) Oriënterende stages, beroepsgericht, plaatsingsstage Gezamenlijke verantwoordelijkheid ouder(s)/ verzorger(s)-jongere-MaxX Gemeente – MaxX werken samen in het zoeken naar een passende werkplek (werkervaringsplek) Margot

52 Geen werk, dan naar de gemeente 4 weken wachttijd
Tot slot.. Geen werk, dan naar de gemeente 4 weken wachttijd Uitkering; betekent participeren naar wat je kunt € 237,00 inclusief vakantie geld (afhankelijk eigen vermogen) Werkervaringsplekken = werken met behoud van uitkering Kans: op MaxX kun je middels stages op zoek gaan naar een werkplek die past bij jouw mogelijkheden en die kans geven op een betaalde baan Naar MBO, dan geen aanvraag arbeidsvermogen. 18 jaar- tegemoetkoming studiekosten Soms mogelijkheden individuele studietoeslag bij gemeente Toestemmingsformulier ouder(s)/verzorger(s) Margot

53 Kijk waar liggen de kansen (betaald) Werken loont altijd!
Tot Slot Participatie wet Jij bent aan zet! Kijken wat je kunt Kijk waar liggen de kansen (betaald) Werken loont altijd! Margot

54 Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "INFORMATIEAVOND 10 november 2015 HARTELIJK WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google