De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie- schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie- schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 informatie- schooljaar

2 Zij regelen ouders voor bepaalde activiteiten.
De groepsouders: Zij regelen ouders voor bepaalde activiteiten. Zij zijn geen aanspreekpunt voor zaken die school betreffen, wij gaan ervan uit dat u daarmee naar de betreffende leerkracht of directie gaat. Groepsouder 1/2 a: Ellen Scheers (moeder van Floor) Ramona Gerrits (moeder van Kyano) Groepsouder 1/2 b: Ramon & Tatjana Römer (ouders van Javea) Groepsouder 1/2 c: Chantal Dijkstra (moeder van Sietse) Groepsouder 1/2 d: Esther Verbroekken (moeder van Merel) Groepsouder 1/2 e: Natalie Braam (moeder van Evi van Hoof) Groepsouder 1/2 f: Miranda Geurts (moeder van Veerle)

3 Afspraken met leerkracht.
Als leerkracht en als school willen wij er zijn voor uw kind en natuurlijk ook voor u. Als er iets is horen wij dit graag rechtstreeks van u. Dit kan dan het beste gebeuren in een afspraak na schooltijd. ’s Morgens zijn we er vooral voor de kinderen. Na school is er altijd wel tijd of kunnen we een afspraak maken. Als er iets is met uw kind, schrijf het in DE KALENDER op de gang. Ziekmelden en verlof Dit kan via het Ouderportaal of via de telefoon. Verlofaanvraag moet schriftelijk bij de directie. Ook voor 4-jarige kleuters. Formulieren kunt u halen bij Demis. Alleen tandarts en artsenbezoek kan doorgegeven worden aan de leerkracht. (schriftje)

4 Gevonden voorwerpen Deze liggen in een kist bij de balie. Zorg ervoor dat de spullen van uw kind voorzien zijn van naam en groep, dit zoekt wel zo makkelijk. Cadeautjes voor de ouders. We maken met vader- en moederdag een cadeautje voor de ouders. Website van de school: Persoonlijke gegevens van de kinderen worden nooit op de website gezet. Ouders die niet willen dat een foto met hun kind op de website komt kunnen dit doorgeven aan de leerkracht. Ouderportaal: Het ouderportaal is een online communicatiemiddel tussen ouders en school. Hierop kunt u mededelingen, nieuwtjes en fotoalbums vinden. Ook kunt u de absenties doorgeven en inschrijven voor de oudergesprekken. 

5 Hulpouders voor knutselen/crea-middagen
Als we hulp nodig hebben hangen we een inschrijflijst op het memobord bij de klas. Luizencontrole Elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. Dit gebeurt door ouders. Als uw kind hoofdluis heeft wordt u gebeld door de leerkracht. Als er in een klas hoofdluis geconstateerd is, worden in de hele school briefjes opgehangen, zodat iedereen alert kan zijn. Schoolarts: De kinderen van groep 2 of groep 3 krijgen een uitnodiging van de schoolarts. Zij bekijkt eveneens de spraak-, taalontwikkeling. Een screening via de logopedist op school vervalt hiermee.

6 Spulletjes meenemen van huis:
Als we met een thema bezig zijn en het past binnen dat thema is het leuk als kinderen uit betrokkenheid spullen meebrengen. Schoolafspraak: Uw kind mag verder in principe alleen met verjaardag, sinterklaas (6 december) en bij heel speciale gelegenheden speelgoed meenemen naar school. Lawaai-uur: Een aantal keren per jaar treden de kinderen op in wisselende samenstellingen . Soms met, soms zonder ouders. Jongere broertjes en zusjes zijn welkom, mits u ze bij u houdt. Als ze lawaai maken verwachten we dat u ze even meeneemt naar buiten. Aankondigingen voor de lawaai-uren hangen tijdig bij de klas.

7 Sociaal- emotionele ontwikkeling
De groepsregels: Samen met de kinderen werken we aan regels voor op het schoolplein en in de klas. Deze regels worden ook bij/in de groep opgehangen Dit vinden we erg belangrijk: Respect voor anderen en voor alle spullen op school. Rekening houden met elkaar De kinderen worden gestimuleerd om duidelijk te zijn tegen elkaar: Zeg maar wat je er van vindt en wat je voelt. STOP, hou op zeggen De methode GOED GEDAAN gebruiken we door de hele school om de sociale vaardigheden van kinderen te stimuleren.

8 Kindgesprekken, rapporten en toetsen
De nieuwe kinderen worden besproken met de ouders aan de hand van een intakelijst. Deze krijgt u overhandigd als uw kind naar school gaat. Het intakegesprek wordt binnen 8 weken na de start gevoerd. De overige kleuters krijgen een vervolggesprek wat aansluit op de vorige gesprekken. Deze worden gevoerd in de maanden oktober en november. In maart krijgen de kinderen, die tenminste 4 maanden onderwijs genoten hebben, een rapport. Aan de hand van deze lijst waarop de ontwikkelingen zichtbaar zijn, wordt het vervolggesprek gevoerd. In juni krijgt u het laatste rapport van het schooljaar van uw kind. Er volgt alleen een gesprek indien nodig. De CITO toetsen voor groep 2 vinden plaats in januari en mei. (CITO taal en rekenen). In januari en juni zijn er afnames van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

9 Interne begeleidsters:
Mirjam Grootelaar en Noortje Rutten, Alle kinderen worden regelmatig doorgesproken. De leerkrachten krijgen hulp en handvatten voor de begeleiding van de kinderen. Ook geven ze ondersteuning bij speciale trajecten, omtrent hulp aan ouders en kinderen.

10 We werken op de Waai volgens het principe van basisontwikkeling en
gaan daarbij uit van deze cirkel:

11

12 Dit is de basis om te kunnen leren.
De kern: Jezelf veilig voelen… Dit is de basis om te kunnen leren.

13 De middencirkel: Samen spelen, samen werken, de wereld verkennen en zelf problemen leren oplossen.

14 (voorbereidend) lezen.
De buitencirkel: Het leren van specifieke vaardigheden, zoals: tellen, ordenen, (voorbereidend) lezen.

15 de 4 B’s zijn hierbij het uitgangspunt.

16 Etekenisvol Thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen……we kiezen vaak samen met de kinderen een thema.

17 We maken een denkwolk rondom het thema:
Wat weten we al? Wat willen we nog leren?

18 etrokkenheid We motiveren de kinderen door aan te sluiten bij de volgende fase van hun ontwikkeling.

19 Dus variatie in ontwikkelingsaanbod.
rede bedoelingen: Dus variatie in ontwikkelingsaanbod. spel taal constructie creatief rekenen ontdekken

20 emiddelende rol van de leerkracht.
De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving en daagt de kinderen uit om steeds een stap vooruit te maken.

21 Om te kijken welk aanbod
de kinderen nodig hebben, is het belangrijk om goed te observeren.

22 Daarnaast gebruiken we:
We gebruiken hiervoor het volgsysteem dat onderdeel is van het nieuwe digitale planbord: Daarnaast gebruiken we:

23 de sociaal-emotionele ontwikkeling
In wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht.

24 We maken bij de groepen 1-2 gebruik van de methode Kleuterplein om de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen zo breed mogelijk te stimuleren. Daarnaast gebruiken we schoolbreed de methodes Goed gedaan en Samen Leven voor de sociaal emotionele ontwikkeling en goed burgerschap.

25 Alle ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht bij.

26 Raai de Kraai is de centrale figuur bij alle thema’s van deze methode.
Raai houdt van glimmende dingen en heeft in alle groepen een nest.

27 Dagverloop in een kleutergroep:
Dagopening: Soms mogen de kinderen meteen beginnen met een werkje, maar we starten ook vaak in de kring. We kijken of iedereen er is en wat we de hele dag gaan doen. Kringactiviteiten: Voorlezen, vertellen, gesprekken, taal en rekenspelletjes, toneel, muziek, methodegebonden lessen, aanbieding nieuwe werkjes, enz. We ruimen ook tijd in om praktische dingen te leren. Bijvoorbeeld, hoe draag ik een stoel? In de kring worden ook feestjes gevierd.

28 We hebben een paar afspraken
als er een verjaardag gevierd wordt. Met ouders, zonder broers en zusjes. De jarige mag 5 minuten later op school komen. Geen cadeautjes uitdelen. Wel foto’s, geen film. Graag een gezonde traktatie. De jarige mag één cadeautje laten zien.

29 Na de kring gaan we vaak buiten spelen.
Als we niet buiten spelen, gaan we naar de gymzaal. De kleuters gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen zonder veters. Het is prettig als u thuis aandacht besteedt aan het zelfstandig aan en uitkleden.

30 Rond 10 uur is het tijd voor een rustmoment
Rond 10 uur is het tijd voor een rustmoment. Even samen fruit eten en iets drinken.

31 Ook voor de lunch zien we graag een gezond gevuld broodtrommeltje.
Wij zijn een gruitenschool en stimuleren de hele week groente of fruit als tussendoortje. Ook voor de lunch zien we graag een gezond gevuld broodtrommeltje.

32 Twee keer per dag werken de kinderen met ontwikkelingsmaterialen.
De kinderen kiezen een werkje met behulp van het digikeuzebord.

33 spel taal constructie creatief rekenen ontdekken
De werkjes zijn met kleuren onderverdeeld in: spel taal constructie creatief rekenen ontdekken De kinderen worden gestimuleerd om verschillende onderdelen te kiezen. In groep 1, maar met name in groep 2 krijgen de kinderen ook verplichte opdrachten.

34 Aan het einde van de dag:
Om twee uur is het tijd om naar huis te gaan of naar de kinderopvang. De kinderen die naar de BSO of naar Kinderopvang XXS gaan worden in de speelzaal opgehaald. Bij wisseling van de reguliere opvangdagen graag op school en bij de opvang doorgeven. Incidentele opvang graag noteren op de kalender of het schrift wat bij de klas hangt. De overige kinderen gaan in de rij met de juf naar buiten. Het is fijn als u op een vaste plek staat. Als een kind zijn ouders/verzorgers niet ziet gaat hij/zij terug naar de leerkracht.

35 Voor meer informatie kunt u kijken op www.bsdewaai.nl.
Op het Ouderportaal vindt u regelmatig nieuwe informatie. Hierop plaatsen wij informatie, mededelingen en foto impressies van de activiteiten in de groepen. Op de schoolsite en het Ouderportaal kunt u veel praktische informatie en de jaarkalender vinden.


Download ppt "Informatie- schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google