De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zelfstudie Projectmanagement 4 x bijeenkomst Projecten Projecthandboek Plannen Opdrachten Plan van aanpak Vragen maken Auteur: Roel Grit www.roelgrit.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zelfstudie Projectmanagement 4 x bijeenkomst Projecten Projecthandboek Plannen Opdrachten Plan van aanpak Vragen maken Auteur: Roel Grit www.roelgrit.nl."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Zelfstudie Projectmanagement 4 x bijeenkomst Projecten Projecthandboek Plannen Opdrachten Plan van aanpak Vragen maken Auteur: Roel Grit www.roelgrit.nl Hogeschool Drenthe

3 2 Soorten werkzaamheden

4 3 Wat is een project? Projecteigenschappen (Duidelijk) eenmalig doel Een project moet worden opgestart Een project heeft een opdrachtgever Meestal multidisciplinair Tijdelijk d.w.z. startdatum en einddatum Eigen (vast) budget Eigen projectorganisatie Een project moet je creëren!!

5 4 Principes projectmatig werken Eerst denken, dan doen! Project doordenken van voor naar achter ÈN van achter naar voor. Werken van grof naar fijn: d.w.z. Top-Down werken. Dus eerst de grote lijnen, dan de details!

6 5 Faseren van een project fase: Vraag: Waarom wordt fasering toegepast? En waarom?

7 6 De 6 alternatieve fasen van een project Enthousiast begin Diepe teleurstelling Ongebreidelde paniek Zoektocht naar de schuldige Straffen van de onschuldige Belonen van de verkeerde

8 7 Het project en de buitenwereld Projectleiders Werkgroepleiders Secretaris Archivaris Projectleden Ext. Opdrachtgever Leveranciers Consultants Klanten Overheid Referentiegroep Interne opdrachtgever Afdelingen Andere projecten Directie Moeder organisatie Projectgroep Buitenwereld Uitwisseling van: - Informatie - Geld - Middelen - Mensen

9 8 Projectorganisatie Stuurgroep Beheersen meerdere projecten Informatie-uitwisseling Bestaat uit directielid + projectleiders Werkgroep Uitvoering deeltaken Bestaat uit projectleden Samenwerking

10 9 Matrixorganisatie Maximaal ingericht op projectmatig werken Projectgroepen worden uit afdelingen samengesteld

11 Mislukken van projecten Een succesvol project 1.Levert het juiste projectresultaat 2.Kost niet meer dan afgesproken 3.Wordt op tijd opgeleverd Bij een mislukt project wordt aan één of meer van deze punten niet voldaan. Vraag: Waardoor mislukken projecten?

12 11 Het beheersen van een project Hoe houd ik mijn project onder controle? TGKIO -factoren Interne en externe samenwerking, toewijzing van taken en verantwoordelijkheden, besluitvorming, organisatie van vergaderingen Welke afwijkingen van de specificaties zijn acceptabel? Meetbare criteria

13 12 Hoe organiseer ik een project? Het Plan van Aanpak inhoudsopgave De achtergronden Doelstelling De projectopdracht Projectactiviteiten Projectgrenzen De producten Kwaliteit De projectorganisatie Planning Kosten en baten Risico-analyse Bij een groot project moet je vooraf verplicht een plan van aanpak maken! Meestal doet de project- leider dit. PvA

14 Planning (van een automatiseringsproject)

15 14 Doel planning Organiseren van het werk van de projectmedewerkers Vaststellen totale projecttijd Vaststellen van de gevolgen van een vertraging Vaststellen van de kosten van het project Bewaken van de voortgang en de kosten Welke activiteiten zijn er? Hoeveel tijd per activiteit Welke mensen nodig? Welke middelen nodig? Welke afhankelijkheden zijn er tussen activiteiten? Wie?Wat? Wanneer? Plan ning Wat moet je weten om te kunnen plannen? Doel van een planning ? Lange termijn planning

16 15 Planning - opstellen Analyseren gegevens Opstellen netwerkplanning Vaststellen kritieke pad Maken strokenplanning Strokenplanning (Barchart, Ganttchart) Verzamelen gegevens Opsporen activiteiten Schatting tijdsduur van elk Vaststellen afhankelijkheden Wie moet activiteit uitvoeren? Opstellen planning Netwerkplanning (Pertchart, CPM-chart)

17 Uitwerking voorbeeld Activiteitentabel NáTijd A Leveren buizen - 2 B Leggen buizen A 6 C Leveren CV ketel - 5 D Leveren radiatoren - 2 E Installeren radiatoren D 2 F Installeren CV ketel C, B 2 G Aansluiten buizen op radiatoren B, E 4 H Inregelen CV installatie F, G 2 A=2 B=6 C=5 D=2 E=2 F*=2 G*=4 H*=2 Netwerkplanning= Pert chart Kritieke pad = 14 Strokenplanning B=6 G*=4 H*=2 A=2 C=5 D=2 E=2 F*=2 5 108 14 2 12 speling speling D, E = Gantt chart Speling = marge As soon as possible = ASAP ALAP Must start on Milestones Resources

18 Het kritieke pad Is die serie activiteiten die de mimimale tijdsduur bepaalt van het hele project Als 1 van deze activiteiten (een z.g. kritische activiteit) vertraging oploopt, dan is het gehele project vertraagd

19 18 Managementsamenvatting Tijd Afgesloten project of fase Management samenvatting Exploitatie project of volgende fase verledentoekomst Verantwoording & conclusies Aanbevelingen & beslispunten

20 Doelen/opdrachten moeten SMART zijn Specifiek Meetbaar Aanwijsbaar & Acceptabel Realistisch Tijdgebonden SMARTSMART Met Uitdagend wordt het USMART 1.De levering van onze producten moet worden verbeterd. 2.Ik wil gezonder leven. U: ook nog uitdagend

21 20 Time management Matrix Activiteiten Crises Urgente problemen Projecten met deadline Activiteiten Voorzorgsmaatregelen Werken aan relaties Nieuwe mogelijkheden onderzoeken Activiteiten Interrupties Sommige telefoontjes Sommige post & rapporten Sommige vergaderingen Aanstaande kwesties Aardigheden tov anderen Activiteiten Beuzelarijen Sommige telefoontjes Sommige post Tijdverdrijf Aanstaande kwesties Plezierige activiteiten Belangrijk Niet Belangrijk DringendNiet dringend


Download ppt "1 Zelfstudie Projectmanagement 4 x bijeenkomst Projecten Projecthandboek Plannen Opdrachten Plan van aanpak Vragen maken Auteur: Roel Grit www.roelgrit.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google