De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschap Onze-Lieve-Vrouw o/d Dijle Studiedag Levende Geloofsgemeenschappen Leuven, 24/10/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschap Onze-Lieve-Vrouw o/d Dijle Studiedag Levende Geloofsgemeenschappen Leuven, 24/10/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschap Onze-Lieve-Vrouw o/d Dijle Studiedag Levende Geloofsgemeenschappen Leuven, 24/10/2015

2 Vanwaar komt onze gemeenschap? Evolutie van burgerlijke parochie (jaren 50) naar keuzeparochie Voorgangers - trekkers: Bob Peeraer: meer dan 50 jaar verbonden aan parochie Verscheidenheid aan voorgangers Inzet van vele vrijwilligers Werkingen ontstaan vanuit parochie: Koor Jeugdbeweging – jeugdwerking Catechesewerkingen

3 Onze gemeenschap vandaag Herstructurering kerklandschap in Mechelen: 3 grote parochies (Catharina, Emmaüs, Lieve Vrouweparochie) Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle als parochiekerk van de Lieve Vrouweparochie: Parochie telt geloofsgemeenschappen: Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle (Mechelen), Onze-Lieve-Vrouw Hanswijk (Mechelen), Sint- Lambertus (Muizen), Sint-Amandus (Heffen), Sint-Jozef (Battel), Sint Niklaas (Leest)

4 Onze gemeenschap vandaag: 7 uitgangspunten Geïnspireerd door Leo Feyen – Maartensdijk (NL) Resultaat van brede denkoefening in gemeenschap We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus We komen op zondag samen in Zijn naam om Hem te gedenken We heten iedereen welkom We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn We roepen mensen op tot verantwoordelijkheid We weten ons verbonden met de bredere kerkgemeenschap We dragen zorg voor de kwetsbaren in de samenleving

5 De zondagsviering centraal “We komen op zondag samen in Zijn naam om ons door Hem te laten inspireren” Zondagsviering Gedragen door liturgische werkgroep (10-tal leden) Voorgegaan door duo van gewijde en toegewijde Toegewijde verzorgt inleiding en voorbeden en gaandeweg ook homilie Eigen groep voor vieringen Broederlijk Delen en Welzijnszorg 200 à 300 mensen in de vieringen Heel wat vrijwilligers (voorgangers (4), liturgische werkgroep (10), lectorenploeg (20), koor (30), medewerkers nevendienst (6), acolieten (8), kosters (6), bloemenploeg, communiedragers Milsenhof) Speciale vieringen Goede week Grote feesten (Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, …) Lichtmis (nevendienst, doopcatechese, eerste communie, vormselcatechese) Startviering en dankviering

6 Doopcatechese “We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn”

7 Doopcatechese “We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn” We nodigen in onze gemeenschap jonge ouders die hun kindje willen laten dopen uit om samen op weg te gaan, geïnspireerd door de boodschap van Jezus. eerste contact: een huisbezoek - ervaring met het geloof, dromen uitnodiging: in de viering in onze gemeenschap op de derde zondag van de maand voorafgaand aan het doopsel praatje bij de koffie na de viering een avondbijeenkomst met alle ouders die hun kindje laten dopen: stil staan bij betekenis van het doopsel inhoud geven aan de doopselviering. doopsel: de derde zondag van de maand om 14u. Eenieder uit onze gemeenschap is er ook welkom. Jonge ouders en hun kinderen blijven nadien steeds welkom in de viering, in de nevendienst, op een praatje bij de koffie en op activiteiten in onze gemeenschap, ….

8 Nevendienst “We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn”

9 Nevendienst “We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn” Wekelijks tijdens de zondagsviering, gedragen door een ploeg van 8 mama's De Ark: een gezellige plek voor kinderen tem 13 jaar en ouder Symbool: de ark en haar regenboog “de schuifaf van God naar de mensen” (een meisje) De boog spannen over doopsel, eerste communie, vormsel en verder... Elke zondag verwelkoming van kinderen en ouders bij de arkboot, aan de ingang van de kerk Drie groepen: de “kleinen” (tem 3de leerjaar) De “groten” (4 de leerjaar tem 6 de leerjaar) De “grootsten” (vanaf 1 ste middelbaar, assisteren de “kleinen”) Van welkomstwoord tot begin van grote dankgebed Eigen woorddienst: zingen, lachen, knutselen, luisteren, bidden,... Inhakend op lezingen van de vieringen, thema's van Broederlijk Delen en Welzijnszorg Inzamelactie voor het Koraalhuis Kinderkerstviering voorbereid door de Arkploeg

10 Eerste communie “We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn”

11 Eerste communie “We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn” > 50 kinderen, sommigen met extra dooptraject vooraf Sinds september 2015 een nieuw traject: gecentreerd rond de gemeenschapsviering op zondag In en mét de gemeenschap: Geïnspireerde en sobere viering in en mét de gemeenschap Thema van de bijeenkomsten wordt elke 3de zondag toegelicht Getuigenis van Arkmama over wat zij beleefde met de kinderen – een voorsmaakje van de eerste communieviering Sterke focus op engagement van gezin: Min 1 x / maand naar viering met nevendienst komen Twee initiatiemomenten op zondag Kinderkerstviering, dankviering Onthaal van gezinnen bij binnenkomst in kerk aan arkboot Voorbereiding in nevendienst (van welkomstwoord tot begin van groot dankgebed) en 2 intergenerationele initiatiemomenten op zondag voor het gezin Alle ouders krijgen mail over wat we gedaan hebben

12 Vormsel “We begeleiden onze kinderen en jongeren om te groeien in het christen-zijn”

13 Vormsel “We begeleiden onze kinderen en jongeren omte groeien in het christen-zijn” Jaarlijks zo’n 35 jongeren 5 catechesegezinnen (kern van 3 plus 2 ouderparen) Ouders worden expliciet aangesproken om een engagement op te nemen: 1 x per maand naar zondagsviering (naar keuze) 2 ouderavonden met inhoudelijk moment en uitwisseling in kleine groepjes Concreet engagement voor catechesewerking Traject: Gezamenlijk startmoment met spaghetti-lunch 5 bijeenkomsten in het catechesegezin Maandelijkse deelname aan een viering 4 speciale vieringen passend in het catechetisch project Staptocht (week voor vormsel) Repetitie vormsel (dag voor vormsel) Engagement: actie Vredeseilanden (wereld) actie Koraalhuis (stad) kerkpoets (gemeenschap) Evolutie naar initiatiepastoraal en sterkere inbedding in zondagsviering (cfr. eerste communie)

14 Uitdagingen op vlak van catechese -De boog spannen van doopsel tot vormsel en verder -Kinderen én ouders blijvend betrekken -Jongeren blijven boeien -Vrijwilligers houden en aantrekken -Afstemming tussen de deelwerkingen -Werking in en met de gemeenschap -Sterkere inbedding in het zondagsgebeuren, met tijd en ruimte voor de ervaringen van de jongeren om in een veilige en warme omgeving thuis te kunnen komen in het christelijk geloofsverhaal en er hun eigen verhaal naast te leggen

15 De ‘trekkers’ van de catechese Verantwoordelijke catechese: Zr. Ann Van Steenweghen Coördinatie doopcatechese: Peter & Myriam Goossens-Heeremans Coördinatie nevendienst: An Volckaert Coördinatie eerste communiecatechese in nevendienst: Lieve Mulder Coördinatie vormselcatechese: Kristof & Chantal Volckaert-Van Huffel


Download ppt "Gemeenschap Onze-Lieve-Vrouw o/d Dijle Studiedag Levende Geloofsgemeenschappen Leuven, 24/10/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google