De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABAP en onderwijs Wie? Liesbet Heyvaert – vicedecaan Onderwijs – Erasmushuis 00.06 Wat? 1. Specifieke onderwijstaken / statuten 2. Facultaire onderwijstaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABAP en onderwijs Wie? Liesbet Heyvaert – vicedecaan Onderwijs – Erasmushuis 00.06 Wat? 1. Specifieke onderwijstaken / statuten 2. Facultaire onderwijstaken."— Transcript van de presentatie:

1 ABAP en onderwijs Wie? Liesbet Heyvaert – vicedecaan Onderwijs – Erasmushuis 00.06 Wat? 1. Specifieke onderwijstaken / statuten 2. Facultaire onderwijstaken 3. Onderwijsprofessionalisering 4. Aanvullende studies

2 ABAP? 1. AAP of Assisterend Academisch Personeel 1. Assistenten 2. Praktijkassistenten 3. Doctor-assistenten 2. BAP of Bijzonder Academisch Personeel 1. Wetenschappelijk medewerker 2. Doctoraatsbursaal 3. Postdoctoraal mandaat FWO of PDM

3 Onderwijstaken AAP “De organisatie van de taken van onderzoek, onderwijs, onderzoeks- en onderwijsassistentie van de leden van het assisterend academisch personeel wordt afgesproken door de betrokkene en de leden van het zelfstandig academisch personeel met wie hij of zij samenwerkt, in voorkomend geval met het oog op een zo efficiënt mogelijke vervulling van zijn onderzoekstaken.” Artikel 127 van de ‘Bepalingen voor het assisterend academisch personeel’

4 AAP - assistenten Termijn van 2 jaar, die 2 keer kan worden verlengd Uitz: 7e jaar ( in uitzonderlijke omstandigheden; afzonderlijk te motiveren, behalve bij zwangerschap of langdurige en ernstige ziekte ) Opdracht? Leden van het ZAP bijstaan in hun opdracht: onderwijs- en onderzoeksassistentie “Zich verder bekwamen in de wetenschappen”, nl. doctoreren → (decretaal) recht op minimum de helft van hun tijd voor voorbereiding doctoraatsproefschrift

5 AAP - Praktijkassistenten Termijnen van maximum vijf jaar o Onbeperkt hernieuwbaar indien deeltijds o Maximum 5 jaar indien voltijds Opdracht ? hoofdzakelijk taken van ‘praktijkgebonden onderwijs’

6 AAP - Doctor-assistenten Maximaal twee termijnen van ten hoogste drie jaar Diploma: PhD Opdracht? o wetenschappelijke activiteiten (onderzoek) o Onderwijs: maximum de helft → (decretaal) recht op minimum de helft van hun tijd voor onderzoek

7 Onderwijstaken BAP [Aspiranten, bursalen en wetenschappelijk medewerkers (BAP)] Zij kunnen, naast hun onderzoeksopdracht en met respect voor de bevoegdheid van de promotor van het doctoraat of het onderzoeksproject, op beperkte schaal voor onderwijstaken worden aangesproken en worden daarom voor dat gedeelte van hun tijd opgenomen in de ondersteuningspool. (Beleidsnota over opdracht en taken van het assisterend en bijzonder academisch personeel; zie https://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/beleidsnota_AAP_BAP.htmlhttps://admin.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/beleidsnota_AAP_BAP.html)

8 BAP- 1. Wetenschappelijk medewerker Veelal extern gefinancierd onderzoek; Vooral ‘bepaalde duur’ - contracten Opdracht ? o projectonderzoek; o soms kans om te doctoreren; o mogelijk ook onderwijsondersteuning Indien doctoraat: volg decretale rechten van assistenten en doctor- assistenten: recht op minimaal de helft van de tijd voor onderzoek.

9 BAP – 2. Doctoraatsbursaal Fiscaal vrijgestelde beurs (≠ loon); 100 % netto wedde assistent; fiscaal geen beroepsinkomen Max. 48 maanden Opdracht? o voltijds doctoraatsonderzoek o Max. 4u/week onderwijsassistentie of 8u/week administratieve of klinische taken o Inschrijving als doctoraatsstudent (Academische toelating!)

10 BAP – 3. FWO en PDM Postdocs FWO – postdoc o Maximale totale werklast van 8 uur / week o Voor begeleiding van oefeningen, practica, seminaries geldt: 1u=2u werklast o Onbezoldigde onderwijsopdracht: eerste mandaat (max. 2 ju), tweede mandaat (max. 3 ju), derde mandaat (max. 3 ju) PDM – postdoc o Maximale totale werklast van 8 uur / week o Voor begeleiding van oefeningen, practica, seminaries geldt: 1u=2u werklast o Onbezoldigde onderwijsopdracht: max. 2 ju

11 Facultaire onderwijstaken - surveillantie Alle ABAP wordt ingeschakeld bij het surveilleren van de schriftelijke examens; 500tal schriftelijke examens per zittijd! Huidige regeling: o Uitnodiging tot inschrijven ongeveer anderhalve maand vóór de start van de examens; o tenminste zes surveillantiebeurten per academiejaar; o Vrijstellingen mogelijk indien vb. in eindfase doctoraat Voor meer details: zie ABAP vademecum, p. 16 ! Huidige regeling staat ter discussie – overleg met ABAP delegatie volgt

12 Onderwijsprofessionalisering (1) Bedoeling om samen met het facultaire ABAP na te denken over noden en wensen o Uitwerken van facultaire initiatieven o In dialoog met de ABAP vertegenwoordigers (2) Centrale KU Leuven aanbod van professionalisering o Zie https://www.kuleuven.be/onderwijs/professionalisering/overzicht1516https://www.kuleuven.be/onderwijs/professionalisering/overzicht1516

13 Start to teach (NederlandsStart to teach (Nederlands) 26/10/2015 In deze workshop bespreken we hoe je een sessie kan plannen en opbouwen, hoe om te gaan met studenten... Een reeks van tips en tricks om de eerste contactmomenten vlot te laten verlopen. Deze workshop richt zich specifiek tot startende ABAP- leden met weinig tot geen leservaring. 29/01/2016 Start to teach (English) 04/02/2016 Are you new to teaching (seminars/lab sessions/practical sessions,…)? This workshop will provide you with tips and tricks to consider when you’re preparing and planning your teaching. Different topics, like ‘how to prepare for class’; ‘how to interact with students’ and ‘classroom management’ will be discussed. This workshop is aimed at junior teaching assistants with little to no teaching experience. Studenten activeren in een hoorcollege - Kennismaking met het stemsysteem Poll Everywhere 13/10/2015 Met (digitale) stemsystemen kan je een grote groep studenten activeren om mee na te denken over wat je ze aan het vertellen bent. Vanaf heden kan het onderwijzend personeel aan de KU Leuven hiervoor gebruik maken van het online stemsysteem Poll Everywhere.

14 Aanvullende studies Artikel 129 (reglement AAP) “Het is de leden van het assisterend academisch personeel niet toegestaan gedurende de diensturen onderwijs te volgen, met uitzondering van een doctoraatsopleiding.” “Van het voorgaande lid kan worden afgeweken op gemotiveerd verzoek van de betrokkene door het Groepsbestuur op advies van het Departementsbestuur of van het bestuur van de "Administratieve Eenheid".”


Download ppt "ABAP en onderwijs Wie? Liesbet Heyvaert – vicedecaan Onderwijs – Erasmushuis 00.06 Wat? 1. Specifieke onderwijstaken / statuten 2. Facultaire onderwijstaken."

Verwante presentaties


Ads door Google