De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: br. J. van den Dool Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. A. Schipper 16:30 voorganger: br. J. van den Dool De collecte is bestemd Inaktelke een dorp in Roemenie waarmee wij een diaconale relatie onderhouden.

4 Agenda 25 oktober 19 30 LEF in Lidwina 4 november 10 00 Lidwina in kleur koffie- en kleurochtend 8 november 9 30 kinderclub 19 30 Best Life

5 Deze week zijn jarig: 26 oktober:br Iddo Bruijn 27 oktober:br Ewald de Boer 28 oktober:br J.A. Kramer br Christoph Lukkien 29 oktober:Bart van Harten 30 oktober:br Dennis Borst br Jobert Ellen zr Suchita van der Horst 31 oktober:zr Annemarie van Driel-Prins

6 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

7 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

10 Gezang 99, NG56: 1, 2, 3 1 U zij de glorie, opgestane Heer U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

11 Gezang 99, NG56: 1, 2, 3 2 Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind en zegt telken kere: "Christus overwint". U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

12 3 Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Gezang 99, NG56: 1, 2, 3

13 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

14 Gezang 119, Gz32: 1, 3 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

15 Gezang 119, Gz32: 2 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

16 Gezang 119, Gz32: 1, 3 3 God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog: Hoe lang? Straks gaat de dag beginnen en ’t klagen wordt gezang.

17 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

18 Gezang 119, Gz32: 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

19 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

20 Gezang 181d Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, amen.

21 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

22 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

23 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

24 Psalm 23: 1, 3 1 De HERE wil mijn trouwe herder wezen, geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen. Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden, aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden. Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen, leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

25 Psalm 23: 1, 3 3 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven, verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven, zodat ik in het heilig huis des HEREN mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

26 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

27 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

28 DE NIEUWE MENSHEID Zondag 21,,Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden’’ * De gelezen preek is van Prof. Jakob van Bruggen

29 IK GELOOF DE KERK VAN CHRISTUS

30 DE KERK: DE NIEUWE MENSHEID

31 EEN NIEUWE MENSHEID DANKZIJ CHRISTUS

32 DE KERK IN AANBOUW (IK GELOOF DE VERGEVING VAN DE ZONDEN)

33 TOT DIE GEMEENTE BEHOOR IK VOOR EEUWIG (REISLIED VOOR ONDERWEG)

34

35 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

36 Psalm 89: 1, 7, 9 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

37 Psalm 89: 1, 7, 9 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

38 Psalm 89: 1, 7, 9 9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd; Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven de koninklijke held, uit al het volk verheven, David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

39 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

40 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

41 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

42 LvdK 300: 1, 2, 4, 6 1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

43 LvdK 300: 1, 2, 4, 6 2 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

44 LvdK 300: 1, 2, 4, 6 4 Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan: Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan.

45 LvdK 300: 1, 2, 4, 6 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

46 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

47 Gezang 182E 4-stemmig

48 Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1, 7, 9 LvdK300:1, 2, 4, 6 Gezang182E:Amen

49


Download ppt "Liturgie br. J. van den Dool Collecte: Inakelke Gezang99: Gezang119:1, 3, 5 Gezang181d: Matteüs16:13- 19 Openbaring7:9- 17 Psalm23:1, 3 H.C.Zondag:21 Psalm89:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google