De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom! Programma:  20.00Opening  20.05NIO en Eindtoets  20.50Pauze met koffie en thee  21.10 Voortgezet Onderwijs  21.30Sluiting Voorlichtingsavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom! Programma:  20.00Opening  20.05NIO en Eindtoets  20.50Pauze met koffie en thee  21.10 Voortgezet Onderwijs  21.30Sluiting Voorlichtingsavond."— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom! Programma:  20.00Opening  20.05NIO en Eindtoets  20.50Pauze met koffie en thee  21.10 Voortgezet Onderwijs  21.30Sluiting Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets? Algemene informatie Voortgezet Onderwijs

2 NIO groep 8

3  Cito meet wat de kinderen hebben geleerd tijdens de 8 jaar basisonderwijs: de feitelijke schoolprestaties.  NIO laat zien wat kinderen in huis hebben: de mogelijke schoolprestaties.  Op onze VPCO- scholen brengen we de mogelijke schoolprestaties ook eerder in kaart met de NSCCT in groep 4 en 6.  Beide gegevens (vorderingen en intelligentie) zijn belangrijk bij het bepalen van het schooladvies. Verschil tussen NIO en Cito

4  Cito-eindtoets herhaalt het meten van de schoolse vaardigheden.  Die vaardigheden meten we al uitvoerig vanaf groep 1 t/m groep 8 met de Cito-LOVS-toetsen voor:  Rekenen  Begrijpend lezen  Technisch lezen  Spelling Waarom in het verleden geen Cito-eindtoets?

5  Voorspellen van succes in het voortgezet onderwijs  Nagaan of een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning in het VO  Mede-evaluatie van het gegeven onderwijs Doel van het afnemen van de NIO

6  IQ-bepaling  Verbale (Talige) en Symbolische (Rekenkundige) factor  Geschikt voor toelating LWOO en PRO Intelligentie NIO

7  Synoniemen  Analogieën  Categorieën Verbale deeltesten

8  Getallen  Rekenen  Uitslagen Symbolische deeltesten

9 Analogieën spreken - horen brengen - …… 1 bezorgen 2 streven 3 halen4 krijgen5 zien Voorbeelden verbaal

10 Analogieën huizen - stad bomen - …… 1. takken 2. gras 3. bos4. weg5. stam Voorbeelden verbaal

11 Categorieën vlug - snel schaar – knippen regen - nat Synoniem tegengesteldDeel-geheel oorzaak-gevolgmiddel Voorbeelden verbaal

12  Getallenreeksen  16 17 19 20 22 23 …..  0, 1,3, 6, 10, …..  1, 1, 2, 3, 5, ….. Voorbeelden symbolisch

13  Rekenen  Welk teken x of : of + of - moet in deze som staan? 8 … 2 = 10 Voorbeelden symbolisch

14 Uitslagen

15 Graadmeters:  Betrokkenheid  Welbevinden Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod. Ze hebben een waardevolle signaalfunctie voor: - motivatie - zelfvertrouwen - innerlijke gemoedstoestand - cognitief functioneren Persoonlijkheidsfaktoren ZIEN!

16 Sociale vaardigheden  Deze vaardigheden zijn nodig om op een adequate manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen: 1. sociaal initiatief 2. sociale flexibiliteit 3. sociale autonomie 4. impulsbeheersing 5. inlevingsvermogen ZIEN!

17 Rapportage

18

19

20  Doel: de beste plek voor uw zoon of dochter en dat is niet per sé het hoogst haalbare. Schooladvies

21 1.Leerkracht en IB-er (in samenspraak met directie) stellen concept-schooladvies op n.a.v. :  Schoolvorderingen gedurende 8 jaar  Cito-toetsen (t/m juni groep 7)  Methodetoetsen (rapport)  Sociaal-emotionele ontwikkeling  ZIEN!  Taak-werkhouding (rapport) Schooladvies

22  Uitslag NIO is second opinion, als bevestiging van het eerder opgestelde concept-schooladvies.  NIO kan concept-schooladvies positief of negatief beïnvloeden, maar dit is eerder uitzondering dan regel. 2.Leerkracht en IB-er (in samenspraak met directie) stellen definitief schooladvies op, incl. gegevens van NIO en Cito M8 (januari 2016). 3.U wordt in februari uitgenodigd voor een gesprek waarin het definitieve advies wordt toegelicht. Schooladvies

23  Staat vanaf 2014-2015 los van het opstellen van het schooladvies  Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool moeten een eindtoets maken.  Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs toelating niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Eindtoets

24 Besluit van OCW (12-11-2014):  Scholen moeten vanaf 2015-2016 uit de volgende eindtoetsen kiezen in de vastgestelde periode 15 april- 15 mei:  Centrale eindtoets  ROUTE 8 van A-VISION  IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE. Eindtoets

25  Middelbare scholen laten leerlingen op basis van het schooladvies tot 1 van de schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets.  Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies positief aan te passen. Negatieve aanpassing is niet toegestaan. Eindtoets

26 ? Vragen

27 Pauze

28 Informatie VO

29 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen

30 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO Onderbouw VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs

31 Het Praktijkonderwijs Praktisch gerichte opleiding waarna de meeste leerlingen gaan werken. 30 % stroomt door naar de Entree-opleiding van het MBO Nederlands, rekenvaardigheden en een beroepsgericht programma Voor leerlingen die willen leren door “te doen” (20 uur beroepsgericht in de leerjaren 3 en 4) Plaatsing alleen met een beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie. (RVC) Uitstroom naar werk MBO Entrée-opleiding Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

32 Uitstroomrichtingen van het praktijkonderwijs De leerlingen kiezen na de onderbouw uit de volgende 4 richtingen: EconomieZorg en welzijn TechniekLandbouw

33 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Basis Beroeps Gericht

34 Het VMBO De basisberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 2 van het MBO Vier algemene vakken en een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen (12 - 16 uur beroepsgericht vak in de leerjaren 3 en 4) MBO Niveau 2 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

35 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Kader Beroeps Gericht

36 VMBO De kaderberoepsgerichte leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Vier algemene vakken op hoger niveau Een beroepsgerichte opleiding Voor leerlingen die willen leren door te doen (12-15 lesuren beroepsgericht vak per week in zowel de leerjaren 3 als 4) MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw 4 3

37 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Theore- tische Leerweg

38 VMBO De theoretische leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO Doorstroming naar Havo mogelijk Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

39 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen VMBO Gemengde Leerweg

40 VMBO De gemengde leerweg Opleiding voor toeleiding naar niveau 3 en 4 van het MBO De theoretische leerweg waarbij 1 algemeen vak vervangen is door 1 beroepsgericht vak Voor leerlingen die willen leren door te studeren MBO Niveau 3 en 4 Onderbouw 2 1 Bovenbouw4 3

41 vliegtuigindustrie Toekomst in Techniek bouw Elektro elektronica metaal procestechniek autotechniekschilderen robotica Weg- en waterbouw installatie

42 Toekomst in Zorg en Welzijn apothekersassistent haarverzorging zorg Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent grootkeuken

43 Toekomst in Economie hotelschool Mode en commercie recreatie secretaresse toerisme ICT en logistiek Kunst en cultuur Tentoonstelling beeld geluid verkoop

44 Toekomst in Groen bloemist Land en tuinbouw paardenhouderij milieu hovenier dierverzorging plantenteelt

45 Vernieuwing in het VMBO  (Nieuwe) Profielen in de regio:  Economie en ondernemen  Horeca, bakkerij en recreatie  Bouwen, wonen en interieur  Produceren, installeren en energie  Mobiliteit en transport  Media, vormgeving en ICT  Zorg en welzijn  Dienstverlening en producten  Groen

46 Extra begeleiding in het VMBO De minister heeft besloten dat scholen voor leerlingen met een IQ tot en met de 90 en leerachterstanden extra geld kunnen ontvangen. Dat wordt Leerweg ondersteunend Onderwijs (LWOO) genoemd. Dat extra geld krijgt de school als er voor de leerling een beschikking is van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie) voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) De school voor voortgezet onderwijs vraagt deze beschikking aan

47 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen HAVO

48 Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs Opleidend voor HBO Mogelijkheid om naar MBO te gaan Beperkte doorstroming naar VWO mogelijk Hoger Beroeps Onderwijs 5 4 2 e fase 3 2 1 Onderbouw

49 MBO-niveau 3 + 4 Hoger Beroeps Onder- wijs Weten schappelijk onderwijs MBO niveau 2 Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs SBO / Basisschool VMBO Basis Beroeps Gericht VMBO Kader Beroeps Gericht HAVO VMBO Gemengde Leerweg VMBO Theore- tische leerweg Gym- na- sium VWO Athe- neum VWO Praktijk onderwijs 18 jaar= einde leerplicht = kwalificatieplicht Geen diploma? Entreeopleidingen Praktijk onderwijs VWO

50 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Opleidend voor HBO of wetenschappelijk onderwijs Gymnasium en Atheneum zelfde niveau Bij keuze Gymnasium ook de vakken Latijn en / of Grieks Weten- schappelijk onderwijs 3 2 Onderbouw 6 5 2 e Fase 1 4

51 HAVO en VWO na de derde klas: De leerlingen kiezen na de derde klas uit de volgende 4 profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en techniek Natuur en gezondheid

52 Vakrichtingen, sectoren en profielen Nog even naast elkaar PraktijkonderwijsVMBOHAVO/VWO UitstroomrichtingenSectorenProfielen Landbouw Cultuur en maatschappij Zorg en welzijn Natuur en gezondheid Techniek Natuur en techniek Economie Economie en maatschappij

53 Passend Voortgezet Onderwijs In het voortgezet onderwijs beschikken de scholen over extra middelen om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ouders hun kind aanmelden bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs Ook kunnen ouders hun kind aanmelden op de zorglocatie “Pomona”

54 Pomona Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of scholen kunnen een kind doorverwijzen naar Pomona wanneer: - het niet lekker gaat op school en/of thuis. -de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Pomona biedt ondersteuning die uitgebreider is dan op andere scholen. De ondersteuning richt zich op de leer- en/of persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Hierdoor zijn de leerlingen in staat om het beste uit zichzelf te halen. 0p deze locatie kan de leerling een vmbo- diploma halen, of na 2 jaar overstappen naar een andere school voor voortgezet onderwijs De school staat aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom www.swvbrabantsewal.nl

55 Voortgezet Speciaal Onderwijs Ouders kunnen hun kind aanmelden bij of scholen kunnen een kind doorverwijzen naar: -Aventurijn College, vanwege ernstige gedragsproblemen -De Kameleon, school voor moeilijk lerende kinderen -Mytylschool, voor leerlingen met een lichamelijke handicap of ziekte -Auris College, voor dove of slechthorende kinderen -Visio, voor blinden of slechtzienden -www.swvbrabantsewal.nl

56  Dit advies ligt bij de basisschool en is afhankelijk van:  Capaciteiten, intelligentie  Schoolvorderingen, taal en rekenen  Algemeen functioneren van de leerling Welke school is voor de leerling geschikt?

57 Dit ligt bij u, als ouders, en bij de leerling zelf. De juiste richting (praktijk / vmbo / havo / vwo) Wel of geen leerwegondersteunend onderwijs Identiteit (o.a. ook sfeer) Studielessen / studiebegeleiding Overblijven / tussenuren Welke school wordt gekozen?

58  Sport  Buitenschoolse activiteiten (en de kosten hiervan)  Keuze van vrienden / vriendinnen  Vakantieregio  Kosten van openbaar vervoer Welke school wordt gekozen?

59 Overzicht van scholen voor VO Tholen Halsteren Bergen op Zoom Steenbergen Middelharnis

60  Scholen vergelijken:  http://www.scholenopdekaart.nl/ http://www.scholenopdekaart.nl/

61  Calvijn College (http://www.calvijncollege.nl/Locaties/Tholen/tabid/195/Default.aspx)http://www.calvijncollege.nl/Locaties/Tholen/tabid/195/Default.aspx  Reformatorisch  Alleen VMBO TL en GL 4 jaar in Tholen  Overige richtingen: na 1 of 2 jaar naar Krabbendijke of Goes. VO in Tholen

62  Steenspil (www.steenspil.nl)www.steenspil.nl  Samenvoeging van Westerpoort, 't Bergse VMBO en Prinsentuin Halsteren  VMBO  Alle leerwegen  Alle sectoren (groen, techniek, zorg & welzijn en economie)  Op Steenspil hoeven leerlingen nog niet te weten welke sector ze kiezen als ze naar het vmbo gaan VO in Halsteren

63  Mollercollege ZuidwesthoekVMBO (alle leerwegen)  http://www.mollercollegezwh.nl/home/welkom.html http://www.mollercollegezwh.nl/home/welkom.html  Mollerlyceum BoZVMBO (theoretische leerweg)/ HAVO / VWO  http://www.mollerlyceum.nl/actueel/welkom.html http://www.mollerlyceum.nl/actueel/welkom.html  Roncalli scholengemeenschapVMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO  http://roncalli.mwp.nl/ http://roncalli.mwp.nl/ VO in BoZ

64  RSG “’t Rijks”VMBO (theoretische leerweg) / HAVO / VWO  http://www.rsgrijks.nl/ http://www.rsgrijks.nl/  Juvenaat H. HartVWO (enkel gymnasium)  http://www.juvenaat.nl/ http://www.juvenaat.nl/ VO in BoZ

65  Ravelijn College (http://www.ravelijnstb.nl/actueel/welkom.html)http://www.ravelijnstb.nl/actueel/welkom.html  Mavo  TECHmavo  VMBO:  Kaderberoepsgerichte leerweg  Basisberoepsgerichte leerweg (LWOO mogelijk)  Sectoren:  Techniek  Zorg & Welzijn  Economie VO in Steenbergen

66  CSG Prins Maurits (http://www.csgpm.nl/)http://www.csgpm.nl/  De scholengemeenschap biedt vwo, havo, mavo, vmbo (met alle leerwegen en leerwegondersteunend onderwijs) en praktijkonderwijs aan.  Vanuit een protestants-christelijke identiteit  RGO (http://www.rgomiddelharnis.nl)http://www.rgomiddelharnis.nl  Openbare scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO  Edudelta (http://www.edudelta.nl/default.aspx?tabid=206)http://www.edudelta.nl/default.aspx?tabid=206  VMBO in 3 leerwegen (gemengd, Kader en basis) met de sectoren Economie, Landbouw en Techniek VO in Middelharnis

67 ? Deze presentatie is na te lezen op www.vpcotholen.nl www.vpcotholen.nl Vragen

68 Hartelijk dank voor uw belangstelling en veel succes en wijsheid gewenst met de te maken keuze. Voorlichtingsavond 2015 NIO Eindtoets Algemene informatie Voortgezet Onderwijs


Download ppt "Hartelijk welkom! Programma:  20.00Opening  20.05NIO en Eindtoets  20.50Pauze met koffie en thee  21.10 Voortgezet Onderwijs  21.30Sluiting Voorlichtingsavond."

Verwante presentaties


Ads door Google