De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 4 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 4 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 4 juni 2013

2 WELKOM

3 Programma  Terugpakken – Succes n.a.v. actiepunt  Participatiefonds vergoedingsverzoek – Esther Beekink  Juridische aspecten – Wilco Brussee (jurist Lucas Onderwijs)  Intervisie casuïstiek

4 Terugpakken n.a.v. vorige keer

5 Overheid &Onderwijs is Eigen Risicodrager voor de werkloosheidskosten Betekent dat Lucas zelf de uitkeringskosten moet bekostigen UWV keert WW-uitkering uit en declareert deze kosten bij het Participatiefonds Participatiefonds bepaalt vervolgens op basis van vergoedingsverzoek of de WW-uitkering wordt vergoed Terug naar begin

6 Participatiefonds is verantwoordelijk voor de re-integratie en adviezen over sollicitatieontheffing Rol Participatiefonds

7 De werkgever wenst dat de uitkeringskosten, die voor rekening van de werkgever komen, ten laste van het Participatiefonds worden gebracht. Vergoedingsverzoek

8 2010: € 289.175,- € 264.640,- Pf € 23.732,- Lucas 2011: € 289.454,- € 234.212,- Pf € 55.242,- Lucas 2012: € 495.965,- € 372.783,- Pf € 123.182,- Lucas Kosten WW

9 1. Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter 2. Onbekwaamheid/ongeschiktheid Twee voorbeelden

10 Toewijzing van het vergoedingsverzoek in aanmerking indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie Ontbinding arbeidsovereenkomst door Kantonrechter

11 Het dienstverband is beëindigd door een uitspraak van de kantonrechter Beschikking overleggen Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter

12 Overleggen modelverklaring ‘aanbod ondersteuning extern’ die door beide partijen is ondertekend Waarde van de ingekochte activiteiten: Vast dienstverband: Minstens € 3000,- bij dienstverband van 10 jaar of korter Minstens € 4000,- bij dienstverband > 10 jaar maar < 20 jaar Minstens € 5000,- bij dienstverband > 20 jaar Tijdelijk dienstverband: Tenminste € 500,- bij dienstverband < 6 maanden Tenminste € 1000,- bij dienstverband > 6 maanden Ondersteuning werknemer

13 Mogelijke ondersteuning extern Bedrag SollicitatietrainingJa/nee NetwerktrainingJa/nee CoachingJa/nee JobhuntingJa/nee Capaciteitenonderzoek zelfstandig ondernemerschapJa/nee CV- en sollicitatiebriefcheckJa/nee Begeleiding gericht op zelfstandig ondernemerschapJa/nee OmscholingJa/nee OutplacementJa/nee Andere begeleiding gericht op het vinden van een baan elders Ja/nee Totaalbedrag

14 Toewijzing van het vergoedingsverzoek in aanmerking indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Meedelen reden ontslag aan werknemer Inspanning behoud werknemer voor eigen functie Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie Onbekwaamheid/ongeschiktheid

15 Voorafgaand aan het ontslag heeft werkgever zich ingespannen om de werknemer te behouden voor eigen functie. Conclusie: niet mogelijk. Modelverklaring ‘gesprekkencyclus’ door beide partijen ondertekend. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie

16 Werkgever en werknemer verklaren dat ze meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Tijdens de gesprekken zijn tenminste de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de door de werkgever geconstateerde knelpunten in het functioneren van de werknemer; de door de werkgever noodzakelijke geachte verbetering in het functioneren van de werknemer; de wijze waarop de werknemer met interne of externe ondersteuning de genoemde verbetering van zijn functioneren moest bereiken en de periode waarbinnen hij deze verbetering gerealiseerd moest hebben; de mededeling van de werkgever aan de werknemer dat hij tot de conclusie is gekomen dat het verbetertraject niet of onvoldoende heeft geleid tot de noodzakelijke verbetering in het functioneren. Modelverklaring ‘gesprekkencyclus’

17 Geconcludeerd dat het niet mogelijk is om werknemer voor zijn eigen functie te behouden, heeft de werkgever zich ingespannen om hem in een andere functie voor de eigen organisatie te behouden Overleggen van modelverklaring ‘herplaatsingsonderzoek’ Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie

18 De werkgever en werknemer hebben met elkaar de herplaatsingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie besproken. De werkgever heeft de werknemer tenminste geïnformeerd over: de wijze waarop de werkgever herplaatsingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie heeft onderzocht; de conclusie van werkgever dat herplaatsingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie ontbreken of redelijkerwijs niet te realiseren zijn. Modelverklaring ‘herplaatsingsonderzoek’

19 Altijd Personeelsadviseur hierbij betrekken!!

20 Juridische aspecten


Download ppt "CLINIC AANDACHT EN BEGELEIDEN VOOR FUNCTIONEREN Lucas Onderwijs 4 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google