De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma week 3 Onderwerp Voorbereiding Lezen Maken/ doen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma week 3 Onderwerp Voorbereiding Lezen Maken/ doen"— Transcript van de presentatie:

1 Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 3

2 Programma week 3 Onderwerp Voorbereiding Lezen Maken/ doen
Educatief partnerschap - Dialoog vaardigheden a.d.h.v. opdracht 2 - Inleiding Pedagogisch kader. Afspraken maken voor presentaties: Groep 1: Kaleidoscoop + Puk & Ko thuis Groep 2: Piramide + Sporen Groep 3: Basisontwikkeling + Ben ik in Beeld Bespreken: Doel en opbouw van een contactavond met ouders. -Taak en procesrol begeleider - Opdracht 3 verduidelijken - Artikel Puk en Ko thuis - Hoofdstuk over ouders uit Kaleidoscoop - Hoofdstukken over ouders uit Piramide en Sporen - Hoofdstukken over ouders uit Basisontwikkeling en Ben ik in Beeld - Lees wat er geschreven staat over ouderbetrokkenheid in de VVE voor dummies Door: Karin van Breugel, Betty de Jaeger, Marina Wisse (downloaden) - Lees deel over ouderbetrokkenheid uit: Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar Elly Singer, Loes Klerekoper 2009, Elsevier, Maarssen Onderstreep wat je aanspreekt en herkent. Opdracht 2: Verslag van dialoog met een ouder, persoonlijke aandachtspunten, de kernwaarden en je houding

3 Dialoog: een gesprek tussen 2 mensen
Wat voor kennis, vaardigheden en houding heb je nodig om ècht met iemand een dialoog aan te gaan?

4 5 regels voor een goede dialoog:
In je duim zit goed luisteren (de duim steek je ook op wanneer je iets goed vindt) In je wijsvinger steekt: niet te vlug je mening op tafel leggen, niet schieten op de ander (de wijsvinger wordt nogal eens gebruikt om te schuldigen en te wijzen) Met de middenvinger wordt bedoeld: stel heel veel goede vragen (de middenvinger is daarom ook de langste vinger) De ringvinger is de vinger van de verbinding: sta open en waardeer. De pink ten slotte zegt: hou het kort en bondig al je iets zegt (de pink is niet voor niets de kleinste vinger)

5 In dialoog....(2-tallen) Hoe gingen ouders om met positief gedrag?
Hoe gingen ouders om met negatief gedrag? Hoeveel aandacht kreeg je als kind? Hoe was dat voor je? Hoe kijk je terug op je opvoeding? Heeft de opvoeding die je zelf gekregen hebt effect op hoe je het zelf als ouder aanpakt of aan zult gaan pakken? Wat pak je hetzelfde aan of wat zou je hetzelfde aanpakken? Wat doe je juist bewust anders? Waar denk je dat het opvoedingsgedrag van je ouders door werd beïnvloed? Hoe heeft je opvoeding invloed op jouw ontwikkeling gehad? (de manier waarop je je hebt ontwikkeld?)

6 Pedagogisch kader ‘Samenwerking met de ouders’
Een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken Ouders zijn en blijven de eerst verantwoordelijke opvoeders van hun kind Door een goede samenwerking kunnen ouders en de pedagogisch medewerkers de verschillende leefwerelden voor het kind verbinden Afstemming tussen gezinsopvoeding en opvoeding in de groep

7 Pedagogisch medewerkers zorgen voor:
Goed contact met ouders en samenwerking over het eigen kind Inzicht in en betrokkenheid bij het opvoeden in de groep Betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum Respect voor diversiteit

8 Goed contact met ouders en samenwerking over het eigen kind
Wederzijds begrip en waardering Ouders vertrouwen het allerbelangrijkste, hun kind, toe aan het kindercentrum. De basis wordt gelegd in de 1e weken (wenperiode): Warm welkom Informatie Zien dat het kind goed verzorgd wordt en het fijn heeft (positief gevoel) Fijn als de PM’er wat weet over de thuissituatie; als ze snappen waarom een kind bijv. moe of hangerig is, enz...

9 Goed contact met ouders en samenwerking over het eigen kind
Wederzijds adviseren en informeren Bijv. gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Vragen aan ouders: “hoe gaan jullie thuis met hem, hoe is zijn gedrag thuis?” Vragen van ouders: “Ik snap er niets van dat hij bij jullie zo goed eet, hoe doen jullie dat?” Informatie en advies aan ouders (gebruik van foto’s, logboeken, whiteboards enz.)

10 Goed contact met ouders en samenwerking over het eigen kind
3. Heldere en realistische afspraken Hoe laat brengen/ halen Wat wordt er gedaan als het kind ziek is? Beleid Voortdurende afstemming over voeding, zindelijkheid, slapen enz..... 4. Diverse momenten en vormen van contact Tijdens brengen en halen Tijdens oudergesprekken (1 of 2x per jaar) - a.d.h.v. observatieverslagen - soms extra gesprekken nodig bij zorg Activiteiten zoals koffieochtenden, contactavonden, ouderkamer op de (voor)school

11 Inzicht en betrokkenheid bij het opvoeden in de groep
Ouders inzicht geven in wat de andere kinderen voor hun kind betekenen Ouders inzicht geven in het verschil tussen thuis opvoeden en in de groep Open staan voor bijdragen van ouders aan de sfeer en activiteiten in de groep Ouders inzicht geven in wat er in de groep leeft PM’ers sluiten aan bij de opvoeding v/d ouders, maar hebben ook hun eigen pedagogische visie. De uniciteit van elk kind wordt gerespecteerd, maar het is niet mogelijk om ieder kind te behandelen in overeenstemming met de unieke wensen van zijn of haar ouders

12 Betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum
Ouders hebben wettelijke rechten op beleidsniveau. Die zijn vastgelegd in de wet kinderopvang Meepraten, meedenken en meehelpen Ouders informeren over de klachtenregeling en protocol kindermishandeling Informeren over regels, rechten en plichten van ouders Medezeggenschap van ouders via formele ouderraad

13 Respect voor diversiteit
Pedagogisch medewerkers en het kindercentrum tonen respect voor culturele diversiteit en verschillen in achtergronden van de gezinnen Voor alle kinderen en hun ouders is het van groot belang dat de PM’ers open staan voor hun leefwereld Taal, culturele en religieuze gebruiken, woonsituatie en opleiding ouders hebben invloed op het leven van de kinderen TIPS: Vraag eens aan een moeder of ze jou en de kinderen een kinderliedje uit haar cultuur wil leren Vraag eens hoe je binnen hun cultuur een verjaardag van kinderen viert Hebben jullie nog ideeën?

14 De oudercontact avond Wat zijn jullie ervaringen met een oudercontactavond? Doel, onderwerpen en opbouw van een contactavond Wat voor rol heb je als PM’er / PEM’er tijdens een contactavond? En wat voor taken horen hierbij?

15 Presentaties in week 5

16 Doel is elkaar informeren!!
Wat is de visie vanuit de verschillende VVE programma’s op ouders? Op welke wijze organiseren deze programma’s de afstemming tussen kinderopvanginstelling en thuis? Op welke manier kan educatief partnerschap een plek krijgen binnen deze programma’s? Wat zijn de verschillen/ overeenkomsten in benadering?

17 Afspraken maken voor presentaties
Presentatiegroepen: Studentnamen: Groep 1: Kaleidoscoop + Puk & Ko thuis Groep 2: Piramide + Sporen Groep 3: Basisontwikkeling + Ben ik in Beeld

18 Opdracht 3 Wederzijdse betrokkenheid
Partnerschap is geen doel op zich maar staat in dienst van drie doelen: Pedagogisch doel: realiseren van afstemming, in de benadering van kinderen thuis en op de kinderopvanginstelling 2. Organisatorisch doel: optimaliseren van de organisatie, het reilen en zeilen op de kinderopvanginstelling, mede door de inbreng van ouders. 3. Democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders op de kinderopvanginstelling en verantwoording afleggen aan ouders. De wederzijdse betrokkenheid kan zich uiten in meeleven, meehelpen en meedenken/beslissen. De wederzijdse betrokkenheid is te zien in drie lijnen: Ga uit van je eigen werksituatie: 1. Breng al de activiteiten in het kader van de wederzijdse betrokkenheid in kaart en zet ze in het schema onder het juiste kopje. 2. Wat valt op? Zijn al de cellen ingevuld? 3. Geef een onderbouwd advies aan je praktijkinstelling om de wederzijdse betrokkenheid te verbeteren. Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen Betrokkenheid: Ouders ≥ eigen kind Ouders ≥ groep en de kinderopvanginstelling Kinderopvanginstelling ≥ ouders

19 Tot zover de 3e bijeenkomst… tot volgende week!
Afsluiting: Tot zover de 3e bijeenkomst… tot volgende week! Voorbereiding op week 3 Lezen Maken / Doen Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Over de invloed van ouders op het schoolsucces van hun kind en de rol van (voor)schoolse voorzieningen. (downloaden) Kinderopvang: Opvoeden in diversiteit. De dagelijkse praktijk in kindercentra. Door Fica Djohani en Judith Maas (via docent)  Onderstreep wat je aanspreekt in de tekst. Schrijf in het kort jouw mening over diversiteit in opvoeden Opdracht 3: Opdracht over wederzijdse betrokkenheid; samen leven, samen doen, samen denken/beslissen en advies aan eigen organisatie


Download ppt "Programma week 3 Onderwerp Voorbereiding Lezen Maken/ doen"

Verwante presentaties


Ads door Google